Utviklingsforstyrrelse

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Utviklingsforstyrrelse påvirker utviklingen av grunnleggende kompetanser hos barn. Evnen til å kommunisere og sosialisere med andre barn samt evnen til å bruke fantasien er typisk lav hos de som har en utviklingsforstyrrelse. Andre symptomer er bl.a. generell forvirring og vanskeligheter med å forstå omverdenen. Behandling for utviklingsforstyrrelse kan du få gjennom terapi og rådgivning.

Former for utviklingsforstyrrelse

Dette er de mest vanlige formene for utviklingsforstyrrelser:

 • Infantil autisme – Dette er en neurologisk utviklingsforstyrrelse som typisk viser seg i løpet av de første tre leveårene av barnets liv. Det virker ofte som barnet lever i sin egen verden
 • Autisme – Dette forårsaker svekket interaksjon- og kommunikasjonsferdigheter hos barn.
 • Retts syndrom – Denne neurologiske utviklingsforstyrrelsen påvirker hjernen og forårsaker langsom vekst av hender, føtter og hodet.
 • Disintegrativ forstyrrelse i barndommen – Når et barn utvikler seg normalt i de 3-4 først leveårene og deretter begynner å vise tegn på lærevansker og problemer med å agere sosialt er det snakk om en disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Aspergers syndrom – Beskrives ofte som en mildere versjon av autisme.
 • Uspesifisert utviklingsforstyrrelse – Når et barn viser symptomer på to eller flere av de ovennevnte utviklingsforstyrrelsene sier man at den er uspesifisert siden man ikke kan kategorisere den nøyaktig
 

Symptomer på utviklingsforstyrrelse

Selv om symptomene vil variere avhengig av hvilken utviklingsforstyrrelse det er snakk om er det noen gjennomgående tegn på de forskjellige formene:

 • Dårlig til å interagere med andre og problemer sosialt er tegn på en utviklingsforstyrrelse
 • Repeterende adferd og et sterkt behov for faste rutiner og ritualer for i det hele tatt å få ting til å fungere er et annet tegn på en utviklingsforstyrrelse.
 • Skrikeanfall og andre atferdsproblemer kan indikere et problem med en utviklingsforstyrrelse.  
 • Panikkanfall – når det observeres sammen med andre symptomer er det et tegn på utviklingsforstyrrelse.
 • Skjære tenner og andre fysiske tegn kan også forekomme
 • Manglende øyekontakt og et inntrykk av at barnet er i sin egen verden’ kan også være en indikasjon på en utviklingsforstyrrelse.
 • Sosiale problemer, som at men sliter med å finne jevnaldrende venner er et annet tegn på utviklingsforstyrrelser.

Som man kan se er det en lang rekke symptomer som knyttes opp mot utviklingsforstyrrelser. Hvis de oppstår er det viktig at man får stilt en diagnose. Hvis det viser seg å være snakk om en utviklingsforstyrrelse anbefales det å søke behandling.

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Barn med utviklingsproblemer som først oppstår i 2-3års alderen lider kanskje av en disintegrativ forstyrrelse i barndommen. Symptomene er bl.a. manglende sosiale evner, motoriske problemer og vanskeligheter med å utvikle sosiale forhold. Årsakene til denne forstyrrelsen er ikke kjent men det er mange behandlingsmuligheter. Hos GoMentor.no tilbyr vi online terapi til barn med disintegrativ forstyrrelse i barndommen som kan hjelpe mot alle symptomene. Fordi denne forstyrrelsen legger seg veldig nært opp mot andre utviklingsforstyrrelser som autisme er det viktig at man er veldig oppmerksom på symptomene og får stilt en profesjonell diagnose hvis man ser noen av symptomene under.

Symptomer på disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Som nevnt oppstår symptomene typisk etter 2 års alderen hvor barnet inntil da har utviklet seg normalt. Dette er noen av tegnene på disintegrativ forstyrrelse i barndommen:

 • Tap av sosiale evner
 • Miste språkevnen – ekspressivt eller reseptivt
 • Tap av motoriske evner og koordinasjon sees ofte hos barn med denne forstyrrelsen.
 • En manglende evne til å utvikle seg sett i forhold til jevnaldrende
 • Svekket ikke-verbale atferd, som er en forutsetning for å klare ser i sosiale sammenhenger
 • Manglende eller forsinket språklig utvikling
 • Manglende evne til å starte eller vedlikeholde en samtale 

Uspesifisert utviklingsforstyrrelse

Når et barn viser symptomer på flere av de forskjellige formene for utviklingsforstyrrelser sier man at det er en uspesifisert utviklingsforstyrrelse. Symptomene omfatter alle symptomene nevnt ovenfor som dårlige sosiale kompetanser, manglende kommunikasjon, samtaleproblemer og andre fysiske og psykologiske problemer. Selv hvis ikke alle symptomene viser seg er det problemer knyttet til denne utviklingsforstyrrelsen. Hvis det ikke behandles kan det føre til andre problemer, som er grunnen til at vi tilbyr online behandling via GoMentor.no.

Symptomer på uspesifisert utviklingsforstyrrelse

Symptomene vil variere veldig grunnet den uspesifiserte karakteren av denne utviklingsforstyrrelsen, men man vil typisk kunne oppleve et eller flere av disse symptomene:

 • Dårlige kommunikasjonsevner og svekkede sosiale kompetanser er de klassiske symptomene
 • Å miste evnen til å snakke i en gitt alder er et annet tegn på denne utviklingsforstyrrelsen
 • Manglende empati overfor jevnaldrende
 • Panikkanfall er veldig vanlig hos personer diagnostisert med uspesifisert utviklingsforstyrrelser
 • Å unngå øyekontakt
 • Manglende evne til å starte og vedlikeholde en samtale i sosiale sammenhenger er et annet symptom.

Behandling av utviklingsforstyrrelser

Med GoMentor.no som plattform tilbys online terapi for alle former for utviklingsforstyrrelse. Våre tilknyttede terapeuter er spesialisert innen de forskjellige utviklingsforstyrrelsene og kan bidra med informasjon, veiledning og støtte. Om det er behov for taleterapi eller utvikling av sosiale ferdigheter kan våre tilknyttede spesialister hjelpe den enkelte på hans eller hennes vilkår. Jo tidligere man begynner på behandling, jo større er sjansen for at barnet kan leve et normalt liv.

Få hjelp med utviklingsforstyrrelse

Mariann Marthinussen Linda Elin Aase / Bergen Stressmestringssenter Silvia Josefine Grøndahl Ole Holmaas
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.