Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Gunn Berit Lilleheim

Kognitiv terapeut, Veileder

Videosamtale , GoMentor 24/7

5 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Kognitiv terapeut og Coach Har du behov for noen å snakke med? Kan du kjenne på uro, nedstemthet, usikkerhet, bekymringer. Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Beskrivelse

Kognitiv Terapeut og Coach, Gunn Berit Lilleheim

Har du behov for noen å snakke med? Kan du kjenne på uro, nedstemthet, usikkerhet, bekymringer. Er dette tett knyttet med dine personlige opplevelser og utfordringer knyttet til familie, kjæreste, venner, kollegaer eller din leder? Kjenner du deg igjen i dette jeg skriver her, så ikke nøle med å ta kontakt. Det er mye hjelp og hente for deg, og til tidligere du allierer deg i en samtaler, til bedre er det. Både terapi og coaching er svært nyttig når du vil ha endringer til noe bedre i livet for deg. Jeg har mer en 20 års erfaringer fra samtale i arbeidskonflikter, HR kompetanse, i tillegg til terapeut og coach praksis.

Har du tanker som drar deg ned og økende tvil til deg selv, eller bekymringer for fremtiden som gir deg uro i kroppen? Kjenner du deg sliten og tappet for energi? Er du ukomfortabel i sosiale settinger og opplever mindre glede hos deg selv og sammen med andre?


Kanskje du må ta vanskelige valg for deg selv og du står ved et veiskille, en livskrise?

Du er ikke alene om å oppleve dette og det er mulig å få det bedre. 


Etter 20 års erfaring innen samtaler med mennesker som opplever utfordringer bla med angst og depresjon, kan jeg tilby en tilnærming i samtalene der du vil oppleve deg komfortabel og at den gir deg mening.

Det er viktig for meg at du føler deg sett, hørt og respektert for den du er og det du opplever som vanskelig i livet ditt. Hos meg kan du føle deg trygg til å utforske de utfordringene du opplever i ditt liv, og det vi snakker om sammen for at du skal få det bedre.

Jeg har taushetsplikt og samtalene forblir konfidensielle.


Jeg er tilhenger av veldokumenterte terapeutiske metoder og retninger innen kognitiv terapi og moderne psykologi. Jeg arbeider derfor såkalt "eklektisk", valg av behandlings tilnærming avhenger av problemstillingens natur, dine personlige egenskaper, ønsker, behov, samt varighet og omfang av dine helseutfordringer.


Kognitiv terapi er en designet "allianse", en organisert samtale som bygger på respekt og tillit. Det legges til rette for din mestring,dine prestasjoner, læring og utvikling og personlig vekst.


I den første timen er det viktig å bli kjent og at du selv kan sette ord på hva du opplever som vanskelig i ditt liv. Jeg vil stille personlige, åpne spørsmål. Videre oppsummere underveis for å sikre at jeg har forstått hva du strever med. Dette for å best vite hvordan jeg kan hjelpe deg videre.

Vi skal sammen definere dine mål og vi vil evaluere timene underveis for å sikre at vi er på rette vei.


Jeg tilbyr fortrinnsvis individuelle samtaler på mitt kontor på Tjuvholmen. Dersom du er forhindret til fysisk oppmøte eller av ulike grunner ønsker samtale på video tilbyr jeg det på en sikker måte gjennom Gomentor onlinesystem.


I tillegg tilbyr jeg veiledning innenfor blant annet: 

  • Kosthold
  • Ernæring
  • Trening
  • Arbeidskonflikter

- Samtalene hjelper deg så du går etter det som gir deg positive energier og at du legger vekk og fjerner deg fra det som drar deg ned.
Du skal alltid tro på, at du er verdt noe, "let etter bevis". Tro at du er bra nok, så du kan bevare motivasjon til å utvikle dine ferdigheter.

Jeg gleder meg til å høre fra deg!

Generel informasjon: Avbestilling eller flytting av avtale med meg må skje 24 timer før time for samtale. 

Det skaper problemer for min planlegging og ressursuttak dersom du ikke møter opp til timen din, og jeg må dessverre ha betalte 500kr om du glemmer å avbestille for sent . 

