May Britt Lian - Coach, Veileder, Reg. Tankefeltterapeut MNLH - GoMentor

May Britt Lian

Coach, Veileder, Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Drammen, Hvittingfoss, Videosamtale

17 referanser

Personlig fremmøte

Individuell NLP coaching samtale, personlig fremmøte 60 min. 890 kr. Avtal tid

Den gode samtalen...

Kan for mange gjøre en stor forskjell ved at du får hjelp til sortering av tanker og får en større indre ro eller klarhet i forhold til temaer som personlighet inkl. test av høysensitivitet, veivalg, identitet, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, prestasjoner, stress, tidsklemma, finne tilbake til gleden eller at man kjenner seg mer fokusert.

Den kan også være en naturlig oppstart for vurdering av hva som er gode alternativer for deg fremover om du er lei av å ha det slik du har det og ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, jobb, utdanning, selvutvikling, par- og familie, økonomi, kropp- og helse, økonomi eller bosted, identitet, sorgarbeid, utbrenthet m.m.

Jeg møter deg uansett der hvor du er akkurat nå og ønsker at du skal kjenne deg ivaretatt og trygg. Vår relasjon bygges på gjensidig respekt og tillit da dette er grunnlaget for resultater, og i tillegg svært viktig for meg personlig. Denne samtalen vil dermed kunne gi deg en introduksjon til NLP coaching som verktøy og virkemiddel for positiv endring hvor du får en god forståelse av hvordan jeg jobber, og deretter selv kan vurdere hva du ønsker uten at det ligger noen forpliktelse i dette.

Om du ønsker å jobbe videre med spesifikke områder eller utfordringer så kan du eventuelt benytte deg av en pakke på 5 sesjoner à ca. 90. minutter. Jeg tilpasser gjerne opplegg ut fra dine behov.

Du vil også kunne få informasjon om hva TFT-tankefeltteknikker kan gjøre for deg som en alternativ behandlingsform. Dette kan være en effektiv terapi i forbindelse med irrasjonelle følelser og/eller fobier, og jeg har erfaring fra at en kombinasjon kan være nyttig. TFT ble forøvring vitenskapelig dokumentert i november 2018 som alternativ behandlingsform.

Temaer kan være:
◾ADHD
◾ADFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
◾ALLERGIPLAGER
◾ANGST
◾FIBROMYALGI
◾FLAUHET
◾FOBIER
◾FOR Å ØKE PRESTASJONSEVNE
◾HODEPINE
◾INDRE URO
◾KONSENTRASJONSPROBLEMATIKK
◾LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK (DYSLEKSI)
◾MIGRENE
◾NEDSTEMTHET
◾RØYKESLUTT
◾SAMLIVSPROBLEMER
◾SINNE/HAT/IRRITASJON
◾SELVFØLELSE
◾SJALUSI
◾SKYLDFØLELSE
◾SLANKING
◾SMERTER
◾SORG
◾SPENNINGER
◾STRESS
◾SYKEFRAVÆR
◾SØVNPROBLEMATIKK
◾TRAUMER m.m.

TFT tankefeltteknikk inkl. opplæringspakke på 5 sesjoner à ca. 90 min. 5.900 kr. Avtal tid

TFT kan benyttes for behandling av/fokus på økt energi flyt, følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke ("tønneprinsippet").
Jeg anbefaler mine klienter å benytte seg av en behandlingspakke på minimum 5 ganger. Pakken er med på å sikre at kraften i TFT utnyttes best mulig. Det kan også være et godt alternativ for mange å kombinere TFT behandling med NLP coaching samtaler. Jeg tilbyr betalingsavtaler.
TFT kan brukes ved...

Allergi
Angst
Atferds og konsentrasjonsproblemer/ADHD
Avhengighet
Depresjon
Fibromyalgi
Flauhet
Fobier
Hodepine
Hypokonderi
Lese-og skrivevansker
ME
Migrene
Prestasjonsforbedringer
PST / Traumer
Røykeslutt
Samlivsproblemer
Sinne / hat / irritasjon
Sjalusi
Skamfølelse
Skyldfølelse
Slanking
Smerter / spenninger
Sorg
Søvnproblemer
Spiseforstyrrelser
Stress 
Traumer
Tvang / OCD

Individuell NLP coaching - enkelt sesjoner à 90 min. med fokus på spesifikke temaer 1.300 kr. Avtal tid

Den gode samtalen... Kan for mange gjøre en stor forskjell ved at du får hjelp til sortering av tanker og får en større indre ro eller klarhet i forhold til temaer som personlighet inkl. test av høysensitivitet, veivalg, identitet, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, prestasjoner, stress, tidsklemma, finne tilbake til gleden eller at man kjenner seg mer fokusert.

Den kan også være en naturlig oppstart for vurdering av hva som er gode alternativer for deg fremover om du er lei av å ha det slik du har det og ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere, jobb, utdanning, selvutvikling, par- og familie, økonomi, kropp- og helse, økonomi eller bosted, identitet, sorgarbeid, utbrenthet m.m.

Jeg møter deg uansett der hvor du er akkurat nå og ønsker at du skal kjenne deg ivaretatt og trygg. Vår relasjon bygges på gjensidig respekt og tillit da dette er grunnlaget for resultater, og i tillegg svært viktig for meg personlig.

