Medarbeideromsorg

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

MedarbeideromsorgSom leder er det ikke nok å skape resultater, som gir vekst og økonomisk overskudd. De ansatte er den viktigste drivkraften i en organisasjon, og det er de som skaper vekst i første omgang. Det er derfor viktig å sørge for at hver enkelt ansatt trives på jobben, og at ansatte i og mellom avdelinger har et godt samarbeid. Det kan være spesielt utfordrende i store selskaper, hvor avdelingene består av mange forskjellige mennesker og holdninger. Her kan en av GoMentor sine tilknyttede partnere hjelpe din virksomhet med råd og coaching, om hvordan du kan sikre at de ansatte har det bra på jobb.

Viktige fokusområder for å sikre medarbeideromsorg

  • Fysisk arbeidsmiljø - Når man jobber med mennesker, er det viktig å ta hensyn til deres fysiske behov. Det innebærer først og fremst et godt innemiljø for å sikre rammeverket for et godt arbeidsmiljø, og dermed gjør arbeidsplassen behagelig og givende og være en del av.
  • Mentalt arbeidsmiljø - På en arbeidsplass, er det viktig å ha en god atmosfære. Dette betyr selvsagt at det ikke er noen form for mobbing eller trakassering, men rom for forskjeller. Hvis det oppstår konflikter eller uenigheter, skal en god leder strebe etter å løse disse.
  • Forholdet mellom leder og ansatte – God kommunikasjon er viktig innbyrdes mellom ledere og medarbeidere, men også mellom leder og medarbeider. Her er det viktig at lederen er god til å lytte til den enkelte medarbeider, gjennom jevnlige samtaler og MUS. Evaluering av medarbeideren i form av konstruktiv feedback er også en vesentlig faktor i denne kommunikasjonen. På den måten sikres en gjensidig tillit. Dette gjelder også for oppsigelse, som må skje på en personlig og fornuftig måte, så du som ansatt kan komme godt videre.
  • Stresshåndtering - Arbeidsrelatert stress er ofte forårsaket av utfordringer eller vanskeligheter på jobben. Det er viktig å kunne håndtere stress på en hensiktsmessig måte, for å unngå at den stressrammede sier opp eller sykmelder seg i en lengre periode. Derfor bør du ta ekstra godt vare på den ansatte, å prøve og få vedkommende ovenpå igjen.
  • Sykdom – Hvis en medarbeider har vært syk i en lengre periode og kommer tilbake på jobb, er det viktig at medarbeideren blir godt tatt vare på. Derfor må lederen vise litt ekstra omsorg ved å ha løpende samtaler med den ansatte og vurdere fremdrift og eventuelle utfordringer. I tillegg skal en god leder sikre en åpen dialog med sine ansatte i forhold til sykdom, graviditet og personlige livsforhold generelt.

 En av GoMentor sine tilknyttede partnere kan hjelpe bedriften til å utvikle ledere til å bli flinkere til å sikre gode arbeidsforhold for sine ansatte. På den måten kan du være sikker på at organisasjonens vekst og suksess med medarbeidere som er glade for å komme på jobb - jo bedre trivsel, jo bedre ytelse og effektivitet.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.