ORDENE vi bruker…

Skrevet d. 18-1-2022 15:21:04 af May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Ord og utrykk hjelper oss ofte å huske bedre, både på godt og vondt!


SKAM

«Skammen sitt vesen» eller «skammen sitt ansikt» er ord og uttrykk vi kan bruke, og som betyr noe spesielt. Det blir veldig beskrivende uten at det vi beskriver sies i detalj. Det gir også rom for at hver og en kan kjenne seg igjen eller assosiere det med sin personlige opplevelse.

Det kan være knyttet til en hendelse eller person og kan ofte bli veldig begrensende for den enkelte. Det fungerer ofte ikke på en god måte for oss, egentlig. Også handler det kanskje heller ikke om oss, verken hendelsen eller personen, MEN om hvordan følelsen av skam kan påvirke oss?

Vi bærer på dette vonde eller ubehagelig som vi egentlig har taklet/overlevd for lenge siden, men som har satt sine spor. Her kommer et annet utrykk som beskriver dybden og viktigheten eller konsekvensen. Kanskje har disse sporene satt seg fordi vi aldri har blitt oppmerksomme på selve følelsen? Og lært om hvordan den kan påvirke vår atferd den dag i dag?


Utsetter du eller prokrastinerer du?

Å utsette er ikke det samme som å utslette.

PROKRASTINERING - UTSETTE, UTSETTE, UTSETTE...

Er du en mester i å utsette? Visste du at det vi utsetter i hverdagen i verste fall kan føre til angst og depresjon? Heldigvis går det an å gjøre noe med det!

Det å utsette kan være en strategi som handler om våre følelser av stress, og når vi anerkjenner de eller får hjelp til dette, så har vi ikke lenger det samme behovet for å utsette. Det å utsette kan også være en prioritering og hjelp. Når vi snakker om gjentatte og kroniske negative vaner rundt det å utsette, så snakker vi imidlertid om prokrastinering.


Regulering av følelser (stress) kan hjelpe hjernen finne gode løsninger, og dette er en prosess som skjer helt ubevist når vil blir oppmerksomme på hva vi faktisk føler.

Hjernen sitt senter for følelser og en del minner ligger i Amygdala, og sammen med Hippocampus så finner ofte hjernen veien til løsninger. Blir vi imidlertid veldig stresset, så vil hjernen lede oss til en kortsiktig løsning som ikke nødvendigvis er en god løsning på litt lengre sikt. Det å lære hvordan vi kan regulerer våre følelser noe vil derfor kunne påvirke ikke bare hvordan vi har det, akkurat nå. Det vil kunne påvirke hvordan vi har det over tid.

Ord har kraft!

Ord setter spor og ja, ord har kraft! Kraft til å løfte og motivere, og kraft til å trykke oss ned eller totalt endre vår hverdag! Men også gi konsekvenser i lang tid fremover…

Er DU en mester til å utsette eller en mester til å takle stress i hverdagen? 

Ord kan vekke sterke følelser og konsekvensene av det som blir sagt kan endre livet for alltid! Ord er jo også språket vårt og vi kommuniserer med de i møte med oss selv, og andre. Ord er gull! Har du lyst til å lære mer om din kommunikasjon, regulering av dine tanker og følelser? Ta kontakt for en god prat. Dette er kjempeviktige temaer som påvirker vår livskvalitet og helse. Gode tanker, May Britt

Læs mere om: Helse Stress

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.