Denne samtalen vil dermed kunne gi deg en introduksjon til NLP coaching som verktøy og virkemiddel for positiv endring hvor du får en god forståelse av hvordan jeg jobber, og deretter selv kan vurdere hva du ønsker uten at det ligger noen forpliktelse i dette.

Om du ønsker å jobbe videre med spesifikke områder eller utfordringer så kan du eventuelt benytte deg av en pakke på 5 sesjoner à ca. 90. minutter. Jeg tilpasser gjerne betalingsavtale med opplegg ut fra dine ønsker og behov.

Du vil også kunne få informasjon om hva TFT-tankefeltteknikker kan gjøre for deg som en alternativ behandlingsform. Dette kan være en effektiv terapi i forbindelse med irrasjonelle følelser og/eller fobier, og jeg har erfaring fra at en kombinasjon kan være nyttig. TFT ble forøvring vitenskapelig dokumentert i november 2018 som alternativ behandlingsform.


Temaer kan være:

◾ADHD

◾ADFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER

◾ALLERGIPLAGER

◾ANGST

◾FIBROMYALGI

◾FLAUHET

◾FOBIER

◾FOR Å ØKE PRESTASJONSEVNE

◾HODEPINE

◾INDRE URO

◾KONSENTRASJONSPROBLEMATIKK

◾LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK (DYSLEKSI)

◾MIGRENE

◾NEDSTEMTHET

◾RØYKESLUTT

◾SAMLIVSPROBLEMER

◾SINNE/HAT/IRRITASJON

◾SELVFØLELSE

◾SJALUSI

◾SKYLDFØLELSE

◾SLANKING

◾SMERTER

◾SORG

◾SPENNINGER

◾STRESS

◾SYKEFRAVÆR

◾SØVNPROBLEMATIKK

◾TRAUMER m.m.


NLP coaching som utviklingsprosess - pakke på 5 sesjoner à ca. 90 min. 5.900 kr. Avtal tid

Her får du muligheten til å gå inn i en prosess hvor du får et komplett «verktøybelte» med effektive og enkle NLP coaching teknikker, metoder og øvelser ut fra hva som fungerer for DEG, der du er i livet akkurat NÅ. Dette kan også være et alternativ for håndtering av ulike utfordringer vi møter i livet.

Erfaring viser at ved å jobbe i en prosess så øker muligheten for å lykkes med varige positive endringer innenfor viktige livsområder som selvutvikling, identitet, helse, kropp, karriere, jobb, økonomi, utdannelse, fritid, relasjoner med familie, barn partner eller når livet byr på ulike utfordringer, rett og slett. 

Aktuelle temaer kan være...

KOMMUNIKASJON
PERSONLIG UTVIKLING og IDENTITET
VEIVALG
SORG og TAP
MESTRING
RELASJONER
SELVTILLIT
HSP-HØYSENSITIVITET
GRENSESETTING
SELVFØLELSE
IDENTITET
INDRE URO
TANKEKAOS
BEKYMRING
NEDSTEMTHET
SINNE/HAT
SJALUSI
SMERTER
STRESS
ULIKE FORMER FOR FRYKT
ATFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
VANSKELIGE FØLELSER ETTER VONDE OPPLEVELSER
RASTLØSHET
SVIK
SLITENHET
STAGNASJON m.m.

NLP Personlighetsanalyse med fokus på DEG - pakke på 3 sesjoner à 90 min. 3.950 kr. Avtal tid

Dine personlige egenskaper, tanke- og adferdsmønstre påvirker din adferd og kommunikasjon

Klienten får en profesjonell personlighetstest og analyse av denne sammen med konkrete praktiske tips som kan bidra til økt bevissthet rundt egen kommunikasjon, adferd og sosial adferd.
Ut ifra at våre tanker og følelser styrer våre handlinger så er dette kjempespennende! Kan også være veldig nyttig i forhold til identitet, selvbilde og formidling av budskap til andre. 
Noen vil kunne oppdage at de har en høysensitiv egenskap (HSP) og denne kan de få lære mer hvordan de kan utnytte i tilleggssamtaler med fokus på å ivareta deg selv nettopp ut fra denne medfødte egenskapen. .  
Ca. 20% av befolkningen har ulik gradering av denne personlige egenskapen og den er likt fordelt mellom menn og kvinner.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 54 78 45

Videosamtaler

Individuell NLP Coaching - Video samtale, 60 min. (GoMentor videosesjon) 890 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr on-line video samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av praktiske årsaker ønsker dette.

I denne samtalen møter jeg deg der du er, akkurat NÅ. Verdifull til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning. I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for reduksjon av ulike symptomer.

I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for økt livskvalitet.

Du kan også få pakke på samtaler hvor dette blir en del av en utviklingsprosess ut fra dine behov og ønsker.


Temaer

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, tidsklemma, smerter og ubalanse i hverdagen.


Intensjon

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å bevege deg vekk fra der du er akkurat nå, og over til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og kan lære hva som kan gjøre dine erfaringer ut fra nettopp læring om til handling i praksis ut fra hva som er realistisk i din hverdag.

