Vår lengsel etter kontakt

Skrevet d. 28-7-2020 14:13:22 af Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Vårt grunnleggende behov for kontakt, ekte og nært, er ofte det underliggende behovet, men kan komme til uttrykk som de to største relasjonssabotørene: krav og kritikk.


Vi lengter etter å være nær, høyre til. Kjenne oss sett, møtt, verdsatt, anerkjent og respektert. Istedenfor kommer de til uttrykk som adferd / midler for å oppnå målet, mer eller mindre bevisst i oss.

Måten vi kommuniserer på og med hvem kan også skape avstand istedenfor det vi har som intensjon, kontakt og samspill. 


I grove trekk kan vi skille mellom to ulike former for misforståelser som kan opptre mellom mennesker:

  • ineffektiv kommunikasjon
  • manglende evne til forståelse

Misforståelser som oppstår som følge av ineffektiv kommunikasjon kan løses ved å legge frem ytterligere kommunikasjon, men manglende evne til forståelse opptrer når to mennesker har svært ulike typologier / motivasjonsprofiler. Når en slik manglende evne til forståelse opptrer, vil ytterligere informasjon bare tydeliggjøre forskjellene mellom individene. 


Coaching, kommunikasjonsverktøy og innsikt i sin egen motivajonsprofil, som er like unikt som et fingeravtrykk kan gi en veldig befriende og innsiktsfull mestring inn til indre lengsel og udekka behov der du også styrker kommunikasjonen og samspillet med andre, personlig og profesjonelt.


Velkommen til gratis bli kjent samtale.Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.