May Britt Lian - Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder - GoMentor

May Britt Lian

Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Drammen, Videosamtale

8 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

NLP Coaching - Privat 850 kr. Avtal tid

NLP Coaching og "Den gode samtalen"...

Den gode samtalen kan for mange gjøre en stor forskjell ved at du får hjelp til sortering av tanker og får en større indre ro eller klarthet i forhold til temaer som personlighet inkl. test av høysensitivitet, veivalg, identitet, selvtillit og selvfølelse, personlige egenskaper, kommunikasjon, prestasjoner, stress, tidsklemma, finne tilbake til gleden eller at man kjenner seg mer fokusert.

Den kan også være en naturlig oppstart for vurdering av hva som er gode alternativer for deg fremover om du er lei av å ha det slik du har det og ønsker endringer innen viktige livsområder som karriere/jobb/utdanning, selvutvikling, par- og familie, økonomi, kropp- og helse, økonomi eller bosted, identitet, sorgarbeid, utbrenthet m.m.

Jeg møter deg der hvor du er akkurat nå og ønsker at du skal kjenne deg ivaretatt og trygg. Vår relasjon bygges på gjensidig respekt og tillit da dette er grunnlaget for resultater, og i tillegg svært viktig for meg personlig. Denne samtalen vil dermed kunne gi deg en introduksjon til NLP coaching som verktøy og virkemiddel for varig endring hvor du får en god forståelse av hvordan jeg jobber, og deretter selv kan vurdere hva du ønsker uten at det ligger noen forpliktelse i dette.

Om du ønsker å jobbe videre med spesifikke områder eller utfordringer så kan du eventuelt benytte deg av en pakke på 5 sesjoner à 90. minutter. Pris kr. 5.100,- 

Du vil også kunne få informasjon om hva TFT-Tankefeltteknikker kan gjøre for deg som en alternativ behandlingsform. Dette kan være en effektiv terapi i forbindelse med irrasjonelle følelser og/eller fobier, og jeg har erfaring fra at en kombinasjon kan være nyttig.

Temaer kan være:
◾ADHD
◾ADFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
◾ALLERGIPLAGER
◾ANGST
◾FIBROMYALGI
◾FLAUHET
◾FOBIER
◾FOR Å ØKE PRESTASJONSEVNE
◾HODEPINE
◾INDRE URO
◾KONSENTRASJONSPROBLEMATIKK
◾LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK
◾MIGRENE
◾NEDSTEMTHET
◾RØYKESLUTT
◾SAMLIVSPROBLEMER
◾SINNE/HAT/IRRITASJON
◾SELVFØLELSE
◾SJALUSI
◾SKYLDFØLELSE
◾SLANKING
◾SMERTER
◾SORG
◾SPENNINGER
◾STRESS
◾SYKEFRAVÆR
◾SØVNPROBLEMATIKK
◾TRAUMER


TFT Tankefelt terapi - behandling og opplæring 850 kr. Avtal tid

TFT kan benyttes for behandling av følelser som er irrasjonelle i seg selv (fobier) eller oppleves irrasjonelt sterke. Jeg anbefaler de fleste av mine klienter å benytte seg av en behandlingspakke på  minimum 5 ganger. Pakken er med på å sikre at kraften i TFT utnyttes best mulig i tillegg til at det kan være et godt alternativ for mange å kombinere TFT behandling med NLP coaching og gode samtaler.
TFT kan brukes ved...
◾ADHD
◾ADFERDS- OG KONSENTRASJONSPROBLEMER
◾ALLERGIPLAGER
◾ANGST
◾FIBROMYALGI
◾FLAUHET
◾FOBIER
◾FOR Å ØKE PRESTASJONSEVNE
◾HODEPINE
◾INDRE URO
◾KONSENTRASJONSPROBLEMATIKK
◾LESE- OG SKRIVEPROBLEMATIKK
◾MIGRENE
◾NEDSTEMTHET
◾RØYKESLUTT
◾SAMLIVSPROBLEMER
◾SINNE/HAT/IRRITASJON
◾SELVFØLELSE
◾SJALUSI
◾SKYLDFØLELSE
◾SLANKING
◾SMERTER
◾SORG
◾SPENNINGER
◾STRESS
◾SYKEFRAVÆR
◾SØVNPROBLEMATIKK
◾TRAUMER

 


Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 32 99 30 13

32 99 30 13

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

NLP Coaching - Privat (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Jeg tilbyr on-line video samtaler for deg som har en svært hektisk hverdag eller av praktiske årsaker ønsker dette.

I denne samtalen møter jeg deg der du er, akkurat NÅ. Verdifull til sortering av tankekaos og indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og du kan også få veiledning. I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for reduksjon av ulike symptomer.

Dette er en god prat hvor jeg møter deg der du er, akkurat NÅ. Svært nyttig til sortering av tankekaos og redusert indre uro, samt at jeg som din sparringpartner kan bidra til løsninger og hvor du også kan få veiledning. 

I tillegg kan du bli kjent med NLP Coaching eller TFT- Tankefeltteknikk terapier som alternativer for reduksjon av ulike symptomer på smerter.