Du kan få...
 • Komplett «verktøybelte» som består av gode samtaler, sparring, refleksjon, veiledning og enkle men effektive øvelser
 • Hjemmeoppgaver som bidrar til din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Forståelse for hvordan hjernen og kroppen din fungerer i samspill - "spille på lag" med kropp og sinn
 • Hjelp og veiledning ift håndtering av livet (life coaching) - hva er viktigst for deg, EGENTLIG?
 • Konkrete verktøy innenfor kommunikasjon
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper,
 • Identifisering av ulike av fysiske symptomer og hjelp til å forstå sammenehengen mellom fysiske symptomer, forsvarsmekanismer og følelser. Verktøy for håndtering av dine smerter og symptomer kan også være aktuelle ift dette. Eventuelt TFT tankefeltteknikk opplæring eller andre verktøy for mestring av dine symptomer.


NLP Coaching - Video samtale en-til-en, 90 min. (GoMentor videosesjon) 1.300 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr on-line video samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av andre årsaker ønsker dette. I denne samtalen møter jeg deg via GoMentor sin plattform der du er, akkurat NÅ.Jeg har erfaring fra at for mange kan dette være et veldig godt alternativ. Ditt personvern vil da også ivaretas.

Samtalen kan være verdifull til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning med alternative løsninger. I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for selvutvikling såvel som det å ivareta egen helse ut fra en holistisk tilnærming. 

I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching, TFT- Tankefeltteknikk terapier og energispykologi som alternativer for økt livskvalitet, balanse og harmoni. Du kan også få pakke på samtaler hvor dette blir en del av en utviklingsprosess ut fra dine behov og ønsker.


Temaer kan være:

Identitet, angst, sorg, samlivsbrudd, slitenhet (depresjon), tankekaos, indre uro, stress, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, høysensitivitet, kommunikasjon, selvutvikling, mestring, samliv, leve med sykdom som syk eller pårørende, tidsklemma, identitet, samliv, relasjoner, veivalg, konfliktløsning, egentro, utdanning, karriere, mental og fysisk helse med smerter og ubalanse i hverdagen, grensesetting, livspartner, foreldrerollen, høysensitivitet (HSP), metapsykologi m.m.


Min intensjon:

Jeg ønsker å hjelpe deg via en steg for steg prosess til å gradvis bevege deg vekk fra der du er og frem til dit du ønsker å komme. I denne prosessen får du en økt bevissthet og selvinnsikt som kan bidra til nye erfaringer hvor læring gjøres om til mer varige endringer ut fra hva som er realistisk for akkurat deg, og din hverdag. Du vil også kunne få oppfølging og støtte underveis ut fra dine ønsker og behov.


Du kan få...

 • Komplett «verktøybelte» som består av gode samtaler, sparring, refleksjon, veiledning og alternative løsninger, og enkle men effektive hjemmeoppgaver som bidrar til din endringsprosess ut fra hva som fungerer for DEG!
 • Forståelse for hvordan hjernen og kroppen din fungerer i samspill slik at du kan "spille på lag" med kropp og sinn
 • Hjelp og veiledning ift håndtering av livet (life coaching) - hva er viktigst for deg, EGENTLIG? 7
 • Konkrete verktøy innenfor kommunikasjon, presentasjon og hvordan du kan observere deg selv og andre sitt kroppsspråk
 • Profesjonell analyse av dine personlige egenskaper
 • Identifisering av ulike av fysiske symptomer og hjelp til å forstå sammenehengen mellom fysiske symptomer, forsvarsmekanismer og følelser. Verktøy for håndtering av dine smerter og symptomer kan også være aktuelle ift dette. Eventuelt TFT tankefeltteknikk opplæring eller andre verktøy for mestring av din hverdag og symptomer.

Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 54 78 45

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

NLP Premium Master Coach, TFT Tankefeltterapeut - Reg. medlem NLH og veileder May Britt Lian - Coach, Veileder, Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Beskrivelse

 • Kjenner du deg sliten på jobb eller at du ikke presterer nok?    
 • Har du en opplevelse av at du ikke passer helt inn? Er overfølsom eller kjenner på ensomhet? 
 • Kjenner du sorg eller angst etter å ha mistet noe, eller noen?
 • Har du lyst til å bli mer kjent med deg selv, og den du er, egentlig?
 • Syns du foreldrerollen er utfordrende?
 • Lengter du etter nye utfordringer, men syns veivalg er vanskelig? 
 • Trenger du hjelp til stress mestring?
 • Kjeder du deg og opplever du at livet bare går deg forbi?
 • Kjenner du på vanskelige følelser eller fobier?
 • Strever du meg søvn, bekymringer og tankekaos som det er vanskelig å snakke om?
 • Føler du at samlivet har stagnert?
 • Strever du med liten selvtillit eller at du ikke er god nok?
 • Syns du det er vanskelig å sette grenser?
 • Kjenner du at smerter og sykdom tar energien, og livskvaliteten din? 

Hva er min rolle som hjelper?

Ofte har vi flere roller i livet med mange forventninger og krav til prestasjon. Det å finne ut av hva vi bruker vår tid og energi på kan være springbrettet til mindre slitenhet, og mer overskudd! Likeledes forståelsen av hvordan vi kommuniserer og er skrudd sammen som menneske ut fra vår medfødte personlighet og verdier. Jeg har spesialisert meg på forståelse og utnyttelse av våre personlige egenskaper inkl. høysensitivitet (HSP).


