Stresshåndtering

Skrevet d. 9-10-2019 20:57:26 af Gunn Berit Lilleheim - Kognitiv terapeut, Veileder

Negativ stress er en tilstand som normalt ikke er valgt eller ønsket. Det motsatte av det vi kan oppleve ved positivt stress, en følelse som kan komme når du velger å ta utfordringer og gjennomføre oppgaver. Negativt stress kan skyldes en opplevelse av å ha for mye å gjøre i forhold til de ressursene du har til disposisjon. Dette kan være mangel på tid til å utføre oppgaver, mangel på penger, kunnskaper. 

Noe av hensikten med kognitiv coaching er å få deg til å finne dine egne svar, med andre ord, at du tar i bruk alle dine ressurser og potensial. Finne dine løsninger og evne mestring, for å oppnå harmoni, balanse og glede frem til du er i mål. 

Samtalemetodene skal hjelpe deg å identifisere hindringer, barrierer og synliggjøre hvor du finner nye muligheter og gode løsningerer. 

LilleheimCoach❤️

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.