Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT - GoMentor
Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT

Maria Nistad

Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT

Videosamtale

5 referanser

Videosamtaler

Uforpliktende bli kjent samtale (GoMentor videosesjon) 0 kr. Avtal tid

Digital akupunktur - Scanning & frekvensterapi (GoMentor videosesjon) 600 kr. Avtal tid

Coaching by Heart - transformerende coaching (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Konsultasjon blomsteressenser for vekst & helbredelse (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Kombinasjonstime - TFT coaching & blomsteressenser (GoMentor videosesjon) 1.200 kr. Avtal tid

Selvmøte - Veien tilbake til deg selv (GoMentor videosesjon) 1.200 kr. Avtal tid

Jungs typologi & teamroller - Utforsk styrker og stressmønster (GoMentor videosesjon) 2.500 kr. Avtal tid

RSMP Behovs-og motivasjons profil for elever og studenter - Individuelle læringsbehov (GoMentor videosesjon) 2.500 kr. Avtal tid

REISS Behov - og motivasjonskartlegging inkl. personlig analyse & coaching (GoMentor videosesjon) 2.900 kr. Avtal tid

Parpakken - Skap gode møtepunkt: Behovs- og motivasjonsprofil x 2 & anerkjennende kommunik (GoMentor videosesjon) 5.900 kr. Avtal tid

NETTKURS - LIVSKUNST program for psykologisk vekst & helbredelse - Selvstudie (GoMentor videosesjon) 9.700 kr. Avtal tid

NETTKURS - LIVSKUNST program for psykologisk vekst & helbredelse - inkl. mentorsupport (GoMentor videosesjon) 14.700 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT

Beskrivelse

Hvordan kan jeg være til støtte for Deg og fasilitere Din intensjon?

 • Er du klar for et eller flere dypdykk i deg selv?
 • Kjenner du på lengsel eller utilfredshet?
 • Eller kanskje du er i en situasjon som er ekstra vond og utfordrende?
 • Det er god hjelp og støtte å få.

VI STARTER MED:

 • En uformell prat.
 • Du skal kjenne deg trygg, bli sett og møtt på dine behov.
 • Vi avklarer hva som er rett tilnærming:
 • Din Intensjon for Ditt Selvmøte.
 • Parets eller Familiens Intensjon for Selvmøter.
 • Bedriftens eller Organisasjonens Intensjon for Selvmøter.

Min rolle er å støtte og fasilitere din/deres intensjon.


Målet er å få tilgang på innsikter om adferd, mønstre og strategier, som har holdt en tilbake, skapt hindringer og kanskje også konflikter, eller det viser seg som fysiske og psykiske symptom, smerter og sykdom.


Dette er en innsikt som kan være transformerende i seg selv, og setter en i dypere kontakt med grunnleggende behov, indre drivkrefter,  ressurser og muligheter.


Det kan skape gjennombrudd og endringer til det som tjener en som enkeltindivid og i samspill med andre, og som kan være starten på mer berikende relasjoner, bedre helse og økt livskvalitet.


En prosess som gir en økt varhet på hvordan vi påvirker, og lar oss bli påvirket av andre.


Da kan vi også bevisst gjøre noe med det som ikke tjener oss.


 • Hva har jeg med meg i møte med deg, og du i møte med meg?
 • Hvordan påvirker det vårt felt, dynamikk og samhandling?Her kan Reiss Motivation Profile® være et verdifullt verktøy.

 • Bli bedre kjent med andre og deg selv
 • Forstå andre folks behov og ønsker
 • Forstå din indre motivasjon
 • Ta bedre avgjørelser
 • Oppdag din egenart og lev den
 • Sett pris på forskjeller i mennesker
 • Finn ditt skjulte potensial
 • Bli kjent med og forstå hva som gjør deg lykkeligHVA ER BLOMSTERESSENSER

Blomsteressenser, også kalt blomstermedisin, vibrasjonsessenser, frekvensmedisin (kjært barn har mange navn) er fremstilt på en spesiell måte, av blomster og trær, kalt solmetoden eller kokemetoden.


