Merete Oddny Karlsen - Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut, Traumeterapeut, Parterapeut, Helsecoach, Stresscoach, Gestaltterapeut

Merete Oddny Karlsen

Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut, Traumeterapeut, Parterapeut, Helsecoach, Stresscoach, Gestaltterapeut

Videosamtale

8 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg arbeider med personlig utvikling, vanskelige valg, livskriser, sorg, tap, stresshåndtering og reaksjoner etter traumer. . Merete Oddny Karlsen - Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut, Traumeterapeut, Parterapeut, Helsecoach, Stresscoach, Gestaltterapeut

Beskrivelse

  • Er du i en situasjon der du må ta vanskelige valg og ønsker hjelp i prosessen?
  • Trenger du hjelp til å forstå deg selv?
  • Blir du for fort sint?
  • Har liten eller ingen kontakt med følelsene dine, eller er de vanskelige å kontrollere?
  • Er forholdet ditt til andre mennesker utfordrende for deg?
  • Har du vansker med å sette grenser?
  • Har du opplevd noe som er så alvorlig at du ikke greier å håndtere det, for eksempel tap av en kjær person, en ulykke, mobbing, utfrysing, overgrep, omsorgssvikt eller lignende?
  • Har du kroppssmerter som legen ikke finner forklaring på?
  • Er du sliten, utbrent eller deprimert?
  • Har barnet ditt eller ungdommen din utfordringer som preger hverdagen på skolen og/eller hjemme?


Mine arbeidsmetoder

Jeg benytter terapiformer der både samtalen og kroppen er i fokus. Kroppsorienterte terapier er basert på kunnskap som sier at vår relasjon til oss selv og til de menneskene som vi omgås gir oss både tankemessige og kroppslige erfaringer. Hele spennet av erfaringer, fra de alvorligste traumer til en opplevelse av jublende glede, viser seg i kroppene våre. Erfaringene uttrykkes gjennom nervesystemet vårt og viser seg gjennom spenninger, bevegelser, pust, kroppsholdninger, energi, følelsesuttrykk, minner, bilder, drømmer, fantasier og mer. Nervesystemet vårt uttrykker vår spesielle historie.


Historien som uttrykkes gjennom ditt nervesystem vil, sammen med det du forteller til meg, kunne gi meg den informasjonen jeg trenger for å hjelpe deg. Kanskje undrer du på hvorfor du reagerer som du gjør på enkeltmennesker og hendelser i hverdagen? Dette er noe av det vi kan finne svar på. Dersom du har opplevd traumer trenger du ikke å huske detaljer fra hendelsene i terapien. Mennesker med traumeerfaring har ofte symptomer fra kroppen og vage eller ingen minner.


En svært viktig faktor for at terapien skal gi et ønsket resultat er at relasjonen mellom deg og meg er god. Når den er basert på gjensidig tillit, har vi det beste utgangspunktet for endring og tilfriskning. Jeg vil samarbeide med deg på måter som gjør at dine behov vil bli ivaretatt. Dine ønsker og dine meninger vil i stor grad styre prosessen, og jeg vil legge til rette for at du hele tiden opplever reell kontroll med det som skjer i terapien. Trygghet er et nøkkelord.


Min faglige kompetanse

Jeg er sertifisert traumeterapeut i en kroppsorientert samtaleterapi som heter Sensorimotorisk Psykoterapi (SP). Denne terapien brukes både i behandling av akutte traumer, utviklingstraumer og av aktuelle utfordringer i hverdagen. Terapien brukes i det offentlige helsevesenet.


Jeg er godkjent Gestaltterapeut, som også er en kroppsorientert samtaleterapi. Den retter, på samme måte som SP, oppmerksomheten mot det du er opptatt av i møtet med meg. Personlig vekst og utvikling, gjennom at du får dypere kjennskap til deg selv, er hovedmålsetningen.


Jeg er daglig leder, terapeut og veileder i Terapi & Veiledning Vest as, med kontor i Bergen sentrum. Jeg er tidligere høgskolelektor (HVL), Helsesykepleier (helsesøster), sykepleier og faglig og personlig veileder for grupper av ansatte i helsesektoren. Jeg har erfaring fra arbeid med enkeltmennesker i alle aldre, og mye erfaring med forebyggende, helsefremmende og behandlende arbeid med barn og unge. Jeg veileder ungdom som av ulike grunner strever med studiene sine. I arbeidet mitt benytter jeg all den erfarings- og forskningsbaserte kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom 47 år i ulike deler av helsevesenet.


Jeg ser fram til å møte deg!


Biografi

Psykologens spesialist og veiledningsutdanninger

Veilederutdanning/supervisorutdanning

Specialistutdanning

Referanser

Kvinne 42 år - "Merete O. Karlsen er en dyktig og erfaren gestaltterapeut. Hos henne følte jeg meg alltid vel. Jeg tar med meg masse fra tiden der. Jeg kan anbefale henne på det varmeste."  Les mer  Les mindre

Kvinne 59 år - "Jeg kan virkelig anbefale Merete Oddny Karlsen som psykoterapeut. En flott dame som jeg fikk tiltro til med en gang og som utstråler varme og en behagelig ro. Det er ikke alltid lett å åpne seg til et menneske og fortelle dine innerste tanker, men det gjør du til Merete. Hun har hjulpet meg til å finne tilbake til meg selv og gitt meg selvtilit."  Les mer  Les mindre

Leder i Bergen Kommune - ""Du passer så bra til vår tjeneste"."  Les mer  Les mindre

58 år gammel kvinne - " "Å gå i terapi hos deg har vært svært nyttig for meg. Jeg var engstelig på forhånd fordi jeg ikke visste hva jeg gikk til. Nå er jeg bare glad for at jeg våget det." "  Les mer  Les mindre

Leder i kommunal bedrift - ""Mine ansatte sier at gruppeveiledningen hos deg har ført til at de ikke er så slitne etter tøffe dager på jobben" "  Les mer  Les mindre

26 år gammel mann  - ""Jeg kjenner mange unge menn som også har behov for en så dyktig samtalepartner som jeg har hatt i deg. Jeg tror jeg skal anbefale deg til noen av dem:""  Les mer  Les mindre

53 år gammel kvinne - ""Jeg har fortalt deg så mye om livet mitt, mer enn jeg har fortalt til noen annen tidligere. Det handler om at jeg stoler på måten du er på. Det er noe som gjør at jeg våger å snakke utover det jeg har gjort før.""  Les mer  Les mindre

46 år gammel kvinne - ""Vi trenger folk som deg, som er genuint interessert og faglig dyktig!"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.