May Britt Lian

Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Drammen , Hvittingfoss , 3280 , Videosamtale , GoMentor 24/7

18 referanser

Personlig fremmøte

INTRO til NLP coaching, TFT tankefeltteknikker (energipsykologi) - 60 min. 950 kr. Avtal tid

INTRO samtale for deg som vurderer kurs i selvledelse eller TFT tankefeltteknikker? Eventuelt ønsker selvutvikling, veiledning og/eller terapi hvor de ulike tilnærmingene kan være NLP coaching, TFT tankefeltteknikker (energipsykologi) og ikke minst profesjonalitet, og medmenneskelighet.

Jeg tilbyr on-line video eller tlf. samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av andre årsaker ønsker dette. Under pandemien vi nå opplever så kan dette være en trygg løsning for oss begge?

Vårt møte foregår via god samtale, refleksjon og undervisning (ikke rollespill). Jeg legger til rette for en trivelig og trygg ramme, og ønsker å møte deg der du er livet, akkurat nå! Da får jeg mulighet til å lytte og lære om deg, og du får lære om mine ulike tilnærminger, se mer info og punkter nedenfor. Sammen kan vi eventuelt tilpasse et opplegg for din spennende reise videre...

Mine tilnærminger

NLP coaching & Life Coaching; benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelse ut fra din hverdag, slik at du ut fra læring kan bruke ulike metoder for veien videre... Det er typisk mer fokus på her og nå og din fremtid vs mye fokus på din fortid. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

TFT tankefeltteknikker har vært benyttet i mange år allerede av helsepersonell og alternative terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT utføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) og bruk av pust i samarbeid med meg.

Fingerbankingen er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du kan få grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling.

Energipsykologi; tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

Det å finne frem til en balanse i hverdagen ut fra en empatisk tilnærming hvor du får en forståelse for hva du trenger for å kunne ivareta din egen balanse og harmoni i hverdagen er kanskje den viktigste oppgaven vi har. Det kan virke egoistisk, men det er snarere tvert imot egenkjærlighet i praksis.

Ofte kjenner vi ikke igjen når vi beveger oss fra balanse til ubalanse, og uten å være i balanse så vil vi kunneha mindre å gi til andre og de viktigste personene eller rollene vi har i livet.

Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse.

Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne kan være feil. Jeg velger ofte å benytte min erfaring, intuisjon og en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.

Samtalen kan som nevnt være verdifulle til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger, og du kan også få veiledning med alternativer som du selv vurderer.

Temaer kan være...

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, leve med sykdom som syk eller pårørende, tidsklemma, identitet, samliv, relasjoner, veivalg, konfliktløsning, egen tro, utdanning, karriere, mental og fysisk helse med smerter og ubalanse i hverdagen, grensesetting, livspartner, foreldrerollen, høysensitivitet (HSP), metapsykologi m.m.

Min intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å gradvis bevege deg vekk fra der du er og frem til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og selvinnsikt som kan bidra til nye erfaringer hvor teori og læring gjøres om til mer varige endringer i praksis ut fra hva som er realistisk for akkurat deg, og din hverdag. Du vil også kunne få oppfølging og støtte underveis ut fra dine ønsker og behov.

DIN tid som min VIP kunde - en-til-en på 90 min. 1.500 kr. Avtal tid

Vårt møte foregår via god samtale, refleksjon og undervisning (ikke rollespill). Jeg legger til rette for en trivelig og trygg ramme, og ønsker å møte deg der du er livet, akkurat nå!

Da får jeg mulighet til å lytte og lære om deg og du får lære om mine ulike tilnærminger, se mer info og punkter nedenfor. Sammen kan vi eventuelt tilpasse et opplegg for din spennende reise videre...

NB! Noen velger også å bruke denne samtalen til en oppfriskning av kunnskap etter gjennomført kurs, sortering av tanker og følelser, eller som et motiverende løft i hverdagen.

Mine tilnærminger

• NLP coaching; benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelse ut fra din hverdag slik at du ut fra læring kan bruke ulike metoder for veien videre... Det er typisk mer fokus på her og nå og din fremtid vs mye fokus på din fortid. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

• TFT tankefeltteknikker har vært benyttet i mange år allerede av helsepersonell og alternative terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT tankefeltteknikker gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) og bruk av pust, og dette skjer i samarbeid med meg. Fingerbankingen er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du får grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling.

• Energipsykologi tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

• Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse.

Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne kan være feil.

Jeg velger ofte å benytte min erfaring, intuisjon og en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.

Samtalen kan som nevnt være verdifulle til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning med alternative løsninger.

Temaer kan være...

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, leve med sykdom som syk eller pårørende, tidsklemma, identitet, samliv, relasjoner, veivalg, konfliktløsning, egen tro, utdanning, karriere, mental og fysisk helse med smerter og ubalanse i hverdagen, grensesetting, livspartner, foreldrerollen, høysensitivitet (HSP), metapsykologi m.m.

Min intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å gradvis bevege deg vekk fra der du er og frem til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og selvinnsikt som kan bidra til nye erfaringer hvor teori og læring gjøres om til mer varige endringer i praksis ut fra hva som er realistisk for akkurat deg, og din hverdag. Du vil også kunne få oppfølging og støtte underveis ut fra dine ønsker og behov.

Du kan få...

 • Komplett «verktøybelte» som består av gode samtaler, sparring, refleksjon, veiledning og alternative løsninger, og enkle men effektive hjemmeoppgaver som bidrar til din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Forståelse for hvordan hjernen og kroppen din fungerer som motspiller og medspiller, slik at du kan lære å "spille på lag" med kropp og sinn
 • Hjelp og veiledning ift. håndtering av livet (life coaching) - hva er viktigst for deg? Konkrete verktøy innenfor kommunikasjon, presentasjon og hvordan du kan observere deg selv, og andre sitt kroppsspråk?
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper Identifisering av ulike av fysiske symptomer og hjelp til å forstå sammenhengen mellom fysiske symptomer, forsvarsmekanismer og følelser for økt balanse og indre harmoni.

Opplæring i TFT tankefeltteknikker eller andre verktøy for mestring av din hverdag og symptomer, kan også være aktuelle ift dette.

TILBUD KURS i Høysensitivitet (HSP) – DIN magiske egenskap. Pakke på 3 sesjoner à 90 min. 3.800 kr. Avtal tid

Kurs i din indre menneskemusikalitet – Din følsomhet som kilde til potensiale og styrke

En-til-undervisning og med mulighet for øvelser og oppgaver for deg som enten selv er høysensitiv (HSP) eller i ulike roller jobber med mennesker.

Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er fordelt mellom menn og kvinner.

Kurset gjennomføres via online sesjoner eller via en-til-en møter.

Du kan få…

 • Lære og øve på hvordan du kan utnytte denne egenskapen på en positiv måte
 • Verktøy og forståelse for hvordan du kan skape en god balanse og ivareta deg selv, eller andre
 • Øvelser i praksis som kan hjelpe deg vedlikeholde egen utvikling, forebygge ubalanse og mestring av stress.


TILBUD KURS i Selvledelse - Din VIP investering for balanse og harmoni i eget liv. 6.500 kr. Avtal tid

KURS i selvledelse – Din VIP investering i eget liv

Dette kurset er for deg som våger å ta en spennende reise i ditt indre farvann hvor du kan finne tilbake til deg selv, bli bevisst på dine mønstre ut fra en ny forståelse, og bruke denne forståelsen i praksis på reisen videre i livet.

NB! En-til-en kurset kan også gjennomføres via video og du får uansett tilgang til meg med tett oppfølging underveis.

Kanskje er du blitt lei av å ha det slik du har det? – Eller at du lar andre ta din plass?

Det kan være at du ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, utdanning, selvutvikling, økonomi, kropp- og helse? Eventuelt, jobbe med din selvfølelse, din identitet, balansere dine roller enten det er som leder av andre eller som leder i eget liv.

«VIP» forbinder vi ofte med at noen mennesker får ekstra oppmerksomhet, service og tilrettelegging fordi de blir betraktet som en «Very Important Person». Hvordan betrakter du deg selv? Ser du på deg selv som den aller viktigste personen i eget liv, eller kommer du litt ned på lista over viktige personer? Ønsker du mer oppmerksomhet, anerkjennelse, nærhet, mestring og glede i hverdagen?

VIP Temaer for kurset kan være…

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet, tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, mestring, samliv, stress, tidsklemma og ubalanse i hverdagen som gjøres om til handling i praksis, og en mer harmonisk hverdag ut fra hva som er realistisk for akkurat deg.

