Omsorgssvikt (Eldre)

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Omsorgssvikt eldreNår man blir eldre blir det vanskeligere og vanskeligere å ta vare på seg selv. Det er naturens gang. Eldre blir derfor ofte avhengig av andre til å ta vare på seg og det kan være familie, venner eller utdannet personell. Dette kan være en gjensidig givende prosess for noen, men i noen tilfeller blir ikke de eldre tilstrekkelig tatt vare på. Det kan enten være fordi omsorgspersonen ikke tar pliktene sine seriøst eller ikke er i stand til å oppfylle pasientens grunnleggende behov. Denne formen for svikt kan være skadelig, både fysisk og psykisk.

Sånn oppdager man omsorgssvikt 

Som med alle andre former for omsorgssvikt kan det være vanskelig å identifisere. Det er ofte ikke mange synlige tegn. Har man en mistanke om omsorgssvikt hos en av sine eldre burde man holde øye med han/henne. Se om vedkommende får nok næring, er ordentlig påkledd og lever i rene og sunne omgivelser. Forsikre deg om at vedkommende virker til å få nok omsorg og at medisinen administreres tilfredsstillende. På et følelsesmessig plan vil eldre som er utsatt for psykisk omsorgssvikt kunne risikere depresjon, angst eller være unnvikende fra sosial kontakt. Vær oppmerksom på at eldre i noen tilfeller kan utsette seg selv for omsorgssvikt – når de ikke er i stand til å ta vare på seg selv – og da er det viktig å sørge for at de eldre får den hjelpen de trenger.

Vanlige tegn på eldre som blir utsatt for omsorgssvikt:

 • Voldsomt vekttap eller generell feilernæring
 • Ofte skittent og urent bad
 • De får ikke den medisinen de skal eller feil doseringer
 • Depresjon, angst og unnviker sosiale situasjoner
 

 

Omsorgssvikt hos eldre er en hårfin balanse mellom det som fremstår som en enkel forglemmelse og det som er mangel på grunnleggende pleie. Mangel på grunnleggende pleie kan fort bli til en vane; når man ikke orker å bade den eldre daglig og i stede velger å gjøre det en gang i uken. Den typen adferd eskalerer også fort og blir verre over tid. Mange eldre er i en skjør situasjon hvor omsorgssvikt fort kan få fatale konsekvenser. I alvorlige tilfeller har denne formen for svikt hos eldre ført til dødsfall, fordi de grunnleggende behovene ikke blir dekket. 

Sånn håndterer man omsorgssvikt

Her hos GoMentor forstår vi at omsorgssvikt hos eldre er vanskelig å identifisere og enda vanskeligere å håndtere. Derfor tilbyr vi online hjelp gjennom våre mentorer, så du og din familie kan få veiledning. Her kan du eller dere snakk med en profesjonell psykolog eller terapeut som kan hjelpe dere med å komme best mulig ut av denne situasjonen, og sørge for at det ikke skjer igjen. Det kan man både gjøre gjennom en personlig samtale eller familieterapi, alt etter hva det er behov for.

Mishandling av eldre

Mishandling av eldre er et økende problem i nåtidens samfunn og dekker over dårlig behandling og påføring av skade på eldre. WHO definerer eldremishandling som en eller flere handlinger, i et forhold hvor det er en forventning om tillit, hvor det påføres skade eller ubehag mot den eldre. Fokuset på tillitsforhold stammer fra relasjonene man ofte ser i en omsorgssituasjon i eldreomsorgen. Det er som regel familie eller pleiere som har ansvar for personen. Et tillitsbrudd i sånne relasjoner gjør det vanskelig å stole på noen. Mishandling av eldre ses over hele verden og manifesterer seg forskjellig i forskjellige kulturer og sammenhenger. Det er likevel som regel alltid et uttrykk for makt som kan være ødeleggende for den eldres velvære.

Former for mishandling

Som med alle andre former for misbruk kan eldremishandling komme i forskjellige former og alvorlighetsgrader. Først og fremst er det fysisk mishandling, som kan omfatte slag, spark, bevisst feilmedisinering osv. Psykisk mishandling er som regel å ydmyke eller skape frykt hos personen. Ofte finner mishandleren noe som har stor verdi for den eldre og bruker det for å oppnå det de ønsker fra personen. Økonomisk mishandling er også en form hvor mishandleren utnytter den eldres likvider for egen vinnings skyld. Seksuell mishandling finnes også i relasjon til eldre. Det finnes også andre former som defineres spesielt rette mot eldre. Det er utnyttelse av rettigheter (hvor mishandleren nekter den eldre rettigheter) og avvik (hvor den elder blir etterlatt uten tilsyn så lenge at det er skadelig).

De vanligste tegnene på at det er snakk mishandling av eldre er:

 • Depresjon og unnvikelse av sosiale situasjoner
 • Søvnmangel
 • Redd for å ta egne beslutninger
 • Manglende penger
 • Gjentatte tilfeller av fysisk skade
 • Forsøk på å flykte fra omsorgsperson
 • Unnviker legen så mye som mulig

Selv om eldre kanskje er i fysisk stand til å melde fra om mishandlingen er det mange som ikke er i stand til det. Det kan være mange komplekse, følelsesmessige og mentale grunner til dette. Hvis mishandlingen vedvarer kan det være stor risiko knyttet opp til dette. I verste fall kan det føre til at den mishandlede dør. Eldre som har blitt mishandlet kan risikere å bli deprimert og tilbakeholden, i tillegg ser man ofte en frykt for å bli straffet hvis man tar sine egne beslutninger. Eldremishandling kan medføre store skader på en persons velvære både fysisk og psykisk. 

Sånn håndterer du mishandling av eldre

Her hos GoMentor anerkjenner vi individets rett til – uansett om man er gammel eller ung – å leve et liv uten frykt for smerte. Våre tilknyttede spesialister kan hjelpe deg å oppdage eldremishandling og hvordan man kommer ut av det før det er fare for offerets liv. På grunn av de personlige relasjonene man ofte ser i elrdemishandling er det viktig å ta hensyn til hele familien. Det kan ha negativ innflytelse på alle involverte, og uten fokus på alle de rammede kan dette skade familien som helhet på sikt. Hos GoMentor kan du eller dere snakke med en profesjonell psykolog eller psykoterapeut som kan hjelpe dere med å håndtere mishandlingen best mulig og sørge for at det ikke skjer igjen. Det er mulig å ha en personlig samtale eller familieterapi, alt etter behov og omfang av situasjonen. Det er dessuten mulig å få terapi online hvis dere ikke har mulighet for å møte den riktige mentoren i person.

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert'-knappen til høyre.  

Finn din samtalepartner

Trine Bache Anna Lena Eldøy                               Anne Sloth Dieserud Mariann Marthinussen
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.