Trine Merete Edler-Woll - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Trine Merete Edler-Woll

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Videosamtale

1 klientreferans

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestalt Psykoterapeut MNGF og autorisert sykepleier. Jeg har bred erfaring i å møte og støtte mennesker i krevende livssituasjoner. Trine Merete Edler-Woll - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VEILEDNING.


Jeg har kontortid i Helgeroa tirsdag (også tirsdag ettermiddag/kveld), onsdag, torsdag og fredag. I Horten har jeg kontortid hver mandag. Dessverre er jeg foreløpig fullbooket i Horten ut januar 2020.

Ta kontakt for å avtale nærmere!

SOM TERAPEUT ER JEG OPPTATT AV Å MØTE DEG ÅPENT OG UFORBEHOLDENT.

Jeg er opptatt av DEG, der du er nå, med din historie, dine erfaringer og dine fremtidshåp.

 

 • Kanskje står du overfor utfordringer i livet som synes vanskelig å mestre?
 • Bærer du på vonde eller vanskelige opplevelser som du trenger hjelp til å bearbeide?
 • Sliter du (og din partner) i samlivet?
 • Har du opplevd vold, overgrep eller andre krenkelser?
 • Opplever du utfordringer med å fungere sammen med andre mennesker?
 • Er du sliten, utbrent eller mangler livsgnist?
 • Sliter du med kropp, mat og/eller selvbilde?
 • Kjenner du på skam over hvem du er eller over noe du har erfart?
 • Blir du ofte urolig, engstelig eller bekymret?
 • Er du trist eller nedstemt?
 • Har du følelser som synes vanskelig å regulere?
 • Mangler du retning i livet ditt?

 

Uansett hva som er årsaken til at du oppsøker terapi, er min "metode" å lytte til deg. Du er eksperten på deg, og i samarbeid kan vi finne ulike tilnærminger i terapi som passer for deg.

 

Min erfaring er at behovet for terapi kan dukke opp når vi mennesker opplever å stå fast, når vi med våre innøvde "mestringsstrategier" ikke lenger oppnår ønsket "resultat".

 

I gestaltterapi utforsker vi hvordan du gjør det du gjør, og hvem du blir i ulike situasjoner og sammen med forskjellige mennesker. En av grunnpilarene i gestaltterapi er forandringens paradoks (The Paradoxical Theory of Change, Arnold Beisser). I din søken etter forandring, etter å bli noe annet enn det du er, opplever du kanskje å streve? I gestaltterapi tenker vi at vi ikke kan være eller bli andre enn oss selv. I forandringens paradoks ligger forståelsen av at det først er når du legger alle forbedringsprosjekter på hylla, og tør å bli kjent med den du er, her og nå, at forandring kan skje. Først når vi virkelig kjenner etter hvem vi er, kan vi lettere ta nye valg.

 

Change occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not.

Den som ikke har forsøkt å stå med full tyngde på egne ben (begge to), kan fort bli ustø i sine forsøk på å vinne maraton.


I gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut av avgjørende betydning for et godt «arbeidsmiljø». I løpet av de første 1-3 timene får vi en pekepinn på om du og jeg kan jobbe sammen. Vi bruker tid på å bli litt kjent, deler forventninger, utfordringer og muligheter. Som mulig klient ber jeg deg lytte til din «magefølelse» -- vil du være her, sammen med meg?

Å gå i terapi er å være i prosess over tid. Endringer og vekst kan skapes gjennom økt erkjennelse og bearbeidelse av tidligere erfaringer.

 

Jeg jobber mye med traumerelaterte utfordringer, og har mye erfaring blant annet med ungdom og unge voksne i ulike kriser.

 

Mitt menneskesyn:

 

Jeg tror at alle mennesker trenger å bli tålt i hele sin eksistens.

 

Litt om meg:

Jeg er 47 år, gift og har to barn. Jeg er bosatt syd i Vestfold, og har egen praksis i Helgeroa, og på et legekontor i Horten. Jeg er Gestalt Psykoterapeut MNGF, og har siden august 2016 tatt i mot klienter i terapi. Jeg går jevnlig i veiledning for å utvikle mine ferdigheter og kunnskaper som terapeut, og for å kvalitetssikre mitt arbeid med klienter. 

 

Jeg er en trygg, kompetent og ansvarlig fagperson, som hele tiden søker utvikling og ny læring.

 

I mitt terapeutiske virke har jeg fått høste mange spennende og nyttige erfaringer. Mange av mine klienter kommer etter henvisning/anbefaling fra deres fastlege. Et samarbeid med klientens fastlege kan være av stor verdi dersom klienten selv ønsker dette. Jeg har også erfaring med samarbeid med blant annet NAV, barnevern, helsesøster, nettverksmøter o.l.

Min yrkesbakgrunn er variert, både fra helsevesenet og privat næringsliv. Som sykepleier (uteksaminert i 1995), har jeg arbeidet innen akutt psykisk helsevern, kreftbehandling og lindring ved livets slutt. Jeg har også jobbet med kompetansehevningsprosjekter i regi av Helsedirektoratet innenfor fagområdene spiseforstyrrelser, og lindring av døende.

Mine erfaringer fra privat næringsliv omfatter ledelse, fag- og organisasjonsutvikling, og salg innen områdene helseforsikring, avansert medisinsk-teknisk utstyr, og rekruttering.


JEG GLEDER MEG TIL Å MØTE DEG!

DU ER VARMT VELKOMMEN AKKURAT SLIK SOM DU ER!

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.