Forstyrrelser typisk diagnostisert i barndommen eller tenårene

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Noen mennesker blir rammet av en psykisk lidelse i ung alder. Disse lidelser, som vanligvis er diagnostisert i barndommen eller tenårene, har flere underkategorier, men det sentrale punktet i alle av dem er psykiske lidelser i barndommen, som forblir et vedvarende problem hvis den ikke behandles. Symptomene på disse lidelsene varierer, mye fordi det er så mange forskjellige typer psykiske lidelser, men de fleste omhandler læring- og utviklingsproblemer som følger barna, selv når de blir voksne. Vanligvis er det mulig å bli behandlet for disse sykdommene, som du kan lese mer om det nederst på siden, men først vil vi presentere en rask oversikt over de ulike typer lidelser som typisk blir diagnostisert i barndommen eller tenårene.

Ulike typer lidelser vanligvis diagnostisert i barndommen eller tenårene og symptomer på disse

Siden det er et stort antall av disse lidelser, så er der stor variasjon i symptomer. Nedenfor er noen av symptomene på de ulike typer lidelser:

 • Mild (lett) psykisk utviklingshemming - Selv om den intellektuelle utvikling er treg, så er læring mulig under normale forhold. De fleste symptomene oppstår i de tidligere år i grunnskolen, men hos noen blir det oppdaget så tidlig som like etter fødselen.
 • Moderat psykisk utviklingshemming - litt dårligere resultater i IQ-tester refereres ofte til som mental retardasjon av mild grad. Symptomer inkluderer dårlige testresultater og andre fysiske og psykiske tegn.
 • Alvorlig psykisk utviklingshemming- Det neste nivået av utviklingshemning inkluderer folk som har enda dårligere resultater i IQ-tester. Symptomer skal omfatte alvorlige lærevansker og manglende evne til å ta vare på seg selv.
 • Dyp psykisk utviklingshemming - den alvorligste graden av psykisk utviklingshemning (selv om disse er subjektive eller vilkårlig) gjør læring ekstremt vanskelig, og dermed blir det vanskelig å være selvstendig og ta vare på seg selv.
 • Uspesifisert psykisk utviklingshemming - Hvis det finnes symptomer fra flere kategorier eller ukjente faktorer, kan det være at personen lider av uspesifisert psykisk utviklingshemning. Symptomene kan være noen eller alle av de ovennevnte symptomene, og varierer fra person til person.
 

Lærevansker

Dette er en nevrologisk lidelse som gjør læring vanskelig. Dette kan forklares med at interaksjonen mellom de ulike deler av hjernen ikke fungerer som den skal. Det finnes en rekke forskjellige typer av lærevansker.

 • Leseforstyrrelse - Dette er en betydelig forverring i korrekt lesing, forståelse og hastighet i en slik grad at det påvirker en persons faglige mål og dagligliv.
 • Dysleksi - Denne form for læringsproblemer gjør at folk bytter om på bokstaver, noe som gjør det vanskelig for dem å lese.
 • Staveforstyrrelse - Selv om noen mener at dårlig staving er latskap, så er det en lidelse hvor folk har en manglende evne til å stave, som kan være forbundet med dysgraphia, en lidelse med problemer innenfor skriving.
 • Regneforstyrrelser - Problemer med tall og matematikk kan være et problem, kjent som regneforstyrrelse.
 • Dysgraphia - Denne formen for lærevansker gjør det vanskelig, om ikke umulig, for noen å skrive klart og effektivt.
 • Uspesifisert lærevansker - En person som har noen eller alle av de ovennevnte symptomene på lærevansker kan lide av uspesifiserte lærevansker.

Utviklingsforstyrrelser innenfor motoriske ferdigheter

Dette er også kjent som dyspraksi og utviklingsforstyrrelse innenfor motoriske ferdigheter som påvirker et barns evne til å bevege seg rundt og løse komplekse utfordringer. Symptomer på denne lidelsen kan være hypotoni (en lubben baby) eller hypertensjon (rigid baby).

 • Utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse - Når et barn ikke utvikler sin motoriske koordinasjonsevne på vanlig måte, blir det omtalt som utviklingsmessig koordinasjonsforstyrrelse. Symptomer på denne lidelsen kan oppstå tidlig i barndommen eller senere i barnets liv.

Språkvansker

Språkforstyrrelser påvirker en persons muntlige ferdigheter eller skaper problemer for å kommunisere effektivt.

 • Ekspressiv dysfasi - Barn som blir berørt av ekspressiv dysfasi, er vanligvis bedre til å forstå språk enn de er til å kommunisere med andre.
 • Mottakelig dysphasia - Denne språkforstyrrelsen handler om manglende evne til å forstå språk, samt å kommunisere med andre.
 • Dysartri - Barn som ikke utvikler en evne til å produsere noen av eller alle de lydene som er nødvendig for å være i stand til å snakke, lider av dysartri.
 • Epileptisk afasi - Dette er også kjent som Landau-Kleffner syndrom, og det påvirker en persons verbale kommunikasjon, samt medførrer risiko for kramper.
 • Stamming - Dette er en lidelse som fører folk til å gjenta ordene, eller de har problemer med å uttale ordene riktig.
 • Uspesifisert språklig forstyrrelse - Hvis noen av de ovennevnte symptomene er til stede, så det kan være en uspesifisert språklig lidelse, fordi dette interferens ikke kan plasseres under en av de ovennevnte kategoriene.

