Omsorgssvikt (Barn)

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Omsorgssvikt barnEn form for mishandling som er vanskelig å definere og identifisere er omsorgssvikt. Typisk defineres det som en forelder eller verges manglende evne til å ivareta et barns fysiske og følelsesmessige helse, men begrepet er relativt vagt og brukt i mange settinger. Grunnet så stor variasjon i alvorlighetsgrad kan det være vanskelig å se omsorgssvikt som en reel trussel noen ganger, selv om det kan være virkelig ødeleggende for barnet. De fleste sakene som blir meldt til barnevernet er av denne typen, enten det er bevisst eller ubevist. Uten ordentlig inngripen kan det være med til å bryte ned et barns fysiske og psykiske helse.

Former for omsorgssvikt av barn 

Siden omsorgssvikt er et så generelt begrep deler man det normalt inn i mindre konkrete former. Fysisk omsorgssvikt kan være at barnet ikke får tilstrekkelig husly, mat eller klær til å leve et sundt liv. Psykisk omsorgssvikt kan være en manglende evne til å gi følelsesmessig støtte, som barn er avhengig av for å kunne vokse mentalt. Medisinsk omsorgssvikt er manglende evnen til å sørge for at et barn får medisinsk behandling når det er sykt. Utdannelsesmessig omsorgssvikt finner man der foreldre ikke sørger for at barn kommer seg på skolen. En manglende evne til å følge opp på barnet sitt og ikke tenke på sikkerheten deres er en annen form for omsorgssvikt.

Typiske tegn:

 • Fysiske behov som mat husly og klær blir ikke oppfylt
 • Følelsesmessige behov blir ikke oppfylt – kronisk likegyldighet
 • Medisinske behov blir ikke ivaretatt
 • Manglende resurser i forhold til utdannelse
 • Manglende oppsyn med tanke på sikkerhet

Omsorgssvikt blir alt for ofte avvist som en forskjell i husregler og hvordan man oppdrar barna sine. Det er en hårfin grense mellom bare å være uenig om hvordan man skal oppdra barna sine og å være sikker på at det gjelder omsorgssvikt. Dette kan medføre en risiko for de barna det gjelder. De står i fare for å bli rammet gjennom dårligere skolegang, oppvekst og psykisk helse. Hvis ikke barn får med seg den omsorgen de trenger hjemmefra, både i form av mat, husly og følelsesmessig oppmerksomhet kan det i verste fall være livstruende. Dette gjelder også selv om foreldrene eller vergen ikke har et bevisst ønske om å skade barnet.

 

 

Sånn håndterer man omsorgssvikt

Å oppleve denne formen for omsorgssvikt er et følsomt og komplisert emne. Her hos GoMentor mener vi at det ikke er noe man bør ta for lett på. Våre tilknyttede eksperter kan hjelpe deg å sortere det følelsesmessige kaoset som er forbundet med omsorgssvikt og hjelpe deg å forstå den risikoen og varseltegnene bedre. Med denne kunnskapen håper vi at man via GoMentor.no kan få hjelp til å bedre seg selv og sin familie, sånn at man kan håndtere fremtidige situasjoner best mulig. Her er det mulig å få individuell terapi og familieterapi, alt etter hva som passer best for din situasjon. Det er både mulig med personlig fremmøte og online terapi. 

Barnemishandling

En av de verste formene for mishandling er barnemishandling – bevisste dårlige behandling som kan føre et barn til skade. Som alle andre former for mishandling kan det kategoriseres inn i underkategorier, hvor de tre overordnede kategoriene er fysisk, psykisk og seksuell mishandling. Felles for alle kategoriene er at de påfører barnet skade eller risiko for skade på kort eller lang sikt.

Sånn oppdager man barnemishandling

Det kan være vanskelig å komme utenifra og vite om et barn lir mishandlet. Fysisk mishandling er ofte den letteste å få øye på siden barnet får uforklarlige merker på kroppen. Generelt er barn ikke spesielt gode til å lyve så hvis man ber dem om å forklare hvorfor de har merker på kroppen og deretter spør foreldrene om det samme, vil man ofte kunne finne ut om det er grunn til bekymring. I tilfeller med psykisk og seksuell mishandling er tegnene mer diskre. Barn har fra naturens side problemer med å håndtere det følelsesmessige kaoset som oppstår i forbindelse med mishandling. Derfor vil de ofte reagere ve enten å være veldig utadvendte eller veldig innesluttet og depressive. Hvis man kjenner et barn som går gjennom en markant atferdsendring bør man være oppmerksom i forhold til om det oppstår andre tegn på mishandling.

 • De typiske tegnene på at et barn bli mishandlet er:
 • Frykt for forelder eller en spesiell person
 • En overdreven følelse av skyld og skam
 • Gjentatte fysiske skader
 • Depresjon eller ekstrem angst
 • Selvverd problemer

Det er mange fysiske og psykiske følgevirkninger av barnemishandling. Fysisk mishandling kan føre til faktiske skader, som hjernerystelser, brekkede ben og i verste fall døden. Ofre for seksuell mishandling vil ofte bil depressive eller vise tegn på ekstrem angst og post-traumatisk stress syndrom. På lang sikt kan det også oppstå en risiko for misbruk, for å drukne smertene i rus. Psykisk mishandling kan ettersom det er den vanskeligste å forutse resultatet av. Ofre for psykisk mishandling kan utvikle aggresjonsproblemer og voldsomme selvrespektproblemer.

Sånn håndterer du barnemishandling

Her hos GoMentor forstår vi at barnemishandling er et komplekst problem som kan ha store konsekvenser og ødelegge familier – men det finnes hjelp. Våre tilknyttede spesialister kan hjelpe familien din gjennom denne vanskelige prosessen, både av hensyn til følgevirkninger av barnemishandling, men også med tanke på grunnen til mishandlingen. Våre online ressurser kan hjelpe deg å guide barnet ditt gjennom de psykiatriske problemene som måtte oppstå som følge av mishandling, og hjelpe barnet å forstå at det ikke er deres egen skyld. Her tilbyr våre tilknyttede mentorer både personlige samtaler med barnet eller familieterapi, hvis barnemishandling ikke er forårsaket av foreldrene. Det er både mulig å få personlige samtaler hvor dere møtes fysisk eller online terapi. Online terapi gjør det letter for dere å komme i kontakt med den psykologen eller psykoterapeuten dere føler dere mest trygg med.

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Find ekspert'-kanppen til høyre. 

Finn din samtalepartner

Mariann Marthinussen Trine Bache Anna Lena Eldøy                               Filip Bekkelund
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.