Krise

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Krise handler om en plutselig endring eller forstyrrelse. Det er en tilstand hvor man ikke er i stand til å tenke fornuftig - ikke kunne samle seg om hverdagslige handlinger, som man normalt kan.

Det finnes to typer kriser:

Utviklingskriser/livskriser: Det er normale hendelser i livet, som noen mennesker kan oppfatte som store forandringer (forlate hjemmet, få en ny jobb, å bli eldre m.m.)

Traumatiske kriser er når det er en plutselig, voldelig eller uforutsett hendelse som føles som et tap eller en trussel om tap av tidligere verdier eller sikkerhet (som døden, ulykker, skilsmisse, skyting m.m.).

Kriseterapi

Det er helt normalt at en sjokkerende og uvanlige hendelse gir opphav til uvanlige reaksjoner og sterke følelser i en periode. Det er ikke et tegn på svakhet eller at du blir "gal". Familie, venner og arbeidskollegaer kan også merke til at noe har forandret seg. Det er derfor viktig å vite om disse endringene, både for seg selv - og for miljøet. Hvis du vet reaksjonene er normale og vanlige etter alvorlige hendelser, er det lettere å akseptere sine egne reaksjoner og godta dem som et resultat av hva man har opplevd.

Del dine tanker og følelser med andre. I tiden etter hendelsen, mener mange at jo mer de snakker om hva som har skjedd, jo mindre smertefullt og ubehagelig er det. Det oppleves som en lettelse å snakke med andre. De fleste kan selv, med familie og venners hjelp komme gjennom den vanskelige tiden og gradvis vende tilbake til et normalt liv. Noen hendelser forstyrrer livene så voldsomt, at det å snakke med en profesjonell spesialist kan være et godt og nødvendig supplement til den støtten vi gir hverandre.

Definisjon av krise

Det er vanskelig å tenke klart i akutte krisesituasjoner i arbeidslivet - men det er i slike situasjoner det er spesielt viktig å vite hva du skal gjøre. Når folk mister noen nær dem - eller opplever en alvorlig ulykke, vil erfaringsmessig de fleste av deres reaksjoner være annerledes enn vanlig.

Viktige punkter å merke seg i kriser

 • Kontroller at du har noen å snakke med.
 • Prøv å opprettholde din vanlige rutine.
 • Dine reaksjoner og følelser kan være kraftige, men er normale.
 • Vurder om du trenger hjelp til å gå videre.
 • Gi deg selv den tiden du trenger for å komme tilbake på sporet.
 

Krisepsykolog

Når en person går inn i en krise, er det fordi personen opplever noe som er så mye utenom det vanlige, at de normale løsningsmodeller du har bygget opp gjennom livet ikke er nok.

En krise kan komme som et resultat av en dramatisk opplevelse eller av langvarige psykiske belastninger.

I akutte kriser, jobbes det med psykisk førstehjelp.

Det går ut på en gjennomgang og gjenfortelling av den voldelige hendelsen.

Det er en prosess, hvor opplevelsen eller erfaringen fortelles flere ganger. Du vil bli spurt: hva som skjedde, hvor var du da det skjedde, hvem som sa hva, hvem som gjorde hva, hva gjorde du, hva synes du?

Dette kan virke merkelig, men fordi de ofte er i en tilstand av sjokk etter en voldelig hendelse, kan det hjelpe å skape struktur og oversikt over hendelsen. Dette skjer når du gjentatte ganger fortelle din historie og blir lyttet til og forstått - så det blir opprettet struktur og en oversikt over hva som ellers oppleves som kaotisk.

Deretter tar man hånd om den reaksjon som den akutte krisen fremkaller.

Alle mennesker takler kriser på forskjellige måter. Utfordringen er å komme gjennom krisen som en hel person uten varige skader.

Derfor er det i de fleste tilfeller nødvendig med rådgivning.

Definisjon av krisepsykolog

Kriseterapi tilbys av en krisepsykolog for å hjelpe til i en krisesituasjon - for eksempel på grunn av:

 • Arbeidsulykker
 • Dødsfall
 • Ran
 • Voldtekt
 • Trafikkulykke
 • Vold
 • Sykdom
 • Tap av arbeid
 • Utfordringer

Alle mennesker reagerer og takler en krise på forskjellige måter.

Reaksjonene er knyttet til ulike faktorer:

 • Tidligere erfaringer med kriser
 • Størrelsen på tapet
 • Personlig resiliens
 • Den personlige støttenettverk

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.