Ny og økt bevissthet rundt dine etablerte kanskje ubevisste vaner og hva du typisk tenker, føler, sier og gjør vil kunne påvirke din motivasjon, og ønsker. Økt bevissthet er derfor viktig tema slik at du kan finne løsninger, ta gode valg og endre de mønstrene som ikke lenger fungerer? Tilsvarende å få hjelp til å forsterke det som allerede fungerer!


Ulike symptomer både fysiske og psykiske kan begrense oss i hverdagen som følge av våre opplevelser, kroniske smerter, sykdom eller lidelser. Hvordan du kan styrke kroppens immunforsvar eller stimulere kroppen sin evne til å lege seg selv, kan være verdifull selvhjelp for mange.

Forståelsen av hjernen (bevisst vs ubevisst), immunforsvaret og den fysiske og psykiske helbredelsesprosessen som pågår for håndtering av sykdom og/eller sterke følelser (irrasjonelle/fobier) hvor ulike forsvarsmekanismer trigges er også noe av det du vil kunne lære om sammen med meg.

Hva får du hos meg?

Jeg tilbyr en prøvetime ved at du og jeg sammen har en god prat hvor du får bli litt kjent med meg, og hvordan jeg jobber. Dersom du f.eks. trenger teknisk opplæring ved online konsultasjoner, så får du dette gratis. Jeg jobber uansett ut fra en gjensidig tillit og respekt, og den må vi begge få kjenne på før et eventuelt samarbeid.

"Mitt verktøybelte SKAL hjelpe deg slik at du vet HVA du kan gjøre, og HVORDAN du gjør det!"

Ofte vet vi ikke HVA vi trenger av verktøy og/eller HVORDAN vi gjør de endringene som trengs. Dette kan du få lære hos meg slik at du tilegner deg de verktøyene som fungerer for DEG. Jeg tar utgangspunkt i dine egenskaper, gamle og nye erfaringer. - Og ikke ut fra "styggen på ryggen" eller hva andre måtte mene, si eller gjøre. 

Verktøybelte for balanse i livet

Ofte blir jeg sjokkert av hvor liten avstand det er mellom vår opplevelse av balanse vs ubalanse! Stress, sykdom, veivalg, endringer på jobb, samliv eller i familiesituasjon, det å miste noe verdifullt eller noen nære, kommunikasjon og konflikter kan påvirke helsen vår.Hvordan vi har det, vårt humør, trivsel og igjen balanse!


Jeg tenker videre at det å forebygge er viktig, i tillegg til at du har noen verktøy i beredskap for de akutte livsendringene som livet gir oss. For noen kan dette gi opplevelser og traumer som man trenger hjelp til å bearbeide, mens det for andre kan handle om å ivareta balansen eller utvide sitt potensiale.

Mine tilnærminger

 • NLP coaching; foregår ved gode samtaler ansikt til ansikt, online og hvor jeg benytter samtale- og spørreteknikker sammen med enkle, effektive øvelser. Du kan også få oppgaver som du kan øve på i praksis. Det handler om å få metoder og teknikker for ønskede endringer og finne veien videre basert på hva som fungerer for deg i praksis.


 • TFT tankefeltteknikk; har vært benyttet i mange år allerede av terapeuter i inn- og utand, og ble evidensbasert dokumentert i USA i 2016. TFT gjennomføres ved lett fingerbanking på utvalgte punkter på kroppens energibaner (meridianer) i samtale med meg. Dette er tilsvarende hva man benytter innen akupressur eller akupunktur ved bruk av nåler. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjons-system. Du kan også få grundig opplæring i teknikken.


 • Energipsykologi; tar utgangspunkt i at mennesket er en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke forsvarsmekanismer.


 • Informasjonspsykologi; våre tillærte tanke- og følelsesmønstre kan være en del av det informasjonsgrunnlaget som hjernen baserer seg på. Hvordan hjernen tolker denne informasjonen og hvordan vi selv kan påvirke kan hjelpe oss fra balanse vs ubalanse. Angst kan være ett av flere symptomer på at systemet fungerer, men at den informasjonen vi har lagret i vårt minne er feil. 

Jeg velger ofte å benytte en kombinasjon av disse tilnærmingene i samarbeid med deg fordi hva som fungerer for akkurat deg, er uansett mitt utgangspunkt.


Om meg

Jeg er utdannet NLP Premium Master coach og TFT tankefelt terapeut, og har i mange år jobbet med ledere såvel som personlig coaching og veiledning. Her tilbyr jeg vanligvis samtaler både online og med personlig fremmøte, og har bred erfaring med ungdom og voksne i alle aldre.

Min lange og brede erfaring fra yrkeslivet som entreprenør (USA og Norge) og medarbeider består av ulike roller innenfor administrasjon- og ledelse, kursledelse, coaching av ledere og medarbeidere, fasilitering og teamutvikling, samt salg- og service innenfor private og offentlige virksomheter. 

Jeg har selv kjent på utfordringer i forhold til samliv, flytting, sykdom og det å miste jobb eller noen av mine nære. Likeledes har jeg kjent på det å føle seg litt utenfor eller annerledes i ulike situasjoner, kulturer eller roller som (høysensitiv) partner, forelder, leder, medarbeider og medmenneske.

