Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Maria Nistad

Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Videosamtale

11 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Beskrivelse

Jeg brenner for å gi mangfaldet av barn & unge en mer reell sjanse til å spille på lag med seg selv.

Det begynner med oss voksne.

Jeg henvender meg spesielt til deg som har barn eller ungdom som opplever en utfordrende livssituasjon og skolehverdag, kanskje det også har utviklet seg til angst, konflikter og alvorlig skolefravær.

Og til deg som er lærer, veileder eller leder med ansvar for barn, unge og ung voksen sin utvikling & mestring i skole-og studiesituasjon, karriereveiledning, omstillinger og yrkesliv.


 • Er du opptatt av forebygging?
 • Ønsker du å tilføre flere innsikter & verktøy privat eller profesjonelt?
 • Kanskje du er i den situasjonen som mange andre, at du har en privat- og/eller jobbsituasjon der det har utviklet seg til belastninger som tærer på humør og krefter?
 • Kjenner du på stress og utilstrekkelighet?
 • Blir dagen din preget av bekymringer, frustrasjon, konflikter, dårlig samvittighet og redusert selvbilde?
 • Legger du deg med bekymringer, sover urolig og våkner sliten og oppgitt?
 • Kjenner du deg demotivert og nedstemt?
 • Påvirker det din og familiens hverdag, overskudd, trivsel og livskvalitet?
 • Kanskje du også erfarer dårlig kommunikasjon og belastende konflikter med kollegaer?
 • Føles det som en evig runddans og ond sirkel du ikke vet å komme deg ut av?
 • Kanskje du er i ferd med å møte veggen, eller allerede har møtt den?
 • Trenger du støtte, påfyll, nye innsikter og verktøy?
 • Kjenner du deg igjen i ett eller flere av ovennevnte punkter?


Fra mitt ståsted trenger vi på individ- og samfunnsnivå et bevissthets- og kompetanseløft, som gir mangfaldet av små og store en mer reell sjanse til å spille på lag med seg selv. 


Resonnerer dette i deg?


Er det noe du vil utforske nærmere så bidrar jeg gjerne med mine erfaringer, kunnskap og konkrete verktøy. Et av de er:


COACHING & SELVMØTE 

- Veien tilbake til deg selv.

Eksempler på områder for coaching & selvmøte er:

 • Utfordring i relasjoner.
 • Ønske om bedre relasjoner til barn, foreldre, søsken, kollegaer, venner.
 • Prokastinering og selvsabotasje
 • Vondter i kroppen, symptomer og sykdom.
 • Mangel på energi
 • Søvnproblemer
 • Utbrenthet.
 • Misnøye
 • Uro og engstelse
 • Tankestress
 • Krenkelser og overgrep.
 • Mistet seg selv, mangler glede og mening
 • Udekket behov, drømmer og lengsler
 • "Jeg vil mer med livet mitt"

Du kommer med din / familiens intensjon eller utfordring som du vil komme til bunns i, se den bakenforliggende årsaken, og samtidig kunne forløse det. Min rolle er å skape et trygt og verdig rom, støtte og fasilitere din / deres intensjon.


Vil du vite mer, er du hjertelig velkommen til en kort forsamtale eller en litt lengre gratis bli kjent samtale, som du finner i menyen øverst på profilen min.


Et annet verdifullt verktøy jeg kan anbefale er:


Reiss School Motivation Profile.
RSMP er et fantastisk verktøy for å få dyp innsikt i elevens motivasjon, og som gir foreldre og lærere et unikt vertkøy til å koble barnets og elevens oppførsel til deres RSMP-profil.

RSMP gir verdifull informasjon for å hjelpe til med å bestemme strategier som er nødvendige for å veilede underpresterende elever, og det gjør det også mulig for foreldre å bygge sterkere relasjoner med barna sine.

Reiss School Motivation Profile® har tatt form etter et omfattende evidensbasert studie, utviklet av den amerikanske psykologen Steven Reiss.

RSMP tar utgangspunkt i 16 behov som er relevante for akademiske prestasjoner, tankesett, adferd, mellommenneskelige relasjoner, karriereinteresser, idretttsprestasjoner, team-og lederutvikling.