Det er nøye utvalgte blomster og trær som har de ønska egenskapene til å løfte frekvensen av vår sinnstilstand, endre strategier og tillærte mønstre, balansere og integrere polariteter og motsetninger i oss.


De kan nyttes som støtte og selvhjelp gjennom hele livet.

 • gi barnet en god start i livet
 • for personlig vekst
 • ved ubalanserte karaktertrekk
 • belastende emosjoner og sinnstilstander
 • livskriser, omstillinger og utfordrende hendelser, situasjoner og livsfaser.

Det finnes mange forskjellige system innen blomsteressenser. I min verktøykasse, terapeutisk og i undervisning, er de jeg har kunnskap og erfaring med:

 • Bach blomsterremedier
 • FES essences
 • Australian Bush Flower essences 

Blomsteressenser benyttes i dag over hele verden. Dr.Edward Bach var den som satte det i et mer terapeutisk system, også for enkel og trygg selvhjelp.

Det er gledelig og inspirerende å følge med internasjonalt hvor blomsteressenser i flere land er en integrert terapiform i det offentlige helsesystemet. Det er flere og flere leger, psykologer og psykiatere som behandler sine pasienter med blomsteressenser med meget oppløftende resultater. De engasjerer seg også i å videreføre denne kunnskapen til kollegaer, og også til leger og psykologer under utdanning. Jeg har et håp om at vi vil se den samme utviklingen I Norge.SELVMØTE 1:1 Veien tilbake til deg selv

 • Å ville deg Selv -
 • Ditt JEG, din VILJE og ditt LIV
 • Du kommer med din Intensjon, noe du vil utforske.
 • Vi møter det som trer frem, utforsker og lytter til det som ligger bakenfor støyen, stresset, konflikten, frykten, uroen eller utilfredsheten.
 • Du vil erfare økt mestring, dypere og tryggere kontakt innover i deg selv, og i samspill med andre.
 • Gjennom din intensjon, lengsel, behov og økende nærvær, kommer du i kontakt med vakker sårbarhet - også skyggesider; strategier som har vært der for en grunn. Strategier som har "holdt deg i live", men kanskje hindret deg fra å leve ærlig og autentisk, i din sannhet....
 • Nå er det klart for noe nytt, som tjener og løfter deg til ekte nærvær og autentisk væren.
 • Du erfarer at det finnes noe bakenfor stress, lavt selvbilde, skam, depresjon, frykt, sykdom og smerte...
 • Et nytt anker å navigere ut ifra.
 • Ditt autentiske JEG og Din autonome VILJE.
 • Gjennom respektfull undring kan frykt, traumer, smerte, indre / ytre konflikter og skyggesider forløses og transformeres.
 • Bli til nye perspektiver
 • Nye muligheter og Unike ressurser.
 • De viser vei til DITT rom, et indre eksistensielt landskap.
 • Her finner du hvile og ro.
 • Et rom som bare er ditt.
 • Din eksistensverdi.
 • Den indre stemmen der alt annet opphører.
 • Du går fra selvtillit og selvfølelse - til følelse av Selvet.
 • Selvet - ditt hellige rom - opphører det uvesentlige og opphøyer Deg.
 • I din eksistensverdi er du alltid nok - i fred og kjærlighet
 • Et indre rom i ubetinget kjærlighet der du alltid kan søke ly, visdom og kraft, uansett hvor mye det stormer rundt deg.
 • En gradvis dypere kontakt i deg selv.
 • Fra ytre orientering til indre referanser.
 • Fra strategier og tillærte mønstre til grunnleggende behov.
 • Fra kamp, stress & overlevelse - til nærvær og indre Autoritet.
 • Fra identifikasjon til Identitet.
 • Til å leve, elske og bli elsket.
 • Velkommen hjem til deg Selv.


Psykotraume - Terapi

Traumatisering er en hendelse/erfaring hvor en selv ikke har styringen/kontrollen.


En situasjon hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.


Noen andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.


Det kan være en enkelthendelse, akuttsituasjon, eller pågå over tid.


