Liv   Wassum - Coach, Hypnoterapeut, Helhetsterapeut, Kroppsterapeut, Mentaltrener, Psykoterapeut, Veileder, Terapeut

Liv Wassum

Coach, Hypnoterapeut, Helhetsterapeut, Kroppsterapeut, Mentaltrener, Psykoterapeut, Veileder, Terapeut

Stabekk , Oslo

5 referanser

Personlig fremmøte

Hypnoterapi 700 kr. Avtal tid

I en dyp meditativ tilstand på theta-nivå føres du inn til sted i deg hvor det å gjør endring er mer tilgjengelig. Du kommer da innenfor dagsbevisstheten som ofte går i ring og preges av frykt, selvsabotasje, stress mm.

Parsamtale med studentrabatt 600 kr. Avtal tid

Samtale, coaching, veiledning

Coaching 700 kr. Avtal tid

Du får hjelp til å sortere, kjenne etter hva som er viktig for deg, se det store bildet, legge vekk det som er uvesentlig, se hvordan elementer i livet ditt henger sammen og påvirker hverandre.  Du får også hjelp til å forstå deg selv bedre, få større kontakt med ressurser, potensial og styrken i din indre kjerne.

Stressmestring 700 kr. Avtal tid

Stress er individuelt og ofte svært sammensatt.  Det er derfor viktig å få en forståelse av hva som skjer hos deg når du blir stresset, hva som utløser det, hvilke mønstre du går i, hvorfor og hvordan, og hva som kan gjøres for å komme ut av stress-spiralen.  Vi ser på stress fra et mentalt, psykisk, fysisk, sosiokulturelt, ernæringsmessig og eksistensielt perspektiv.

Terapeuten har lang og allsidig erfaring, har holdt en rekke kurs og timer, og vært bl a stressmestringsekspert for Aftenpostens livsstilspanel.

Systemoppstilling 700 kr. Avtal tid

Systemoppstilling er en innovativ del av psykologien hvor personer eller symboler representerer et gitt problem. Som et eksempel kan det være du har et problem i familien eller arbeidsplassen, hvor vi setter opp de ulike personer/elementer i forhold til hverandre og ser hvordan de virker på hverandre, hva som er undertrykt i systemet (gruppen), hva som trenger å komme til uttrykk og hvordan, hva som er usunt og hva som har energi og hvilken retning det trenger å beveges.  Anbefales pga all den informasjon, forløsning og heling som dette systemet gir!


Mindfulness og meditasjon - studentrabatt 600 kr. Avtal tid

Ved å rette oppmerksomheten innover, til pusten og til din egen væren, vil mye bli klarere, roligere og mer forståelig. I en tid med mye ytre fokus, krav, forventninger og påvirkning generelt er det desto viktigere å ha gode verktøy for å holde kontakten med sitt eget indre, - ditt eget stillerom, kjerne og ståsted !  

Terapeuten har 30 års erfaring med meditasjon og nærværs- og oppmerksomhetstrening (mindfullness).

Energiarbeid og healing - studentrabatt 600 kr. Avtal tid

Ved å jobbe i energifeltet kan svært mye løses, som ellers er vanskelig å få tilgang til.  Samtidig fungerer terapeuten som en kanal for ren energi og ikke minst balansering av energi.  Det benyttes både generell healing vha berøring (såkalte varme hender), reiki, polaritetsterapi og urgamle sjamanistiske metoder.

Livsveiledning og energiarbeid 700 kr. Avtal tid

Kombinert samtale (coaching og mentoring) og energiarbeid for å etablere en dypere og mer varig heling - fordi kropp og psyke henger uløselig sammen.

Helhetsterapi 700 kr. Avtal tid

Helhetsterapi vektlegger hvordan hvordan kropp, tanke, følelser, eksistens, sjel gjensidig påvirker hverandre.  Det kan godt være du har et fysisk problem (symptom), men det kan godt være at det har f eks en følelsesmessig årsak.  