Resultatene identifiserer mulige motiverende årsaker til akademisk underprestasjoner, og gjør dermed skolefagarbeidere i stand til å planlegge effektive intervensjoner skreddersydd til elevens individuelle behov.

I tillegg til å gi lærere kunnskapen som trengs for å utarbeide vellykkede strategier for å fremme motivasjon og et positivt tankesett, hjelper RSMP skolerådgivere med å gi elever råd om karriereveier som sannsynligvis vil fremme mer varig mestring, tilfredshet og reelle muligheter basert på deres iboende verdier.


Du kan bruke en RMP/RSMP motivasionsprofil på mange områder:
✅ Lederutvikling – få større innsikt i dine lederegenskaper
✅ Teamutvikling - finn ut hva som motiverer teamet ditt
✅ Karriererådgivning – hvilke type jobb passer for deg selv eller de du er rådgiver for.
✅ Personlig utvikling – bli bedre kjent med deg selv og andre.
✅ Parcoaching – hvordan matcher dere hverandre?
✅ Konflikthåndtering – forstå hverandre bedre
✅ Rekruttering – rekrutter rett kandidat til rollen


HVORFOR FØLER VI "FLYT"?
 • Drivkreftene våre påvirker våre valg i livet og skaper motivasjon eller frustrasjon.
 • Når du føler "flyt" og livet leker, er nok alle drivkreftene dine oppfylt.
 • Når du har noe som «gnager» og butter imot, er en eller flere av drivkreftene dine ikke oppfylt.


Professor Steven Reiss laget den første empiriske testen for drivkrefter – Reiss Motivation Profile, et verktøy som analyserer menneskelige indre motivasjonsfaktorer på vitenskapelig grunnlag.


Steven Reiss sine studier viste at det er 16 drivkrefter vi har med oss ​​fra en tidlig alder.


Disse drivkreftene er felles for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, bakgrunn og kultur.


De varierer i styrke hos den enkelte, og skaper en unik profil for hver person.


Vil du vite mer?


Du er varmt velkommen til en kort forsamtale eller en litt lengre bli kjent samtale.

- Maria // RMP MasterOm du ønsker å ta aktiv styring i eget liv. Lære hvordan du kan hjelpe deg selv og andre, så er dette online tilbudet noe jeg kan anbefale på det varmeste:


FOLKEHELSE & LIVSMESTRING - Nettkurs, Selvstudie & Veiledning.


 • Kunne du tenke deg å ha et magisk skrin å ty til for selvledelse og livsstøtte; forebyggende og når livet i faser krever ekstra av deg og dine?


 • Vil du lære om hvordan du kan hjelpe deg selv og andre med blomsteressenser og andre komplementære metoder?


 • Ønsker du å tilegne deg berikende innsikter og selvhjelpsverktøy?


 • Dette online-tilbudet kan virkelig utgjøre en stor forskjell i ditt eget og andres liv. 

 • Intensjonen er at det skal være så fleksibelt og brukervennlig som mulig.
 • Du styrer selv tempo, og i hvor stor grad du vil ha:
 • samtaler og 1:1 oppfølging
 • eller selvstudie; utforske det selv, og benytte deg av:
 • mentorsupport ordning og booke deg 1:1 samtaler ved behov.


HISTORISK KAN BLOMSTERESSENSER SPORES TILBAKE TUSENER AV ÅR.
Mange ulike kulturer har benyttet blomsteressenser for å behandle sine tilstander og prosesser. De er rene og naturlige, og uten skadelige bivirkninger, og kan kombineres med andre behandlinger og terapiformer.

Blomsteressenser har en flere tusen år gammel historie innen folkemedisin. Det var Dr. Bach som satte det i et mer terapeutisk system.

Dr. Bach: "Dette er fremtidens medisin for det moderne menneske" og det fikk han helt rett i. 

Blomsteressenser brukes av mennesker over hele verden for å oppnå mer balanse og velvære i hverdagen, både psykisk og fysisk. De kan benyttes av hele familien i alle aldersgrupper og livsfaser, og er også egnet for kjæledyr.