Det å lære hvordan jeg kan stå i og tåle livets utfordringer som høysensitiv (HSP) har gitt meg en forståelse og aksept for at vi som mennesker er så utrolig ulike, men også har mye felles! Jeg ønsker å møte deg med varme, forståelse, tilstedeværelse og ydmykhet for at du sitter med en større sannhet om din reise så langt i livet enn hva jeg gjør!

Ut fra en gjensidig respekt og tillit så bygger vi sammen en god relasjon hvor du kan kjenne deg trygg og ivaretatt. Dette er fundamentalt for at terapi skal fungere, og dermed gi deg muligheten til å lykkes. Det er også viktig for meg personlig! Jeg håper du syns dette høres spennende ut, og at du tar kontakt når du er klar. - Gleder meg allerede litt spent til å få møte deg!

Varme tanker, May Britt

Biografi

Referanser

Sebastian Henriksen, ung voksen - ""Har selv aldri benyttet meg av online coaching, men kan si med 100% sikkerhet at dette er noe du hadde gjort på en bra og ordentlig måte. Jeg har hatt en veldig positiv opplevelse med coaching, og det hjalp meg igjennom en veldig tung periode. Har faktisk ikke noe jeg syntes burde blitt gjort annerledes eller «bedre». Fordi opplegget som var passet meg veldig godt. Ved behov så hadde jeg ikke hatt noe problem med å prøve online coaching, for jeg tror som sagt at dette hadde funka, kanskje like bra også. Handler bare om å prøve å komme seg litt ut av komfortsonen, fordi det er en kjempe belønning som kommer ut av det!!!""  Les mer  Les mindre

Jan, NLP og TFT tankefeltteknikk, ung mann, Sandefjord - ""Det som kanskje var viktigst for meg var at du skapte et rom hvor jeg kunne si akkurat hva jeg ville høyt, ut i rommet uten at det var farlig. Det var stort sett "Ja" og andre positive ord, og lite "Nei" og negativitet. Det var ganske befriende for min del, som var flink til å si mye nei. Samtidig så fikk jeg en del verktøy for å kunne analysere meg selv, egne tanker og egne handlinger. Nyttig! Jeg har ikke prøvd "online coaching", og tror vel kanskje for min del som bruker så mye tid på en datamaskin heller ikke ville gjort det i dag, når jeg antakeligvis ville foretrukket den mellommenneskelige relasjonen ved "fysisk oppmøte". Det hadde også måttet være i samme form som vi hadde, en samtale mellom oss, og ikke sånne "ferdiglagde" "How to fix life in 56 easy steps"-videoer. Jeg opplevde i hvert fall det produktet jeg fikk som veldig bra :)""  Les mer  Les mindre

Åsa Ringborg - NLP Coaching + Online, kvinne 55 år - ""Ettersom jeg allerede hadde startet i coachsamtaler - og jeg ikke ville avbryte denne gode og for meg avgjørende prosessen for å få til noen varige endringer i livet mitt - var det for meg viktig å kunne benytte meg av en online samtale som alternativ når det ikke var mulig å møte deg i samme rom fysisk. (Grunnet Korona viruset og krav fra myndighetene om å stenge kontoret).   Litt skeptisk til onlinesamtale i utgangspunktet, men jeg ble overrasket over at det fungerte så bra. Hadde tenkt det kunne oppleves utleverende eller utrygt, og at vi ville miste fokus, men jeg kan nå tenke meg å fortsette med online-sesjon på lik linje som å møte til vanlig samtaletime.   Det var en god flyt og det var bra fokus. Jeg er svært fornøyd med veiledningen din og dialogen vår og opplevde at jeg ble møtt, støttet og kunne ta opp temaene jeg ønsket og fikk tilgang til refleksjon som om vi satt i samme rom. I tillegg får jeg også oppfølging i etterkant av sesjonen med hjemmeoppgaver og tips via e-post, noe som støtter og motiverer meg i prosessen.   Det tekniske trengte heller ikke å være så avansert - jeg brukte Skype som jeg hadde lastet ned til mobilen uten problem.""  Les mer  Les mindre

