Organisasjonspsykologisk rådgivning

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Organisasjonspsykologisk rådgivningDet moderne arbeidslivet blir mer og mer komplekst, og i takt med denne utviklingen stilles det flere krav til organisasjonene. Krav som forårsaker et klart behov for forebyggende strategier og en tydelig personalpolitikk.

GoMentor mentorer spesialisert på organisasjonspsykologisk rådgivning tilbyr råd til ledere som står overfor oppgaven med å utvikle organisasjonen for å skape de beste resultatene.

Erfaring viser at organisasjoner som bruker organisasjonspsykologisk rådgivning kan forbedre organisasjonens samhold og styrke relasjonene mellom ansatte og ledere. Ved å satse på tillit, rettferdighet og samarbeid om organisasjonens kjerneaktiviteter, kan bedrifter forbedre de ansattes trivsel, kvalitet på arbeidet, produktivitet, innovasjonsevne og kreativitet.

Resultater ved organisasjonspsykologisk rådgivning

  • Bedriftsledere får et sterkere fundament for sitt lederskap
  • Organisasjonen kan oppnå større klarhet rundt roller, oppgaver og ansvar
  • Virksomheten øker sin mulighet for vekst
  • Større engasjement og motivasjon
  • Mindre risiko for konflikt

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.