For noen er det gjentagende traumatiseringer og retraumatiseringer over mange år, i møte med omsorgspersoner og autoriteter, samfunnskultur, undervisning- og helsesystem gjennom oppveksten, og som for mange reaktiveres og fortsetter gjennom voksenlivet.


Vi vet nå hvor eksistensiell overlevelse det er for et barn å velge identifikasjon og tilpasning fremfor seg selv. Barnet velger det heller ikke bevisst eller frivillig. Det er vårt autonome overlevelsesprogram som selv ordner opp, og spalter fra det som gjør for vondt eller er for skremmende. Nødprogrammene i oss aktiveres, som kan gå på bekostning av det naturlige utviklingsprogrammet i barnet, og få konsekvenser langt inn i voksenlivet.


En del av helingsprosessen, er å adressere og ta innover seg konsekvensene av situasjonen(e) hvor din identitet, din vilje, dine behov, din integritet er ignorert.


Og erfaringen og opplevelsen av at andre har kontrollen, og du er helt hjelpeløs.


DET BETYR at for å løse konsekvensene av traumatiseringen, må du ha autoritet til å håndtere det som skjer, hvor langt du vil gå og hvilken mening utforskningen har for deg.


OG for traumeterapeuten definerer dette oppgaven: å assistere, men ikke ta autoriteten fra deg, å være der for deg, men ikke ta makten fra deg. 
Du er varmt velkommen 

- MariaLitt om mentor  

 • Maria Nistad -  Utdannet Bach- & TFT terapeut, Reflexolog, Coach, Motivationanalyzer, Knowledgebroker, RMP Master og JTI rådgjevar, student IoPT traumeterapi
 • Maria sin JTI typologi er INFP, dvs at hun har en prosessretta, menneskeorientert typologi.
 • Dei mest naturlige teamrollene for Maria er: Nytenker, Opprettholder og Veileder.
 • Dette konseptet er veldig i tråd med teamrollene til Maria, der Nytenker rolla har fungert som en utvikler av nye måter å kombinere etablerte coaching - og terapiformer, som hun formidler i teori og praksis i sin Veileder rolle. "She walk the talk"
 • Selvstendig næringsdrivende sidan 1997. Møtte den berømte veggen - satte i gang med egen research for å få tilbake helse og livskvalitet.
 • Dette gav Maria ny giv som førte til at hun utdannet seg i dei terapiformer, metoder og "hjelp til selvhjelp" verktøya som hun selv hadde, og fortsatt har god nytte av. Det gir, i tillegg til utdanning, en unik innsikt og erfaringskompetanse, som er god å ha med seg både privat og profesjonelt.
 • Det var også i denne perioden at Maria sine klarsynte og mediale evner hadde en intens utvikling, som er en kontinuerlig utviklingsprosess livet ut.
 • Maria forvalter desse evnene som en verdifull og unik evne til å møte situasjoner og livshendelser i et overordnet perspektiv. Dette inviterer til en dans mellom det bevisste av instinkt, intuisjon og realiteter fra et kjærlig og verdig sted i seg selv, og i møte med andre.
 • Det handler om å romme hele mennesket, der vi utforsker det som begrenser oss.
 • Summen av delene i oss inviterer til væren i overordnet perspektiv- et meningsfullt hele. 
 • Her ligger også evnen til nytenkning og reformering. 
 • Maria er opptatt av FRISKVERN: fra selvutvikling og forebygging - til behandling, støtte og lindring når livet i faser krever ekstra av oss - møte og løfte oss selv i rette perspektiver.
 • Medlem i TFT Norge, Norsk traumeterapiforening og NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere). Registrert i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling. 