Anonym ung kvinne - ""Skulle bare kort dele en opplevelse/ observasjoner med deg. Min far ringte meg  går og vi har ikke snakket ordentlig sammen på 3 år, allerede! Han skulle bare si at det er noen regninger som skal betales på huset, og at det må skiftes tak! - Penge problemer, rett og slett! Kunne ikke forvente noe annet, men da vi snakket litt mer fordi han er jo veldig flink til å klage på alt, så utviklet samtalen seg til et annet nivå. Vi begynte å snakke om ting som ligger litt dypere. Han begynner å klage på at vi ikke tar kontakt med han og sier at han tenker på oss hver dag, og bryr seg. Da spurte jeg hva det er som gjør at han ikke viser det til oss, og ikke selv tar kontakt? Samtalen utvikler seg enda dypere og vi forteller om våre skuffelser, det var jo mest jeg som viste ham min sårbarhet. Da jeg begynte å gråte og forklarte han at jeg har hatt det veldig tungt ut ifra hva jeg har opplevd da jeg var barn så gikk han med en gang i angrep og forsvar, men jeg klarte å roe han ned, og fikk han til å høre på meg. For første gang i mitt liv fikk jeg fortalt faren min hvor mye han har såret meg og hvor vanskelig jeg hadde det da jeg var barn. Og vi endte opp med å gråte begge to, og til slutt ba han meg om tilgivelse. Selv om han kanskje ikke skjønte det helt 100%, og jeg vet at jeg kan ikke forvente noe mer enn det. Det som jeg er takknemlig for er at jeg tror at uten den jobben som jeg har gjort alene og sammen med deg; all refleksjon og opplevelsen av trygghet, alle bekreftelsene du ga meg på mine tanker og mine observasjoner, de gjorde at jeg klarte å fullføre denne samtalen rolig. På en måte en kjærlighetsfull samtale med forståelse og omsorg ovenfor faren min, uansett hvor mye hat og sinne jeg har til han. Videre klarte jeg å vise forståelse for at også han har opplevd noe veldig vondt i livet sitt med en aksept for at han er slik han er. Når jeg gjorde dette så klarte han å åpne seg og han satt og gråt sammen med meg via kamera. Mot slutten av samtalen forteller han meg at han elsker meg så høyt, og han følte seg så lettet! Så jeg tror vi absolutt skal fortsette å jobbe sammen fremover <3 Jeg ser at jeg klarer å styre mine tanker på helt annen måte enn før, det er en så liten, men samtidig så stor forandring :) Jeg har hatt flere ærlige samtaler med folk etter at jeg begynte å jobbe med meg selv :) Så tusen takk, kjære deg. Jeg vil bare si at du gjør en forskjell, og det betyr mye :) Jeg håper du har en strålende dag :) Stor klem og sender mange varme tanker :) <3""  Les mer  Les mindre

NLP coaching - Stine, 19 år ung kvinne fra Vestfold. - "Har fått masse hjelpemidler som kan hjelpe meg videre og som er fokusert på det jeg trenger. Har følt meg veldig ivaretatt og trygg i forhold til det å dele ting. Har fått masse ny kunnskap som er godt forklart og hvor May Britt forsikret seg om at jeg hadde forstått alt. Kjente meg «lettere» etter hver time og har fått en del oppgaver jeg kan jobbe med hjemme, og som jeg også kan ta med meg videre. May Britt fokuserte på de tingene som har vært aktuelle og jeg har satt veldig pris på gode meldinger også mellom timene. Kan absolutt anbefale coaching! Veldig positivt og føler det har gitt meg mye jeg kan bruke nå, og i fremtiden."  Les mer  Les mindre

Hanna, kvinne fra Drammen. - "Jeg må være helt ærlig og si at jeg både gruet meg for å åpne meg for noen, samt at jeg gruet meg veldig for å innrømme at hverdagen rett og slett har blitt for mye for meg. Det føltes som et stort nederlag og jeg har vært så «sliten» at jeg ikke har klart å mobilisere energi til å aktiv gjøre noe med hverdagen på egenhånd. Du møtte meg med respekt og forståelse fra første møte. Det gjorde alt mye lettere. Du har hjulpet meg med å forstå mer av mine egne reaksjoner og egen atferd, noe som gjør at det er lettere å ikke være «sint» på seg selv for hvordan man er eller opplever at man har det. Du har et utrolig engasjement og er en veldig god lytter. Du viste meg at du tok deg tid til meg og du er en varm og omsorgsfull person. Sprudlende er du også - lett stemning! Jeg har følt meg veldig godt ivaretatt og det er lett å føle tillit til deg som utstråler varme og et levende engasjement for å hjelpe. Jeg opplever at jeg på ganske kort tid har lært meg hvordan jeg kan påvirke min egen energi i positiv retning. Hverdagen er så utrolig mye bedre bare ved at jeg har blitt mer bevisst, for nå vet jeg mer om hvordan jeg påvirker min egen hverdag. Og TAKK for det. Jeg har fortsatt en vei å gå, og flere skikkelig dårlige dager der jeg går helt (og unødig) i kjelleren for tilnærmet ingenting. Men nå har jeg iallefall tillit til at jeg likevel vil klare å komme helt ovenpå en dag, og føle meg som meg selv igjen? Det kan nok virke som en «bagatell» sett utenfra mtp at jeg er heldig med alt jeg har og dermed burde hatt en opplevelse av tilfredshet, men for meg som enkeltperson som har følt på håpløshet og utilstrekkelighet over veldig lang tid, er det en stor lettelse å få slippe den følelsen oftere og oftere. Det har hatt mye å si både for meg og familien min!"  Les mer  Les mindre

Mathias Hermansen, ung voksen fra Drammen - "Meget godt fornøyd ift at jeg følte meg ivaretatt og trygg i hver eneste sesjon. Også veldig godt fornøyd med hjemmeoppgaver og oppfølging underveis. Følte en utrolig profesjonalitet hele veien. Det at jeg fikk være med på å bestemme innholdet i sesjonene og at jeg fikk være delaktig underveis i samtalene har vært kjempenyttig. Jeg trodde at det ville være annerledes og at jeg ikke kunne påvirke så mye selv. Coaching har vært helt avgjørende for at ting i livet mitt nå ser lysere ut."  Les mer  Les mindre

