Psykoser

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

PsykosePsykose, den vanligste brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det skjer en realitetsbrist. Den manglende realitetsinnsikten, som innebærer sviktende dømmekraft, feiltolkning av sosiale signaler og sviktende kontaktevne, gjør også at de fleste personer med psykose fungerer dårlig i samspill med andre mennesker. En psykose er en lidelse som påvirker hjernen, slik at du opplever forvirring, nedsatt dømmekraft og andre uønskede bivirkninger. 


Det kan være vanskelig å håndtere psykose, spesielt uten behandling. Symptomene og årsaken til psykose kan variere, avhengig av hvilken type psykose det er snakk om. I alle typer psykoser foreligger det i det minste en forbigående forstyrrelse av hjernens funksjon. Dette kan skyldes arvelige forhold eller skader som har oppstått under svangerskap eller under fødselen, som for eksempel utviklingsforstyrrelser, schizofreni og bipolar lidelse. Det kan også være snakk om skade på hjernens funksjon som har funnet sted i både barneårene og i voksen alder. Eksempler her er ulike typer psykiske lidelser eller stoff- og alkoholmisbruk

Symptomer på psykose


Selv om symptomene varierer, avhengig av hvilken psykose det er, er det noen vanlige tegn på psykose generelt:

  • Hallusinasjoner og vrangforestillinger
  • Uavhengig eller usammenhengende oppførsel
  • Reduserte motoriske ferdigheter
  • Utfordringer med sosial interaksjon og relasjoner
  • Redusert evne til å uttrykke følelser
  • Depresjon og/eller manisk oppførsel

En person med psykose er overbevist om realiteten av symptomene, og lar seg vanskelig overbevise om at de ikke stemmer overens med virkeligheten.


Behandling av psykoser


På GoMentor vet vi hvor alvorlig det er å ha en psykose og hvor vanskelig det er å snakke om. I de akutte fasene gjør manglende sykdomsforståelse og realitetsbrist det vanskelig for de pårørende og den rammede å vite hva som er beste behandlingsmåte, derfor er tvangsinnleggelse en vanlig løsning. Våre tilknyttede psykologer og terapeuter kan hjelpe mennesker som tidligere har vært behandlet for en psykose og ønsker oppfølging. Gjennom samtalebehandling og støtte, kan tidligere berørte som lever med ettervirkninger til å leve livet de ønsker.


Finn den rette mentoren for deg i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden. 

Finn din samtalepartner

Betty Tandberg Ole Holmaas Thomas (Tom) Kjos-Kendall Christina Isdahl
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.