Anger management/Sinnemestring

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Anger management/sinnemestringDet er ikke vanskelig å forstå hvorfor folk ikke har tid til å bearbeide sine indre følelser i den travle verden vi lever i dag. Dessverre hjelper det ikke å fortrenge problemene og late som om de ikke eksisterer. Tvert i mot kan dette føre til innestengt sinne og bitterhet. Når en person opplever den type sinne og ikke forstår hvor det kommer fra betyr det dessverre også at de ikke vet hvordan de skal håndtere det. Uten den rette hjelpen og rådgivning kan mennesker med ukontrollerbare sinneutbrudd være farlig for seg selv og andre. Anger management, sinnemestring på norsk, er en prosess hvor man lærer å kontrollere sinnet ved hjelp av terapeutiske teknikker og øvelser.

Forstå sinne

Det er viktig å forstå hvor dette sinne som mange mennesker kjemper med kommer fra. Uten godt kjennskap til bakgrunnen for alt sinne er det vanskelig å forbedre situasjonen og utbruddene vil ofte fortsette. Vi kan hjelpe deg med å finne de viktigste årsakene til sinne ditt i samarbeid med terapeutene våres. Med rådgivning og støtte kan du begynne å lære hvordan du håndterer og behandler verden på best mulig måte. Vedvarende sinneutbruddsproblemer uten behandling blir ofte verre og fører til flere uheldige situasjoner. Det er derfor mulig at en person som har hatt problemer med sinne over lengre tid kan bli en fare for seg selv og sine nærmeste. I mange tilfeller er ikke personen selv klar over handlingene sine før sinneutbruddet er over og skaden er skjedd. De mest vanlige symptomene på at man har problemer med å kontrollere sinne er bl.a. :

 •   Et overskudd av sinne som kan bryte ut når som helst
 •   Ofte forstår man ikke hvorfor men er sint
 •   Manglende evne til å kanalisere sinne mot noe eller noen bestemt.
 

Lær å håndtere sinne gjennom sinnemestring

Anger management er et system med terapeutiske teknikker og øvelser som en person kan praktisere for å redusere graden av sinneutbruddene. Siden alle har hver sin individuelle grunn til sinneproblemene sine er de anger management teknikkene som blir brukt tilrettelagt for det enkelte individ. Dette gjør at man kan kombinere de riktige øvelsene og behandlingsmetodene etter den enkeltes behov og på den måte arbeide effektivt med sinne deres. Noen av de teknikkene som blir brukt er pusteøvelser, meditasjon, stresshåndteringsøvelser m.m. Denne tilgangen har vist seg å være utrolig effektiv fordi man lærer å kontroller følelsene sine og uttrykke dem på en sunnere og mer konstruktiv måte. Psykologene og terapeutene hos GoMentor vet at sinne ditt er ekte og kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan bruke denne energien på best mulig måte.

Periodisk eksplosiv forstyrrelse

De fleste mister besinnelsen på et tidspunkt i løpet av livet men personer med periodisk eksplosiv forstyrrelse har en ukontrollerbar trang til å agere voldelig. Når denne trangen kommer ut av kontroll og begynner å ha en negativ effekt på tilværelsen burde man søke behandling. Med online terapi via GoMentor.no er tilgjengeligheten ikke lenger en unnskyldning. Med GoMentors online plattform kan man få psykoterapi uansett hvor og når man tregner det. Periodisk eksplosiv forstyrrelse fører til gjentatte episoder med aggressiv og voldelig adferd, hvilket som regel er helt ute av proporsjoner i forhold til situasjonen. Både terapi og rådgivning er anbefalte behandlingsformer for denne lidelsen. Aggresjon og sinne rettet mot seg selv er et vanlig problem for personer med en periodisk eksplosiv forstyrrelse. Her er noen typiske symptomer på periodisk eksplosiv forstyrrelse:

 •   Prikkende følelse i kroppen
 •   Skjelvinger
 •   Hjertebank
 •   Trykk i brystet
 •   Trykk i hodet
 •   Høre ekko
 •   Voldelig oppførsel
 •   Bygger opp en spenning
 •   Overreagere

En prikkende følelse, stramhet i brystet og oppbygging av trykk i brystet er alle tegn på at sinne og andre negative følelser vokser og man kan eksplodere når som helst. Et annet tegn på denne lidelsen som kan føre til problemer er hvis man hisser seg opp ute av proporsjoner i forhold til den utfordringen man står overfor. Hvis man ikke behandler symptomene er det stor fare for at problemet blir verre og kan påvirke andre aspekter av livet i negativ retning. Denne lidelsen er som de fleste andre mentale lidelser avhengig av både arvelighet og miljøet man vokser opp i. For eksempel er barn som har vokst opp i et voldelig miljø ofte mer utsatt for å ende opp med en mer voldelig og negativ adferd.

Behandling av periodisk eksplosiv forstyrrelse

Som med de fleste lignende lidelser burde kognitiv adferdsterapi spille en stor rolle i behandlingen av periodisk eksplosiv forstyrrelse. Her hos GoMentor.no har vi knyttet opp en rekke terapeuter som er spesialisert i forstyrrelsen. De tilbyr den praktiske informasjonen som er nødvendig for å hjelpe de eksplosive sinneutbruddene. Utover det tilbys gruppeterapi som kan gi følelsesmessig støtte fra andre som sitter i samme situasjon.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.