 

Referanser

Mann 30 år, utfordringer med angst. - "Jeg har slitt med angst i flere år. Dette har hindret meg i å være sosial, og jeg har vært svært dårlig. Det har vært perioder der jeg har følt på mye uro inni meg, og jeg har hatt flere panikkangst anfall. Høsten 2021 tok jeg kontakt med Gunn. Med varme, empati og profesjonalitet, har hun styrket min tro på meg selv. I samtalene har vi fokusert på å endre mine tanker til noe som kan styrke meg, øke motivasjon til å bedre min livskvalitet. Gunn har også hjulpet meg til å senke forventninger til meg selv og fra andre. Hennes evne til å få meg til å se at jeg mestrer viktige ting i livet har styrket selvtilliten min. Jeg opplever mindre stress og uro, takler utfordringer bedre. Trives bedre på jobben og har overskudd til å være sosial. Jeg anbefaler Gunn som samtaleterapeut. Hun har fått meg til å bli mer bevisst på hva jeg har behov for og det styrker meg, så jeg mestrer dagene mine nå, og jeg sover bedre og opplever mer overskudd."  Les mer  Les mindre

Jente 30 år - "Da jeg startet samtalene mine, befant jeg meg på et sted hvor jeg opplevde hverdagen som utfordrende. Opplevde mye sinne, fortvilelse og et ønske om å trekke meg helt tilbake på de fleste områder. Gjennom Gunn har jeg fått flere verktøy til å jobbe med og greier bedre å sortere tanker og dra sammenhenger mellom nåtid og emosjonelle minner fra en utfordrende oppvekst. Dagene går fortsatt opp og ned, men jeg føler meg bedre rustet, hverdagen føles generelt lettere og lysere ut og lysten til å delta på mer vender tilbake. Det jeg liker ekstra godt med Gunn er at jeg opplever henne som veldig tålmodig og snill, som gjør samtalene veldig trygge og behagelige."  Les mer  Les mindre

Jente 24 år. - "Jeg er ei jente på 24 år. Jeg oppsøkte hjelp hos Gunn da jeg har slitt med angst, nedstemthet og usikkerhet. Etter å ha vært på besøk hos Gunn ca. 7 ganger, følte jeg meg mye lettere, og at utstrålingen jeg hadde tidligere var tilbake. Hun har gitt meg verktøy som jeg kan jobbe med for å endre tankegangen min, og fått meg til å få et nytt perspektiv på ting. Veldig positivt og lærerikt å få synspunkter og meninger fra en utenforstående. Jeg følte meg trygg og velkommen hos Gunn."  Les mer  Les mindre

Jente 18 år.  - "Da jeg startet å gå i terapi hos Gunn var jeg midt i en periode i livet som var veldig tøff og jeg slet med både angst og depresjon. Jeg har ikke slitt mye med psyken min før og det var derfor veldig skremmende å skulle takle følelser jeg vanligvis undertrykker. Gunn var veldig flink til å gjøre denne prosessen trygg og til å alltid understreke at det var jeg som var i kontroll over timene og at jeg alltid kunne si og føle det jeg ønsket. Jeg opplevde at jeg ble hørt og forstått og, forklart tilbake hva jeg selv har sakt under timene på en oversiktlig måte som gjorde at jeg fikk langt større innsikt enn hva jeg hadde før. Etterhvert som vi nå har hatt en god del timer måneder føler jeg at Gunn og denne kognitive terapien har hjulpet stort, og jeg er veldig fornøyd med timene og med metodene som brukes. Det har helt klart vært til stor hjelp, og jeg har lært masse om meg selv som jeg kommer til å ta med meg videre i livet."  Les mer  Les mindre

Dame 42 år. - "Jeg gikk til Gunn Lilleheim coaching når jeg ventet barn. Dette gjorde jeg fordi jeg ønsket å fungere bedre ift relasjoner i livet mitt etter at jeg fikk barn. Jeg ville ikke ta med meg relasjonelle problemer som stresset meg og mulig videreføre de på mitt barn. Så søkte hjelp for dette. Fikk mange 'instrumenter' å bruke. Bla.dette med å si ifra hvordan ting er for meg og ikke 'angripe' eller beskylde. Slik at jeg kunne 'åpne' for dialog der hvor jeg før har opplevd håpeløshet i relasjonelle relasjoner hvor grensesetting har vært vanskelig for meg. Jeg fikk oppgaver og lærte teknikker. Opplevde coachingen som veldig positiv, konkret og lett å benytte seg av i praksis. Det var alltid en opplevd støtte, respekt og fikk fort tillit til henne. Fordi hun har positiv energi og mye å bidra med ift det å gi instrumenter til livssituasjoner som har 'låst' seg fast. Jeg bruker teknikkene hver dag omtrent i livet mitt og ser på de som en del av mitt 'følelsesregister' ift.å regulere mine egne følelser ift.omgivelsene."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.