Innholdet i kurset vil tilpasses deg og jeg legger opp til at du vil få et kurs med relativt Veldig Intensivt Program (VIP) fordi jeg har verktøykassen full og ønsker å dele all den erfaringen jeg selv har gjort ut fra alle de jeg har jobbet med opp igjennom årene.

Du vil kunne lære å prioritere, sette grenser på en god måte, sortere tanker og følelser, og akseptere eget ansvar, men gi slipp på det som egentlig ikke er ditt? Jeg tilbyr personlige møter/video/tlf løsning, sammen med mulighet til å kunne benytte sms og email som et del av kursopplegget.

Oppsummert så kan du få…

 • Komplett «verktøybelte» som består ulike, men enkle og effektive øvelser som du kan bruke i praksis.
 • Hjemmeoppgaver som kan bidra til resultater i din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Hjelp til selvhjelp for håndtering av livet og dine roller basert på mine erfaringer fra life coaching med fokus på dine verdier og egenskaper
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Økt bevissthet i møte med egne tankemønstre

Ny kunnskap, forståelse og strategier for hvordan du fremover kan gjøre ting på en annerledes måte, og dermed også få andre resultater Identifisering av dine forsvarsmekanismer og hvordan du kan bruke denne økte bevisstheten til å skape en bedre balanse og økt harmoni.


Her kommer litt mere info for deg som ønsker det.

Ofte spør vi andre hvordan det går? – Og ofte svarer de kanskje «Jo da, det går greit! – Kan ikke klage, det kunne jo vært verre?» I det svaret så sier vi litt, men ikke så mye om hvordan vi egentlig har det. Vi svarer med et nytt spørsmål som kan bety at vi faktisk har det bra? Det kan også bety at vi har det ok, men kunne tenkt oss noen endringer? Eller det kan bety at vi ikke har det bra, men ønsker heller ikke å snakke om det?

Så hvordan går det, egentlig? – Og hvordan har du det?

Hvis du skulle sagt noe om de spørsmålene jeg har listet opp nedenfor; hva ville du sagt? Bare det å få muligheten til at du kan bli kjent med deg selv på en litt ny måte, utvikle dine egenskaper til neste nivå eller forstå hva det er som gjør at du har det slik du har det? – Kan for mange være en spennende og verdifull reise.

Selvutvikling og hvordan vi leder oss selv gjennom livet handler jo om det å møte, takle og leve med de endringene som er en naturlig det av livet, men som vi ikke nødvendigvis vet hvordan vi skal takle? Det er mye vi ikke har kontroll på i livet og det er mye vi ikke har opplevd før…

Så da spør jeg deg…

Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer?

Kjenner du på usikkerhet rundt hvorfor du har det slik du har det?

Sliter du med å få hverdagen til å gå rundt?

Syns du foreldrerollen er utfordrende?

Lengter du etter nye utfordringer i din karriere?

Trenger du hjelp til stressmestring?

Opplever du at livet bare går deg forbi?

Kjenner du på vanskelige følelser?

Strever du meg bekymringer og tankekaos?

Syns du dette med kommunikasjon er vanskelig?

Kjeder du deg i samlivet?

Strever du med dårlig samvittighet?

Opplever du at din utvikling har stagnert?

Syns du det er vanskelig å sette grenser?

Har du begynt å grue deg for å dra hjem?

Kjenner du deg umotivert og mangler arbeidsglede?

Strever du med søvn og kjenner deg sliten?

Føler du deg ensom selv om du er sammen med andre?

Eller er du i en livssituasjon som virker helt fastlåst?

Kjenner du deg engstelig og frustrert?

Syns du det er vanskelig å sette grenser?


Kurset i selvledelse handler altså om at du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre. Hvordan du kan lære å påvirke din egen energi balanse slik at du har nok overskudd, og kjenner igjen de symptomene som kroppen varsler. Eventuelt, når er du har for lite overskudd eller kanskje for mye stimulering?

Når du skaper livet du ønsker deg og tar de gode valgene, da får du også den livskvaliteten og livsstilen du selv ønsker. Du vet hva som er viktig for deg, hvorfor, og dermed så gir livet ditt mer mening.

Hva betyr det for deg å…

 • ha en hverdag hvor du trives, tar sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse hvor du kan være deg selv?
 • kunne finne veien videre…?
 • kjenne balanse og harmoni?

Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk! Min rolle Min rolle er å hjelpe deg med kunnskap, bidra til økt bevissthet rundt hva du kan endre og aksept for det du uansett ikke kan endre. Og deretter gi deg verktøy for hvordan du kan øve på dette i praksis.

Noe av dette kan også være støtte og motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner. Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom og lærer å lytte til din intuisjonen, kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er riktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse, redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring.

Selvledelse kan være et av flere verktøy for hvordan du kan utvikle og håndtere alle dine ulike roller i livet. Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd. Gjennom kurset kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig enten dette skjer via en-til-en kurs eller i små grupper.

HELE deg…

Det kan være at du i hverdagen har erfaringer eller symptomer som f. eks. indre uro, tankekaos, negativt stress, angst, manglende motivasjon, konsentrasjonsproblemer, prestasjonsangst, slitenhet eller at du strever med kommunikasjon og dine relasjoner?

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom hode, kropp og sinn. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet, og dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og søker en større balanse i hverdagen eller økt livskvalitet, så kan kurset være et gode verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET…

Flere temaer kan være...

KOMMUNIKASJON
PERSONLIG UTVIKLING og IDENTITET
VEIVALG
SORG og TAP
MESTRING
RELASJONER
SELVTILLIT
HSP-HØYSENSITIVITET
GRENSESETTING
SELVFØLELSE
IDENTITET
INDRE URO
TANKEKAOS
BEKYMRING
NEDSTEMTHET
SINNE/HAT
SJALUSI
SMERTER
STRESS
ULIKE FORMER FOR FRYKT
ATFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
VANSKELIGE FØLELSER ETTER VONDE OPPLEVELSER
RASTLØSHET
SVIK
SLITENHET
STAGNASJON m.m.

TILBUD KURS i TFT tankefeltteknikk - Pakke på 5 sesjoner à min.. 90 min. 6.500 kr. Avtal tid

TILBUD for en begrenset periode i TFT tankefeltteknikker – Din kilde til økt livskvalitet!

NB! Du kan også gjennomføre en-til-en kurset via online plattform. Hjem i din egen stue hvor du sparer tid og unngår reise. Du får uansett tilgang til meg og tett oppfølging underveis.

Etter mange års erfaring som terapeut, coach og veileder ønsker jeg nå å tilby selvhjelpskurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre ut fra alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene.

Du får her muligheten til å gjennomføre kurset online eller en-til-en i gode og trygge rammer sammen med meg.

TFT tankefelt terapi kan benyttes for behandling av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Min tilnærming er bygd på energi psykologi og teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.


Du kan få…
 • Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
 • Selvhjelp til å håndtere ulike symptomer i hverdagen
 • Økt energiflyt

TEMAER KAN VÆRE...
Temaer kan være adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk,  slitenhet, traumer m.m. 


TFT kan brukes ved...
Allergi
Angst
Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
Avhengighet
Depresjon
Fibromyalgi
Flauhet
Fobier
Hodepine
Hypokonderi
Lese- og skrivevansker
ME
Migrene
Prestasjonsforbedringer
PST / Traumer
Røykeslutt
Samlivsproblemer
Sinne / hat / irritasjon
Sjalusi
Skamfølelse
Skyldfølelse
Slanking
Smerter / spenninger
Sorg
Søvnproblemer
Spiseforstyrrelser
Stress 
Traumer
Tvang / OCD

NLP coaching, veiledning & TFT terapi pakke - DIN prosess for varige endringer 7.500 kr. Avtal tid

Samtalene kan finne sted ved bruk av video eller vi møtes på ett av mine trivelige kontorer i Drammen eller Hvittingfoss (Kongsberg kommune). Jeg tilbyr betalingsavtaler og tilpasser personlig opplegg. Varighet, intervall og tidspunkter avklares i samarbeid med deg ut fra dine behov.

Temaer

Stressmestring, karriere, identitet, angst, sorg, samliv, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet (HSP), kommunikasjon, selvutvikling, mestring av lederrolle, samliv, tidsklemma, ulike fysiske og mentale symptomer m.m.

Intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess i en trygg setting hvor det er rom for hele deg. Du får muligheten til å lære enkle og effektive verktøy for hvordan du kan påvirke dine tanker og følelser, og dermed hverdag. I denne prosessen får du en økt bevissthet, ny forståelse ut fra dine erfaringer, egenskaper og hverdag i praksis.

Min tilnærming kan bestå av ulike verktøy og metoder både ift. NLP coaching, TFT tankefeltteknikker, energipsykologi og kunnskap om hjernen hvor fokuset handler om å ivareta hele deg (holistisk) med en forståelse for din kropp, ditt sinn og din sjel.

Du kan få...

Komplett «verktøybelte» for balanse og harmoni i hverdagen, og livet!

 • Gode samtaler, sparring, refleksjon og veiledning rundt din situasjon og mulige løsninger.
 • Forslag og øvelser som bidrar til din endringsprosess ut fra hva som fungerer for deg!
 • Forståelse for hvordan hjernen og kroppen din fungerer, og hva som kompliserer.
 • Konkrete verktøy innenfor presentasjon og kommunikasjon både i møte med andre, og deg selv.
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper (metaprogrammer).
 • Innsikt i egne forutsetninger for balanse og harmoni ut fra tankemønstre og hvordan vi kan påvirke våre tanker, følelser og adferd (selvledelse i eget liv).

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Video 379 kr. /uke Registrer

Hold videosamtaler med meg når du har tid og lyst, alle hverdager (man-fre). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale pr. måned.

Videosamtaler

INTRO til NLP coaching, TFT tankefeltteknikker (energipsykologi) - 60 min. (GoMentor videosesjon) 950 kr. Avtal tid

INTRO samtale for deg som vurderer kurs i selvledelse eller TFT tankefeltteknikker, ønsker  selvutvikling, veiledning eller terapi hvor de ulike tilnærmingene kan være NLP coaching, TFT tankefeltteknikker (energipsykologi) og ikke minst profesjonalitet og medmenneskelighet.

Jeg tilbyr on-line video eller tlf. samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av andre årsaker ønsker dette. Under pandemien vi nå opplever så kan dette være en trygg løsning for oss begge?

Vårt møte foregår via god samtale, refleksjon og undervisning (ikke rollespill). Jeg legger til rette for en trivelig og trygg ramme, og ønsker å møte deg der du er livet, akkurat nå!

Da får jeg mulighet til å lytte og lære om deg, og du får lære om mine ulike tilnærminger, se mer info og punkter nedenfor. Sammen kan vi eventuelt tilpasse et opplegg for din spennende reise videre...


Mine tilnærminger

 • NLP coaching & Life Coaching; benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelse ut fra din hverdag, slik at du ut fra læring kan bruke ulike metoder for veien videre...

Det er typisk mer fokus på her og nå og din fremtid vs mye fokus på din fortid. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

 • TFT tankefeltteknikker har vært benyttet i mange år allerede av helsepersonell og alternative terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT tankefeltteknikker gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) og bruk av pust, og dette skjer i samarbeid med meg.

Fingerbankingen er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du får grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling.

 • Energipsykologi tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

Det å finne frem til en balanse i hverdagen ut fra en empatisk tilnærming hvor du får en forståelse for hva du trenger for å kunne ivareta din egen balanse og harmoni i hverdagen er kanskje den viktigste oppgaven vi har. Det kan virke egoistisk, men det er snarere tvert imot egenkjærlighet i praksis. Ofte kjenner vi ikke igjen når vi beveger oss fra balanse til ubalanse, og uten å være i balanse så vil vi kunneha mindre å gi til andre og de viktigste personene eller rollene vi har i livet.

 • Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse.

Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne kan være feil.

Jeg velger ofte å benytte min erfaring, intuisjon og en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.

Samtalen kan som nevnt være verdifulle til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger, og du kan også få veiledning med alternativer som du selv vurderer.

Temaer kan være...

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, leve med sykdom som syk eller pårørende, tidsklemma, identitet, samliv, relasjoner, veivalg, konfliktløsning, egen tro, utdanning, karriere, mental og fysisk helse med smerter og ubalanse i hverdagen, grensesetting, livspartner, foreldrerollen, høysensitivitet (HSP), metapsykologi m.m.

Min intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å gradvis bevege deg vekk fra der du er og frem til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og selvinnsikt som kan bidra til nye erfaringer hvor teori og læring gjøres om til mer varige endringer i praksis ut fra hva som er realistisk for akkurat deg, og din hverdag. Du vil også kunne få oppfølging og støtte underveis ut fra dine ønsker og behov.

DIN tid som min VIP kunde - Video samtale en-til-en, 90 min. (GoMentor videosesjon) 1.500 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr on-line video samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av andre årsaker ønsker dette. Under pandemien vi nå opplever så kan dette være en trygg løsning for oss begge? 

Vårt møte foregår via god samtale, refleksjon og undervisning (ikke rollespill). Jeg legger til rette for en trivelig og trygg ramme, og ønsker å møte deg der du er livet, akkurat nå!

Da får jeg mulighet til å lytte og lære om deg og du får lære om mine ulike tilnærminger, se mer info og punkter nedenfor.

Sammen kan vi eventuelt tilpasse et opplegg for din spennende reise videre...

NB! Noen velger også å bruke denne samtalen til en oppfriskning av kunnskap etter gjennomført kurs, sortering av tanker og følelser, eller som et motiverende løft i hverdagen.


Mine tilnærminger

• NLP coaching; benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelse ut fra din hverdag slik at du ut fra læring kan bruke ulike metoder for veien videre... Det er typisk mer fokus på her og nå og din fremtid vs mye fokus på din fortid. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

• TFT tankefeltteknikker har vært benyttet i mange år allerede av helsepersonell og alternative terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT tankefeltteknikker gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) og bruk av pust, og dette skjer i samarbeid med meg. Fingerbankingen er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du får grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling. 

• Energipsykologi tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

• Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse. Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne kan være feil. Jeg velger ofte å benytte min erfaring, intuisjon og en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.

Samtalen kan som nevnt være verdifulle til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning med alternative løsninger.  


Temaer kan være...

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, leve med sykdom som syk eller pårørende, tidsklemma, identitet, samliv, relasjoner, veivalg, konfliktløsning, egen tro, utdanning, karriere, mental og fysisk helse med smerter og ubalanse i hverdagen, grensesetting, livspartner, foreldrerollen, høysensitivitet (HSP), metapsykologi m.m.


Min intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å gradvis bevege deg vekk fra der du er og frem til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og selvinnsikt som kan bidra til nye erfaringer hvor teori og læring gjøres om til mer varige endringer i praksis ut fra hva som er realistisk for akkurat deg, og din hverdag. Du vil også kunne få oppfølging og støtte underveis ut fra dine ønsker og behov.


Du kan få...

 • Komplett «verktøybelte» som består av gode samtaler, sparring, refleksjon, veiledning og alternative løsninger, og enkle men effektive hjemmeoppgaver som bidrar til din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Forståelse for hvordan hjernen og kroppen din fungerer som motspiller og medspiller, slik at du kan lære å "spille på lag" med kropp og sinn
 • Hjelp og veiledning ift. håndtering av livet (life coaching) - hva er viktigst for deg?
 • Konkrete verktøy innenfor kommunikasjon, presentasjon og hvordan du kan observere deg selv, og andre sitt kroppsspråk?
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Identifisering av ulike av fysiske symptomer og hjelp til å forstå sammenhengen mellom fysiske symptomer, forsvarsmekanismer og følelser for økt balanse og indre harmoni.


Opplæring i TFT tankefeltteknikker eller andre verktøy for mestring av din hverdag og symptomer, kan også være aktuelle ift dette.

TILBUD KURS i Høysensitivitet (HSP) – DIN magiske egenskap. Pakke på 3 sesjoner à 90 min. (GoMentor videosesjon) 3.800 kr. Avtal tid

Kurs i din indre menneskemusikalitet – Din følsomhet som kilde til potensiale og styrke

En-til-undervisning og med mulighet for øvelser og oppgaver for deg som enten selv er høysensitiv (HSP) eller i ulike roller jobber med mennesker.

Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er fordelt mellom menn og kvinner.

Kurset gjennomføres via online sesjoner eller via en-til-en møter.

Du kan få…

 • Lære og øve på hvordan du kan utnytte denne egenskapen på en positiv måte
 • Verktøy og forståelse for hvordan du kan skape en god balanse og ivareta deg selv, eller andre
 • Øvelser i praksis som kan hjelpe deg vedlikeholde egen utvikling, forebygge ubalanse og mestring av stress.

Mer info for deg som ønsker det

Er du blant dem som verken kjenner deg helt igjen i beskrivelsen av introvert eller ekstrovert? Elaine Aron har kommet med en form for oppklaring, i form av en gjesteblogg i nyhetsbrevet hennes. Dette er et tema som har opptatt meg siden jeg begynte å lære om høysensitivitet.

Forsker Jacquelyn Stricklands gjesteblogg omhandler også denne forvirringen. Hun er selv høysensitiv ekstrovert, og hennes mann er ikke-sensitiv introvert. Hun kjenner ikke mannen igjen i beskrivelse av introversjon, men hun finner seg selv.

Hvordan leve i balanse med deg selv og samtidig utnytte ditt potensiale som høysensitiv?


Jeg er selv utadvendt og høysensitiv.  - Den forståelsen har endret mitt liv!


I kurset kan du i samarbeid med meg gjennomføre øvelser og personlighetstester for deg som enten selv er høysensitiv? Eller i ulike roller møter høysensitive mennesker i alle aldre.

Hvordan du kan utnytte eget potensiale og kreativitet uten at det går utover din livskvalitet og helse er nøkkelord og viktige temaer.

Likeledes hva man trenger for å leve som en høysensitiv i balanse og harmoni med seg selv, og i møte og kommunikasjon med andre.

Du vil få praktiske tips, enkle øvelser og hjemmeoppgaver mellom hver sesjon om du ønsker det. Disse kan bidra til positive og varige endringer for deg selv, og andre.

Hvordan du velger å leve livet ut fra dine gode egenskaper, følsomhet og hva dette gjør med deg, og de rundt deg kan være en viktig brikke i livets puslespill. Du selv så vel som andre skal jo oppleve både livskvalitet, mestring og en verdifull hverdag.

Det å akseptere, forstå og vite hvordan man kan håndtere sine egenskaper på en god måte er kjempeviktig for ALLE, men kan hende EKSTRA viktig for deg som er høysensitiv!


TILBUD i KURS TFT tankefeltteknikk - Pakke på 5 sesjoner à min.. 90 min. (GoMentor videosesjon) 6.500 kr. Avtal tid

TILBUD for en begrenset periode i TFT tankefeltteknikker – Din kilde til økt livskvalitet!

Etter mange års erfaring som terapeut, coach og veileder ønsker jeg nå å tilby selvhjelpskurs for deg som ønsker å lære hvordan du kan bruke TFT tankefeltteknikker som metode for økt livskvalitet, balanse og harmoni i hverdagen. – Dette er noe jeg brenner veldig for og som jeg ønsker å gi videre ut fra alle de ulike og utrolig verdifulle menneskemøtene jeg har hatt opp gjennom årene.

Du får her muligheten til å gjennomføre kurset online eller en-til-en i gode og trygge rammer sammen med meg.

TFT tankefelt terapi kan benyttes for behandling av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke.

Min tilnærming er bygd på energi psykologi og teorien om at vi mennesker består av energi. Økt energiflyt er også derfor noe man kan benytte TFT for å oppnå.

Du kan få…

 • Forståelsen for hvordan hjernen og kroppen din fungerer
 • Selvhjelp til å håndtere ulike symptomer i hverdagen og spille på lag med kropp og sinn
 • Økt energiflyt

TEMAER KAN VÆRE...

Temaer kan være adferds- og konsentrasjonsproblemer, allergiplager, angst, fibromyalgi, flauhet, fobier, øke prestasjonsevne, hodepine, indre uro, konsentrasjonsproblematikk, lese- og skriveproblematikk, migrene, nedstemthet, røykeslutt, samlivsproblemer, sinne/hat/irritasjon, selvfølelse, sjalusi, skyldfølelse, slanking, smerter, sorg, spenninger, stress, sykefravær, søvnproblematikk, slitenhet, traumer m.m.

TFT kan brukes ved...

 • Allergi
 • Angst
 • Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
 • Avhengighet
 • Depresjon
 • Fibromyalgi
 • Flauhet
 • Fobier
 • Hodepine
 • Hypokonderi
 • Lese- og skrivevansker
 • ME
 • Migrene
 • Prestasjonsforbedringer
 • PST / Traumer
 • Røykeslutt
 • Samlivsproblemer
 • Sinne / hat / irritasjon
 • Sjalusi
 • Skamfølelse
 • Skyldfølelse
 • Slanking
 • Smerter / spenninger
 • Sorg
 • Søvnproblemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Traumer
 • Tvang / OCD

TILBUD KURS i Selvledelse - Din VIP investering for balanse og harmoni i eget liv. (GoMentor videosesjon) 6.500 kr. Avtal tid

KURS i selvledelse – Din VIP investering i eget liv

Dette kurset er for deg som våger å ta en spennende reise i ditt indre farvann hvor du kan finne tilbake til deg selv, bli bevisst på dine mønstre ut fra en ny forståelse, og bruke denne forståelsen i praksis på reisen videre i livet.

Kanskje er du blitt lei av å ha det slik du har det? – Eller at du lar andre ta din plass?

Det kan være at du ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, utdanning, selvutvikling, økonomi, kropp- og helse? Eventuelt, jobbe med din selvfølelse, din identitet, balansere dine roller enten det er som leder av andre eller som leder i eget liv.

«VIP» forbinder vi ofte med at noen mennesker får ekstra oppmerksomhet, service og tilrettelegging fordi de blir betraktet som en «Very Important Person». Hvordan betrakter du deg selv? Ser du på deg selv som den aller viktigste personen i eget liv, eller kommer du litt ned på lista over viktige personer? Ønsker du mer oppmerksomhet, anerkjennelse, nærhet, mestring og glede i hverdagen?

VIP Temaer for kurset kan være…

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet, tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, mestring, samliv, stress, tidsklemma og ubalanse i hverdagen som gjøres om til handling i praksis, og en mer harmonisk hverdag ut fra hva som er realistisk for akkurat deg.

Innholdet i kurset vil tilpasses deg og jeg legger opp til at du vil få et kurs med relativt Veldig Intensivt Program (VIP) fordi jeg har verktøykassen full og ønsker å dele all den erfaringen jeg selv har gjort ut fra alle de jeg har jobbet med opp igjennom årene. Du vil kunne lære å prioritere, sette grenser på en god måte, sortere tanker og følelser, og akseptere eget ansvar, men gi slipp på det som egentlig ikke er ditt?

Jeg tilbyr personlige møter/video/tlf løsning, sammen med mulighet til å kunne benytte sms og email som et del av kursopplegget.

Oppsummert så kan du få…

 • Komplett «verktøybelte» som består ulike, men enkle og effektive øvelser som du kan bruke i praksis.
 • Hjemmeoppgaver som kan bidra til resultater i din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Hjelp til selvhjelp for håndtering av livet og dine roller basert på mine erfaringer fra life coaching med fokus på dine verdier og egenskaper
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Økt bevissthet i møte med egne tankemønstre

Ny kunnskap, forståelse og strategier for hvordan du fremover kan gjøre ting på en annerledes måte, og dermed også få andre resultater Identifisering av dine forsvarsmekanismer og hvordan du kan bruke denne økte bevisstheten til å skape en bedre balanse og økt harmoni.

Her kommer mer info for deg som ønsker det.

Ofte spør vi andre hvordan det går? – Og ofte svarer de kanskje «Jo da, det går greit! – Kan ikke klage, det kunne jo vært verre?» I det svaret så sier vi litt, men ikke så mye om hvordan vi egentlig har det. Vi svarer med et nytt spørsmål som kan bety at vi faktisk har det bra? Det kan også bety at vi har det ok, men kunne tenkt oss noen endringer? Eller det kan bety at vi ikke har det bra, men ønsker heller ikke å snakke om det?

Så hvordan går det, egentlig? – Og hvordan har du det?

Hvis du skulle sagt noe om de spørsmålene jeg har listet opp nedenfor; hva ville du sagt? Bare det å få muligheten til at du kan bli kjent med deg selv på en litt ny måte, utvikle dine egenskaper til neste nivå eller forstå hva det er som gjør at du har det slik du har det? – Kan for mange være en spennende og verdifull reise.

Selvutvikling og hvordan vi leder oss selv gjennom livet handler jo om det å møte, takle og leve med de endringene som er en naturlig det av livet, men som vi ikke nødvendigvis vet hvordan vi skal takle?