Monica Johnsen, kvinne fra Drammen. - "Vi var helt ukjent med coaching når jeg i ren desperasjon kontaktet deg i fjor høst. Vi så at vi som foreldre ikke lenger nådde fram til sønnen vår som strevde med sitt i hverdagen. Selv om han/vi alltid har hatt et åpent og ærlig forhold så var hans situasjon noe vi til slutt forstod at noen andre måtte hjelpe han med. Vi snakket for døve ører. Jeg var med på den første timen, og jeg må si jeg ble positivt overrasket når du la fram hvordan du mente du kunne hjelpe sønnen min med sitt tankekaos. Du forklarte med enkle ord, og tavlebruken relaterte du til det som interesserer han mest i hele verden, nemlig fotball. Det var nok riktig måte å tilnærme deg han på. Du er av natur en person som utstråler trygghet, omsorg og en oppriktig interesse for den andres ve og vel. Ikke rart han åpnet seg for deg. Latteren sitter løst, og du kan spøke og le samtidig som du er profesjonell og vet hva du driver med. Det og sende sms og små hint mellom samtalene vet jeg gutten vår satte stor pris på. Vi har hatt telefonisk kontakt underveis og du har oppdatert meg litt på hva dere har jobbet med. Samtidig har jeg ikke spurt sønnen min om hva dere har snakket om eller gjort - da jeg har følt at dette er deres greie. Og det har vært deilig for meg som mamma. Jeg slapp litt taket. Situasjonen hos oss i dag er en helt annen enn den var for et halvt år siden. Det er ingen tvil om at du har trykket på de rette knappene, og fått han til å tenke annerledes. Han fremstår tryggere på seg selv, mer positiv til hverdagen og er nå en glad gutt igjen. Selv om han ikke har sagt noe om det, vet jeg at mange av sesjonene har vært tøffe. At han har måttet kjenne på mange ubehagelige følelser. Det er ingen tvil om at det har bidratt til at han har blitt mer bevisst sin egen person/handlemåte. Jeg skulle bare ønske andre ungdommer ble bevisst på at det er mulig å få hjelp. Jeg tror nemlig det er mange der ute som strever med å finne sin plass i hverdagen dessverre. Man er ikke nødvendigvis voksen og klar for alle utfordringer livet har å by på selv om man har blitt 18 år."  Les mer  Les mindre

Helle, kvinne fra Vestfold. - "Jeg er veldig fornøyd med de gode billedlige forklaringene og «linker» slik at jeg kan lettere forstå meg selv og andre. Liker også at hun bruker gode hjelpemidler for å sette ting i system slik at jeg kan huske fordi ting da fester seg, og jeg kan bruke det i min hverdag. Jeg liker at jeg får ulike tips og veiledning med råd som er knyttet til akkurat det jeg jobber med, og som er viktig for meg. Jeg får hjelp til å se mine mønstre og konsekvenser, og spesielt hva kan jeg selv kan gjøre! Jeg opplever at hun i samtalene er god på å lytte og forstår meg der jeg er i meg selv. Opplever også samtalene som veldig nyttige! Mer konkret i forhold til å gå til psykolog ut fra min erfaring da jeg er glad i å få råd, forståelse for hvorfor, og hvordan jeg kan gå videre. Opplever samtalene som oppløftende for meg."  Les mer  Les mindre

Anett, kvinne fra Drammen. - "Min reise startet med et søk om vektreduksjon, og utviklet seg til å bli så utrolig mye mer verdifullt (i tillegg). Forventningene mine var at jeg skulle bli fortalt hvordan jeg skulle trene og hva jeg skulle spise. Derimot ble ord som helse og kosthold byttet ut med kjærlighet, selvbilde og selvfølelse (????). Jeg ble fortalt at det var jeg som satt med svarene, og at dette kom jeg til å klare helt på egenhånd etter hvert. Ikke i en sånn bisetning; nei, hun hadde virkelig troa på meg hun, og det kom fra hjerterota! Mellom hvert møte var det mye som skjedde. Svarene kom ikke når vi var sammen, men heller når jeg gikk inn i meg selv og reflekterte over ting som hadde blitt sagt, eller skrevet på mail. Hun fikk meg til å bli kjent med andre sider av meg selv som jeg ikke hadde sett før, og med den lærdommen startet vi å se på hvorfor jeg ikke hadde lykkes med min vektreduksjon tidligere. Vi startet å bryte det gamle mønsteret, gamle fremgangsmåter, gamle strategier, og det ga resultater på vekten! At så mye godhet (les May Britt) kan føre til så store ringvirkninger forbauser meg fortsatt! Så utrolig takknemlig! Godhet, medmenneskelighet, trygghet, forståelse, ydmykhet, ikke-dømmende, tillitt, varme - det er bare starten på en lang liste med synonymer for hvordan jeg ser på May Britt. Reisen er ikke over, den har så vidt begynt! Evig takknemlig for alt du har lært meg å se i meg selv, og ikke minst i andre. Du er virkelig et forbilde for meg! "  Les mer  Les mindre

