Depresjon

af GoMentor

Sidst opdateret 18.10.2021

Reviewer Troels Sletved

DepresjonHva er depresjon?

Depresjon er en psykisk tilstand hvor man kan føle sorg, pessimisme og manglende livsglede. Selv om det å ha en svak depressiv tilstand innimellom er normalt, så er det noen symptomer som kan indikere at det er snakk om en depressiv forstyrrelse. Det er mange forskjellige typer depresjon og alt etter hvilken type det er snakk om varierer symptomene, selv om det også kan være likheter. Den største faren i forbindelse med depresjon er selvmord. Psykoterapi og rådgivning kan hindre at dette blir en realitet.

Hva er symptomer på depresjon?

 • Konsentrasjonsvansker
 • Dårlig dømmekraft eller problemer med å ta beslutninger
 • Søvnighet og mangel på energi i lengre perioder av gangen
 • Skyldfølelse, en følelse av å være verdiløs eller begge deler
 • Ekstrem pessimisme
 • Søvnløshet, overdreven søvn eller andre former for søvnproblemer
 • Mangel på interesse i livet og i sex
 • Ukontrollert gråt som oppstår uten konkrete årsaker
 • Spiseforstyrrelser i form av enten å spise for lite eller for mye
 • Fysiske smerter, som vedvarende og tilbakevennende hodepine
 • Selvmordstanker og -forsøk

Det er forskjell på hvor farlige de enkelte symptomene er, men selv mindre farlige symptomer kan gjøre livet vanskelig for de som er depressive. Den største faren med å være deprimert er at den kan føre til andre psykiske lidelser og i verste fall selvmord. Det er normalt å føle seg trist og deprimert til tider, men i mer alvorlige tilfeller er det mange som innser for sent at det er snakk om en veldig alvorlig depresjon. Å trekker seg tilbake fra samfunnet kan også være farlig da dette kan føre til sosial isolasjon og mer depresjon. Hvis de som er blitt rammet av depresjon innser dette for sent kan de bli en fare for seg selv.


Depresjonstest - depresjon test

Hvorfor blir man deprimert?

Den travle og moderne hverdagen vi befinner oss i, i dag krever en stor innsats både privat, i utdannelser og i arbeidet. Det stilles høye krav til den enkelte og det settes et stort press på individet. Ting skal gå rask og det er ikke alle som klarer å henge med i det høye tempoet. Dette er en viktig faktor som er med å utvikle angst eller stress. For noen kan det være nok å bare snakke med en profesjonell om tankene og frustrasjonen, eller bare få noen konkrete redskaper til å bearbeide prosessen.

Klinisk depresjon

Klinisk depresjon er en lidelse som gjør deg handlingslammet og ute av stand til å leve livet ditt og utføre simple og dagligdagse oppgaver. Det er en sykdom som berører mange mennesker og det er mange som ikke kjenner symptomene på lidelsen. Det kan gjøre at de ikke søker hjelp eller behandling som bare vil føre til en dypere depresjon over tid. Noen av tegnene på denne lidelsen er å være deprimert i lange perioder av gangen (mer enn to uker) og økende følelse av å være deprimert, som gjør det umulig for de som lider av det å fungere sosialt. Det kan også oppstå andre alvorlige konsekvenser som våre psykologer hos GoMentor kan hjelpe deg med.

Les mer om Depresjon på helse.no.

Symptomer på klinisk depresjon

 • Sorg i lange perioder – mer enn to uker i strekk
 • Manglende evne til å fungere produktivt – på arbeidet, på skolen og med hverdagsgjøremål som rengjøring og å spise mat.
 • Sløvhet og likegyldighet

Det kan også være andre symptomer, som kan være forårsaket av andre mentale lidelser, men dette er de mest vanlige og viktigste å legge merke til. Utover det at man ikke klarer å fungere normalt i hverdagen er det også andre problemer som utvikler seg i sammenheng med depresjon om man ikke får behandling. Selvmordstanker er dessverre alt for ofte et resultat av depresjon. Før man kommer dit og etter man er kommet til det stadiet, er det utrolig viktig å få behandling. Hvis det ikke gjøres noe med en klinisk depresjon kan det fort komme ut av kontroll.

Få hjelp hos GoMentor

Hos GoMentor vet vi at det kan være vanskelig å leve med en depresjon alene, som er grunnen til vi har utviklet denne online terapi plattformen. Det er en kombinasjon av profesjonelle terapeuter og psykologer og utnyttelse av de mulighetene internett gir oss. Online terapi er et nytt fenomen hvor den terapien og rådgivningen som tilbys kan hjelpe deg med å komme gjennom perioder med lidelse. Våre mentorer hjelper deg med alle former for depressive lidelser. Vil du heller snakke med en mentor i person, er det også mulig. Ta kontroll over livet ditt før depresjonen gjør det. 

Du kan lese mer om muligheten for rask hjelp online via GoMentor 24/7 eller bestille en psykolog på nett eller online coach direkte

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.