May Britt Lian - Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder - GoMentor

May Britt Lian

Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Drammen, Hvittingfoss, Videosamtale

9 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

NLP Coaching - Individuell behandling 850 kr. Avtal tid

NLP Coaching og "Den gode samtalen"...

Den gode samtalen kan for mange gjøre en stor forskjell ved at du får hjelp til sortering av tanker og får en større indre ro eller klarthet i forhold til temaer som personlighet inkl. test av høysensitivitet, veivalg, identitet, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, prestasjoner, stress, tidsklemma, finne tilbake til gleden eller at man kjenner seg mer fokusert.

Den kan også være en naturlig oppstart for vurdering av hva som er gode alternativer for deg fremover om du er lei av å ha det slik du har det og ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere/jobb/utdanning, selvutvikling, par- og familie, økonomi, kropp- og helse, økonomi eller bosted, identitet, sorgarbeid, utbrenthet m.m.

Jeg møter deg der hvor du er akkurat nå og ønsker at du skal kjenne deg ivaretatt og trygg. Vår relasjon bygges på gjensidig respekt og tillit da dette er grunnlaget for resultater, og i tillegg svært viktig for meg personlig. Denne samtalen vil dermed kunne gi deg en introduksjon til NLP coaching som verktøy og virkemiddel for positiv endring hvor du får en god forståelse av hvordan jeg jobber, og deretter selv kan vurdere hva du ønsker uten at det ligger noen forpliktelse i dette.

Om du ønsker å jobbe videre med spesifikke områder eller utfordringer så kan du eventuelt benytte deg av en pakke på 5 sesjoner à 90. minutter. Pris kr. 5.100,- 

Du vil også kunne få informasjon om hva TFT-Tankefeltteknikker kan gjøre for deg som en alternativ behandlingsform. Dette kan være en effektiv terapi i forbindelse med irrasjonelle følelser og/eller fobier, og jeg har erfaring fra at en kombinasjon kan være nyttig.

Temaer kan være:
◾ADHD
◾ADFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
◾ALLERGIPLAGER
◾ANGST
◾FIBROMYALGI
◾FLAUHET
◾FOBIER
◾FOR Å ØKE PRESTASJONSEVNE
◾HODEPINE
◾INDRE URO
◾KONSENTRASJONSPROBLEMATIKK
◾LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK
◾MIGRENE
◾NEDSTEMTHET
◾RØYKESLUTT
◾SAMLIVSPROBLEMER
◾SINNE/HAT/IRRITASJON
◾SELVFØLELSE
◾SJALUSI
◾SKYLDFØLELSE
◾SLANKING
◾SMERTER
◾SORG
◾SPENNINGER
◾STRESS
◾SYKEFRAVÆR
◾SØVNPROBLEMATIKK
◾TRAUMER


TFT Tankefelt terapi - Behandling & En-til-En Opplæring 850 kr. Avtal tid

TFT kan benyttes for behandling av/fokus på økt energi flyt, følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke ("tønneprinsippet").
Jeg anbefaler noen av mine klienter å benytte seg av en behandlingspakke på minimum 5 ganger. Pakken er med på å sikre at kraften i TFT utnyttes best mulig. Det kan også være et godt alternativ for mange å kombinere TFT behandling med NLP coaching.

TFT kan brukes ved...


Allergi
Angst
Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
Avhengighet
Depresjon
Fibromyalgi
Flauhet
Fobier
Hodepine
Hypokondri
Lese-og skrivevansker
ME
Migrene
Prestasjonsforbedringer
PST / Traumer
Røykeslutt
Samlivsproblemer
Sinne / hat / irritasjon
Sjalusi
Skamfølelse
Skyldfølelse
Slanking
Smerter / spenninger
Sorg
Søvnproblemer
Spiseforstyrrelser
STRESS
Traumer
Tvang / OCD

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 32 99 30 13

32 99 30 13

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

NLP Coaching - En til En (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr on-line video samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av praktiske årsaker ønsker dette.

