Alle kan bli avhengige av noe!

Skrevet d. 18-1-2022 14:16:48 af May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

Men hva man har lett for å bli hekta på, og hvorfor, varierer i stor grad. Vi snakker ofte om det å bli hekta eller avhengig som noe veldig skummelt, men det er ikke nødvendigvis farlig!

Hva er avhengighet?

Spørsmålet om avhengighet er ofte knyttet til forbruk av rusmidler og reiser mange dilemmaer, men trenger jo ikke bare å handle om rus. Hvorfor involverer noen seg i handlinger som de vet kan være skadelige på sikt? Er den avhengige uten en vilje eller er hun eller han fortsatt i stand til å velge? Er avhengighet en sykdom som automatisk gir rett til behandling og omsorg?

Avhengighet brukes i dagligspråket om noe en ikke klarer seg uten eller er overdrevent, nærmest tvangspreget opptatt av. Avhengighet er også et relativt snevert definert, klinisk fenomen, definert gjennom kriterier gitt i Verdens helseorganisasjons (WHO) diagnosesystem ICD-10.

Hva vi tenker på som avhengighet endrer seg. En bredere, mer allmenn forståelse av avhengighet innbefatter en rekke fenomener som kan ha elementer av avhengighet i seg: avhengighet av arbeid, trening, ekstremsport, internett, sex, porno, shopping og mange andre fenomener.

Er du en avhengig «pleaser»?

Kan det å være en «pleaser» være en form for avhengighet? Hvor du blir avhengig av å strekke deg lenger enn du egentlig ønsker for å motta anerkjennelse eller oppmerksomhet? Hvor det blir vanskelig å sette grenser av frykt for å bli avvist eller ikke vurdert som god nok?

Vi kan bli avhengig av alt! Og alle kan bli avhengig av noe!

Avhengighet kan være en ubevisst forsvarsmekanisme hvor vi blir hekta og hvor dette påvirker både hvordan vi selv har det? Og hvordan de rundt oss har det. Hva vi blir hektet på kan variere og jeg undrer meg ofte på hvor mye som kommer fra arv, familie konstellasjoner, erfaringer fra barndom og oppvekst, våre omgivelser og det som kan handle om indre overbevisninger eller personlige verdier?


Også er det slik at noen avhengigheter er mer akseptable enn andre både av den enkelte, og i samfunnet. Noen av de er også med på å gi oss masse glede, men kan også bli en straff.

Det jeg opplever er imidlertid at det hjelper oss når vi blir bedre kjent med oss selv inkludert våre mønstre, og hvorfor vi er som vi er? Våre sterke følelser eller reaksjoner, og en atferd som ikke nødvendigvis passer? Eller at vi tenker og sier ord vi typisk ikke bruker?

Når vi for forståelsen for hvordan alt dette henger sammen, så blir det noe lettere å endre de tingene som ikke fungerer så bra.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å lære mer om dine mønstre og vaner, og hvordan du kan mestre eller utnytte de bedre i din hverdag. - Jeg er her for å hjelpe.

Gode tanker, May Britt

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.