Kommunikasjon på arbeidsplassen

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Kommunikasjon

Kommunikasjon handler om prosessen der en person, gruppe eller organisasjon sender informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon hvor mottaker forstår budskapet på en bestemt måte. I tillegg til den verbale delen i kommunikasjonsprosessen, spiller også assosiasjoner, ideer, predisposisjoner og følelser inn, og påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer. Kommunikasjon er essensielt for trivsel og et godt arbeidsmiljø, men også et godt familieforhold. Spesielt viktig for trivselen på arbeidsplassen, er nok kommunikasjonen mellom ansatt og nærmeste overordnede.

For å få et bedre arbeidsmiljø, er det viktig å fokusere på god kommunikasjon. Noen punkter som kan være med til å fremme dette, er:

  • En kommunikasjon som bygger på gjensidig respekt og tillit, og et oppriktig ønske om å forstå hverandre
  • Aktivt forsøke å finne ut om den man snakker med forstår det riktig
  • Ved argumentering for egne synspunkter, skal det vektlegges hvilke fakta de bygges på
  • Akseptere at det er greit å være uenig, men ikke å demonstrere uenighet ved hjelp av tegn på forakt eller respektløshet
  • Alltid hilse når man kommer og går
  • Snakke TIL personer, og ikke OM personer

GoMentor sine tilknyttede partnere kan hjelpe deg med de utfordringer du opplever med kommunikasjon på arbeidsplassen og i hjemmet.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.