I denne samtalen møter jeg deg der du er, akkurat NÅ. Verdifull til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning. I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for reduksjon av ulike symptomer.

Dette er en god prat hvor jeg møter deg der du er, akkurat NÅ. Svært nyttig til sortering av tankekaos og redusert indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og hvor du også kan få veiledning. 

I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for reduksjon av ulike symptomer på smerter.


NLP coaching for din virksomhet (GoMentor videosesjon) 950 kr. Avtal tid

Våger du å tenke annerledes i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø, livskvalitet for dine medarbeidere og bærekraften til din virksomhet? Ønsker du resultater og samtidig å ivareta dine medarbeidere på en ny måte? 

Ta kontakt i dag for en helt uforpliktende prat om hva NLP coaching og/eller TFT tankefeltteknikk kan bidra med i forhold til resultater for din virksomhet, og den enkelte medarbeider.


Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 32 99 30 13

32 99 30 13

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Homøopraktiker, Reg. Medlem NLH innen NLP coaching og TFT tankefelt terapier May Britt Lian - Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Beskrivelse

Din kilde til varig endring


Mitt fokus?

Er at du skal få muligheter til å bli enda mer BEVISST på den du er, dine styrker og hva som er VIKTIGST for deg, slik at du fremover kan LYKKES med varige endringer, og leve det livet du ønsker!

Min rolle?

Er å hjelpe deg finne frem til hva du ikke syns fungerer så bra i din hverdag, og deretter hjelpe deg finne frem til hva som fungerer enda bedre.

Hva er NLP coaching?

Jeg møter deg med tilstedeværelse og respekten for at du sitter med en større sannhet om din reise så langt i livet enn meg, og ut ifra ydmykhet for nettopp dette så bygger vi sammen en gjensidig tillit. Dette er fundamentalt for at NLP coaching skal fungere, og dermed gi deg muligheten til å lykkes. Det er også viktig for meg personlig at du føler deg respektert og ivaretatt fra første øyeblikk.
Det handler altså om å lære å relatere til sine reaksjoner ut fra allerede innarbeidede tanke- og adferdsmønstre. I denne prosessen får du hjelp til å vikle deg ut av dine gamle mønstre og kan du få mange øyeblikk av ny forståelse og innsikt i deg selv. Du vil få muligheter til å øve på nye tanker og handlinger, og etter hvert etablere helt nye tanke- og adferdsmønstre innen de områdene som er viktigst for deg. - Kjempespennende!!
NLP Coaching foregår ved gode samtaler ansikt til ansikt eller via telefon eventuelt med video, hvor jeg benytter samtale og spørreteknikker sammen med enkle og effektive øvelser. (Jeg benytter ikke rollespill). Ut fra erfaring så kan dette bidra til positiv endring og økt livskvalitet for den enkelte. Du vil også få praktiske oppgaver og muligheter til å øve på din endring. Mine referanser kan fortelle deg enda mer ut fra sine erfaringer.

Energi psykologi som tilnærming?

Mennesket er ikke en maskin, men en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi, og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke ulike forsvarsmekanismer.
Hvis en følelse ikke får tillatelse til å bli (aner)kjent forblir den i kroppen, og gir ulike symptomer. Fra vi er 0-8 år skapes vårt «blueprint» og hvis dette har gitt oss et tanke- og adferdsmønster som ikke fungerer, så trenger vi å starte pånytt og omprogrammere vår emosjonelle hjerne. – Fra boken «Reconnect to your core» av Kristian S. Nibe.

Hvordan foregår TFT tankefelt terapi?

TFT utføres ved at utvalgte punkter på kroppens energibaner tilsvarende hva man benytter innen akupressur, stimuleres med enkel fingerbanking mens klienten fokuserer på sine følelser. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjonssystem. Jeg bruker også en varsom tilnærming med ulike spørreteknikker for å avdekke og aktivere følelsene i samarbeid med deg.
Jeg bruker også en varsom tilnærming med ulike spørreteknikker for å avdekke og aktivere følelsene i samarbeid med deg. Listen over hva TFT kan brukes til kan virke lang men kan faktisk gjøres mye lengre. Det er en enkel forklaring på dette. Det er ikke terapeuten som løser opp i følelser, spenninger, plager, lidelser og utfordringer. Men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensiale ofte og raskt aktiveres og reparasjon kan finne sted.

