Identifisere egne kompetanser

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Identifisere egne kompetanser Når man prøver å fylle en stilling i en bedrift eller organisasjon er det viktig å utarbeide en nøyaktig liste over de egenskapene og kunnskapene som er nødvendig for at man skal kunne leve opp tild et ansvaret som er forbundet med stillingen. Å identifisere egne kompetanser kan se ut som en enkel oppgave, men det kan kan være ganske vanskelig. Det finnes dog en rekke metoder som kan gjøre prosessen lettere og mer nøyaktig. Karrierecoaching via GoMentor.no kan lære deg både de grunnleggende, men også de mer avanserte metodene gjennom samarbeidet med din coach.

Tips til identifisering av egen kompetanse


Dette er en grunnleggende metode som mange benytter når de skal utarbeide en liste over kompetanse og ferdigheter tilknyttet en spesifikk stilling. Det kan mer spesifikt variere veldig, og det finnes en rekke råd som det er greit å være kjent med, men her er de helt grunnleggende. 

  • Observer og lytt - Ved å observe dine kollegaer og notere deg de oppgavene de utfører, er det lettere å utarbeide en liste over hvilke evner og ferdigheter som kreves i en bestemt stilling. 
  • Utarbeid et spørreskjema - Utover å kun observere de andre ansatte med samme stilling som deg selv, kan det være en god idè å stille de direkte spørsmål og få dem til å utarbeide et nøyaktig svar. Uavhengig om det er anonymt eller ikke, kan det gi nyttig informasjon. 
  • Sammenlign - Etter du har gjort dine observasjoner og samlet inn den nødvendige informasjonen fra dine medarbeidere, er det neste sted å sammenligne den innsamlede informasjonen og deretter utarbeide en overordnet liste over den kompetansen som kreves for å utfyllle stillingen. Man kan igjen sammenligne det med den oppfatningen man har av egen kompetanse og dette kan si noe om hvorvidt man føler man er i riktig stilling. 

Som du kan se er det en ganske enkel prosess, men det er mange teknikker og praktiske råd so, kan sikre at en slik liste blir riktig og verdifull. Her kan GoMentor bistå. 

Karrierecoaching


Med GoMentor.no som platform tilbyr våre tilknyttede coacher assistanse mer teknikker som gjør det lettere å identifisere egne kompetanser på arbeidsplassen. Det er viktig faktor for at en virksomhet kan fungere effektivt og optimalt. Derfor tilbyr vi online karrierecoaching som kan hjelpe med med å identifisere dine kjernekompetanse, men også sekundære kompetanser. De tilknyttede ekspertene har spesialisert seg i å identifisere arbeidskompetanser, og de kan dele sin kunnskap gjennom vår platform. Karrierecoaching er en god metode for å sikte at en bedrift eller organisasjon finner den perfekt kandidaten til en gitt stilling. Dette gjelder også på et mer personlig nivå, hvor en coach kan bistå deg med å:

  • Identifisere styrker
  • Identifisere svakheter
  • Å matche dine egenskaper med karrierevalg 

 

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre. 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.