Det er mye vi ikke har kontroll på i livet og det er mye vi ikke har opplevd før…

Så da spør jeg deg…

Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, dine behov og drømmer?

Kjenner du på usikkerhet rundt hvorfor du har det slik du har det?

Sliter du med å få hverdagen til å gå rundt?

Syns du foreldrerollen er utfordrende?

Lengter du etter nye utfordringer i din karriere?

Trenger du hjelp til stressmestring?

Opplever du at livet bare går deg forbi?

Kjenner du på vanskelige følelser?

Strever du meg bekymringer og tankekaos?

Syns du dette med kommunikasjon er vanskelig?

Kjeder du deg i samlivet? Strever du med dårlig samvittighet?

Opplever du at din utvikling har stagnert?

Syns du det er vanskelig å sette grenser?

Har du begynt å grue deg for å dra hjem?

Kjenner du deg umotivert og mangler arbeidsglede?

Strever du med søvn og kjenner deg sliten?

Føler du deg ensom selv om du er sammen med andre?

Eller er du i en livssituasjon som virker helt fastlåst?

Kjenner du deg engstelig og frustrert?

Syns du det er vanskelig å sette grenser?


Kurset i selvledelse handler altså om at du bevisst kan påvirke dine ikke alltid like konstruktive tanker, følelser og handlingsmønstre. Hvordan du kan lære å påvirke din egen energi balanse slik at du har nok overskudd, og kjenner igjen de symptomene som kroppen varsler. Eventuelt, når er du har for lite overskudd eller kanskje for mye stimulering?

Når du skaper livet du ønsker deg og tar de gode valgene, da får du også den livskvaliteten og livsstilen du selv ønsker. Du vet hva som er viktig for deg, hvorfor, og dermed så gir livet ditt mer mening.

Hva betyr det for deg å…

 • ha en hverdag hvor du trives, tar sunne og gode valg?
 • bli enda mer bevisst på egen kommunikasjon og adferd?
 • ha gode relasjoner?
 • ha energi, tilstedeværelse og livsglede?
 • føle deg trygg med god selvfølelse hvor du kan være deg selv?
 • kunne finne veien videre…?
 • kjenne balanse og harmoni?
Jeg velger å ta imot Livet med åpne armer. Enten det oppleves smertefullt eller helt utrolig magisk!

Min rolle

Min rolle er å hjelpe deg med kunnskap, bidra til økt bevissthet rundt hva du kan endre og aksept for det du uansett ikke kan endre. Og deretter gi deg verktøy for hvordan du kan øve på dette i praksis.

Noe av dette kan også være støtte og motivasjon underveis slik at du kan gjenoppdage ditt mot, mestre og videreutvikle egne evner. Blikket ditt blir vendt innover og du får kontakt med din indre visdom og lærer å lytte til din intuisjonen, kropp og sjel.

Du blir etter hvert selv din beste venn og rådgiver, og tar beslutninger eller valg som er riktigere for deg. Da er du i en god sirkel eller flyt. Du opplever at det blir mindre «støy» i livet ditt og du kan få økt tilstedeværelse, redusert opplevelse av dårlig samvittighet og økt glede, energi og mestring.

Selvledelse kan være et av flere verktøy for hvordan du kan utvikle og håndtere alle dine ulike roller i livet. Ulike livsområder som skole/karriere/jobb, helse/kropp, relasjoner (par, venner, familie) moro/fritid, fysiske omgivelser (bolig eller bosted), økonomi og personlig utvikling eller utdanning kan være naturlige områder å se på.

Sammen med meg vil du kunne lære enkle metoder og effektive teknikker som kan hjelpe deg med å rydde i bevisste eller ubevisste tankemønstre og adferd.

Gjennom kurset kan du også få hjelp til å løse opp det som begrenser deg tankemessig enten dette skjer via en-til-en kurs eller i små grupper.

HELE deg…

Det kan være at du i hverdagen har erfaringer eller symptomer som f. eks. indre uro, tankekaos, negativt stress, angst, manglende motivasjon, konsentrasjonsproblemer, prestasjonsangst, slitenhet eller at du strever med kommunikasjon og dine relasjoner?

For meg så er det viktig å se HELE deg, se sammenhengen mellom hode, kropp og sinn. Opplevelsen av tankekaos og indre uro over tid kan trigge ulike symptomer både psykisk og fysisk i kroppen din, og som kan gi smerter i ulik form som f. eks. vondt i muskler og ledd, hjernetåke, søvnproblemer, vondt i magen eller hodepine?

Dette kan igjen begrense deg og påvirke din livskvalitet, og dersom du ønsker deg vekk fra det som begrenser deg og søker en større balanse i hverdagen eller økt livskvalitet, så kan kurset være et gode verktøy i ditt «verktøybelte» på veien videre i LIVET…

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg hjelper deg finne din indre styrke slik at du kan leve mer i balanse og harmoni med deg selv, og andre. May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Beskrivelse

Hei, jeg heter May Britt og jeg brenner for å løfte andre! Jeg hjelper deg finne veien videre... Til økt energi, balanse og harmoni i livet, - noen ganger til tross for tidligere erfaringer, dilemmaer og krevende omstendigheter, akkurat nå.

Besøk gjerne min egen hjemmeside. Du finner LINK til denne litt til høyre i profilen min under kolonnen "Adresser". 

Jeg har mange roller som kone, mamma, datter, bestemor, mormor, søster, venn, gründer, og den kanskje aller viktigste rollen som medmenneske. Jeg forstår hvor vanskelig det kan være som menneske ut fra alle våre roller både som omsorgsperson, pårørende, medarbeider eller leder å møte med kompliserte saker, uten støtte og veiledning fra noen du kan være fortrolig med.


Hva får du hos meg på 1-2-3?

1) Jeg formidler kunnskap og deler mine verktøy med deg slik at du kan kjenne deg trygg i dine roller, og vet hvordan du kan mestre hverdagen i praksis!

2) Du lærer om hjernen og hvordan kropp og sinn henger sammen slik at du lettere kan påvirke din hverdag, og blir mer i balanse eller harmonisk. Da vil du også ha energi til andre.  

3) Du får økt bevissthet og et innblikk i deg selv, dine styrker og potensiale for vekst. Hvor du kan ivareta egne behov og helse, uavhengig av ytre krav og omstendigheter.

Har du hørt om høysensitivitet som personlig egenskap?

En av mine medfødte egenskaper er høysensitivitet (HSP). En egenskap som jeg har vært uvitende om i store deler av livet. Opplevelsen av ikke å passe helt inn eller utenforskap har vært en del av min reise. Nå har jeg lært meg til å omfavne og anerkjenne min sensitivitet og glad i styrken av mine følelser, min intuisjon, klokskap og min sårbarhet som styrker.

I perioder av livet har jeg fått føle på negativt stress som bidro til kronisk sykdom hvor smerter, slitenhet, angst og depresjon kom i veien for min livskvalitet. Jeg vet også mye om det å være pårørende i møte med sykdom og bortgang.

Midt i dette kjenner jeg nå likevel min indre styrke av glede, humor og varme. Alt dette som gjør meg ydmyk, takknemlig, interessert og engasjert i møte med mine medmennesker.


"If you`re always trying to be NORMAL you will NEVER KNOW how AMAZING you can be!" - Maya Angelou

For meg så er det viktig å se HELE deg ut fra en holistisk tilnærming fordi det er en sammenheng mellom kropp og sinn! Kroppen din forteller din og min historie uten ord, ikke sant? 

Kanskje kjenner du på ulike symptomer som...

 • Indre uro
 • Søvn problemer
 • Angst
 • Tankekaos
 • Stress 
 • Engstelse og bekymringer
 • Manglende motivasjon og tiltakslyst
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Prestasjonspress
 • Slitenhet
 • Dårlig kommunikasjon
 • Smerter i muskler og ledd
 • Hjernetåke
 • Vondt i magen eller hodepine
 • Glemsomhet
 • Kvalme
 • Hjelpeløshet
 • Frustrasjon
 • Sinne
 • Urettferdighet
 • Tungsinn m.m.

Min bakgrunn

Min lange og brede yrkeserfaring består av roller som leder, medarbeider og entreprenør. Jeg har jobbet som eiendomsmegler i Wisconsin, USA. Videre innenfor kontoradministrasjon- og ledelse, kursledelse, teamutvikling, samt salg- og service i Norge og USA. 

