Rådgivning om konflikthåndtering

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Hensikten er å lage en prosess der problemet løses tilfredsstillende. Megleren bestemmer ikke hvem som har rett og galt. For å lykkes med konfliktformidling er det viktig at dette er en frivillig og konfidensiell konfliktløsningsmetode, der en eller flere upartisk tredjepart hjelper partene med å forhandle frem en tilfredsstillende løsning for seg gjennom en strukturert prosess.


Frivillig konfliktformidling er basert på partenes egen vilje og ressurser i prosessen og for å løse konflikten. Mekling blir ofte referert til som mediering - et engelsk begrep som er avledet av den latinske medius-betydningen i midten, som betegner posisjonen som mekler eller mekler.


Definisjon av konfliktformidling

Konfliktformidling er en god måte å løse konflikter. Ved mekling kommer en tredjepart til feltet som mekler og hjelper partene med å finne en løsning. Megleren er nøytral og tar ikke avgjørelser eller gir uttrykk for meninger i prosessen, men må hjelpe partene i sin kommunikasjon.

Verdt å huske på konfliktformidling

  • At konflikter er en betingelse i livet. Konflikter er verken gode eller dårlige.
  • Det er måten de blir møtt på som avgjør om de er konstruktive eller ødeleggende.
  • At partene er eksperter i sine egne liv og det er tillit til at partene vet hva som er best for seg selv.
  • At det er mulig å nå gjensidig tilfredsstillende løsninger.
  • At dialogen er ønskelig i enhver konflikt, og midlene for å oppnå målet går gjennom aksept.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.