Terapeuten har studert kinesiologi og polaritetsterapi gjennom 8 år, som begge er terapier innen helhetsterapi. I tillegg benyttes NLP, energiarbeid, hypnoterapi, coaching og livsveiledning.

Livsveiledning - studentrabatt 600 kr. Avtal tid

Livsveiledning er det fler og fler kommer for!  Å få hjelp til å finne frem til det stedet i seg selv som kjenner og vet hvilke valg man skal ta  og hvordan det skal gjøres er viktig. På samme måte er det viktig å få støtte, hjelp og veiledning når det skjer vanskelige ting som skilsmisser, tap, død, endringer, sykdom osv. Hvordan forholde seg, hvilke verktøy man trenger, mentale strategier, forløsning av følelser, sortering og oversikt.

25 års erfaring!

Kommunikasjon i relasjoner 700 kr. Avtal tid

Kommunikasjon er både vanskelig og sensitivt, og operer på veldig mange nivå. Ved å få innsikt i hvordan du kan kommunisere bedre, ved å oppfatte, sanse, se, lytte, formidle og skape flyt er utrolig viktig i enhver sammenheng - både med andre, men også mht egen indre dialog.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Interflow Liv Wassum tilbyr coaching, livsveiledning, helhetsterapi, mentoring, parterapi, personlig og spirituell utvikling, healing, mestring, stressmestring. Liv Wassum - Coach, Hypnoterapeut, Helhetsterapeut, Kroppsterapeut, Mentaltrener, Psykoterapeut, Veileder, Terapeut

Beskrivelse

Jeg hjelper deg å sortere, bearbeide/forløse og hele det som har gitt deg utfordringer og problemer av ulike slag - som f eks utbrenthet, traumer, lavt selvbilde, angst, stress, uro, usikkerhet, problemer i relasjoner, kommunikasjonssvikt, vanskeligheter med å foreta valg, og ellers mentale, følelsesmessige, fysiske og eksistensielle problemer generelt.

Du får terapi og veiledning som ledd i å gjenfinne egen styrke og integritet, finne balanse og ro, og ikke minst økt selvinnsikt og klarhet i egen situasjon.  I samarbeid kartlegger vi det store bildet, og søker sammenhenger, årsaker og hva du trenger for å komme på din rette vei videre, som en helere og gladere person!

Tilbyr i hovedsak mentoring, livsveiledning, coaching, helhetsterapi, stressmestring, parterapi, veiledning innen kommunikasjon, personlig- og spirituell utvikling, energiarbeid og healing.

Jeg har jobbet på heltid som terapeut siden 1994, og har en allsidig bakgrunn. Vektlegger seriøsitet og dokumentert terapeutisk arbeid, samtidig som jeg gjennom alle år har sett hvilken uvurderlig effekt energiarbeid kan ha når ingenting annet fungerer!  Har bl a vært stressmestringsekspert for Aftenpostens livsstilspanel, og har jobbet som coach og organisasjonsutvikler i Silicon Valley, Usa. 


Biografi

Interesse- og erfaringsområder

Indre ro

Kommunikasjon

Meditasjon

Energi

Personlig utvikling

Avklare verdier

Selvledelse

Dårlig selvfølelse

Dårlig selvtillit

Lavt selvverd

Selvaksept

Stressmestring

Kroniske smerter og smertemestring

Bedriftsrådgivning

Organisasjonsutvikling

Angst

Angstlidelser

Nervøsitet / usikkerhet

Depresjon

Nedstemthet

HSP - høysensitivitet

Høysensitiv

Par og familie

Parforhold

Rådgivning og ledercoaching

Medarbeiderutvikling

Rådgivning om medarbeidercoaching

Livskrise

Skilsmisse og samlivsbrudd

Livsendringer

Spirituell utvikling

Lederutvikling

Kommunikasjonsproblemer

Stress

Utbrenthet

Psykosomatiske lidelser

Teamutvikling

Organisasjonspsykologisk rådgivning

Andre psykiske lidelser

Feminin energi og maskulin energi

Visualisering

Generell angst

Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD)