 

Ved å benytte TFT kan du oppnå en eller flere av følgende:

  • Forbedret energiflyt
Alle levende skapninger er «elektriske vesen» som er avhengig av energiflyt. Når energiflyten går som den skal, er sannsynligheten større for at kroppen vår fungerer som den skal, både fysisk og psykisk. Innen TFT har vi noen enkle teknikker som kan hjelpe kroppen til å oppnå enda bedre energiflyt. F.eks vil en stadig oftere se at TFT brukes på denne måten innen idrett og andre prestasjonsarenaer (skoler, musikk osv.) hvor det er nødvendig med god flyt og rytme for best mulig resultat. Når TFT (og andre teknikker) brukes på denne måten er det mest riktig å beskrive TFT som en avspenningsteknikk som personen svært gjerne kan utføre selv.

 

  • Behandling av/fokus på uønsket sterk spesifikk følelse (fobier)
For de fleste som har hørt om TFT vil dette sannsynligvis være den mest naturlige forklaringen på hva TFT kan brukes mot. Dersom noen har en spesifikk følelse/tilstand som de ikke ønsker, vil mange vite at TFT kan forsøkes. Mennesker kan slite med alt fra frykten for å dø, for å fly, for edderkopper til sorgen fordi noen er gått bort, sinne mot sjefen, hodepinen osv. Når klienten tenker på problemet eller fokuserer på den vonde følelsen som oppleves i kroppen, etterfulgt av eller med samtidig stimulering av utvalgte punkter på kroppens meridiansystem, aktiveres kroppens egen evne til å hjelpe seg selv. Det er altså ikke terapeuten som løser opp i følelsene og spenningene, men terapeuten er opplært i en teknikk som gjør at kroppens eget potensial aktiveres og reparasjon kan finne sted.

 

  • Behandling av/fokus på irrasjonelt sterke følelser ut fra "Tønneprinsippet"
Det er akseptert både hos fagekspertisen og hos folk flest at en veldig traumatisk opplevelse kan føre til psykiske eller fysiske etterreaksjoner senere i livet. Disse reaksjonene kan komme flere år etter at hendelsen fant sted og for noen kan reaksjonene vare livet ut. Innen TFT kaller vi dette «tønneprinsippet». Billedlig kan en beskrive dette som at én opplevelse kan fylle opp hele «tønna» eller tåleevnen vår, og når tønna er full gir kroppen beskjed om dette, enten psykisk eller kroppslig.
Det som imidlertid ikke er like kjent er at summen av opplevelser som hver for seg ikke er ansett som så dramatiske at de naturlig kan gi alvorlige ettervirkninger, kan gi de samme ettervirkningene som den ene veldig alvorlige opplevelsen. Når «tønna» er full spiller det ingen rolle om det skyldes én ekstremopplevelse eller flere alvorlige hendelser. Kroppen gir uansett beskjed om at «tønna» er full.
Dette kan gi psykiske og/eller kroppslige reaksjoner og kan variere veldig mye fra person til person. Når en benytter seg av en dyktig TFT terapeut, kan klienten ofte få hjelp til «å tømme av tønna». Når TFT brukes på denne måten ser det ofte ut til at kroppen vår har en fantastisk evne til «å slå av» de samme tingene som kroppen «har slått på» fordi "tønna" var full.
Jeg håper du syns dette høres spennende ut og at du tar kontakt når du er klar. Gleder meg allerede til å få møte deg.
 
