Lærevansker

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

LærevanskerEn lærevanske er en nevrologisk forstyrrelse, som gir lese-, skrive-, stave- eller hukommelsesvansker eller andre intellektuelle problemer. Det påvirker således ens evne til å lese, skrive eller kommunisere generelt, som kan gi utfordringer for din faglige utvikling og fremtidige suksess. Det er svært mange som har en form for lærevansker - ca 30% i følge offentlige undersøkelser. Typisk er det enten snakk om verbale og ikke-verbale varianter, som ofte ses hos barn og unge. Lærevansker kan påvirke barn på mange måter og forårsake sosiale utfordringer, samt øke risikoen for andre mentale forstyrrelser. Selv om dette kanskje virker skremmende - og det kan det være - skal man ikke miste håpet. Uansett hvilken lærevanske det er snakk, er det mulig å få behandling og hjelp.

Ulike typer lærevansker

  • Leseforstyrrelse - Dette er en kraftig svekkelse av leseforståelse og hastighet i et omfang hvor det kan hemme ens utdannelsesmulighet eller hverdag
  • Dysleksi/ordblindhet - En slik lærevanske medfører at man byttet rundt på bokstaver og man har derfor svært vanskelig for å lese.
  • Dyskalkuli - Vanskeligheter med tall og matematikk
  • Dysgrafi - Vanskeligheter med å uttrykke seg skriftlig
  • Uspesifisert lærevansker - Hvis man viser symptomer fra to eller flere av de overnevnte lærevanskene, kan det være snakk om en uspesifisert lærevanske

Symptomer på lærevansker

Symptomene vil variere alt ettersom hvilken lærevanske det er snakk om, men det er dog noen fellestrekk. Slike fellestrekk er vanskeligheter med å lese, stave, skrive og å resonnere. De utdannelsesrelaterte vanskeligheter kan føre til andre psykiske eller sosiale problemer, hvilket gjør det viktig å få behandling. Hvis man ikke mottar hjelp og behandling, kan lærevanskene følge barnet inn i voksenlivet og forårsake ytterligere provblemer.

Generelle symptomer på at man har en lærevanske:

  • Lesevansker
  • Stavevansker
  • Vanskelig for å uttrykke seg skriftlig
  • Sliter med naturlige resonnement 
 

Uspesifiserte lærevansker

Hvis en person utviser symptomer fra to eller flere av de øvrige lærevanskene og derved gjør det vanskelig å definere den spesifikke forstyrrelse, kalles det en uspesifisert lærevanske. Symptomene ligner på de som fremkommer ved andre former, men de vil ha flytende grenser. Som en konsekvens av dette kan det oppleves som litt vanskeligere å behandle en slik lærevanske, men det er dermed ikke sagt at det umulig. Den uspesifiserte naturen medfører at man ikke nødvendigvis kan identifisere en konkret årsak.

Symptomer på uspesifiserte lærevansker

Symptomene vil variere i veldig stor grad fra person til person, men generelt vil de inkludere to eller flere av symptomene som er å finne i de mer spesifikke variantene. For noen manifesteres det muligens som lesevansker, mens andre vil heller oppleve problemer med å regne eller stave. Noen barn vil oppleve problemer i et utvalg av fag, og det kan føre til fysiske symptomer når barnet opplever kontinuerlig å prestere dårlig i disse dag. Det er viktig å huske at man alltid kan få hjelp, uansett diagnosen.

Symptomer på at man har en uspesifisert lærevanske:

Behandling av lærevansker

Behandlingen av lærevansker vil variere fra person til person, alt ettersom hvilken lærevanske det er snakk om. Her hos GoMentor har vi en rekke tilknyttede spesialisert, som kan hjelpe deg med å ta de riktige beslutninger i forhold til behandling. Om det er snakk om dysleksi eller en leseforstyrrelse kombinert med ADHD, kan våre terapeuter hjelpe med en lang rekke forskjellige lærevansker. Vår tilknyttede mentorer kan også tilby moralsk støtte gjennom gruppeterapi, hvis du ønsker å snakke med andre i lignende situasjoner. Utover dette tilbyr våres terapeuter online terapi. Med den rette hjelp og rådgivning, kan du eller ditt barn få en lettere hverdag og unngå at problemene utvikler seg til andre psykiske lidelser. 

Finn din ekspert her på GoMentor.no i dag eller ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne den rette mentoren for deg.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.