Kognitive forstyrrelser

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Kognitiv forstyrrelseKognitive forstyrrelser påvirker hjernens evne til å huske og bearbeide informasjon. Årsaken til sykdommen kan være fysisk, for eksempel en hjerneskade eller aldersrelaterte faktorer tilknyttet hjernen. Det kan også være forbundet med narkotikamisbruk og lignende. Symptomer på kognitive lidelser omfatter lærevansker, problemer med korttidshukommelsen og andre kognitive problemer. Metoden for behandling, avhenger av typen av kognitive forstyrrelser det er snakk om, men vanligvis kan terapi lindre symptomene og farene forbundet med denne sykdommen på en effektiv måte. Før vi beskriver hvordan du kan få hjelp her på GoMentor, vil vi presentere de ulike typer kognitive lidelser og noen av symptomene dette medfører.

Forskjellige former av kognitive lidelser

Dette er de vanligste formene for kognitive lidelser og underkategorier av disse.

Delirium - en forstyrrelse i ens bevissthet over en kortere periode, som ofte resulterer i en rask endring i humøret.

 • Delirium av forgiftning
 • Delirium ved abstinenser
 • Uspesifert delirium - dette kan bli diagnostisert når symptomene er fra ulike former for kognitive lidelser, eller fordi årsaken er ukjent.

Demens - Tap av hjernefunksjoner og minnevansker

 • Demens ved Alzheimers sykdom
 • Vaskulær demens
 • Demens ved HIV
 • Demens med hodeskade
 • Demens ved Parkinsons sykdom
 • Demens ved Huntingtons sykdom
 • Demens ved Picks sykdom
 • Demens ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom
 • Vedvarende demens forårsaket av stoffer
 • Demens ved etiologi
 • Uspesifisert demens - Denne diagnosen stilles når det er symptomer fra to eller flere typer demens, noe som gjør det vanskelig å angi hvilken type demens som er gjeldende.
 

Symptomer på kognitive lidelser

Symptomer på kognitive lidelser varierer i henhold til type, men generelt er det problemer med hjernens evne til å behandle og huske informasjon. Noen av symptomene er problemer med korttidshukommelsen, uorganisert tankegang og andre fysiske og psykiske problemer. De psykologiske problemene som kommer med denne lidelsen kan få alvorlige konsekvenser i livet, hvis det ikke behandles.

Farene ved kognitive forstyrrelser

Kognitive forstyrrelser kan raskt bli verre hvis man ikke får behandling, og det er en mulighet for at det fører til andre psykologiske problemer. I tillegg er det fare for at personer som lider av denne sykdommen kan gå seg vill, ikke finne veien hjem eller huske hvem han/hun er. Ubehandlet, kan denne tilstanden forverres så mye at det kan bli nødvendig med kontinuerlig overvåking. Men før det har gått så langt, finnes det mange typer behandlinger, avhengig av hvilken type kognitive forstyrrelser det er.

Behandling av kognitive lidelser

Avhengig av diagnostisering av den kognitive lidelsen og årsaken bak den, varierer behandlingen. Behandlingen kan redusere symptomer på kognitive forstyrrelser, uansett hva disse måtte være. Rådgivning er også effektivt når man trenger støtte. Du får større nytte av behandlingen, hvis du kan snakke med andre som har kunnskap om kognitive forstyrrelser. Hvis du er klar til å få hjelp til å takle problemene knyttet til kognitive forstyrrelser, så er det hjelp og få, og håp om bedring.

Kognitive forstyrrelser fører til en betydelig svekkelse av kognisjon, hukommelse eller begge deler, enten for kortere eller lengre perioder, avhengig av hvilken type kognitiv lidelse det er. Symptomene kan variere, men vanligvis er det kognitive- og hukommelsesvansker og alt forbundet med det. Det anbefales at behandlingsmetoden som blir valgt, inkluderer terapi og rådgivning.

Symptomer på kognitive lidelser

 • Raske endringer i humør
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Uorganisert tenkning
 • Psykiske problemer - språk, hukommelse, persepsjon
 • Manglende evne til å gjenkjenne språk
 • Lærevansker
 • Hukommelses- og gjenkallelsesproblemer
 • Problemer med kritisk tenkning
 • Avhengighet av notater og kalendere

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.