Kjenn ditt eget og andres stressmønster

Skrevet d. 1-10-2021 14:12:35 af Maria Nistad - Coach, Psykoterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

JUNGS PREFERANSER - DEN UNDERTRYKTE FUNKSJON - mulige virkninger:

Den undertrykte funksjon, vårt stressmønster, er desse stikkordene typiske for hvordan den kan ytre seg når personen er sliten, stresset eller syk.


Intuisjon som undertrykt funksjon (gjelder ISTJ, ISFJ, ESTP, ESFP):

  • Kan bli pessimistisk for framtiden, oppleve mulighetene som mørke og dystre.
  • Kan bli fastkjørt i et spor, være blind for muligheter og alternative løsninger.


Sansning som undertrykt funksjon (gjelder INTJ, INFJ, ENTP, ENFP):

  • Kan henge seg uforholdsmessig opp i uviktige detaljer, bli tvangsmessig opptatt av betydningsløse fakta.
  • Kan overdrive en eller annen form for sanselig stimulering, f.eks. drikke, spise, eller trene for mye.


Følelse som undertrykt funksjon (gjelder ISTP, INTP, ESTJ, ENTJ):

  • Kan brått ha sterke følelsesmessige utbrudd, vise sinne eller andre følelser uventet og ukontrollert.
  • Kan opptre overfølsomt, ta ting svært personlig.


Tenkning som undertrykt funksjon (gjelder ISFP, INFP, ESFJ, ENFJ):

  • Kan opptre overdrevent kritisk, se feil ved det aller meste.
  • Kan bli svært dominerende, ta ledelsen på en overkjørende måte.


Det skal ikke så mye til for å utvikle vår undertrykte funksjon, men en har betydelig mindre toleranse for kritikk innenfor den undertrykte funksjonen enn hovedfunksjonen.


Bevissthet på dette og livslinjen, for å se på forhold ved nåtidens situasjon, tidligere hendelser og erfaringer, som påvirker og utløser den undertrykte funksjonen er en god selvstøtte.

Det gir også et bedre grunnlag for å skape møtepunkt der det er grader av motstand, manglende forståelse og i ytterste konsekvens har utviklet seg til frustrasjon og konflikter.


Vi lengter etter å være nær, høre til. Kjenne oss sett, møtt, verdsatt, anerkjent og respektert. Istedenfor kan desse behova komme til uttrykk som adferd / midler for å oppnå et mål som en underliggende strategi, mer eller mindre bevisst i oss.


Måten vi kommuniserer på, og med hvem kan også skape avstand, istedenfor det vi har som intensjon, autentisk kontakt og samspill.

I grove trekk kan vi skille mellom to ulike former for misforståelser som kan opptre mellom mennesker:

  • ineffektiv kommunikasjon
  • manglende evne til forståelse


Misforståelser som oppstår som følge av ineffektiv kommunikasjon kan løses ved å legge frem ytterligere kommunikasjon.

Manglende evne til forståelse opptrer når to mennesker har svært ulike typologier / motivasjonsprofiler.

Når en slik manglende evne til forståelse opptrer, vil ytterligere informasjon bare tydeliggjøre forskjellene mellom individene, og kan skape enda større avstand.

Når vi ser og rommer vår egen sårbarhet og stressmønster, er det lettere også å se og romme andres stressmønster. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.