Depresjon - Symptomene og den rette hjelpen - GoMentor

Depresjon

DepresjonDepresjon er en psykisk tilstand hvor man kan føle sorg, pessimisme og manglende livsglede. Selv om det å ha en svak depressiv tilstand innimellom er normalt, så er det noen symptomer som kan indikere at det er snakk om en depressiv forstyrrelse. Det er mange forskjellige typer depresjon og alt etter hvilken type det er snakk om varierer symptomene, selv om det også kan være likheter. Den største faren i forbindelse med depresjon er selvmord. Psykoterapi og rådgivning kan hindre at dette blir en realitet. 

Symptomer på depresjon

 • Konsentrasjonsvansker
 • Dårlig dømmekraft eller problemer med å ta beslutninger
 • Søvnighet og mangel på energi i lengre perioder av gangen
 • Skyldfølelse, en følelse av å være verdiløs eller begge deler
 • Ekstrem pessimisme
 • Søvnløshet, overdreven søvn eller andre former for søvnproblemer
 • Mangel på interesse i livet og i sex
 • Ukontrollert gråt som oppstår uten konkrete årsaker
 • Spiseforstyrrelser i form av enten å spise for lite eller for mye
 • Fysiske smerter, som vedvarende og tilbakevennende hodepine
 • Selvmordstanker og-forsøk

Det er forskjell på hvor farlige de enkelte symptomene er, men selv mindre farlige symptomer kan gjøre livet vanskelig for de som er depressive. Den største faren med å være deprimert er at den kan føre til andre psykiske lidelser og i verste fall selvmord. Det er normalt å føle seg trist og deprimert til tider, men i mer alvorlige tilfeller er det mange som innser for sent at det er snakk om en veldig alvorlig depresjon. Å trekker seg tilbake fra samfunnet kan også være farlig da dette kan føre til sosial isolasjon og mer depresjon. Hvis de som er blitt rammet av depresjon innser dette for sent kan de bli en fare for seg selv.

 

Depresjonstest - depresjon test

 

Hvorfor blir man deprimert?

Den travle og moderne hverdagen vi befinner oss i, i dag krever en stor innsats både privat, i utdannelser og i arbeidet. Det stilles høye krav til den enkelte og det settes et stort press på individet. Ting skal gå rask og det er ikke alle som klarer å henge med i det høye tempoet. Dette er en viktig faktor som er med å utvikle angst eller stress. For noen kan det være nok å bare snakke med en profesjonell om tankene og frustrasjonen, eller bare få noen konkrete redskaper til å bearbeide prosessen.

Klinisk depresjon

Klinisk depresjon er en lidelse som gjør deg handlingslammet og ute av stand til å leve livet ditt og utføre simple og dagligdagse oppgaver. Det er en sykdom som berører mange mennesker og det er mange som ikke kjenner symptomene på lidelsen. Det kan gjøre at de ikke søker hjelp eller behandling som bare vil føre til en dypere depresjon over tid. Noen av tegnene på denne lidelsen er å være deprimert i lange perioder av gangen (mer enn to uker) og økende følelse av å være deprimert, som gjør det umulig for de som lider av det å fungere sosialt. Det kan også oppstå andre alvorlige konsekvenser som våre psykologer hos GoMentor kan hjelpe deg med. 

Symptomer på klinisk depresjon

 • Sorg i lange perioder – mer enn to uker i strekk
 • Manglende evne til å fungere produktivt – på arbeidet, på skolen og med hverdagsgjøremål som rengjøring og å spise mat.
 • Sløvhet og likegyldighet

Det kan også være andre symptomer, som kan være forårsaket av andre mentale lidelser, men dette er de mest vanlige og viktigste å legge merke til. Utover det at man ikke klarer å fungere normalt i hverdagen er det også andre problemer som utvikler seg i sammenheng med depresjon om man ikke får behandling. Selvmordstanker er dessverre alt for ofte et resultat av depresjon. Før man kommer dit og etter man er kommet til det stadiet, er det utrolig viktig å få behandling. Hvis det ikke gjøres noe med en klinisk depresjon kan det fort komme ut av kontroll.