Rent faglig som coach/veileder/terapeut så har jeg alle nivåer som NLP Premium Master coach, inkl. Business coaching. Videre har jeg coaching og ledelse (høgskole), pedagogikk for terapeuter, forkurs anatomi og fysiologi, VEKS kurs i etikk, TFT terapeut utdanning (MUIS/NaKoTip) og 6 års praksis.

Jeg er leder av TFT Norge.

Forsikret og registrert medlem av NLH, samt registeret i Brønnøysund."My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style." - Maya Angelou

Jeg har opparbeidet en bred erfaring etter flere tusen timer med samtaler og tilpasser spesielt for deg som selv er omsorgsperson, leder av andre og/eller jobber innen utdanning og helse. 

Mine livserfaringer er med meg og en del av mine verktøy. Jeg har vært bosatt i USA i til sammen 15 år av mitt voksenliv og det har gitt meg utfordringer, mestring og en hel masse livserfaringer på godt og vondt. 

PS! Sjekk ut kurs i Selvledelse og TFT (tapping) som metoder for stressmestring.

Våre tanker og følelser henger sammen med vår adferd og helse

For meg så er det viktigst å se HELE deg ut fra en holistisk tilnærming fordi det er en sammenheng mellom kropp og sinn! Kanskje har du allerede kjent at panikken melder seg og du bruker mye tid på å gruble og bekymre deg for fremtiden? 

Ulike symptomer og kanskje spesielt hvor utrolig sterkt kroppen kommuniserer helt fysisk, fascinerer meg! Både de fysiske og psykiske symptomene som kan begrense oss i hverdagen som følge av våre tidligere opplevelser, og bidra til ulike plager. Hvordan du kan påvirke og styrke kroppens immunforsvar og mentale forsvar, kan være uvurderlig selvhjelp for mange.

TFT som selvhjelpsmetode for stressmestring er for øvrig etter hvert blitt mer og mer kjent. Forståelsen av traumer, oppvekst, familiekonstellasjoner, kultur og medfødte egenskaper er også en viktig del av det å vite hva du selv kan påvirke, og hva du selv kanskje kan akseptere?

PS! Sjekk ut mine selvhjelpskurs i TFT som metode for stressmestring, forebygging og styrking av ditt immunsystem og dine forsvarsmekanismer.

Forståelsen av hjernen (bevisst vs ubevisst), immunforsvaret og den fysiske og psykiske helbredelsesprosessen som pågår for håndtering av stress og sykdom er også viktige områder for mer varige endringer.

Likeledes forståelse og håndtering av sterke og irrasjonelle følelser (traume/fobier) hvor ulike forsvarsmekanismer trigges sammen med kroppen sitt immunforsvar. Ofte blir jeg fortsatt sjokkert av hvor liten avstand det er mellom vår opplevelse av balanse vs ubalanse!

PS! Behandling og samtaler finner sted via digital plattform, personlig fremmøte, Walk & Talk og telefon. Profesjonalitet, varme og tillit er noen av de verdiene jeg ønsker du skal oppleve i ditt møte med meg.

Mine tilnærminger

NLP coaching; foregår ved gode samtaler ansikt til ansikt, online og hvor jeg benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelser. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.

TFT tankefeltteknikk; har vært benyttet som metode for stressmestring og avspenning i mange år allerede av terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) i samtale med meg. Dette er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjonssystem hvor irrasjonelt sterke følelser eller vonde opplevelser som gir fysiske plager kan reduseres. Noe som igjen påvirker livskvalitet og helse. Du får grundig opplæring i teknikken og kan også be om behandling.

Energipsykologi; tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.

Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse.

Biografi

Referanser

Maria Olsen, 23 år - "Den tryggheten og forståelsen jeg har fått hos deg, har gjort dette halvåret til mer enn jeg kunne drømme om. Var jo kjempedårlig og ble dårlig av den minste lille ting! Nå er jeg jo nærmest lykkelig! For meg så er det jo en enorm forskjell!!! Jeg er skikkelig stolt av meg selv, for å ha kombinert 100 % praksis, deltidsjobb OG lesing til eksamen, samtidig som jeg har balansert når kroppen trenger å slappe av, hente energi gjennom mine verdier, og hva som er viktig for meg. Når jeg kjenner det «røsker», har jeg klart å reflektere over hvorfor det «røsker». Jeg stoler så utrolig mye på den verdianalysen vi gjorde, og den har lagt grunnlag for hvordan jeg rett og slett lever livet mitt!  Den er min håndbok til livet, og det går skikkelig bra! Jeg stoler mer på meg selv og føler jeg har «kontroll» ved at jeg kan styre hvordan jeg forholder meg til ting jeg faktisk ikke kan styre. Jeg føler meg så takknemlig og lar meg ofte kjenne på følelsen av hvor mye du har hjulpet meg. Aldri har jeg møtt noen som deg, og du motiverer meg til å bli en person som kan hjelpe andre. Tror det handler mye om hvordan du møter mennesker der de er, og på det ståstedet de er. Man kan ha mye kunnskap, men det hjelper ikke hvis man ikke har den generelle nysgjerrigheten og ydmykheten for mennesket. Det å forstå den andre og stille de gode spørsmålene, for å forstå enda mer. Sååååå kan man deretter bidra med kunnskap! Jeg syns en fin måte å beskrive din behandling av mennesker på er at «alle er eksperter på sitt liv». Igjen, uansett hvor mye du kan bidra med faglig, så er det de generelle verdiene dine til mennesket som gjør deg så utrolig god som fagperson. Jeg har også utrolig tillit til metodene! Om tre uker er praksis ferdig og eksamen gjennomført, og jeg gleder meg til å lære enda mer…"."  Les mer  Les mindre

Sebastian Henriksen, ung voksen - ""Har selv aldri benyttet meg av online coaching, men kan si med 100% sikkerhet at dette er noe du hadde gjort på en bra og ordentlig måte. Jeg har hatt en veldig positiv opplevelse med coaching, og det hjalp meg igjennom en veldig tung periode. Har faktisk ikke noe jeg syntes burde blitt gjort annerledes eller «bedre». Fordi opplegget som var passet meg veldig godt. Ved behov så hadde jeg ikke hatt noe problem med å prøve online coaching, for jeg tror som sagt at dette hadde funka, kanskje like bra også. Handler bare om å prøve å komme seg litt ut av komfortsonen, fordi det er en kjempe belønning som kommer ut av det!!!""  Les mer  Les mindre

Jan, ung mann, Sandefjord - ""Det som kanskje var viktigst for meg var at du skapte et rom hvor jeg kunne si akkurat hva jeg ville høyt, ut i rommet uten at det var farlig. Det var stort sett "Ja" og andre positive ord, og lite "Nei" og negativitet. Det var ganske befriende for min del, som var flink til å si mye nei. Samtidig så fikk jeg en del verktøy for å kunne analysere meg selv, egne tanker og egne handlinger. Nyttig! Jeg har ikke prøvd "online coaching", og tror vel kanskje for min del som bruker så mye tid på en datamaskin heller ikke ville gjort det i dag, når jeg antakeligvis ville foretrukket den mellommenneskelige relasjonen ved "fysisk oppmøte". Det hadde også måttet være i samme form som vi hadde, en samtale mellom oss, og ikke sånne "ferdiglagde" "How to fix life in 56 easy steps"-videoer. Jeg opplevde i hvert fall det produktet jeg fikk som veldig bra :)""  Les mer  Les mindre

Åsa Ringborg, kvinne 55 år - ""Ettersom jeg allerede hadde startet i coachsamtaler - og jeg ikke ville avbryte denne gode og for meg avgjørende prosessen for å få til noen varige endringer i livet mitt - var det for meg viktig å kunne benytte meg av en online samtale som alternativ når det ikke var mulig å møte deg i samme rom fysisk. (Grunnet Korona viruset og krav fra myndighetene om å stenge kontoret).   Litt skeptisk til onlinesamtale i utgangspunktet, men jeg ble overrasket over at det fungerte så bra. Hadde tenkt det kunne oppleves utleverende eller utrygt, og at vi ville miste fokus, men jeg kan nå tenke meg å fortsette med online-sesjon på lik linje som å møte til vanlig samtaletime.   Det var en god flyt og det var bra fokus. Jeg er svært fornøyd med veiledningen din og dialogen vår og opplevde at jeg ble møtt, støttet og kunne ta opp temaene jeg ønsket og fikk tilgang til refleksjon som om vi satt i samme rom. I tillegg får jeg også oppfølging i etterkant av sesjonen med hjemmeoppgaver og tips via e-post, noe som støtter og motiverer meg i prosessen.   Det tekniske trengte heller ikke å være så avansert - jeg brukte Skype som jeg hadde lastet ned til mobilen uten problem.""  Les mer  Les mindre

