Autisme

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

AutismeAutisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan oppleves som en mental lidelse som påvirker en persons sosiale interaksjon og kommunikasjonsevne. Det er en medfødt tilstand og oppdages vanligvis i løpet av de 3 første leveårene. Det er en kompleks funksjonsnedsettelse som oppstår i forskjellige grader og former. Det er en mer alvorlig form for utviklingsforstyrrelse enn asperger syndrom som det lett kan forveksles med. Symptomene er primært vanskeligheter med å sosialisere seg, langsom eller ingen språkutvikling og tilbaketrukkenhet. Noen barn er oversensitive, men det gjelder ikke alle med. Behandling av autisme har kommet langt de siste årene, hvor vi i GoMentor bl.a. tilbyr online behandling av diagnosen. Det kan ofte være nødvendig å få hjelp til å håndtere tilstanden hvis den er synlig fremtredende og medfører alvorlige utfordringer med ens personlighetsutvikling og livssituasjon.

 

 Symptomer på autisme

Autisme behandles mest hos barn fordi diagnosen stilles allerede der. Tilstanden er også til stede hos unge og voksne, som alle har hver sin måte å takle det på. Siden alle barn er forskjellige kan det være vanskelig å diagnostisere autisme uten ordentlige tester. Følgende punkter er typiske tegn hos folk med autisme:

 

  • Manglende eller dårlige kommunikasjonsevner
  • Manglende evne til å sosialisere; som å få venner og holde på dem
  • Overfølsomme sanser – smak, lukt, hørsel og syn
  • Tendenser til å lett bli overstimulert eller overveldet i sosiale settinger.

 

Har barnet ditt noen av disse symptomene er det viktig å få stilt en diagnose så man kan begynne på en behandling. Grunnet denne utviklingsforstyrrelsens karakter er det en rekker negative effekter som kan oppstå – men disse kan unngås med den riktige behandlingen.

 

Sammenheng mellom autisme og ADHD

Noen forveksler autisme og ADHD, men de to diagnosene er veldig forskjellige selv om det også er noen likheter. Autisme er en medfødt gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som viser seg i form av manglene eller svak språklig utvikling, sosialiseringsproblemer og repeterende atferd. ADHD derimot er en oppmerksomhets- og atferdsforstyrrelse som gir problemer med å orientere seg, planlegge, oppfatte og huske ting. Derfor skal de to forstyrrelsene ha vidt forskjellig behandlingstilganger. Tross forskjellene ser man ofte en genetisk link mellom de to diagnosene siden det tidligere har blitt funnet overlapp i genene hos de barn og unge som har fått stilt en av dem. Her er et av de felles symptomene bl.a. problemer med å sosialisere seg og vanskeligheter med å kontrollere atferden sin. Er du interessert i en mer utdypende definisjon kan du lese mer om ADHD her.

 

Sånn behandler du autisme

Terapi er en viktig del av behandlingen av autisme, og her hos GoMentor kombineres online terapi med rådgivning fra våre tilknyttede spesialister som er utdannet i området og kjenner behovene til barn med diagnosen. Hjelp til utvikling av sosiale kompetanser er en annen metode som kan hjelpe behandlingen. Jo fortere man får lagt en plan for behandling jo bedre vil resultatene være. Derfor er det viktig å starte behandlingen allerede når man er barn, da mye av personligheten skapes i ung alder. Dette vil gjøre det lettere å leve med og håndtere diagnosen i voksen alder. Med en plan basert på individuelle behov vil terapi og veiledende utdannelse kunne hjelpe til å gjøre det lettere å håndtere diagnosen. Hos GoMentor tror vi på at det er håp for barn med autisme.

Trenger du en å snakke med?

Silvia Josefine Grøndahl Thomas (Tom) Kjos-Kendall Kristina Buss Folkestad Kalfaret familieterapi
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.