POSITIVE VIRKNINGER AV BLOMSTERESSENSER -
 • En liste over de mest vanlige:
 • Du kan oppleve mindre angst og frykt.
 • Du kan erfare redusert indre uro, stress og spenninger.
 • Du kan få bedre selvfølelse og pågangsmot.
 • Du kan kjenne deg mindre nedstemt og deprimert.
 • Du kan få mer energi og føle større velvære.
 • Du kan bli tryggere og roligere.
 • Du kan føle deg mer i balanse.
 • Du kan få bedre søvn.
 • Du kan erfare mindre tankestress og konsentrasjonsvansker.
 • Du klarner i tankesett og blir mer konstruktivt løsningsorientert.
 • Du er mer oppmerksom på følelsene dine, og kan lettere vise de.
 • Du kan komme mer i kontakt med dine grunnleggende behov.
 • Du kan få bedre relasjoner, kommunikasjon og samspill med andre.
 • Du kan kjenne deg gladere og mer tilfreds.
 • Du kan få mer overskudd til aktiviteter og sosialt med andre mennesker.
 • Det blir tydeligere for deg hva du vil, som er riktig og viktig for deg.
 • Kroppen kommer mer i balanse, symptom og plager blir mindre eller forsvinner helt.
 • Og ikke minst, de ubalanserte følelsene du behandler deg for, forvandles med tiden til den positive kvalitet og ressurs som er indikert, og mulig å oppnå med blomsteressenser.
 • Du blir mer DEG med dine unike kvaliteter og egenskaper.


Den selvhjelpen og terapeutiske virkninger en kan erfare med blomsteressenser er noen ganger mirakel- eller solskinnshistorier utover det en forventer, men ofte er det en mer stille og subtil effekt som det berettes om.


Det kan være omgivelsene som legger merke til det først; som at man er forandret, roligere og tryggere, mer positiv, lettere å kommunisere med og omgås.


Andre opplever at de får det bedre med hensyn til fysiske symptom og plager, på tross av at blomsteressenser ikke gis direkte til sykdommer, men velges ut fra personens følelsesmessige ubalanser.


Årsaken til at den fysiske kroppen blir påvirket er at den energi essensene tilfører, påvirker hele mennesket, og derfor indirekte også det fysiske legemet.


PASSER FOR DEG SOM:
Ønsker å lære om blomsteressenser for trygg selvhjelp.
✅ Trenger håp, ny giv og støtte.
Har helseutfordringer og søker en holistisk tilnærming.
Vil til kjernen i deg selv.
✅ Ønsker å hjelpe deg selv samtidig som du lærer hvordan du kan hjelpe andre.
✅ Er omsorgsperson og ønsker trygg, effektiv og skånsom livsstøtte for deg og din familie.
✅ Ønsker å øke oddsen for et meningsfullt og godt liv.
✅ Har ambisjoner, og ønsker å utgjøre en forskjell i eget og andres liv.
✅ Er opptatt av forebyggende tiltak; for psykisk og fysisk helse.
✅ Er nybegynner og vil lære om blomsteressenser.
✅ Har erfaringer med blomsteressenser fra før.
✅ Ønsker en terapeutisk, komplementær utdannelse.

Ønsker du mer informasjon, bli kjent med Maria som mentor, og kanskje en sniktitt på innsiden av kursportalen, kan det ordnes online.

DETTE PROGRAMMET VIL KUNNE GI DEG:
 • Større forståelse for hvem du er.
 • Styrke din identitet og autonomi.
 • Økt nærvær og kjærlighet til deg selv.
 • Økt varhet på hvordan du påvirker og lar deg påvirke av andre.
 • Verktøy for hvordan skape kontakt & forståelse.
 • Tryggere relasjon til deg selv og andre.
 • Bryte mønstre & strategier som ikke tjener deg.
 • Øke oddsen for å oppnå de endringene du ønsker i Ditt liv.
 • Trygg selvhjelp, forebyggende og reverserende.
 • Økt livsmestring, helse & livskvalitet.


DU FÅR:

 • Omgående tilgang til onlineprogrammet.
 • Rikt utvalg av pdf. filer og. lydfiler.
 • Tilgjengelig 24/7; studèr når det passer deg.
 • Varighet 6-8 mnd.
 • Tilgang til kursportalen i 12 mnd. med mulighet for forlengelse.
 • Mentorsupport og 1:1 oppfølging ved behov og nærmere avtale.


Med dette programmet tar du styring i eget liv!


