Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut - GoMentor
Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Eline Lie Hæreid

Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Videosamtale , GoMentor 24/7

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 169 kr./uke Registrer

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

33 99 70 32

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Bak det som former og preger oss på godt og vondt finnes et unikt og ekte selv. Jeg møter menneske med den erkjennelse og tro at vi alle er mer enn det vi ser. Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Beskrivelse

Om meg

Jeg er utdannet Psykolog ved Universitetet i Oslo (2007) og har siden fordypet meg i traume og stress med en kroppsorientert tilnærming. Jeg har hele veien ønsket å skape en bro mellom det vitenskapelige og det ikke-vitenskapelige. Det vil si det vi erfarer og opplever som vanskelig kan forklares eller settes inn i noen bås.  Jeg er opptatt av det som er livnærende og viktig for den enkelte. Jeg tenker at erfaringen hvert menneske har, og det som oppleves riktig og meningsfullt for han/henne er det betydningsfulle. 

 

 SE-terapi/Traumeheling

Somatic Experience er en effektiv metode utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Det er en kroppsorientert måte å hele traumer og stressrelatert sykdommer på som er resultat av langtids forskning på dyr og menneskers instinktive responser og har sitt grunnlag i nevrovitenskap, biologi og psykologi.

Et traume blir definert forskjellig i ulike tradisjoner. Ofte forbindes traume med dramatiske enkeltepisoder som f.eks bilulykke, overfall osv, men like fullt er det de kroniske og langvarige traumene som kan prege vår selvfølelse aller mest. De relasjonelle traumene vi kan få i oppveksten er ofte vanskeligere å avsløre fordi vi venner oss til dem og kan tro at det er normalen. 

 

Det som kjennetegner et traume slik vi definerer det innenfor Somatic Experience er at du finner sporene i nervesystemet. Det er ikke avhengig av alvorlighetsgraden på traume sett utenfra, men på hvordan din kropp har reagert på ytre eller indre belastninger. Dette setter seg i kroppen og fører til et overaktivert eller underaktivert nervesystem der du ikke får ifull tilgang på din livskraft. Somatic experience har til hensikt å gjenfinne din livsenergi og løse opp i energien som er bundet opp i traume.

Behandling i Somatic experiencing går ut på å bli kjent med kroppens språk gjennom sanser, følelser, bilder og bevegelse. Somatisk berøring brukes også varsomt for klienter som har nytte av det. Vi går i hovedsak vekk fra tankene og er opptatt av den kroppslige og følelsesmessige erfaringen slik den er her og nå. På den måten kan det som har vært låst begynne å bevege seg igjen, og du vil få større evne til å regulere følelser. 

Innenfor traumepsykologien tenker vi at det som i dag kan sees som uhensiktsmessige mønstre som hemmer deg en gang har vært hensiktsmessig og nødvendig. Vi må respektere og anerkjenne de forsvar- og beskyttelsesmekanismer vi har før vi kan endre på dem. De som har opplevd traume har på et tidspunkt oppleve å miste kontroll på et grunnleggende plan, og en viktig del av terapien er at du som klient skal føle at du er i kontroll og at vi beveger oss i det tempo som er riktig for deg.

Psykodynamisk psykoterapi

Innenfor psykodynamisk psykoterapi blir mennesket blant annet forstått i lys av sine erfaringer. I terapien søker vi å ta tak i de følelsesmessige utfordringer som utspiller seg her og nå, som ofte har forankring i egen historie. Verktøyet for å oppnå både forståelse og endring er den emosjonelle kontakten i øyeblikket. 

Følelsesmessig vanskeligheter oppstår alltid av en grunn og kan være en måte å mestre livet på. Hvordan vi lærte å håndtere følelser, og det som møtte oss kan være avgjørende for hvor mye vi våger å være i kontakt med det levende i oss og for det som utfolder seg i øyeblikket. I terapien vil du få støtte til å komme i kontakt med denne delen av deg, i ditt eget tempo.

Jeg ønsker å møte deg så åpent som mulig og bruke de verktøy som passer best ut fra de utfordringer du kommer med. På den måten vil terapiforløpet være noe vi skaper sammen. Gjennom terapien kan du regne med å få større toleranse og forståelse for egne følelser som igjen kan bidra til større grad av frihet og rom til den du egentlig er. 


«Det er bare i øyeblikket forandring kan skje»

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer