Personlighetsforstyrrelser

af GoMentor

Sidst opdateret 1.10.2020

Reviewer GoMentor

Når negativ atferd påvirker en persons liv, kan det være tegn på en personlighetsforstyrrelse. Symptomene kan variere, avhengig av hvilken type personlighetsforstyrrelser det er, men det inkluderer generelt atferdsproblemer som har negative sosiale konsekvenser. Selv om de nøyaktige grunner ikke er kjent, antas det at en rekke psykologiske faktorer spille en viktig rolle.

Ulike typer personlighetsforstyrrelser

Her er en liste over de vanligste personlighetsforstyrrelser:

 • Paranoid personlighetsforstyrrelse - når en person er veldig mistenksom og mistenker andre for forskjellige ting.
 • Schizoid personlighetsforstyrrelse - fører til en livslang likegyldighet overfor andre og sosial isolasjon.
 • Schizotyp personlighetsforstyrrelse - når en person viser merkelig oppførsel som påvirker deres sosiale liv og sin evne til å skape sunne personlige relasjoner med andre mennesker.
 • Dyssosial personlighetsstruktur - når en person utnytter, manipulerer og bryter grenser og rettigheter.
 • Borderline personlighetsforstyrrelse - ustabilt humør og problemer med relasjoner.
 • Histrionic personlighetsstruktur - en person som dramatiserer ting for å få oppmerksomhet.
 • Narsissistisk personlighetsforstyrrelse - en person som har en overdrevet mening, fra sin egen betydning, noe som kan ha en negativ effekt på deres sosiale liv.
 • Unnvikende personlighetsforstyrrelse - når en person er sjenert, føler seg utilstrekkelig og tar avvisning veldig tung.
 • Avhengig personlighetsforstyrrelse - fører en person til å være fysisk og psykisk avhengig av andre mennesker.
 • Obsessive-compulsive personlighetsstruktur - å være besatt av kontroll, regler og orden i en slik grad at det fører til problemer i forhold til andre mennesker.
 • Uspesifisert personlighetsstruktur - når en person som viser symptomer på flere personlighetsforstyrrelser samtidig.
 • Personlighetsendring - personlighetsendringer som følge av psykiske tilstander som har vært lenger enn to år.
 

Årsaker til personlighetsforstyrrelser

Genetikk spiller en rolle ved personlighetsforstyrrelser, men det er heller fysisk, psykisk eller seksuelt misbruk i barndommen, som kan føre til personlighetsforstyrrelser. I noen tilfeller, kan et traume føre til psykologiske problemer som øker risikoen for utvikling av personlighetsforstyrrelser. Dette betyr at de fleste av de som lider av personlighetsforstyrrelser, også lider av andre psykiske sykdommer. Med disse lidelser følger en rekke symptomer, som vil bli beskrevet nedenfor.

Som med andre personlighetsforstyrrelser, er de viktigste årsakene til uspesifisert personlighetsforstyrrelse en blanding av psykiske og fysiske faktorer. På den fysiske siden, kan det være snakk om arvelighet eller kjemisk ubalanse i hjernen. Psykologiske faktorer, kan noen av de negative atferdsmønstre relateres til ens barndom. Dårlige foreldre kan ha en varig effekt på et barns utvikling, om det har vært overgrep, eller rett og slett omsorgssvikt. For voksne, oppstår uspesifisert personlighetsforstyrrelser av stressende, uforutsette hendelser. Uansett årsak, er det ulike symptomer som vil oppstå som en følge av denne lidelsen.

Symptomer og farene forbundet med personlighetsforstyrrelser

Som nevnt tidligere, kan symptomene variere, men handler generelt om negativ atferd som fører til problemer i det sosiale liv. Hos noen mennesker er symptomene helt enkelt kjedsomhet eller en følelse av tomhet. Hos andre, kan symptomene uttrykkes gjennom negativ atferd, som fører til problemer med for eksempel politiet. Hvis det ikke behandles med psykoterapi, risikerer man å havne i trøbbel med eksempelvis narkotikabruk eller utvikle andre psykiske lidelser som depresjon. Derfor er det svært viktig å gjennomgå et behandlingforløp, hvis du lider av personlighetsforstyrrelser.

 • Manglende evne til å være alene
 • En følelse av tomhet
 • Kjedsomhet
 • Upassende sinne
 • Å gjøre skade på seg selv
 • Mangel på personlig ansvar
 • Selvsentrert
 • Perfeksjonisme
 • Negativt selvbilde
 • Sosial isolasjon
 • Fiendtlighet

Behandling av personlighetsforstyrrelser

Her på GoMentor har vi stor forståelse for at noen mennesker er nølende når det gjelder å be om hjelp i tilfeller av personlighetsforstyrrelser. Det er derfor vi har laget GoMentor, hvor du kan finne en terapeut som spesialiserer seg på ditt problemområde og hjelpe deg med personlig utvikling.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.