Anonym ung kvinne - ""Skulle bare kort dele en opplevelse/ observasjoner med deg. Min far ringte meg  går og vi har ikke snakket ordentlig sammen på 3 år, allerede! Han skulle bare si at det er noen regninger som skal betales på huset, og at det må skiftes tak! - Penge problemer, rett og slett! Kunne ikke forvente noe annet, men da vi snakket litt mer fordi han er jo veldig flink til å klage på alt, så utviklet samtalen seg til et annet nivå. Vi begynte å snakke om ting som ligger litt dypere. Han begynner å klage på at vi ikke tar kontakt med han og sier at han tenker på oss hver dag, og bryr seg. Da spurte jeg hva det er som gjør at han ikke viser det til oss, og ikke selv tar kontakt? Samtalen utvikler seg enda dypere og vi forteller om våre skuffelser, det var jo mest jeg som viste ham min sårbarhet. Da jeg begynte å gråte og forklarte han at jeg har hatt det veldig tungt ut ifra hva jeg har opplevd da jeg var barn så gikk han med en gang i angrep og forsvar, men jeg klarte å roe han ned, og fikk han til å høre på meg. For første gang i mitt liv fikk jeg fortalt faren min hvor mye han har såret meg og hvor vanskelig jeg hadde det da jeg var barn. Og vi endte opp med å gråte begge to, og til slutt ba han meg om tilgivelse. Selv om han kanskje ikke skjønte det helt 100%, og jeg vet at jeg kan ikke forvente noe mer enn det. Det som jeg er takknemlig for er at jeg tror at uten den jobben som jeg har gjort alene og sammen med deg; all refleksjon og opplevelsen av trygghet, alle bekreftelsene du ga meg på mine tanker og mine observasjoner, de gjorde at jeg klarte å fullføre denne samtalen rolig. På en måte en kjærlighetsfull samtale med forståelse og omsorg ovenfor faren min, uansett hvor mye hat og sinne jeg har til han. Videre klarte jeg å vise forståelse for at også han har opplevd noe veldig vondt i livet sitt med en aksept for at han er slik han er. Når jeg gjorde dette så klarte han å åpne seg og han satt og gråt sammen med meg via kamera. Mot slutten av samtalen forteller han meg at han elsker meg så høyt, og han følte seg så lettet! Så jeg tror vi absolutt skal fortsette å jobbe sammen fremover <3 Jeg ser at jeg klarer å styre mine tanker på helt annen måte enn før, det er en så liten, men samtidig så stor forandring :) Jeg har hatt flere ærlige samtaler med folk etter at jeg begynte å jobbe med meg selv :) Så tusen takk, kjære deg. Jeg vil bare si at du gjør en forskjell, og det betyr mye :) Jeg håper du har en strålende dag :) Stor klem og sender mange varme tanker :) <3""  Les mer  Les mindre

Stine, 19 år ung kvinne fra Vestfold. - "Har fått masse hjelpemidler som kan hjelpe meg videre og som er fokusert på det jeg trenger. Har følt meg veldig ivaretatt og trygg i forhold til det å dele ting. Har fått masse ny kunnskap som er godt forklart og hvor May Britt forsikret seg om at jeg hadde forstått alt. Kjente meg «lettere» etter hver time og har fått en del oppgaver jeg kan jobbe med hjemme, og som jeg også kan ta med meg videre. May Britt fokuserte på de tingene som har vært aktuelle og jeg har satt veldig pris på gode meldinger også mellom timene. Kan absolutt anbefale coaching! Veldig positivt og føler det har gitt meg mye jeg kan bruke nå, og i fremtiden."  Les mer  Les mindre

Hanna, kvinne fra Drammen. - "Jeg må være helt ærlig og si at jeg både gruet meg for å åpne meg for noen, samt at jeg gruet meg veldig for å innrømme at hverdagen rett og slett har blitt for mye for meg. Det føltes som et stort nederlag og jeg har vært så «sliten» at jeg ikke har klart å mobilisere energi til å aktiv gjøre noe med hverdagen på egenhånd. Du møtte meg med respekt og forståelse fra første møte. Det gjorde alt mye lettere. Du har hjulpet meg med å forstå mer av mine egne reaksjoner og egen atferd, noe som gjør at det er lettere å ikke være «sint» på seg selv for hvordan man er eller opplever at man har det. Du har et utrolig engasjement og er en veldig god lytter. Du viste meg at du tok deg tid til meg og du er en varm og omsorgsfull person. Sprudlende er du også - lett stemning! Jeg har følt meg veldig godt ivaretatt og det er lett å føle tillit til deg som utstråler varme og et levende engasjement for å hjelpe. Jeg opplever at jeg på ganske kort tid har lært meg hvordan jeg kan påvirke min egen energi i positiv retning. Hverdagen er så utrolig mye bedre bare ved at jeg har blitt mer bevisst, for nå vet jeg mer om hvordan jeg påvirker min egen hverdag. Og TAKK for det. Jeg har fortsatt en vei å gå, og flere skikkelig dårlige dager der jeg går helt (og unødig) i kjelleren for tilnærmet ingenting. Men nå har jeg iallefall tillit til at jeg likevel vil klare å komme helt ovenpå en dag, og føle meg som meg selv igjen? Det kan nok virke som en «bagatell» sett utenfra mtp at jeg er heldig med alt jeg har og dermed burde hatt en opplevelse av tilfredshet, men for meg som enkeltperson som har følt på håpløshet og utilstrekkelighet over veldig lang tid, er det en stor lettelse å få slippe den følelsen oftere og oftere. Det har hatt mye å si både for meg og familien min!"  Les mer  Les mindre

Mathias Hermansen, ung voksen fra Drammen - "Meget godt fornøyd ift at jeg følte meg ivaretatt og trygg i hver eneste sesjon. Også veldig godt fornøyd med hjemmeoppgaver og oppfølging underveis. Følte en utrolig profesjonalitet hele veien. Det at jeg fikk være med på å bestemme innholdet i sesjonene og at jeg fikk være delaktig underveis i samtalene har vært kjempenyttig. Jeg trodde at det ville være annerledes og at jeg ikke kunne påvirke så mye selv. Coaching har vært helt avgjørende for at ting i livet mitt nå ser lysere ut."  Les mer  Les mindre

Monica Johnsen, kvinne fra Drammen. - "Vi var helt ukjent med coaching når jeg i ren desperasjon kontaktet deg i fjor høst. Vi så at vi som foreldre ikke lenger nådde fram til sønnen vår som strevde med sitt i hverdagen. Selv om han/vi alltid har hatt et åpent og ærlig forhold så var hans situasjon noe vi til slutt forstod at noen andre måtte hjelpe han med. Vi snakket for døve ører. Jeg var med på den første timen, og jeg må si jeg ble positivt overrasket når du la fram hvordan du mente du kunne hjelpe sønnen min med sitt tankekaos. Du forklarte med enkle ord, og tavlebruken relaterte du til det som interesserer han mest i hele verden, nemlig fotball. Det var nok riktig måte å tilnærme deg han på. Du er av natur en person som utstråler trygghet, omsorg og en oppriktig interesse for den andres ve og vel. Ikke rart han åpnet seg for deg. Latteren sitter løst, og du kan spøke og le samtidig som du er profesjonell og vet hva du driver med. Det og sende sms og små hint mellom samtalene vet jeg gutten vår satte stor pris på. Vi har hatt telefonisk kontakt underveis og du har oppdatert meg litt på hva dere har jobbet med. Samtidig har jeg ikke spurt sønnen min om hva dere har snakket om eller gjort - da jeg har følt at dette er deres greie. Og det har vært deilig for meg som mamma. Jeg slapp litt taket. Situasjonen hos oss i dag er en helt annen enn den var for et halvt år siden. Det er ingen tvil om at du har trykket på de rette knappene, og fått han til å tenke annerledes. Han fremstår tryggere på seg selv, mer positiv til hverdagen og er nå en glad gutt igjen. Selv om han ikke har sagt noe om det, vet jeg at mange av sesjonene har vært tøffe. At han har måttet kjenne på mange ubehagelige følelser. Det er ingen tvil om at det har bidratt til at han har blitt mer bevisst sin egen person/handlemåte. Jeg skulle bare ønske andre ungdommer ble bevisst på at det er mulig å få hjelp. Jeg tror nemlig det er mange der ute som strever med å finne sin plass i hverdagen dessverre. Man er ikke nødvendigvis voksen og klar for alle utfordringer livet har å by på selv om man har blitt 18 år."  Les mer  Les mindre

