Avklare verdier

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Avklare verdierMange mennesker er ikke bevisst hva som er sine viktige verdier, og blir dermed også usikre ved viktige valg i livet. Verdibasert coaching er en effektiv og bevisstgjørende form for coaching. Grunnleggende verdier, som kjærlighet, glede, trygghet og fred, er «kjerneverdier» som mennesker i alle aldre og kulturer gjerne vil ha i sitt liv. Arbeid med verdier er et viktig verktøy i personlig utvikling. Kjerneverdiene er essensielle for et individs trivsel og utvikling. Dersom kjerneverdiene ikke oppleves over lengre tid, vil det påvirke trivselsnivået. Sentrale spørsmål innenfor denne typen coaching er:

  • Hva er viktigst for deg?
  • Når du gjør det som du elsker å gjøre, hva gir det deg?
  • Hva vil du ha i livet ditt hver dag? Undersøk dagen din, med alle dine forpliktelser, og spør deg selv hva som er virkelig viktig for deg.

Hva er verdier?

Materielle verdier er penger, klær, bil, hus og andre ting vi omgir oss med. Slike ting kan gi en person status og føre til at andre ser opp til vedkommende. Men en person som har mange penger, er ikke mer verdifull som menneske enn andre. Det vi kan kalle åndelige verdier er for eksempel god helse, trygghet, tillit, respekt og likeverd. Tillit og fortrolighet er nødvendig for å knytte vennskap og å få til gode samarbeid og samtaler. Likeverd betyr at alle mennesker er like mye verdt.

Mennesker har ulike syn på hva som er gode verdier. For noen er et godt utseende eller en veltrent kropp det viktigste. Andre mener at omsorg for familien er viktigst. Vi velger aktiviteter ut fra de verdiene vi har. Måten du velger å priortiere tiden tiden og pengene dine, reflekterer ofte dine verdier. Man kan oppleve å føle at tid- og pengebruk ikke reflekterer slik du ønsker å leve. Da kan det være nyttig med en profesjonell samtalepartner som kan stille deg de riktige spørsmålene, og du kan starte å forandre hverdagen din.

Få hjelp til å avklare dine verdier med en av våre mentorer. De kan gi deg de verktøyene og det samtalerommet som gir deg mulighet til å avklare hva som er viktig for deg. Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.