Hanne Kurås Karlsen - Psykolog

Hanne Kurås Karlsen

Psykolog

Jernbanetorget Oslo

1 klientreferans

Personlig fremmøte

Psykologisk utredning og behandling 1.590 kr. Avtal tid

Psykologisk utredning og behandling

 • Jeg bruker psykodynamisk teori som en grunnleggende forståelse for terapi, men kombinerer denne måten å tenke på med andre terapeutiske metoder/teknikker, som (meta-)kognitive intervensjoner, psykoedukasjon og emosjonsfokusert terapi.

 • Fra et psykodynamisk ståsted, er mange av dine følelser, tanker, ønsker og indre konflikter deg ikke bevisst. Ubevisste prosesser kan påvirke deg og skape symptomer og problemer i livet ditt. Bli mer bevisst på og få større innsikt i dine indre prosesser og opplev mer frihet og glede.

 • Bestill time i dag!

Movere (Walk and talk) 1.260 kr. Avtal tid

Movere

Det latiske ordet «movere» kan oversettes med å «bevege» eller «røre», også i betydningen av å røre ved følelsene til noen, eller «sette i gang» noe. 

Behandlingen får drahjelp av fysisk bevegelse fortrinnsvis i et rolig uteområde.

Har du allerede kjent hvordan fysisk aktivitet påvirker tanker og følelser?

Hvis du sliter med å få nok fysisk bevegelse, er denne formen for behandling nærmest selvskreven.

Veien blir til mens du går, bokstavelig talt!

Psykologisk Terapeutisk Coaching 2.000 kr. Avtal tid

Psykologisk Terapeutisk Coaching:


 • For deg som ønsker positive varige endringer i ditt liv, privat og/eller yrkesmessig


 • Gjennom økonomi- og administrasjonsutdanning fra Norge og Tyskland, samt mangeårig erfaring med yrkesveiledning, arbeidsformidling og salg av bemanningsløsninger, har jeg tilegnet meg en pragmatisk, reflekterende og løsningsorientert tilnærming. Denne tilnærmingen vil jeg benytte for å ruste deg til å møte ulike typer utfordringer og hjelpe deg å utforme og nå dine (endrings-)mål.


 • Som psykolog (med profesjonsutdanning fra Frankrike) har jeg inngående kunnskap om psykologiske mekanismer og prosesser, som gir coachingen et solid faglig fundament og et fokus på å hjelpe deg med å utvide din selvforståelse for økt handlings- og valgfrihet.


 • Utdanning og pedagogisk erfaring fra Norge og Tyskland (andre-/fremmedspråkundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT), har gitt meg rikelig med tilgang på teknikker som er hensiktsmessige ved overføring av informasjon, slik at du vil oppleve en god kommunikasjon. • Til sist, men ikke minst, byr jeg på personlige egenskaper som empati, en genuin interesse deg som menneske og målrettethet med tanke på å skape og realisere et unikt og substansielt prosjekt sammen med deg. Her er min overbevisning at en trygg relasjon er kjernen i endringsarbeidet.

Videosamtaler

Psykologisk utredning og behandling (GoMentor videosesjon) 1.000 kr. Avtal tid

Psykologisk utredning og behandling

Jeg bruker psykodynamisk teori som en grunnleggende forståelse for terapi, men kombinerer denne måten å tenke på med andre terapeutiske metoder/teknikker, som (meta-)kognitive intervensjoner, psykoedukasjon og emosjonsfokusert terapi. Fra et psykodynamisk ståsted, er mange av dine følelser, tanker, ønsker og indre konflikter deg ikke bevisst. Ubevisste prosesser kan påvirke deg og skape symptomer og problemer i livet ditt. Bli mer bevisst på og få større innsikt i dine indre prosesser og opplev mer frihet og glede. Bestill time i dag!


Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

Retter seg mot å hjelpe deg til optimal tilgang på konfliktfylte følelser gjennom systematisk fokus på opplevelsen av disse følelsene, forløpende utfordring av forsvar og regulering av angst.

Psykologisk Terapeutisk Coaching (GoMentor videosesjon) 1.300 kr. Avtal tid

Psykologisk Terapeutisk Coaching

For deg som ønsker positive varige endringer i ditt liv, privat og/eller yrkesmessig Tilnærmingen er pragmatisk, reflekterende og løsningsorientert, og skal ruste deg til å møte ulike typer utfordringer og hjelpe deg å utforme og nå dine (endrings-)mål. Som psykolog har jeg inngående kunnskap om psykologiske mekanismer og prosesser, som gir coachingen et solid faglig fundament og et fokus på å hjelpe deg med å utvide din selvforståelse for økt handlings- og valgfrihet.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Psykolog- og coachingtjenester på norsk, tysk, engelsk og fransk, i hjertet av Oslo. Opplev mer mestring og livsglede! Hanne Kurås Karlsen - Psykolog

Beskrivelse

Man ønsker å bli elsket.

Er det ikke mulig, vil man bli beundret.

Er det ikke mulig, vil man bli fryktet.

Er det også umulig, vil man bli avskydd og foraktet.

Mennesket ønsker å være betydningsfullt.

Sjelen fryser ved tanken på tomrommet, og vil ha kontakt for enhver pris.

Hjalmar Söderberg


Ta kontakt for en video- eller telefonkonsultasjon i dag, evt en samtale på mitt kontor!