Dyptgripende utviklingsforstyrrelser

Dyptgripende utviklingsforstyrrelser påvirker utviklingen av mange grunnleggende ferdigheter som evnen til å kommunisere, for å bruke sin fantasi og samt sosialisere med andre. Symptomer på denne lidelsen kan være forvirring og andre problemer med å forstå verden.

 • Infantil autisme - Dette er en nevrologisk og utviklingsforstyrrelse som vanligvis oppstår i løpet av de tre første årene av et barns liv.
 • Autisme - Dette er en nevrologisk utvikling hos barn som svekker deres evne til sosial interaksjon og kommunikasjon.
 • Retts syndrom - Dette er en nevrologiske lidelse som påvirker hjernen og fører til små hender, føtter og en langsom utvikling av hodet.
 • Disintegrativ forstyrrelse i barndommen - Når et barn utvikler seg normalt i de første tre til fire år av livet sitt, og deretter begynner å oppleve problemer med læring og sosialt samspill, så det er referert til som disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Asperger syndrom - Denne form for autisme kan sies å være en mild form for utviklingsforstyrrelse.
 • Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse - Når et barn viser symptomer på to eller flere av de ovennevnte utviklingsforstyrrelser, lider de mest sannsynlig av en uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, fordi denne lidelsen ikke kan kategoriseres under en av de andre utviklingsforstyrrelser.

ADHD, ADD og ulike autismespekterforstyrrelser kan og har ofte stor innvirkning på en persons liv – både privat og profesjonelt.
I mange tilfeller kan det være nødvendig eller i det minste oppleves som en forbedring å få hjelp og støtte av en profesjonell mentor som innehar spesiell kjennskap til disse variasjonene av mennesket - og problemene som kan være forbundet med dette.
På gomentor.no kan du søke på tvers av mange mentorer - psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, trenere - som alle har spesiell interesse og erfaring med ADHD og autismespekterforstyrrelse - og tilbyr hjelp, råd og støtte både online og offline.

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Barn med utviklingsproblemer som først oppstår etter 2-3 års alderen, lider kanskje av en disintegrativ forstyrrelse i barndommen. Symptomene inkluderer mangel på sosiale ferdigheter, motoriske vansker og problemer med å bygge relasjoner. Årsakene til denne lidelsen er ukjent, men det finnes flere behandlingsalternativer. Her på GoMentor.no tilbys online terapi for barn med en disintegrativ forstyrrelse i barndommen, som kan hjelpe med alle tilhørende symptomer. Fordi denne lidelsen er tett knyttet mot andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, som autisme, er det viktig å være veldig oppmerksom på symptomer, og får en profesjonell diagnose hvis noen av følgende symptomer er observert.

Symptomer på disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Som nevnt oppstår symptomene vanligvis først etter 2 års alderen, hvor barnet har utviklet seg normalt frem til det.

 • Tap av sosiale ferdigheter er et tegn på disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Mangel på renslighet ved en senere alder er et annet symptom.
 • Tap av språk - ekspressiv eller reseptivt - er en indikasjon på at det kan være snakk om disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Tap av motoriske ferdigheter og koordinasjon er ofte sett hos barn med denne utviklingsforstyrrelse.
 • En manglende evne til å utvikle forhold med jevnaldrende er vanlig hos barn med disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Svekkelse av nonverbal atferd som er avgjørende i sosiale sammenhenger, kan også peke i retning av denne utviklingsforstyrrelsen.
 • Manglende eller forsinket utvikling av språk som barnet blir eldre, er et annet symptom observert fra tid til annen.
 • Manglende evne til å starte eller opprettholde en samtale, kan også vise til disintegrativ forstyrrelse i barndommen.

Behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Her på GoMentor.no vet vi at det kan være frustrerende når symptomene på disintegrativ forstyrrelse i barndommen begynner å dukke opp hos et ellers friskt barn. Det er derfor vi har utviklet en plattform for online terapi som kan hjelpe deg med alle aspekter av denne utviklingsforstyrrelsen. Det er mange måter våre tilknyttede spesialister kan hjelpe til på, fra veiledning til moralsk støtte. Online behandling av disintegrativ forstyrrelse i barndommen er et nytt konsept, derfor bør man hele tiden sette seg inn i hvordan dette kan hjelpe mot alle de vanskelighetene som følger med denne utviklingsforstyrrelsen.

Brudd på oppmerksomhet og aktivitet (ADHD)

ADHD påvirker en persons evne til å vise oppmerksomhet. Symptomer på dette kan inkludere være trassighet og problemer med oppmerksomhet.