NLP & TFT - Bedrift (GoMentor videosesjon) 950 kr. Avtal tid

Våger du å tenke annerledes i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø og livskvalitet for dine medarbeidere?

Ønsker du resultater og samtidig å ivareta dine medarbeidere på en ny måte? 

Det starter kan hende med å vikle seg ut av gamle mønstre som kan være begrensende for den enkelte, og dermed også din virksomhet?

Ta kontakt i dag for en helt uforpliktende prat om hva NLP og TFT kan gjøre i forhold til resultater for din virksomhet og den enkelte medarbeider i forhold til sykefravær, arbeidsmiljø, prestasjoner og resultater.


Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 32 99 30 13

32 99 30 13

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Homøopraktiker, Reg. MNLH innen NLP Coaching og TFT-Tankefelt terapier May Britt Lian - Coach, Tankefelt-terapeut TFT, Veileder

Beskrivelse

Din kilde til varig endring


Mitt fokus...
er at du skal få muligheter til å bli enda mer BEVISST på den du er, dine styrker og hva som er VIKTIGST for deg, slik at du fremover kan LYKKES med varige endringer, og leve det livet du ønsker!

Min rolle...
er å hjelpe deg finne frem til hva du ikke syns fungerer så bra i din hverdag, og deretter hjelpe deg finne frem til hva som fungerer enda bedre.

Hva gjør jeg?
Jeg møter deg med tilstedeværelse og respekten for at du sitter med en større sannhet om din reise så langt i livet enn meg, og ut ifra ydmykhet for nettopp dette så bygger vi sammen en gjensidig tillit. Dette er fundamentalt for at NLP Coaching og TFT-Tankefeltteknikk skal fungere, og dermed gi deg muligheten til å lykkes. Det er også viktig for meg personlig at du føler deg respektert og ivaretatt fra første øyeblikk.
Det handler altså om å lære å relatere til sine reaksjoner ut fra allerede innarbeidede tanke- og adferdsmønstre. I denne prosessen får du hjelp til å vikle deg ut av dine gamle mønstre og kan du få mange øyeblikk av ny forståelse. Du vil få muligheter til å øve på nye tanker og handlinger, og etter hvert etablere helt nye tanke- og adferdsmønstre innen de områdene som er viktigst for deg. - Kjempespennende!!
Mennesket er ikke en maskin, men en levende organisme som består av energi. Følelser er det som gir oss vår livgivende energi, og energien fra våre følelser blir ikke borte fordi om vi prøver å dekke de til med en lang rekke ulike forsvarsmekanismer.
Hvis en følelse ikke får tillatelse til å bli (aner)kjent forblir den i kroppen, og gir ulike symptomer. Fra vi er 1-8 år skapes vårt «blueprint» og hvis dette har gitt oss et tanke- og adferdsmønster som ikke fungerer, så trenger vi å starte pånytt og omprogrammere vår emosjonelle hjerne. – Fra boken «Reconnect to your core» av Kristian S. Nibe.
NLP Coaching foregår ved gode samtaler ansikt til ansikt eller via telefon eventuelt med video, og hvor jeg benytter spørreteknikker sammen med enkle og effektive øvelser. Ut fra erfaring så kan dette bidra til positiv endring og økt livskvalitet for den enkelte. Mine referanser kan fortelle deg enda mer ut fra sine erfaringer.
TFT utføres ved at utvalgte punkter på kroppens energibaner stimuleres med enkel fingerbanking, mens klienten fokuserer på sine følelser. Når dette gjøres aktiveres kroppens eget reparasjonssystem. Jeg bruker også ulike spørreteknikker for å avdekke og aktivere følelsene i samarbeid med deg.
Jeg håper du tar kontakt når du er klar, og gleder meg allerede til å få være med på din spennende reise!

Varme tanker,
 May Britt
 Insanity: Doing the same thing over and over again and expecting different results. - Albert Einstein

Referanser

Anett, ung kvinne fra Drammen. - "En annerledes utviklingsprosess - spesielt fornøyd med måten du så meg på. - "En oppriktig og god person som ser det positive i alle, og viser tillit. Du var der hele tiden, til alle tider." Du guidet meg inn på nye tanker, hadde tillit til at jeg skulle finne løsningen selv, var der rett og slett! Kjempefornøyd og føler jeg har lært masse om meg selv, og andre! Dette var en god og trygg opplevelse, og det er en fryd å kunne ha fått din hjelp!" "  Les mer  Les mindre

Tron Berntsen - "NLP Coaching og TFT- tankefelt terapi har fått meg til å tenke i andre baner og mønstre, noe som har hjulpet meg i hverdagen. Jeg er spesielt fornøyd med at jeg har fått på plass verdiene mine, samt sette grenser for hva jeg kan tåle eller ikke. May Britt er flink til å forklare, gi eksempler og visualisere ting fra virkeligheten, Hun bruker tid på meg, - jeg føler meg viktig. May Britt er genuint opptatt av å hjelpe. Hun er flink til å motivere og veilede når jeg ønsker det, og gir gode tilbakemeldinger, samt god oppfølging underveis."  Les mer  Les mindre

