Monica Jørgensen - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Veileder

Monica Jørgensen

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Veileder

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg kan hjelpe deg som kjenner at livet er en utfordring og trenger en samtalepartner og terapeut. Monica Jørgensen - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Veileder

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER PÅ GOMENTOR, VENNLIGST KONTAKT MED OSS FOR VIDERE VEILEDNING.

Psykoterapi

Noen ganger er livet en utfordring, og det kan være godt å oppsøke profesjonell hjelp. Du kan komme med alt det som opptar deg. Det kan være

  • vonde tanker,
  • følelser, sorg, sinne, frykt, angst, tungsinn
  • konflikt i en relasjon, 
  • kaos og blindveier

Kanskje har du bare vondt i kroppen, eller sliter med indre uro, stress, avmakt, eller selvkritikk? Eller kanskje du vil utforske dine valg, eller se på dine handlingsmønster, tilknytningsmønster? Du trenger heller ikke vite hva problemet er eller hva du trenger hjelp til. Men det er nettopp da du kan oppsøke gestaltterapi, for da ønsker jeg å være med deg midt i kaoset og forvirringen og hjelpe deg i din prosess. Her kan du også komme med det ordløse og kroppslig ubehag som klumpen i magen. Du kan få hjelp til å utforske og erkjenne den livssituasjonen du er i for å bringe frem ny innsikt og nye muligheter.

 

Terapiform

Jeg er gestaltpsykoterapeut. Gestaltterapi er en eksistensiell terapiform, som er opptatt av deg og hvordan du danner mening i din hverdag.

Terapiformen går ut på å bevisstgjøre mennesker om deres følelser, reaksjoner, kommunikasjonsformer og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv, og sine handlingsvalg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser, depresjon, angst, traumer og i egenutvikling.

 

Karriereveiledning:

Jeg tilbyr også karriereveiledning gjennom Søgne gestaltterapi. Jeg er utdannet karrierveileder, og veiledningen er basert på konstruktivistisk veiledningsteori. Her undersøker vi dine interesser, personlige egenskaper, mestringserfaringer og hva som er viktige verdier for deg for å kunne stå i jobb. Det er de individuelle og unike tilnærmingene det blir lagt vekt på. Du er eksperten på eget liv, mitt mål er å hjelpe deg å få mest mulig ut av det.

Biografi

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.