Eksponeringsterapi

af GoMentor

Sidst opdateret 23.4.2020

Reviewer GoMentor

EksponeringsterapiEksponeringsterapi er en metode som kan defineres som kriseterapi og benyttes ofte som behandling av angst. Her ligger fokuset på at man skal venne seg til de situasjonene hvor man vanligvis opplever frykt eller angst for å dempe eller helt fjerne disse følelsene. Dette gjør man ved å eksponeres for de tingene som skaper frykten, enten det er en situasjon eller et objekt. Uansett om det man er redd for er noe man forestiller seg eller noe som faktisk er der vil man gjennom eksponeringsterapi gradvis få en større følelse av kontroll. Når man konfronterer og opplever det man er redd for uten å bli skadet minker frykten eller angsten gradvis.

Hvordan foregår eksponeringsterapi?

Ofte vil personer som har en angstlidelse eller fobi ha godt av eksponeringsterapi, siden det kan være vanskelig å håndtere den psykiske lidelsen på egen hånd. Angstlidelser som panikkangst eller sosial angst handler som regel om angst for spesifikke situasjoner hvor den angstrammede bl.a. vil oppleve ubehag, hjertebank og indre uro når man utsettes for dette. Fobier, frykt for forskjellige objekter eller situasjoner, handler om frykten for at noe spesielt skjer. Når det er snakk om disse formene for lidelse er det en psykisk tillastand som ofte også påvirker personen gjennom fysiske symptomer, og det er nettopp dette eksponeringsterapi prøver å forandre. Det skjer ved at en terapeut trigger angsten eller frykten så pasienten kan overkomme den i forskjellige situasjoner. Dette finner sted i sikre og trygge omgivelser så den som er i behandling ikke utsettes for en reel frykt. Formålet er å overkomme frykt og angst fremover ved å få mer kontroll over tankene, kroppen og reaksjonene sine. 

Narrativ eksponeringsterapi

Det som gjør narrativ eksponeringsterapi forskjellig fra vanlig eksponeringsterapi er at den i større grad er rettet mot personer som har vært utsatt for traumatiske opplevelser som tortur, overgrep, krig og misbruk som kan ha ført til post traumatisk stress (PTSD). Her ligger fokus på å endre den alarmsentralen som sitter i hjernen og får oss til å reagere på angst og frykt. Disse følelsene skylles ofte tidligere hendelser som ligger gjemt i hukommelsen. Ved å bli eksponert for de traumatiske minnene i en trygg behandlingssituasjon er det mulig å lære at det ikke farlig her og nå – hendelsen var farlig da det skjedde men er ikke farlig å tenke på nå. Det gjør terapeuten ved å la klienten fortelle sin livshistorie – et narrativ – fra det første man husker frem til i dag ved hjelp av forskjellige redskaper og teknikker.

Finn terapeuten for deg

Hos GoMentor har vi et stort utvalg mentorer som har erfaring med å hjelpe personer som kjemper med en psykisk lidelse eller traumatiske opplevelser. Når det gjelder veldig personlige tanker og følelser er det derfor viktig at du velger en terapeut som du føler deg trygg på. Ved eksponeringsterapi er det nødvendig at man kan åpne seg opp så terapeuten kan hjelpe deg best mulig. Nedenfor kan du se oversikten over mentorer som arbeider med eksponeringsterapi eller du kan søke mer spesifikt under ”Finn ekspert” i kolonnen til høyre. Her kan du avtale sesjoner med en terapeut ved fysisk fremmøte eller online terapi via GoMentor.no så du kan få terapeutisk hjelp til å overkomme utfordringene dine uansett hvor og når du trenger det. 

Eksponeringsterapi

Jørn Matre Liebezeit Eline Lie Hæreid Kalfaret familieterapi Bente Evensen
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Eksponeringsterapi

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.