KURSINNHOLD:

 • 1) PSYKOTRAUME teori & terapi
 • Traumerelaterte essenser
 • Schussler's cellesalter
 • 2) TILKNYTNING & IDENTITETSUTVIKLING
 • Tidlige traumer
 • Symbiose & autonomi
 • 3) KARAKTERTREKK & TYPEUTVIKLING
 • Karaktertrekk og sinnsstemninger
 • Rikt utvalg lydfiler 
 • 4) GESTALTROMMET
 • Feltteori & partnerremedier
 • Psyke & feltkompleksitet
 • Delpersonligheter og systemiske roller
 • 5) ØSTENS LIVSFILOSOFI
 • Fem elements loven
 • 6) BLOMSTERESSENSER introduksjon
 • 7) BACH'S TERAPEUTISKE SYSTEM
 • En dypere forståelse for Bach's terapeutiske system
 • Struktur og rammeverk for utvelgelse av essenser 
 • 8) INDEX BLOMSTERESSENSER
 • Australian Bush flower essences
 • FES essences


Ønsker du mer informasjon, og kanskje en sniktitt på innsiden av nettportalen? Det begynner med en gratis og uforpliktende bli kjent samtale, eller send meg gjerne en melding. Jeg svarer deg så raskt jeg kan.


Du er varmt velkommen.

- Maria


Litt om mentor  

 • Maria Nistad -  Utdannet Bach- & TFT terapeut, Reflexolog, Coach, Motivationanalyzer, Knowledgebroker, RMP Master og JTI rådgjevar, student IoPT traumeterapi
 • Maria sin JTI typologi er INFP, dvs at hun har en prosessretta, menneskeorientert typologi.
 • Dei mest naturlige teamrollene for Maria er: Nytenker, Opprettholder og Veileder.
 • Dette konseptet er veldig i tråd med teamrollene til Maria, der Nytenker rolla har fungert som en utvikler av nye måter å kombinere etablerte coaching - og terapiformer, som hun formidler i teori og praksis i sin Veileder rolle. "She walk the talk"
 • Selvstendig næringsdrivende sidan 1997. Møtte den berømte veggen - satte i gang med egen research for å få tilbake helse og livskvalitet.
 • Dette gav Maria ny giv som førte til at hun utdannet seg i dei terapiformer, metoder og "hjelp til selvhjelp" verktøya som hun selv hadde, og fortsatt har god nytte av. Det gir, i tillegg til utdanning, en unik innsikt og erfaringskompetanse, som er god å ha med seg både privat og profesjonelt.
 • Det var også i denne perioden at Maria sine klarsynte og mediale evner hadde en intens utvikling, som er en kontinuerlig utviklingsprosess livet ut.
 • Maria forvalter desse evnene som en verdifull og unik evne til å møte situasjoner og livshendelser i et overordnet perspektiv. Dette inviterer til en dans mellom det bevisste av instinkt, intuisjon og realiteter fra et kjærlig og verdig sted i seg selv, og i møte med andre.
 • Det handler om å romme hele mennesket, der vi utforsker det som begrenser oss.
 • Summen av delene i oss inviterer til væren i overordnet perspektiv- et meningsfullt hele. 
 • Her ligger også evnen til nytenkning og reformering. 
 • Maria er opptatt av FRISKVERN: fra selvutvikling og forebygging - til behandling, støtte og lindring når livet i faser krever ekstra av oss - møte og løfte oss selv i rette perspektiver.
 • Medlem i TFT Norge, Norsk traumeterapiforening og NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere). Registrert i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling. 


Referanser

Bente Opheim - "“Måten Maria har lagt opp denne «reisen» treffer meg så inderlig. Det gir gode verktøy til å gå innover, og i dybden i meg selv, på en trygg og god måte. Maria er en coach med bred kompetanse, stor innsikt , varme, verdighet og klokskap. Dette er noe jeg har savnet, og så takknemelig for jeg har funnet, og med denne erfaringen kan jeg med trygghet anbefale videre denne formen for selvutvikling, Maria har et unikt konsept som jeg tror og håper at mange kan få glede av ?”"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 40 år - "Jeg anbefaler sterkt denne gruppa! Er nå med i en annen gruppe ledet av Maria og en annen coach, og jeg har opplevd positive endringer i livet mitt på kort tid. Det er som om Maria finner de viktigste verktøyene som hun deler videre. I tillegg er det noe med Marias vesen som er helbredende i seg selv, hun virker så grunnet og ekte interessert i oss. Jeg kjenner meg verdifull og får håp. ☺️” "  Les mer  Les mindre