Referanser

Bente Opheim - "“Jeg har vært med i Mentorinsider gruppa i 7 mnd. Måten coachene Maria og Ellen har lagt opp denne «reisen» treffer meg så inderlig. Det gir gode verktøy til å gå innover, og i dybden i meg selv, på en trygg og god måte. Dette er coacher med bred kompetanse, stor innsikt , varme, verdighet og klokskap. Dette er noe jeg har savnet, og så takknemelig for jeg har funnet, og med denne erfaringen kan jeg med trygghet anbefale videre denne formen for selvutvikling, Maria og Ellen har et unikt konsept som jeg tror og håper at mange kan få glede av ?”"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 40 år - "Jeg anbefaler sterkt denne gruppa! Er nå med i en annen gruppe ledet av Maria og en annen coach, og jeg har opplevd positive endringer i livet mitt på kort tid. Det er som om Maria finner de viktigste verktøyene som hun deler videre. I tillegg er det noe med Marias vesen som er helbredende i seg selv, hun virker så grunnet og ekte interessert i oss. Jeg kjenner meg verdifull og får håp. ☺️” "  Les mer  Les mindre

Jente 11 år - ""Nå er jeg ikke redd lenger, og jeg kan smile, le og være glad igjen.""  Les mer  Les mindre

Kari, 27 år - ""Kjære Maria. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne for å være ærlig, men jeg vil takke deg. Jeg vil takke deg for at du plukket meg opp fra gjørma da alt storma, og var helt svart første dag jeg kom inn til deg til time. Jeg vil takke deg for at du var der og hørte på meg. Du hørte virkelig på meg! Du var en terapeut, du var et medmenneske, du var en venn, du var en lytter, du var en skulder å gråte på, men viktigst av alt; du var der. All den tiden jeg har brukt på terapitimer hos deg, har sakte men sikkert gitt meg styrke til å takle utfordringer i hverdagen, og til sakte men sikkert bygge meg selv til menneske igjen, bit for bit. Jeg vet virkelig ikke hvor jeg hadde vært eller hvordan det hadde gått med meg i dag, hadde det ikke vært for at du hadde hørt på meg, gitt meg råd, fått meg til å le, grått, vært dritt forbanna, og fått fram de verste og beste tingene som jeg har i kroppen og hjernen min. For det har virkelig vært en reise og et eventyr uten sidestykke. Jeg er glad for at jeg tok tak i mine egne problemer og fikk time hos deg, og jeg klapper meg selv på skuldra for alt jeg har klart og fått til med mine tanker, følelser og egen selvfølelse det siste året. Jeg har vokst helt vilt som person, og har mye bedre kontroll over meg selv enn jeg noen gang har hatt før på mine 27 år på denne planeten. For å være helt ærlig, den dag i dag takker jeg deg for alt det du har gjort for meg fra dypt inn i hjerterota mi. Jeg tror ikke du skjønner hvor mye det her har betydd for meg, og hvor mye du faktisk har gjort for meg som person, og hvor mye du gjør for andre med det du holder på med. Jeg vil takke deg og si at jeg ble og er oppriktig glad i deg. Du ble rett og slett min person. Den som vet alt om meg, og det skremmer meg ikke. Tusen takk skal du ha. Kari, 27 år. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 53 år - ""Jeg kan absolutt anbefale Maria som coach. I løpet av en periode på et halv år har jeg hatt coaching timer med Maria, og det har vært veldig klargjørende for meg og mine prosesser. Jeg er imponert over hvordan hun, ved hjelp av enkle spørsmål, hjelper meg til å se sammenhenger og få nye erkjennelser ifht temaer som jeg trodde var gjennomgransket fra før, men likevel fastlåste. Etter en samtale har noe løsnet og jeg kommer meg videre. I etterkant kan jeg se at flere av temaene mine faktisk er blitt "historie". Maria viser en profesjonell holdning og er tydelig og målrettet. Samtalene har framdrift og hun hanker meg inn når jeg sklir ut. Hun hjelper meg å se essensen i øyeblikkets kaos. Til tross for hennes profesjonalitet, har hun innlevelse, vàrme og nærvær. Jeg er dypt takknemlig for den hjelpen jeg har fått av Maria. I tillegg til gode og klargjørende samtaler, har jeg fått et nyttig verktøy jeg kan bruke til å håndtere vanskelige situasjoner, følelser og tanker i hverdagen. Tusen takk, Maria ❤️"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.