Vold i hjemmet

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Vold i hjemmetVold i hjemmet kan både være fysisk og psykisk. Typisk overgrep og mishandling som foregår innenfor hjemmets rammer. Det kan defineres som en mishandlende adferd utført av en eller begge parter i en familie eller samboere. Det er mest vanlig at denne formen for vold skjer mellom seksuelle partnere, enten de er gift eller samboere. Det kan også være vold mot barn, venner eller andre familiemedlemmer. Mange steder i verden blir det ikke sett på som en forbrytelse, men som et privat anliggende. Vold i hjemmet kan ha alvorlige og store fysiske og psykiske konsekvenser hvis det ikke forebygges. Derfor er det viktig å reagere så snart man oppdager det, uansett om man selv er en del av det eller det gjelder en pårørende eller nabo.

Sånn oppdager man vold i hjemmet

Som med alle andre former for mishandling kan vold i hjemmet variere i alvorlighetsgrad og type. De fleste kjenner til den fysiske manifestasjonen av vold i hjemmet, men andre former involverer følelsesmessig eller seksuell mishandling. Stalking og trusler kan være andre former for mishandling hvor offeret lever i frykt for å bli forfulgt eller straffet for en eller annen handling som i mishandlerens øyne er kriminell. Økonomisk kontroll kan være et annet tegn som kan medføre at offeret føler seg alene og isolert og ser det som eneste mulighet å bli værende i den negative situasjonen.

Typiske tegn på at det foregår en form for vold i hjemmet er:

  • Gjentatte tilfeller av fysiske skader
  • Frykt for en bestemt person
  • Forfølgelse
  • Man blir tvunget til å gjøre ting man ikke vil
  • Depresjon og post-traumatisk stress syndrom

I neste alle tilfeller av vold i hjemmet utøver den ene parten urettmessig makt og kontroll over den andre. Dette konstant kontrollbehov kan resulterer i utilregnelig og farlig adferd som kan presse offeret til et liv fylt av frykt og angst. Her vil et offer raskt føle seg låst i situasjonen og avskjære seg fra venner og familie, uten å benytte eventuelle muligheter man har økonomisk. Depresjon og post-traumatisk stress syndrom er vanlige følelsesmessige konsekvenser av vold i hjemmet. I tilfeller hvor fysisk vold finner sted kan det medføre voldsomme skader og død i ekstreme tilfeller.

Sånn håndterer man vold i hjemmet

Å bli utsatt for seksuelle overgrep eller misbruk av en man bor sammen med og har et nært forhold til er en komplisert og vanskelig situasjon å befinne seg i selv og oppleve gjennom en bekjent. Her hos GoMentor forstår vi de følelsesmessige kompleksitetene som de fleste ofre for vold i hjemmet står overfor. Enten man nettopp har kommet ut av et voldspreget forhold og prøver å sortere følelsene fra det, eller man prøver å hjelpe en bekjent som er midt oppi et voldelig forhold kan våre tilknyttede mentorer hjelpe deg. Her kan du få hjelp og veiledning til å komme gjennom situasjoner så alle parter kan komme videre med livet sitt på best mulig måte. Finn en mentor på listen nedenfor eller søk mer spesifikt i høyre hjørne på siden under ”Finn ekspert”. Her har du muligheten til å møtes personlig med en psykolog eller psykoterapeut som har erfaring og viten om vold i hjemmet. De har fokus på best mulig å hjelpe deg med problemstillingen din. Du har også muligheten til å få online terapi hvis du ikke har lyst eller mulighet for fysisk fremmøte. 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.