Å søke hjelp, finne en medhjelper

Skrevet d. 26-8-2019 21:08:42 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Har du helseutfordringer knyttet til angst eller/og depresjon. Det finnes mye god hjelp i å dele sine innerste tanker med en aktiv medhjelper. 

Det kan ofte være av vesentlig betydning at en person i ditt nærmiljø kan bistå deg arbeidet med angsten eller/ og depresjonen. Det kan være en i familien. Det kan være en god venn eller kollega. Medhjelperen bør være et trygt menneske,som lytter, oppmuntrer deg og drøfter fremskritt. 

Noen opplever det skremmende å åpne opp, inn til de vonde tankene og følelsene. 

En redsel for at den andre ikke vil ta seg tid, ikke klarer å forstå det du forteller og det som er ditt behov. En god lytter er den som empatisk lytter til det du sier, uten å dømme, videre stiller åpne spørsmål og ikke kommer med velmente råd.
Det du kanskje er redd for, er at den andre ikke forstår deg, ikke vil forholde seg til det du forteller.

For å forebygge dette kan du stille følgende spørsmål. Kan jeg få ta opp noe med deg? Jeg har noe å fortelle som tynger meg og som opptar mye av mine tanker, så har jeg fått gode råd om å dele litt av det som er inni meg.

Du kan fange opp det nonverbale, om den andre ønsker å lytte til deg med et åpent kroppsspråk.

Du trenger ikke å fortelle alt i første omgang, dere kan møtes flere ganger. 

Lykke til❤️

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.