Aspergers syndrom

af GoMentor

Sidst opdateret 30.4.2020

Reviewer GoMentor

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom kan defineres som en mild form for autisme, men er langt mindre alvorlig for mange barn. Symptomene ligner også symptomene på autisme - sosiale problemer, kommunikasjonsproblemer og eksentrisk atferd - men de er generelt ikke like signifikante ved Aspergers syndrom. Årsaken til denne gjennomgripende utviklingsforstyrrelsen er ikke kjent spesifikt, men når diagnosen diagnostiseres, anbefales fortsatt behandling gjennom terapi, til tross for de mildere symptomene.

 

Tegn på Aspergers syndrom

Selv om symptomene på Aspergers syndrom ligner symptomene på autisme, er det fortsatt noen forskjeller. Oftest blir symptomene sett i mildere grad hos barn med Aspergers syndrom, men kan fortsatt være alvorlige. De typiske tegnene på diagnosen er:

  • Sosial isolasjon og en manglende evne til å få eller beholde venner

  • Eksentrisk oppførsel

  • Svake kommunikasjonsevner

  • Langsom språkutvikling

  • Overfølsomme sanser

  • Tendens til overstimulering eller overveldelse i sosiale situasjoner

Konsekvensene, av å ikke få Aspergers syndrom diagnostisert eller behandlet, er store risikoer man ikke bør ta. Barn med Aspergers har spesielle behov som må tas i betraktning før de kan tilpasse seg sosialt og pedagogisk. I tillegg til de som følger med syndromet, er det en rekke andre problemer som kan oppstå. Unnlatelse av å behandle Aspergers syndrom kan føre til andre alvorlige komplikasjoner, for eksempel humørsykdommer og andre atferdsvansker. Derfor er det viktig å søke behandling når diagnosen er stilt, da de fleste av de diagnostiserte barna dermed kan unngå disse risikoene - jo tidligere behandlingen er startet, vil bedre resultater oppnås.

Trenger du hjelp?

Silvia Josefine Grøndahl Kristina Buss Folkestad Kalfaret familieterapi Thomas (Tom) Kjos-Kendall
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.