Selvaksept

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

SelvakseptDin selvoppfatning og ditt selvbilde preges av hvem du er og miljøet du vokser opp i. Hva slags selvbilde du har, er av stor betydning fordi det er så knyttet til motivasjon og livskvalitet. Å ha troen på seg selv som individ er en del av å ha selvaksept og utvikle seg personlig

Hva er selvaksept? 


Man kan for eksempel si at en person er selvsikker, har et oppblåst selvbilde, eller virker usikker på seg selv. Selvoppfatning er alt du tror, tenker, føler og antar om deg selv. Når du så vurderer din selvoppfatning, sier det noe om du selv synes at du er en bra nok. Da har du bra eller høy selvaksept. 

Har du høy selvaksept, tror du at du vil mestre oppgaver, og du legger mye krefter i å oppnå målene dine. Med en slik holdning er det også større sjanse for at du faktisk klarer det. Du får bekreftet at du har rett, noe som gir enda bedre selvaksept. Har du derimot lav selvaksept, fungerer det gjerne motsatt. Tror du at du ikke vil klare noe, legger du ikke så mye krefter i det. Da er det mindre sjanse for at du lykkes, og du får bekreftet at du ikke klarte det. Alle mennesker er født med et dominant behov for å akseptere seg selv. Dersom man ikke aksepterer seg selv, sliter man i større grad med psykiske problemer. Denne gruppen ønsker å akseptere seg selv, men klarer det ikke ut i i fra sitt eget tankemønster. Her kan en coach eller terapeut bidra til å skape selvaksept. 


Ved å ha en profesjonell samtalepartner kan man lære å fokusere på det man mestrer og dermed skape et mer positivt selvbilde. På denne måten vil det være å akseptere seg selv, både det man mestrer og på de områdene man har forbedringspotensiale. Ingen er perfekte, men med dagens fokus på sosiale medier kan det oppleves som at alle andre er "bedre enn meg". Dette bidrar til å bryte ned din egen selvaksept. En profesjonell samtalepartner kan utstyre deg med de riktige verktøyene for å bryte negative tankemønstre og bidra til at du skal lære å godta den du er. 

Finn den riktige mentoren for deg i listen under søk mer spesifikt til høyre på siden. 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.