Kursdeltaker - ""Dette onlineprogrammet er en gullgruve for meg, personlig og profesjonelt. Det har god struktur, inspirerende undervisningsform med god variasjon mellom pdf. filer og lydfiler. Jeg kan studere når det passer meg, og søke støtte og coaching av Maria når jeg har behov for det. Anbefales!"  Les mer  Les mindre

Flower Essence Society, USA - ""A powerful combination for Healing. The combination of releasing stress and trauma, then refueling the person with flower remedies is really tremendous" - Recognition of Maria Nistad's methods & work."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 53 år - ""Jeg kan absolutt anbefale Maria som coach. I løpet av en periode på et halv år har jeg hatt coaching timer med Maria, og det har vært veldig klargjørende for meg og mine prosesser. Jeg er imponert over hvordan hun, ved hjelp av enkle spørsmål, hjelper meg til å se sammenhenger og få nye erkjennelser ifht temaer som jeg trodde var gjennomgransket fra før, men likevel fastlåste. Etter en samtale har noe løsnet og jeg kommer meg videre. I etterkant kan jeg se at flere av temaene mine faktisk er blitt "historie". Maria viser en profesjonell holdning og er tydelig og målrettet. Samtalene har framdrift og hun hanker meg inn når jeg sklir ut. Hun hjelper meg å se essensen i øyeblikkets kaos. Til tross for hennes profesjonalitet, har hun innlevelse, vàrme og nærvær. Jeg er dypt takknemlig for den hjelpen jeg har fått av Maria. I tillegg til gode og klargjørende samtaler, har jeg fått et nyttig verktøy jeg kan bruke til å håndtere vanskelige situasjoner, følelser og tanker i hverdagen. Tusen takk, Maria ❤️"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 37 år - ""Jeg oppsøkte Maria for å få hjelp med frykt og tvang/flink pike syndrom.Maria kombinerer TFT og coaching. Etter noen minutters lett tapping på ulike steder i ansikt og kropp har frykt og "oppheng" lettet. Ved hjelp av coaching har jeg fått kontakt med mine dypeste behov og lengsler. Jeg har grått og kjent meg omfavnet av Marias milde stemme og åpne spørsmål. Etterhvert har jeg utviklet en egenkjærlighet som jeg aldri før har kjent. Jeg har jobbet med å gi slipp på tvang i 15 år i terapi, men det er først hos Maria jeg har fått denne forløsningen. Maria er empatisk, oppriktig interessert, dyktig og trygg på det hun driver på med." "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 40 år - ""Jeg føler meg såååå bra nå. Du er ikke bare terapeut, men ein "engel" også. Tusen tusen takk for all hjelp og støtte. Glad jeg fant deg!""  Les mer  Les mindre

Dag Henrik Nygård, 24 år - "Maria er ein svært dyktig coach, med kunnskap frå fleire fagfelt. Dette i kombinasjon med ein behagelig væremåte og medkjensle, vil eg gjerne tilråde å nytte denne tenesta. Det fungerer vel så godt førebyggjande som etterpå. Ho deler gjerne av kunnskapen ho sit på, og du vil være i stand til å kunne ha med deg dette ved seinare situasjonar ein måtte kome ut for. Berre gode opplevingar frå desse metodane."  Les mer  Les mindre

Anne-Grete Nygjerde, 52 år - "Absolutt å anbefale! har hjulpet meg i tunge stunder, hjulpet meg ut av traumatiske hendelser og tanker, angst og depresjon. Mestring på jobb, oppgaver og ting som skulle gjennomføres. Hjulpet meg til å få trua på meg sjølv, få ting på riktig plass osv."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 19 år - "Tusen takk. Setter pris på at du har hjulpet meg, og hjelper meg så mye. Er fint å kunne snakke om ting og finne løsninger på problemene. Klem fra meg."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 45 år - "Jeg er så glad for at jeg møtte akkurat deg. Takk for at du hjelper meg videre."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.