Sosial angst

Prestasjonsangst

Panikkangst

Ansettelse og oppsigelse

Tilbake etter sykdom

Talentutvikling

Konfliktmegling

Medarbeidertrivsel

Rådgivning om konflikthåndtering

Identifisere egne kompetanser

Jobbmotivasjon

Kommunikasjon på arbeidsplassen

Ledelse

Jobb

Arbeid- og fritidsbalanse

Mobbing på arbeidsplassen

Oppsigelse og arbeidsledighet

Karriere

Entreprenørskap

Karriereutvikling

Retningsvalg

Krise

Familieliv

Maktkamper

Kartlegging av kompetanser

Motivasjon

Relasjoner

Vanskelige følelser

Sjokk og traumer

Barndomstraumer

Sjokk-traumer

Traume

Ulykkestraumer

Skyld og skam

Sorg og tap

Mistet forelder

Mistet partner

Mistet søsken

Arbeidsstress

Familiestress

Søvnvansker

Språk

Norsk

Engelsk

Kjønn

Kvinne

Referanser

Hilde Pedersen - "Liv har vist meg hvor mange muligheter som finnes i ett menneskeliv. Hun har hjulpet meg til å gjennomføre gode endringer for meg selv. Disse endringene har gitt meg nye måter å tenke på, og de har utvilsomt gitt meg et bedre og rikere liv. Liv har rett og slett gjort meg bedre rustet til å være meg selv. Fordi Liv som coach har så mange strenger å spille på, møter hun mennekser på ulike måter med ulike metoder, og jeg opplever at hun er særlig god til å se hvor i livet vi mennesker er."  Les mer  Les mindre

A. Rognmo, Fylkesmannen i Finnmark - "Vi ville ha et litt annerledes foredrag om kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen til vår fagdag – og det fikk vi! Innlegget ble diskutert mye i etterkant, og vil bli husket lenge. Mange gjorde seg nyttinge refleksjoner som de tar med seg videre – både på jobb og i det private."  Les mer  Les mindre

Tor S. Jacobsen - "Liv Wassum viste en meget sterk analystisk evne og bistod oss med solid kunnskap. Med enkle teknikker og gjennom ny konkret kunnskap vi ble tilført har vi igjen fått en meget bra arbeidshverdag der vi trekker enda bedre i samme retning. Fokus på hver enkelt medarbeiders ansvar og plikt for å ta grep om egen rolle i gruppen stod sentralt, og hennes faglig sterke budskap korrigerte både holdninger og humør hos samtlige. Effekten av samtalene hun gjennomførte med ansatte samt dagskurs Wassum avholdt for oss har økt vår produktivitet vesentlig. Skuldrene til hver enkelt medarbeider er tilbake på et sunt nivå, utsagn og råd fra henne har satt preg på vår hverdag. Jeg vil på det sterkeste anbefale å benytte de tjenester Liv Wassum tilbyr for å få positivt påfyll og for å skape en ny giv på arbeidsplassen."  Les mer  Les mindre

Natia Veru, Silicon Valley, USA - "Liv´s opinion is very important to me as she is very thoughtful, always considering the big picture as well as my personality and what would be best for me. As we started to work I was skeptical in the beginning, we are always resistant to change, but Liv has a magical way of approaching every person. If I had to describe Liv in shortly – she is the one who definitely sees something that is unseen, her coaching skills are amazing and she will get you where you are going. I would love to work with her over and over again."  Les mer  Les mindre

Jon Frang Mostad - "Liv Wassum er en kunnskapsrik og kompetent terapeut som åpner dører for meg til en større erkjennelse av meg selv. Hun behersker innsikt og ferdigheter i perspektivrike utviklingsmetoder jeg søker å integrere i mitt profesjonelle virke."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.