Depressive lidelser

En depressiv lidelse er en psykisk sykdom som påvirker hjernens kjemiske sammensetning og medfører lange perioder med sorg, som gjør at man er ute av stand til å fungere normalt i samfunnet. Følelsen av å være trist daglig eller å være så trist at man går med tanker om å drepe seg selv. Noen depressive lidelser skal bli tatt mer alvorlig enn andre, men som utgangspunkt er det viktig å bli diagnostisert, så man kan få hjelp og bli behandlet før det blir et stort problem. Det finnes mange forskjellige typer depressive lidelser, som klinisk depresjon, dysthymi, vinterdepresjon og mange fler. Uansett hvilken type depresjon det er som skaper problemer for deg, så er det farer knyttet til alle sammen. Hvis man har bedre kjennskap til, og forståelse for disse farene er det lettere å bestemme seg for om terapi er noe man trenger.

Former for depressiv lidelse:

 • Klinisk depresjon, som påvirker evnen til å nyte hverdagslige aktiviteter i så stor grad at det gjør hverdagen vanskelig.
 • Dysthymi, som også kalles klinisk depresjon er en affektiv lidelse hvor depresjonen varer i to år eller mer.
 • Vinterdepresjon, som er når en person ikke får nok sol eller D-vitamin og bli deprimert av den grunn.
 • Fødselsdepresjon, som typisk kommer etter endt graviditet og er en vanskelig depresjon å håndtere.
 • Atypisk depresjon, som kan ha symptomer som overspising, for mye søvn, frykt for å bli avvist, håpløshet osv.
 • Uspesifisert depressiv lidelse, som ikke passer inn i noen av de ovenstående, men har en blanding av symptomene nevnt.

Generelt er depresjon en kombinasjon av forskjellige symptomer som kan forhindre at man fungerer produktivt i samfunnet. Dette illustrerer at det er mange forskjellige typer depresjon som kan påvirke hvordan du har det og fungerer i hverdagen.

Symptomer på depressive lidelser

Symptomene på disse lidelsene varierer alt etter hvilken psykisk sykdom det er snakk om.

Symptomene under er universelle symptomer for alle former for depressive lidelser:

 • En følelse av sorg og håpløshet daglig – mer enn to uker
 • Manglende interesse og evne til å nyte daglige aktiviteter – på daglig basis i mer enn to uker

Alle kan ha en dag hvor man føler seg trist og lite opplagt, også i lengre perioder. For at det skal være snakk om en depressiv lidelse skal man føle at det er umulig å fungere normalt i samfunnet og hverdagen. Symptomer som håpløshet burde ikke ignoreres. Hvis de blir det er det fare for at de utvikler seg til depressive lidelser. Noen mennesker tar lett på depresjon og sier at det ikke er en ordentlig sykdom og ikke er et alvorlig problem. Ser man på de farene som er forbundet med depressive lidelser kan man fort se at disse lidelsene kan føre til stoffmisbruk og andre typer psykiske lidelser som man skal ta veldig seriøst.

Affektive lidelser

En affektiv lidelse er en psykisk sykdom og oppstår på grunn av en kjemisk ubalanse i hjernen. Symptomene på affektive lidelser kan variere alt avhengig av hvilken type det er snakk om. Generelt kan det sies at disse lidelsene har å gjøre med depresjon eller en kombinasjon av depresjon og manier. Typisk gir affektive lidelser en følelse av at alt er håpløst, søvnproblemer og andre problemer i hverdagen. Det er uvisst hvorfor affektive lidelser oppstår, men ekspertene har nok kunnskap om lidelsen til å behandle den. På GoMentor.no kan du fine flinke psykologer som tilbyr online terapi mot flere typer affektive lidelser. Før du bestemmer deg for om du vil starte med online behandling er det litt mer informasjon om det under her.

Hvorfor oppstår affektive lidelser?

