Angst og frykt

Skrevet d. 7-7-2020 14:36:57 af Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Angst og frykt er følelser vi trenger, og som vi ikke kan eller skal unngå. Likevel er det viktig å skille mellom den angsten som passer på oss, og den som holder oss tilbake, der det for noen blir et stort problem som hindrer sunn og god livsutfoldelse.


Vi skiller mellom den "varme" angsten som vil ha deg ut av komfortfella og inn i vekst- og læringssona der du opplever økt mestring og livsglede, og den som lammer deg og gjør livet ditt vanskelig og smertefullt.


Trenger du en å utforske dette med, som også har trygge metoder for god selvhjelp?

Velkommen til gratis bli kjent samtale?

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.