Varme tanker,
 May Britt
 Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results. - Albert Einstein
 

Referanser

Helle - "Jeg er veldig fornøyd med de gode billedlige forklaringene og «linker» slik at jeg kan lettere forstå meg selv og andre. Liker også at hun bruker gode hjelpemidler for å sette ting i system slik at jeg kan huske fordi ting da fester seg, og jeg kan bruke det i min hverdag. Jeg liker at jeg får ulike tips og veiledning med råd som er knyttet til akkurat det jeg jobber med, og som er viktig for meg. Jeg får hjelp til å se mine mønstre og konsekvenser, og spesielt hva kan jeg selv kan gjøre! Jeg opplever at hun i samtalene er god på å lytte og forstår meg der jeg er i meg selv. Opplever også samtalene som veldig nyttige! Mer konkret i forhold til å gå til psykolog ut fra min erfaring da jeg er glad i å få råd, forståelse for hvorfor, og hvordan jeg kan gå videre. Opplever samtalene som oppløftende for meg."  Les mer  Les mindre

Anett, ung kvinne fra Drammen. - "Min reise startet med et søk om vektreduksjon, og utviklet seg til å bli så utrolig mye mer verdifullt (i tillegg). Forventningene mine var at jeg skulle bli fortalt hvordan jeg skulle trene og hva jeg skulle spise. Derimot ble ord som helse og kosthold byttet ut med kjærlighet, selvbilde og selvfølelse (????). Jeg ble fortalt at det var jeg som satt med svarene, og at dette kom jeg til å klare helt på egenhånd etter hvert. Ikke i en sånn bisetning; nei, hun hadde virkelig troa på meg hun, og det kom fra hjerterota! Mellom hvert møte var det mye som skjedde. Svarene kom ikke når vi var sammen, men heller når jeg gikk inn i meg selv og reflekterte over ting som hadde blitt sagt, eller skrevet på mail. Hun fikk meg til å bli kjent med andre sider av meg selv som jeg ikke hadde sett før, og med den lærdommen startet vi å se på hvorfor jeg ikke hadde lykkes med min vektreduksjon tidligere. Vi startet å bryte det gamle mønsteret, gamle fremgangsmåter, gamle strategier, og det ga resultater på vekten! At så mye godhet (les May Britt) kan føre til så store ringvirkninger forbauser meg fortsatt! Så utrolig takknemlig! Godhet, medmenneskelighet, trygghet, forståelse, ydmykhet, ikke-dømmende, tillitt, varme - det er bare starten på en lang liste med synonymer for hvordan jeg ser på May Britt. Reisen er ikke over, den har så vidt begynt! Evig takknemlig for alt du har lært meg å se i meg selv, og ikke minst i andre. Du er virkelig et forbilde for meg! "  Les mer  Les mindre

Tron Berntsen - "NLP Coaching og TFT- tankefelt terapi har fått meg til å tenke i andre baner og mønstre, noe som har hjulpet meg i hverdagen. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg har fått på plass verdiene mine, samt sette grenser for hva jeg kan tåle eller ikke. May Britt er flink til å forklare, gi eksempler og visualisere ting fra virkeligheten, Hun bruker tid på meg, - jeg føler meg viktig. May Britt er genuint opptatt av å hjelpe. Hun er flink til å motivere og veilede når jeg ønsker det, og gir gode tilbakemeldinger, samt god oppfølging underveis."  Les mer  Les mindre

Bjørn Stavrum - ""Er egentlig sjokkert over sammenhengen mellom kropp og psyke!" Opplevde reduksjon av hodepine, indre ro, klarhet/tilstedeværelse og føler meg roligere generelt. Mer spesifikt opplever at jeg kan fokusere bedre, roer meg og kan hvile. Opplever også at jeg klarer å være tilstede mer for andre inkl. min kone. Dette er det godt å kjenne på. Opplever videre at jeg har fått nytt tidsperspektiv og håp for fremtiden. Har større åpenhet og tillit til mine viktigste relasjoner. - "Jeg har endret meg i forhold til hva jeg tenker, hvordan jeg utrykker meg og hva jeg gjør.»"  Les mer  Les mindre

