Blir ungdommen din mobbet på nettet?

Skrevet d. 26-3-2020 16:15:14 af Line Langaard Solberg - Tankefelt-terapeut TFT, Familieveileder

De aller fleste tenåringene mestrer i stor grad sin egen netthverdag. De er bevisste på hvordan de kan unngå ubehagelige situasjoner, og de vet hvordan de skal takle dem når de oppstår. På skolen lærer de hvordan de skal blokkere og rapportere om ting som skjer på nettet. Allikevel oppgir Barn og medier-rapporten at en av fire unge i alderen 9–16 år har opplevd at de selv eller andre blir mobbet på nettet. Andelen som opplever dette er høyest blant de eldste ungdommene. Syv prosent har ukentlig eller månedlig vært utsatt for ubehageligheter. En av ti opplevde dette sjeldnere enn én gang i året. Åpenheten for å snakke om nettmobbing blir stadig større, ikke minst som følge av pressens fokus på enkelte politianmeldelser. I tillegg tar flere og flere skoler ansvar for å lære barn og ungdom nettvett. For hundre år siden var det skolens oppgave å lære dem å lese og skrive, i det 21. århundret er det like viktig å lære dem å håndtere den stadig mer omseggripende teknologien. Det er gledelig at over 70 prosent av ungdommene sier de har lært om gode nettvaner på skolen. Det vil si at de lærer å beskytte sin identitet og sitt digitale privatliv. Det betyr allikevel ikke at vi kan overlate denne oppdragelsen kun til skolen.

Snakk om nettvett
Vi foreldre må huske på å snakke med ungdommene våre om dette. Jeg møter mange tenåringer som ønsker mer anerkjennelse, forståelse og aksept fra foreldrene om at sosiale medier er en stor og viktig del av livet deres. Det skal vi ta inn over oss, men det betyr ikke at vi kan slippe dem helt løs på egen hånd. Vi må fortsatt snakke med dem om bruken, og ta del i hva de deler. Så tidlig som mulig skal vi bevisstgjøre dem på følgende regel: Skriv på nettet kun det som du kan si ansikt til ansikt til en person. De trenger også å høre at å lagre eller spre seksualiserte bilder av noen under 18 år er straffbart, og at den kriminelle lavalderen er 15 år. Snakk med dem om hva det betyr at en 15-åring kan holdes strafferettslig ansvarlig. Da mine barn var i starten av tenårene, hadde vi verken smarttelefoner eller applikasjoner for enhver ting. Vi var opptatt av tidsbruk til dataspill, men håndtering av sosiale medier var ikke et tema. Nå er det viktigere enn noen gang. Derfor tar jeg til stadighet opp dette temaet med ungdommer jeg møter. Jeg slutter ikke med å være nysgjerrig på tenåringenes kunnskap om nettvett – og på deres holdninger. 

Spørsmål du kan stille tenåringen om nettbruk

  • Hvor går grensen din for hva som er greit å chatte om, og hva slags bilder er det greit å dele?
  • Spør du om lov før du legger ut bilder av andre?
  • Er det en forskjell på å si noe ansikt til ansikt til en person, og det du skriver på nettet om eller til en annen?
  • Legger du til eller svarer du folk du ikke kjenner på nettet? • Er det ofte at du blokkerer eller rapporterer brukere?
  • Hvis noen du kjenner blir mobbet på nettet, hvordan forholder du deg til dem og hva gjør du da?
  • Har du opplevd misforståelser når du chatter eller kommenterer ting på nettet?

Svarene du får kan gi deg informasjon om hvor mye ungdommen din vet om nettvett og om hun eller han har negative opplevelser med nettbruken. Dere kan også få en god samtale om dette viktige temaet. Opplever vi foreldre at tenåringen blir mobbet, skal vi stille opp og ta det på alvor. Det gjør vi ved å snakke med lærer og rektor på skolen og med andre foreldre som er involvert. Trenger du og tenåringen hjelp til å slette bilder, meldinger eller falske profiler som andre har etablert i ungdommens navn, kan dere gå inn på nettsiden "slettmeg. no". Her får dere veiledning og hjelp. Hvis ungdommen din blir utsatt for trusler eller identitetstyveri, skal dere heller ikke nøle med å kontakte politiet.

Lykke til! 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.