Endringsledelse

af GoMentor

Sidst opdateret 19.6.2020

Reviewer GoMentor

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse kalles også Change Management.

Kort sagt, Change Management er en prosess som er utformet for å få organisasjonen til å endre seg.

Prosessen er internasjonalt anerkjent og testet med positive resultater i mange forskjellige organisasjoner.

Endringsledelse betyr endringsstyring og gir verktøy og metoder for å hjelpe både store organisasjoner og små bedrifter i overgangen fra deres nåværende situasjon til ønsket fremtidig situasjon. Viljen til å forandre seg og evnen til å tilpasse seg endring er viktige egenskaper for å kunne engasjere seg i en moderne organisasjon.


Intern kommunikasjon i selskapet spiller en økende rolle i ansattes jobbtilfredshet og motivasjon. Jo bedre dialogen mellom ledelse og ansatte er, jo større forståelse av beslutningene som gjennomføres. Og større forståelse er også av den rollen selskapet spiller med kunder, leverandører og konkurrenter.

Likevel føler mange ansatte at de aldri får nok informasjon. Eller de føler at mengden informasjon til rådighet ikke er relevant for dem. Denne dialogen kan imidlertid suppleres med en rekke medier som kan informere mer om situasjonen i selskapet. En rekke GoMentor-partnere gir råd om hvordan man kan styrke dialogen mellom ledelse og ansatte. Et element i dette rådet er et kurs for ledergruppene, hvor vi jobber med konkrete verktøy for å styrke dialogen med ansatte.

Ekstern kommunikasjon handler veldig mye om å sikre at organisasjonens fokus på nyhetene skal formidles og hvordan nyhetene passer til tidens trender.


Som selskap bør du være oppmerksom på

1. Aktualitet - det bare skjedde og overhengende hendelser

2. Materialitet - betydning for samfunnet

3. Identifikasjon - relevans for mottakeren

4. Sensasjon - det uventede og det uvanlige

5. Konflikt - tvist mellom personer og interesser

6. Definisjon av kommunikasjon


En kommunikasjonsstrategi definerer hvordan, hva og når. En kommunikasjonspolitikk sier noe om hvorfor, i hvilken grad; den uttrykker meninger og retningslinjer. Kommunikasjonsstrategien uttrykker noe om handlinger og mål og hvordan man skal handle i visse situasjoner, for eksempel hvis du ender opp i medias søkelys.


Resultater av målrettet kommunikasjonsarbeid

1. Skarpere planlegging av selskapskommunikasjon

2. Klarere meldinger internt og eksternt

3. Opplæring for å levere riktig melding.

4. Håndtering av journalistkontakter og mediestrategi

5. Måling av kommunikasjonsarbeid

Hjelp til endringsledelse

De tilknyttede terapeutene og trenerne hos GoMentor som har erfaring med endringsledelse finner du på denne siden. du kan også søke mer spesifikt via "Finn mentor" knappen

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.