Sonja Helmersen - "Jeg har fått en verdifull innsikt i min personlighet og "verktøy" som jeg kan bruke til forbedringer - veldig fornøyd! "Tusen takk for en fantastisk lærerik time om mine verdier i dag, tenk at vi klarte å sette ord på dem:) ♥ Takk ♥". Spesielt fornøyd med at du åpnet opp for at jeg kan utvikle meg videre, stilte spørsmål og undret deg sammen med meg. Jeg likte også øvelsene og opplevde at samtalene var åpne, respektfulle, gode og utviklende. "  Les mer  Les mindre

Veronica Leyva - "Coaching was something new to me and I was a bit sceptic going into this, but was quite surprised with the positive experience. I’m very satisfied with how May Britt provided helpful techniques i.e. how to live in the present, as well as other tools allowing me to grow both personally and professionally. The various exercises provided insight and connected me with my resources, - loved this! May Britt demonstrated emphaty and objectivity with a positive yet humble attitude, as well as wisdom throughout the sessions. I loved the way we established my core values.This has given me a lot of thoughts that I had not even considered. Another area that I felt May Britt performed well was the timing of when to stop, and when to challenge me. This demonstrates her skill as a professional coach, and also respect. In a summary of the 8 sessions I think «Life Coaching» together with Intuitive Coaching works great for people that want to improve their «quality of life». I never thought of my life the way I do now. I have realized that there are people out there searching for the same things as me! :-) "  Les mer  Les mindre

Atle Stenseth - "Jeg opplevde May Britt som en god samtalepartner - praten gikk lett. Hun spør de riktige spørsmålene, er positiv og sørger for fremdrift. Veldig nyttig å ha en person som jeg kunne lufte tanker og handlinger med. Fikk også sortert tanker og følelser, og prioritert de slik at noen "løse tråder" ble fanget. May Britt engasjerer seg og viser åpenhet, hun er god på å lytte, holde tråden i samtalen og identifisere aktuelle mål. Hun var også behjelpelig med å knytte kontakter eller komme frem til ting å jobbe med. Jeg syns det var kjempespennende å lære om verdier generelt og har nå etablert mine viktigste personlige verdier."  Les mer  Les mindre

Anonym voksen kvinne fra Vestfold - "Du konsentrerte deg ikke bare om det som jeg hadde som min utfordring, slik som kanskje jeg har opplevd det før. Du var en festlig, morsom dame og lett til sinns, noe som gjorde samtalene til ikke bare var alvor. Du kunne forstå min problematikk og var en god lytter, og øvelsene var bra. Du var 100 % engasjert, noe som gjorde at jeg fikk fullt utbytte av timene. Du hadde meget god kunnskap om hvordan kroppen og hjernen fungerer, om tanker og følelser. Følte at du var levende engasjert og brant for det du gjorde. Formidlet meget bra. Kunnskapsrik. Var 100 % fornøyd, alt stemte og fikk full uttelling. Har aldri pratet så lett med noen i så lang tid! Like viktig syntes jeg å ha kunnskap om hvordan kroppen vår reagerer og er satt sammen, som bare å prate direkte om utfordringen «pasienten» har. En får da en bredere kunnskap om seg selv. Jeg opplevde de timene jeg hadde, som helt utmerket. Du var engasjert og du inspirerte meg. Så du scoret full pott og jeg mener nå bestemt at du er rett dame på rett plass. "  Les mer  Les mindre

Per Filip Tjeransen - "Flink til å ta tak i mine behov og å komme frem til konkrete hjelpemidler for hvordan jeg kan kontrollere mine egne følelser og forbedre min egen kommunikasjon. Det var en fordel for meg å kunne snakke med ei dame siden jeg har utfordringer med kommunikasjon med kona. Du er varm, positiv og trygg noe som gjør det enkelt å betro seg om de utfordringene jeg står i, selv om temaene kan være utenfor komfortsonen til vanlig. May Britt har faktisk vært en coach og "psykolog" for meg og hjulpet meg mer enn de timene jeg fikk hos psykolog. TUSEN TAKK! "  Les mer  Les mindre

Blogginnlegg fra denne mentoren

Vis alle

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.