Bjørn Stavrum - ""Er egentlig sjokkert over sammenhengen mellom kropp og psyke!" Opplevde reduksjon av hodepine, indre ro, klarhet/tilstedeværelse og føler meg roligere generelt. Mer spesifikt opplever at jeg kan fokusere bedre, roer meg og kan hvile. Opplever også at jeg klarer å være tilstede mer for andre inkl. min kone. Dette er det godt å kjenne på. Opplever videre at jeg har fått nytt tidsperspektiv og håp for fremtiden. Har større åpenhet og tillit til mine viktigste relasjoner. - "Jeg har endret meg i forhold til hva jeg tenker, hvordan jeg utrykker meg og hva jeg gjør.»"  Les mer  Les mindre

Sonja Helmersen - "Jeg har fått en verdifull innsikt i min personlighet og "verktøy" som jeg kan bruke til forbedringer - veldig fornøyd! "Tusen takk for en fantastisk lærerik time om mine verdier i dag, tenk at vi klarte å sette ord på dem:) ♥ Takk ♥". Spesielt fornøyd med at du åpnet opp for at jeg kan utvikle meg videre, stilte spørsmål og undret deg sammen med meg. Jeg likte også øvelsene og opplevde at samtalene var åpne, respektfulle, gode og utviklende. "  Les mer  Les mindre

Veronica Leyva - "Coaching was something new to me and I was a bit sceptic going into this, but was quite surprised with the positive experience. I’m very satisfied with how May Britt provided helpful techniques i.e. how to live in the present, as well as other tools allowing me to grow both personally and professionally. The various exercises provided insight and connected me with my resources, - loved this! May Britt demonstrated emphaty and objectivity with a positive yet humble attitude, as well as wisdom throughout the sessions. I loved the way we established my core values.This has given me a lot of thoughts that I had not even considered. Another area that I felt May Britt performed well was the timing of when to stop, and when to challenge me. This demonstrates her skill as a professional coach, and also respect. In a summary of the 8 sessions I think «Life Coaching» together with Intuitive Coaching works great for people that want to improve their «quality of life». I never thought of my life the way I do now. I have realized that there are people out there searching for the same things as me! :-) "  Les mer  Les mindre

Atle Stenseth - "Jeg opplevde May Britt som en god samtalepartner - praten gikk lett. Hun spør de riktige spørsmålene, er positiv og sørger for fremdrift. Veldig nyttig å ha en person som jeg kunne lufte tanker og handlinger med. Fikk også sortert tanker og følelser, og prioritert de slik at noen "løse tråder" ble fanget. May Britt engasjerer seg og viser åpenhet, hun er god på å lytte, holde tråden i samtalen og identifisere aktuelle mål. Hun var også behjelpelig med å knytte kontakter eller komme frem til ting å jobbe med. Jeg syns det var kjempespennende å lære om verdier generelt og har nå etablert mine viktigste personlige verdier."  Les mer  Les mindre

Anonym voksen kvinne fra Vestfold - "Du konsentrerte deg ikke bare om det som jeg hadde som min utfordring, slik som kanskje jeg har opplevd det før. Du var en festlig, morsom dame og lett til sinns, noe som gjorde samtalene til ikke bare var alvor. Du kunne forstå min problematikk og var en god lytter, og øvelsene var bra. Du var 100 % engasjert, noe som gjorde at jeg fikk fullt utbytte av timene. Du hadde meget god kunnskap om hvordan kroppen og hjernen fungerer, om tanker og følelser. Følte at du var levende engasjert og brant for det du gjorde. Formidlet meget bra. Kunnskapsrik. Var 100 % fornøyd, alt stemte og fikk full uttelling. Har aldri pratet så lett med noen i så lang tid! Like viktig syntes jeg å ha kunnskap om hvordan kroppen vår reagerer og er satt sammen, som bare å prate direkte om utfordringen «pasienten» har. En får da en bredere kunnskap om seg selv. Jeg opplevde de timene jeg hadde, som helt utmerket. Du var engasjert og du inspirerte meg. Så du scoret full pott og jeg mener nå bestemt at du er rett dame på rett plass. "  Les mer  Les mindre

Per Filip Tjeransen - "Flink til å ta tak i mine behov og å komme frem til konkrete hjelpemidler for hvordan jeg kan kontrollere mine egne følelser og forbedre min egen kommunikasjon. Det var en fordel for meg å kunne snakke med ei dame siden jeg har utfordringer med kommunikasjon med kona. Du er varm, positiv og trygg noe som gjør det enkelt å betro seg om de utfordringene jeg står i, selv om temaene kan være utenfor komfortsonen til vanlig. May Britt har faktisk vært en coach og "psykolog" for meg og hjulpet meg mer enn de timene jeg fikk hos psykolog. TUSEN TAKK! "  Les mer  Les mindre

Blogginnlegg fra denne mentoren

Vis alle

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.