Mobbing

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

MobbingMobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske, særlig gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold. Den som mobber kan være en enkeltperson, men det kan også være gruppevold fra flere. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper og er et stort problem blant unge. De flest har opplevd det på et eller annet tidspunkt i løpet av skoletiden, enten ved selv å ha deltatt eller ved å ha observert andre. Mobbing forårsaker store følelsesmessig problemer og svingninger, både for mobberne selv og den som blir utsatt for mobbingen. De siste årene har mobbing vært i offentlighetens søkelys, med tanke på mobbing på skoler og arbeidsplasser. Mobbing har alvorlig konsekvenser som depresjon, misbruk og i noen tragiske tilfeller, selvmord. 

Hvorfor mobber barn? 

I bunn og grunn handler mobbing om en maktkamp og så et misbruk av denne makten. Mobbing har likheter med misbruk, da det både har et psykisk og et fysisk aspekt, samtidig som at det ofte er gjentakende atferdsmønstre. Fysisk eller direkte mobbing er typisk dytting, slåing eller andre alvorlige fysiske overgrep. Psykisk eller indirekte mobbing er ofte mer diskret og kan faktisk oppleves som like skremmende. Denne type mobbing påvirker offerets psykiske helse, og fører til isolering og eksklusjon. Hvis et barn mobber andre, kan det være alvorlige psykologiske problemer på gang. Tidligere antok man at mobbere har en naturlig autoritet i deres personliget. Nå vet man at mobbing også kan være relatert til lav selvfølelse, lav selvtillit og sinne som man ikke klarer å håndtere på en sunn måte. 

Hvordan påvirker mobbing andre? 

Mobbing blir ikke lenger sett på som noe alle barn skal igjennom før eller siden. Jo mer vi lærer om de alvorlige arrene mobbing etterlater hos et barn, jo mer alvorlig tar man det. Adskillige studier indikerer at mobbeofre kan oppleve alvorlige psykiske traumer som en konsekvens av mobbingen. Hvis ditt barn viser tegn på å være et offer for mobbing, slik som ensomhet, depresjon og angst, bør man ta det alvorlig. Ved å ta til handling kan man forsøke å unngå andre konsevenser sliksom mistrivsel, lavt selvverd, selvakde og - i verste tilfelle - selvmord. 

Tegn på mobbing

  • Angst, depresjon og ensomhet
  • Undertrykt sinne
  • Lav selvtillit
  • Blåmerker og andre tegn på fysiske skader 

Det finnes hjelp!

Her hos GoMentor vet vi at mobbing er et alvorlig emne. Vi er klar over den smerten ditt barn går igjennom, uavhengig om de er et mobbeoffer eller utfører mobbingen selv. Vi har en rekke tilknyttede psykologer og terapeuter som kan hjelpe ditt barn. Dersom dere ønsker familieterapi er det også mulig. Vi tilbyr også online samtaler gjennom vår platform. På denne måten kan alle i familien hjelpe barnet gjennom den vanskelige tiden. Det er viktig å huske at mobbing ikke bare foregår blandt barn, men også mellom voksne - les mer om mobbing på arbeidsplassen her. 

Finn den riktige mentoren for deg og din familie i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden. 

Finn din samtalepartner

Merethe Holldorff Anne Sloth Dieserud Rebecca Hansen Trine Bache
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.