 • Brudd på oppmerksomhet og hyperaktivitet (ADHD) - Det er en rekke undertyper av denne lidelsen, men det sentrale punktet er en manglende evne til å opprettholde oppmerksomhet og hyperaktivitet.
 • Atferdsforstyrrelse - Når dårlig oppførsel er ukontrollerbar, kan det være et tegn på atferdsforstyrrelse.
 • Opposisjonell atferdsforstyrrelse - Stadige raserianfall eller forstyrrende atferd som å krangle med en myndighet kan være et tegn på opposisjonell atferdsforstyrrelse.
 • Uspesifiserte atferdsforstyrrelser - Når et barn viser symptomer på to eller flere av de ovennevnte atferdsforstyrrelser, kan det være en uspesifisert atferdsforstyrrelse.

Mat- og spiseforstyrrelser i barndommen

Disse utviklingforstyrrelsene alle har å gjøre med matvaner, og rammer vanligvis barn veldig tidlig i livet. Symptomer på disse utviklingsforstyrrelsene kan være å spise upassende eller farlige ting og andre spiseforstyrrelser.

Pica - En person med denne lidelsen spiser uspiselige gjenstander, hvorav noen er farlig.

Spiseforstyrrelse i barndommen - Dette er en kronisk spiseforstyrrelse og handler om et barns milde oppgulp av mat etter et måltid - som ikke må forveksles med spy.

Matforstyrrelse i barndommen - Når underernæring ikke er forårsaket av et medisinsk problem, så det er vanligvis tilfelle av en matforstyrrelse i barndommen.

Tics

Når plutselige, ukontrollerte og repeterende bevegelser og lyder skjer, så kan det være et tegn på tics.

 • Tourettes syndrom - denne nevropsykiatriske lidelsen omfatter vanligvis minst en motorisk og en vokal tic som starter i barndommen.
 • Kronisk motoriske eller vokale tics - Når en tic er begrenset til bare en vokal tic eller en motor, så kan det ikke bli diagnostisert som Tourettes syndrom.
 • Transient tic - De som lider av tics og kroppen beveger seg raskt, repeterende, plutselig og ukontrollert, slik at personen kan lide av forbigående tic.
 • Uspesifisert tic - De som viser symptomer på noen av de ovennevnte forhold, slike som uspesifisert tic.

Avføringsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser som handler om isolering av avføring eller urin, referert til som tarmsykdommer.

 • Encoprese - Den frivillig eller ufrivillig passasje av avføring i et barn som er potte trent - vanligvis over 4 år gammel.
 • Enurese - Sengevæting - ufrivillig vannlating - hos barn over 5 år gammel kalt enurese.

Andre lidelser i barndommen eller tenårene

Det er noen andre utviklingsforstyrrelser som berører barn og unge.

 • Unormal separasjonsangst - Dette er en lidelse som får folk til å gå glipp av personer eller steder på grunn av overdreven angst.
 • Overdreven søsken sjalusi - Når rivalisering mellom søsken begynner å påvirke foreldrenes ekteskap eller livet generelt, kan det være et tegn på et problem som går dypere.
 • Selektiv mutisme - Dette er en alvorlig grad av angst som har barn med ellers gode kommunikasjonsevner til å "gå kaldt" i offentlige eller ukjente situasjoner.
 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse - Når et barns fysiske og psykiske behov blir neglisjert, og de begynner å vise tegn på sosiale interaksjons problemer, så kan det være på grunn av en reaktiv tilknytningsforstyrrelse.
 • Bevegelsesstereotypier - Mangel på funksjon og repeterende motor atferd hos barn kan være et tegn på bevegelsesstereotypier.
 • Uspesifisert lidelse i barndommen eller ungdomsårene - Symptomer fra ett eller flere av de ovennevnte forhold, som ikke kvalifiserer til kun en av kategoriene, kalt uspesifisert lidelse i barndommen eller ungdomsårene.


Definisjon av lidelser diagnostisert i barndommen og tenårene

Forstyrrelser vanligvis diagnostisert i barndommen eller ungdomsårene regnes som tilhører den kategorien av psykiske lidelser, og de antas å ha vært til stede siden barnet var veldig ung. Symptomer på slike lidelser varierer, avhengig av typen av psykisk lidelse er det, men det er mulig å bli behandlet av psykoterapi.

Behandling av lidelser vanligvis diagnostisert i barndommen eller tenårene

Terapi og rådgivning er anbefalt for behandling av lidelser diagnostisert i barndommen eller ungdomsårene. For litt eldre barn kan det her være snakk om terapi og rådgivning direkte til barnet, men det vil vanligvis være mulig for foreldre til et barn med en slik lidelse å motta terapi og rådgivning for bruk i oppdragelsen. Her på GoMentor kan du få online terapi med profesjonelle terapeuter som kan hjelpe i disse lidelsene. Uansett hvilken type forstyrrelse det er, kan du finne erfarne terapeuter GoMentor som kan hjelpe når du har spesielle behov.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.