Lidelsen kan forårsakes av en medfødt genetikk som kan gi kronisk stress, depresjon eller andre mentale problemer. Dette regnes som hovedgrunnen til at folk utvikler affektive lidelser. Traumer kan også skape problemer med signalstoffer (f.eks. serotonin), som kan føre til en affektiv lidelse. Selv om vi ikke har funnet ut alt om menneskets hjerne og hvordan affektive lidelser påvirker den, har vi likevel en del viten om både kjente og ukjente affektive lidelser. De kliniske affektive lidelsene kan deles opp i disse gruppene:

 • Depressive forstyrrelser – Disse mentale lidelsene handler om forskjellige grader av depresjon. Klinisk depresjon, dysthymi, vinterdepresjon, fødselsdepresjon, atypisk depresjon og uspesifiserte depressive lidelser er alle forskjellige typer depressive lidelser.
 • Bipolare lidelser – Når en pasient er manisk i tillegg til deprimert så anses dette for å være en bipolar lidelse. Noen av de mest kjente formene for bipolare lidelser er manisk enkeltepisode, manio-depresjon, bipolar affektiv lidelse I, bipolar affektiv lidelse II, cyklthymi (en mild form for bipolar lidelse og uspesifisert affektiv lidelse).

Symptomer på affektive lidelser

 • Søvnproblemer – søvnløshet, å kunne sovne hvor som helst og når som helst, i tillegg til å være konstant søvnig.
 • Håpløshet – selv om alt går fint
 • Lav selvtillit og negativt selvbilde
 • Dårlige spisevaner – enten å spise for mye eller for lite
 • Vanskeligheter med å konsentrere seg og dårlig til å ta gode beslutninger.

Affektive lidelser kan føre til helseproblemer, andre psykiske lidelser og stoffmisbruk. Alle disse tingene kan være farlig og er noe man burde være klar over før man bagatelliserer depresjon og sier det ikke er en ordentlig sykdom. I noen ekstrem tilfeller kan det føre til selvmord og selvmordsforsøk, det er derfor viktig å se på mulighetene for behandling før man lar lidelsen komme til det nivået.

Uspesifisert depressiv lidelse

Uspesifisert depressiv lidelse er en psykisk sykdom som ikke befinner seg under noen av de andre spesifiserte depressive lidelsene. En person som lider av denne sykdommen kan ha symptomer fra noen av eller alle de andre depressive lidelsene. Siden symptomene varierer så mye kan det være vanskelig å stille en diagnose. Hvis man ser på de problemene som lidelsen kan fører med seg kan det gi en indikator på hvilken lidelse det er. På samme måte kan det være vanskelig å behandle uspesifisert depressiv lidelse fordi man ikke vet nøyaktig hva som forårsaker lidelsen. Psykoterapi anbefales som regel som behandlingsmåte i forbindelse med lidelsen. Hos GoMentor.no tilbyr vi online terapi mot uspesifisert depressiv lidelse.

Symptomene på uspesifisert depressiv lidelse

 • Søvnløshet og andre søvnproblemer
 • Lange perioder med sorg – mer enn to uker
 • Irritasjon og manglende livsinteresse
 • Spiseforstyrrelser – enten spise for mye eller for lite
 • Selvmordstanker og- forsøk

Symptomene varierer fra person til person og er som regel de samme som i andre former for depressiv lidelse. Selv om de kan variere er det alvorlige farer knyttet opp til lidelsen. Et av de største problemene med lidelsen er at den ikke passer 100% under en bestemt kategori av depressive lidelser. Derfor er det vanskelig å stille en diagnose og behandle den. De mer alvorlige symptomene på lidelsen er selvmordstanker og selvmordsforsøk. Dette burde man unngå og forebygge gjennom terapi og rådgivning, som begge er effektive behandlingsmetoder, før lidelsen kommer ut av kontroll og kan medføre fatale konsekvenser.

Få hjelp med depresjonen og lidelsene dine

Hos GoMentor vet vi at det kan være vanskelig å leve med en depresjon alene, som er grunnen til vi har utviklet denne online terapi plattformen. Det er en kombinasjon av profesjonelle terapeuter og psykologer og utnyttelse av de mulighetene internett gir oss. Online terapi er et nytt fenomen hvor den terapien og rådgivningen som tilbys kan hjelpe deg med å komme gjennom perioder med lidelse. Våre mentorer hjelper deg med alle former for depressive lidelser. Vil du heller snakke med en mentor i person, er det også mulig. Ta kontroll over livet ditt før depresjonen gjør det.

Sliter du med depresjon? Vi kan hjelpe deg. Du får 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Truls Øksnes Gabriela Maria Sirbu Camilla Eek Torrissen Siri Mathiesen
km fra

Se utvalgte mentorer under

Finn mentorer i ditt område

km fra
 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.