Tron Berntsen - "NLP Coaching og TFT- tankefelt terapi har fått meg til å tenke i andre baner og mønstre, noe som har hjulpet meg i hverdagen. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg har fått på plass verdiene mine, samt sette grenser for hva jeg kan tåle eller ikke. May Britt er flink til å forklare, gi eksempler og visualisere ting fra virkeligheten, Hun bruker tid på meg, - jeg føler meg viktig. May Britt er genuint opptatt av å hjelpe. Hun er flink til å motivere og veilede når jeg ønsker det, og gir gode tilbakemeldinger, samt god oppfølging underveis."  Les mer  Les mindre

Bjørn Stavrum - ""Er egentlig sjokkert over sammenhengen mellom kropp og psyke!" Opplevde reduksjon av hodepine, indre ro, klarhet/tilstedeværelse og føler meg roligere generelt. Mer spesifikt opplever at jeg kan fokusere bedre, roer meg og kan hvile. Opplever også at jeg klarer å være tilstede mer for andre inkl. min kone. Dette er det godt å kjenne på. Opplever videre at jeg har fått nytt tidsperspektiv og håp for fremtiden. Har større åpenhet og tillit til mine viktigste relasjoner. - "Jeg har endret meg i forhold til hva jeg tenker, hvordan jeg utrykker meg og hva jeg gjør.»"  Les mer  Les mindre

Sonja Helmersen - "Jeg har fått en verdifull innsikt i min personlighet og "verktøy" som jeg kan bruke til forbedringer - veldig fornøyd! "Tusen takk for en fantastisk lærerik time om mine verdier i dag, tenk at vi klarte å sette ord på dem:) ♥ Takk ♥". Spesielt fornøyd med at du åpnet opp for at jeg kan utvikle meg videre, stilte spørsmål og undret deg sammen med meg. Jeg likte også øvelsene og opplevde at samtalene var åpne, respektfulle, gode og utviklende. "  Les mer  Les mindre

Veronica Leyva - "Coaching was something new to me and I was a bit sceptic going into this, but was quite surprised with the positive experience. I’m very satisfied with how May Britt provided helpful techniques i.e. how to live in the present, as well as other tools allowing me to grow both personally and professionally. The various exercises provided insight and connected me with my resources, - loved this! May Britt demonstrated emphaty and objectivity with a positive yet humble attitude, as well as wisdom throughout the sessions. I loved the way we established my core values.This has given me a lot of thoughts that I had not even considered. Another area that I felt May Britt performed well was the timing of when to stop, and when to challenge me. This demonstrates her skill as a professional coach, and also respect. In a summary of the 8 sessions I think «Life Coaching» together with Intuitive Coaching works great for people that want to improve their «quality of life». I never thought of my life the way I do now. I have realized that there are people out there searching for the same things as me! :-) "  Les mer  Les mindre

Atle Stenseth - "Jeg opplevde May Britt som en god samtalepartner - praten gikk lett. Hun spør de riktige spørsmålene, er positiv og sørger for fremdrift. Veldig nyttig å ha en person som jeg kunne lufte tanker og handlinger med. Fikk også sortert tanker og følelser, og prioritert de slik at noen "løse tråder" ble fanget. May Britt engasjerer seg og viser åpenhet, hun er god på å lytte, holde tråden i samtalen og identifisere aktuelle mål. Hun var også behjelpelig med å knytte kontakter eller komme frem til ting å jobbe med. Jeg syns det var kjempespennende å lære om verdier generelt og har nå etablert mine viktigste personlige verdier."  Les mer  Les mindre

Anonym voksen kvinne fra Vestfold - "Du konsentrerte deg ikke bare om det som jeg hadde som min utfordring, slik som kanskje jeg har opplevd det før. Du var en festlig, morsom dame og lett til sinns, noe som gjorde samtalene til ikke bare var alvor. Du kunne forstå min problematikk og var en god lytter, og øvelsene var bra. Du var 100 % engasjert, noe som gjorde at jeg fikk fullt utbytte av timene. Du hadde meget god kunnskap om hvordan kroppen og hjernen fungerer, om tanker og følelser. Følte at du var levende engasjert og brant for det du gjorde. Formidlet meget bra. Kunnskapsrik. Var 100 % fornøyd, alt stemte og fikk full uttelling. Har aldri pratet så lett med noen i så lang tid! Like viktig syntes jeg å ha kunnskap om hvordan kroppen vår reagerer og er satt sammen, som bare å prate direkte om utfordringen «pasienten» har. En får da en bredere kunnskap om seg selv. Jeg opplevde de timene jeg hadde, som helt utmerket. Du var engasjert og du inspirerte meg. Så du scoret full pott og jeg mener nå bestemt at du er rett dame på rett plass. "  Les mer  Les mindre

Per Filip Tjeransen - "Flink til å ta tak i mine behov og å komme frem til konkrete hjelpemidler for hvordan jeg kan kontrollere mine egne følelser og forbedre min egen kommunikasjon. Det var en fordel for meg å kunne snakke med ei dame siden jeg har utfordringer med kommunikasjon med kona. Du er varm, positiv og trygg noe som gjør det enkelt å betro seg om de utfordringene jeg står i, selv om temaene kan være utenfor komfortsonen til vanlig. May Britt har faktisk vært en coach og "psykolog" for meg og hjulpet meg mer enn de timene jeg fikk hos psykolog. TUSEN TAKK! "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer