Incest

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

IncestNår seksuelle overgrep foregår innenfor familierelasjoner, er det snakk om incest. Det kan foregå mellom foreldre og barn, mellom søsken eller mer fjerne familierelasjoner som onkler, tanter og søskenbarn. Denne typen overgrep er meget alvorlig og kan påvirke barnets selvverd, livsglede og evne til å bygge tillitsfulle relasjoner negativ. Incest beregnes som en form for både psykisk og fysisk vold. Det er viktig å understreke at det ikke finnes entydige signaler eller varseltegn på om et barn er utsatt for seksuelle overgrep. Barnet opplever ofte mye skam omkring misbruket og vil derfor vegre seg for å fortelle om det på egenhånd. Barn er forskjellig og uttrykker seg forskjellig, derfor vil misbruk prege ulike barn på ulike måter. Det er viktig å ta mistanker om overgrep innad i familien alvorlig, og oppsøke hjelp dersom et barn har blitt utsatt for vold.

Symptomer på incest

Det er igjen viktig å understreke at det ikke finnes entydige signaler for om barnet har vært utsatt for overgrep. Noen barn kan velge å betro seg til en voksen de har tillit til, gjerne utenfor hjemmet. Her er det da viktig å tro på barnets uttalelser og ta informasjonen på alvor. Barn forteller ofte om ting på en mer indirekte måte, som preges av antydninger. La den voksne som barnet forsøker å tilnærme seg, snakke med barnet og stille åpne spørsmål. Det må ikke oppleves som et avhør, og unngå å vise dine egne bekymringer til barnet.

Her er en liste over tegn som barn viser når de ikke har det bra med seg selv og/eller er utsatt for overgrep: 

  • Irritasjon eller blødninger ved kjønnsorganer
  • Ufrivillig urinering og avføring
  • Hode- og magepine
  • Umotivert og plutselig gråting
  • Angst
  • Utrygghet
  • Søvnløshet og mareritt
  • Adferdsendringer
  • Tydelige tegn på motvilje til å være omkring bestemte personer
  • Konsentrasjonsvansker
 

 

Mange barn velger å tie om overgrepene, og man skal derfor reagere dersom man kjenner igjen slike tegn. Seksuelt overgrep er en meget alvorlig anklage, og derfor er det også viktig å få hjelp av de riktige instansene for å bevise forholdene. Dersom du ikke selv kan hjelpe barnet eller føler deg komfortable med å gjøre det, må du varsle andre og oppsøke hjelp.

Det er hjelp å få!

Hos GoMentor har vi en lang rekke tilknyttede mentorer, som kan hjelpe både den utsatte og pårørende med å håndtere seksuelle overgrep og misbruk. Det er aldri din eller ditt barns skyld, hvis de blir utsatt for incest. Derfor skal man ikke nøle med å søke hjelp så snart man er mistenkelig. De fleste vil ha nytte av å snakke med en psykolog eller terapeut, så lenge barnet føler seg trygg og er komfortabel med den profesjonelle. Du kan finne våre tilknyttede psykologer og terapeuter nedenfor eller søke mer spesifikt via ‘Finn ekspert’-knappen til høyre.

Trenger du en å snakke med?

Anne Sloth Dieserud Filip Bekkelund Trine Bache Anna Lena Eldøy
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.