 • Sliter du eller en du står nær med psykiske problemer som angst eller depresjon?
 • Opplever du konflikter og utfordringer med samspillet i din familie eller ditt parforhold?
 • Har du lyst til å videreutvikle deg, fungere bedre privat og på jobb, og rett og slett få mer ut av tilværelsen og livet?

Da kan det være godt å ha noen å støtte seg til, noen som kan motivere deg, og hjelpe deg å sortere, og vise vei. Dersom dette høres ut som noe for deg, er du hjertelig velkommen til meg og mitt firma Cultrix International AS.

Cultrix International AS (tidligere Cultrix Hanne K. Karlsen) har siden 2014 levert psykolog- og coachingtjenester til privatpersoner og bedrifter på 4 språk (engelsk, tysk, fransk og norsk). Jeg, Hanne Kurås Karlsen, eier og leder av Cultrix Internatonal AS, er norsk, men har en internasjonal profil, da jeg har bodd, studert og jobbet i mange år i utlandet, og har opparbeidet meg solide språk- og kulturkunnskaper. De mange årene i utlandet har også gjort meg flink til å se ting fra ulike perspektiver.

Jeg tilbyr:

 • Utredning og behandling av psykisk lidelse av ulik alvorlighetsgrad (inkludert psykose og rus- og avhengighetsproblematikk)
 • Profesjonell bistand til å mestre lettere og/eller avgrensede livsproblemer/-kriser
 • Skreddersydd hjelp til utvikle deg personlig og/eller yrkesmessig, få det bedre med deg selv og andre, bli mer effektiv og nå dine mål og drømmer.

Psykolog

Psykolog autorisert med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 53, jf. § 48. Ved siden av min jobb i spesialisthelsetjenesten, har jeg drevet privat praksis siden 2014, og har opparbeidet meg bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser av ulik type og alvorlighetsgrad.

Coach

Jeg har utviklet min egen coachingmetode Psykologisk Terapeutisk Coaching, basert på kunnskap om psykologiske prosesser og mekanismer som kombineres med ulike coachingteknikker.

Psykoterapeut

Jeg tilbyr psykodynamisk psykoterapi av kortere og lengre varighet og intensitet, tilpasset dine behov og muligheter. Jeg er for tiden i et spesialiseringsforløp i klinisk voksenpsykologi ved Intstitutt for psykoterapi. Jeg benytter med også av kognitive teknikker og metoder, og er en tilhenger av metakognitive tilnærminger.

Min livsfilosofi

Det hadde vært fint om vi hadde flere liv etter dette, men vil ikke sjangsen på at det stemmer. Det er nå vi lever, og det er ikke noe å vente med å ha det bra. Når du tenker deg om, vil det vel ikke passe bedre å ta tak på et senere tidspunkt, eller? Hvorfor skal du kjenne én dag til på at du ikke får brukt deg og dine ressurser, og nyter livet i fulle drag? Den tiden du venter, er tid du mister, og aldri får igjen.

Hos meg får du og/eller din organisasjon/bedrift hjelp med å:

- Takle psykologirelaterte utfordringer og problemer

- Se muligheter og benytte deg/dere av dem

Å jobbe med dette gir mitt liv uvurderlig mening og innhold!

Er du:

 • Artist/kunstner/en profilert person
 • Leder (uansett nivå)
 • Høysensitiv og/eller evnerik

er du i min "spesialmålgruppe".

Føler du at du ikke har tilhørighet innen en av disse gruppene, betyr det på ingen måte at du ikke kan få hjelp hos meg! Jeg interesserer meg for mennesker og systemer i alle mulige "shapes" (form og tilstand), og har bred kompetanse.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, så finner vi garantert ut av det sammen.


Varm hilsen fra

Hanne


"Do you know the

difference between

neurotics and psychotics?


Neurotics build castles

in the sky; psychotics

move into them."

Tanya Thompson

Biografi

Referanser

Aydin Gungordu - "When I arranged to have private tutoring to improve my spoken Norwegian, I didn’t imagine I would be lucky enough to have a tutor like Hanne Karlsen. In addition to being an excellent tutor of Norwegian language, she draws upon many additional coaching and career skills to help you in ways that most tutors aren’t able to. For example, I happened to be going through a career change while I was receiving tutoring from Hanne, and she was able to provide excellent advice and coaching, while improving my Norwegian too. She is a very pleasant person to sit and have a conversation with, she can improvise brilliant ideas and discussions, and she delivers more for her clients by sincerely caring about her work. Da jeg arrangerte for å ha privatundervisning for å forbedre min norsk, hadde jeg ikke forestilt meg at jeg ville være heldig nok til å ha en veileder som Hanne Karlsen. I tillegg til å være en utmerket veileder for norsk språk, trekker hun på mange flere coaching og karriere ferdigheter for å hjelpe deg på måter som de fleste lærere ikke er i stand til. For eksempel, kom jeg til å gå gjennom en karriere endring mens jeg mottok veiledning fra Hanne, og hun var i stand til å gi gode råd og coaching, mens samtidig forbedre min norsk også (det var verre før). Hun er en svært behagelig person å sitte og ha en samtale med, hun kan improvisere briljante ideer og diskusjoner, og hun leverer mer for sine kunder ved å oppriktig bry seg om sitt arbeid. "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.