Helle, kvinne fra Vestfold. - "Jeg er veldig fornøyd med de gode billedlige forklaringene og «linker» slik at jeg kan lettere forstå meg selv og andre. Liker også at hun bruker gode hjelpemidler for å sette ting i system slik at jeg kan huske fordi ting da fester seg, og jeg kan bruke det i min hverdag. Jeg liker at jeg får ulike tips og veiledning med råd som er knyttet til akkurat det jeg jobber med, og som er viktig for meg. Jeg får hjelp til å se mine mønstre og konsekvenser, og spesielt hva kan jeg selv kan gjøre! Jeg opplever at hun i samtalene er god på å lytte og forstår meg der jeg er i meg selv. Opplever også samtalene som veldig nyttige! Mer konkret i forhold til å gå til psykolog ut fra min erfaring da jeg er glad i å få råd, forståelse for hvorfor, og hvordan jeg kan gå videre. Opplever samtalene som oppløftende for meg."  Les mer  Les mindre

Anett, kvinne fra Drammen. - "Min reise startet med et søk om vektreduksjon, og utviklet seg til å bli så utrolig mye mer verdifullt (i tillegg). Forventningene mine var at jeg skulle bli fortalt hvordan jeg skulle trene og hva jeg skulle spise. Derimot ble ord som helse og kosthold byttet ut med kjærlighet, selvbilde og selvfølelse (????). Jeg ble fortalt at det var jeg som satt med svarene, og at dette kom jeg til å klare helt på egenhånd etter hvert. Ikke i en sånn bisetning; nei, hun hadde virkelig troa på meg hun, og det kom fra hjerterota! Mellom hvert møte var det mye som skjedde. Svarene kom ikke når vi var sammen, men heller når jeg gikk inn i meg selv og reflekterte over ting som hadde blitt sagt, eller skrevet på mail. Hun fikk meg til å bli kjent med andre sider av meg selv som jeg ikke hadde sett før, og med den lærdommen startet vi å se på hvorfor jeg ikke hadde lykkes med min vektreduksjon tidligere. Vi startet å bryte det gamle mønsteret, gamle fremgangsmåter, gamle strategier, og det ga resultater på vekten! At så mye godhet (les May Britt) kan føre til så store ringvirkninger forbauser meg fortsatt! Så utrolig takknemlig! Godhet, medmenneskelighet, trygghet, forståelse, ydmykhet, ikke-dømmende, tillitt, varme - det er bare starten på en lang liste med synonymer for hvordan jeg ser på May Britt. Reisen er ikke over, den har så vidt begynt! Evig takknemlig for alt du har lært meg å se i meg selv, og ikke minst i andre. Du er virkelig et forbilde for meg! "  Les mer  Les mindre

Tron Berntsen - "NLP Coaching og TFT- tankefelt terapi har fått meg til å tenke i andre baner og mønstre, noe som har hjulpet meg i hverdagen. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg har fått på plass verdiene mine, samt sette grenser for hva jeg kan tåle eller ikke. May Britt er flink til å forklare, gi eksempler og visualisere ting fra virkeligheten, Hun bruker tid på meg, - jeg føler meg viktig. May Britt er genuint opptatt av å hjelpe. Hun er flink til å motivere og veilede når jeg ønsker det, og gir gode tilbakemeldinger, samt god oppfølging underveis."  Les mer  Les mindre

Bjørn Stavrum - ""Er egentlig sjokkert over sammenhengen mellom kropp og psyke!" Opplevde reduksjon av hodepine, indre ro, klarhet/tilstedeværelse og føler meg roligere generelt. Mer spesifikt opplever at jeg kan fokusere bedre, roer meg og kan hvile. Opplever også at jeg klarer å være tilstede mer for andre inkl. min kone. Dette er det godt å kjenne på. Opplever videre at jeg har fått nytt tidsperspektiv og håp for fremtiden. Har større åpenhet og tillit til mine viktigste relasjoner. - "Jeg har endret meg i forhold til hva jeg tenker, hvordan jeg utrykker meg og hva jeg gjør.»"  Les mer  Les mindre

Sonja Helmersen - "Jeg har fått en verdifull innsikt i min personlighet og "verktøy" som jeg kan bruke til forbedringer - veldig fornøyd! "Tusen takk for en fantastisk lærerik time om mine verdier i dag, tenk at vi klarte å sette ord på dem:) ♥ Takk ♥". Spesielt fornøyd med at du åpnet opp for at jeg kan utvikle meg videre, stilte spørsmål og undret deg sammen med meg. Jeg likte også øvelsene og opplevde at samtalene var åpne, respektfulle, gode og utviklende. "  Les mer  Les mindre

Veronica Leyva - "Coaching was something new to me and I was a bit sceptic going into this, but was quite surprised with the positive experience. I’m very satisfied with how May Britt provided helpful techniques i.e. how to live in the present, as well as other tools allowing me to grow both personally and professionally. The various exercises provided insight and connected me with my resources, - loved this! May Britt demonstrated emphaty and objectivity with a positive yet humble attitude, as well as wisdom throughout the sessions. I loved the way we established my core values.This has given me a lot of thoughts that I had not even considered. Another area that I felt May Britt performed well was the timing of when to stop, and when to challenge me. This demonstrates her skill as a professional coach, and also respect. In a summary of the 8 sessions I think «Life Coaching» together with Intuitive Coaching works great for people that want to improve their «quality of life». I never thought of my life the way I do now. I have realized that there are people out there searching for the same things as me! :-) "  Les mer  Les mindre

Atle Stenseth - "Jeg opplevde May Britt som en god samtalepartner - praten gikk lett. Hun spør de riktige spørsmålene, er positiv og sørger for fremdrift. Veldig nyttig å ha en person som jeg kunne lufte tanker og handlinger med. Fikk også sortert tanker og følelser, og prioritert de slik at noen "løse tråder" ble fanget. May Britt engasjerer seg og viser åpenhet, hun er god på å lytte, holde tråden i samtalen og identifisere aktuelle mål. Hun var også behjelpelig med å knytte kontakter eller komme frem til ting å jobbe med. Jeg syns det var kjempespennende å lære om verdier generelt og har nå etablert mine viktigste personlige verdier."  Les mer  Les mindre

Anonym voksen kvinne fra Vestfold - "Du konsentrerte deg ikke bare om det som jeg hadde som min utfordring, slik som kanskje jeg har opplevd det før. Du var en festlig, morsom dame og lett til sinns, noe som gjorde samtalene til ikke bare var alvor. Du kunne forstå min problematikk og var en god lytter, og øvelsene var bra. Du var 100 % engasjert, noe som gjorde at jeg fikk fullt utbytte av timene. Du hadde meget god kunnskap om hvordan kroppen og hjernen fungerer, om tanker og følelser. Følte at du var levende engasjert og brant for det du gjorde. Formidlet meget bra. Kunnskapsrik. Var 100 % fornøyd, alt stemte og fikk full uttelling. Har aldri pratet så lett med noen i så lang tid! Like viktig syntes jeg å ha kunnskap om hvordan kroppen vår reagerer og er satt sammen, som bare å prate direkte om utfordringen «pasienten» har. En får da en bredere kunnskap om seg selv. Jeg opplevde de timene jeg hadde, som helt utmerket. Du var engasjert og du inspirerte meg. Så du scoret full pott og jeg mener nå bestemt at du er rett dame på rett plass. "  Les mer  Les mindre

Per Filip Tjeransen - "Flink til å ta tak i mine behov og å komme frem til konkrete hjelpemidler for hvordan jeg kan kontrollere mine egne følelser og forbedre min egen kommunikasjon. Det var en fordel for meg å kunne snakke med ei dame siden jeg har utfordringer med kommunikasjon med kona. Du er varm, positiv og trygg noe som gjør det enkelt å betro seg om de utfordringene jeg står i, selv om temaene kan være utenfor komfortsonen til vanlig. May Britt har faktisk vært en coach og "psykolog" for meg og hjulpet meg mer enn de timene jeg fikk hos psykolog. TUSEN TAKK! "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.