Er du deprimert? Symptomer på depresjon og tungsinn?

Skrevet d. 18-6-2016 00:24:31 af Monica Jørgensen - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Veileder

Er jeg deprimert? 

Noen ganger kan livet være tungt og vanskelig. En kan oppleve tomhet, tunghet og ha lav energi. Det kan komme av situasjoner en ha opplevd eller vanskelige relasjoner, følelser eller tanker. Det kan være en sorg som ikke har blitt sørget eller et sinne en aldri fikk utløp for eller bearbeidet. 

For noen kan det være vanskelig å vite om det er tungsinn eller en lett, middels, eller alvorlig form for depresjon en faktisk lider av.

Du trenger ikke ha en diagnose for å oppleve depresjon eller tungsinn. 

Men hva er kjennetegnene på at jeg er deprimert? 

Ved de fleste depresjonene oppleves flere av disse symptomene: 

• Følelse av å være trist og nedstemt. 
• Tap av interesse for aktiviteter som pleier å være lystbetonte. 
• Slapphet. 
• Tretthet. 
• Manglende initiativ.
• Manglende appetitt. 
• Vekttap. 
• Liten lyst på sex. 
• Skyldfølelse og selvbebreidelser. 
• Redusert selvtillit. 
• Konsentrasjonsvansker og ubesluttsomhet. 
• Tidlig oppvåkning om morgenen, gjerne et par timer tidligere enn vanlig. 
• Selvmordstanker.

Hos enkelte er det slik at depresjoner er et ledd i en svingende sykdom, hvor det kan være perioder med oppstemthet og følelse av stor handlekraft. 

Kjenner du deg igjen i noen av symptomene? Opplever du deg for frisk til å gå til psykolog, men for nedstemt til at livet er godt å leve? Eller kjenner du på flere av disse symptomene og trenger hjelp? Velkommen til å ta kontakt med meg, Monica Weiberg Jørgensen, Søgne gestaltterapi
Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.