Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut - GoMentor
Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Eline Lie Hæreid

Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Videosamtale

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Bak det som former og preger oss på godt og vondt finnes et unikt og ekte selv. Jeg møter menneske med den erkjennelse og tro at vi alle er mer enn det vi ser. Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Beskrivelse

Bak det som former og preger oss på godt og vondt finnes et unikt og ekte selv. Jeg møter menneske med den erkjennelse og tro at vi alle er mer enn det vi ser.

NB: Sommerferie frem til 3/8. Tar først imot nye klienter fra 3.august. De som allerede er abonnenter fortsette sitt tilbud som normalt. 

Om meg

Jeg er utdannet Psykolog ved Universitetet i Oslo og har siden fordypet meg i traume og stress med en kroppsorientert tilnærming. Jeg er spesielt opptatt av hvordan nervesystemet vårt med alle våre erfaringer helt fra spedbarnsalderen legger premiss for våre psykologiske (og fysiologiske) tendenser. De psykologiske og kroppslige mønstrene blir automatisert, og ved å jobbe med kognisjon, sanser, kropp og minner kan vi komme inn i et nytt spor og ta regien på en sunn måte i livet slik at vi kan få brukt potensiale vårt og komme ut av fastlåsthet.

Jeg er også opptatt av de eksistensielle og åndelige sidene i mennesket; det som oppleves livnærende og viktig for den enkelte. Jeg tenker at erfaringen hvert menneske har, og det som oppleves riktig og meningsfullt for han/henne er det betydningsfulle.

Psyken vår er preget og formet av vår historie på godt og vondt. Å rydde og sortere i det som har formet oss kan bidra til å komme i dypere kontakt med den ekte delen av oss. ​

Jeg har bred erfaring og jobber både med, barn, unge og voksen. Jeg har en eklektisk tilnærming og vil bruke de verktøy som jeg ser som mest virkningsfulle i møte med deg. Jeg har erfaring både med dynamisk og kognitiv terapi (se erfaringsområder og metoder nederst på siden). 


Chattetjenesten 24/7 

Chattetjenesten er en tilgjengelig og fleksibel måte å motta hjelp. Du fratas det levende samspillet i alminnelig samtaleterapi, samtidig kan du få noe annet som du ikke får ved vanlig terapi. Mange er fornøyd med å benytte seg av skriftlig terapi og synes det er like virksomt som samtaleterapi.

Chattetjenesten er for deg som

Ønsker rask hjelp

Å skrive hvor og når du vil

Skrive på en sikker og anonym måte

Er på reise eller befinner deg langt unna psykolog

Har vanskeligheter med å komme på time pga av praktiske årsaker, eller fordi du sliter med angst, utmattelse eller andre plager som gjør at det blir utfordrende å komme seg til psykolog. Noen ganger kan terskelen for å søke psykologhjelp være stor, da kan dette være steget som fører deg videre.

Liker å kommunisere skriftlig: Det kan i seg selv være terapeutisk å skrive. Du får sortert tankene og følelser, samtidig som du kan gå tilbake å se på det som er blitt skrevet.

Ønsker konkrete og tydelige råd: For meg som terapeut kommer ting ofte enda tydeligere frem i skriftformat, dette betyr også at det er lettere for meg å gi deg konkrete råd og øvelser tilpasset deg.

Det jeg kan tilby deg er

Å være en trygg og støttende samtalepartner

By på forståelse og refleksjon rundt dine problemstillinger

Komme med konkrete råd og oppgaver

Dersom det er ønskelig med et strukturert opplegg er det mulig. Skriv gjerne om dine behov og ønsker når du tar kontakt så legger vi opp et behandlingsløp som passer for deg!


Videosesjon

Dersom du ønsker å gå i dybden på et tema har du muligheten for å møte meg på videosesjon. Her kan du oppleve at du er sammen med noen i din utforskning av følelser og tanker og at det som er fastlåst kan komme i større bevegelse. Ut fra hva dine utfordringer er vil jeg bruke min kunnskap på en fleksibel måte i møte deg.

Mer informasjon på psykologeline.com


Psykoterapi

Som psykolog har jeg tilgang til mange terapautiske verktøy og kan hjelpe deg med å vurdere hva som kan bidra til den endringen du søker. Noen ganger er det mest effektivt å jobbe direkte med tanker og kognisjon for å kunne bryte mønster og vaner, andre ganger trenger vi en relasjonell trygghet over tid for å kunne romme, akseptere og sette ord på følelser som ikke tidligere har fått plass. Det aller beste er å jobbe med disse metodene i en kombinasjon slik at opplevelser i sinn og kropp kan integreres best mulig. Integrasjon av minner, følelser og tanker gjør at vi kan føle oss mer hele og ha større livskvalitet. Jeg kan bl.a hjelpe deg dersom du opplever
Angst
Depresjon
Stress
Traume
Relasjonsproblemer
Livskrise
Ønsker bedre livskvalitet
Finne en tydeligere retning
Føle mer fly og glede

SE- traumeterapi

Somatic Experience (SE) er en metode utviklet av Dr. Peter Levine, Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. SE er en kroppsorientert måte å hele traumer og stressrelaterte sykdommer. Metodene er utviklet som et resultat av langtids forskning på dyr og menneskers instinktive responser og har sitt grunnlag i nevrovitenskap, biologi og psykologi. ​
Et traume blir definert forskjellig i ulike tradisjoner. Ofte forbindes traume med dramatiske enkeltepisoder som f.eks bilulykke, overfall osv, men like fullt er det de kroniske og langvarige traumene som kan prege vår selvfølelse aller mest. De relasjonelle traumene vi kan få i oppveksten er ofte vanskeligere å avsløre fordi vi venner oss til dem og kan tro at det er normalen. Det som kjennetegner et traume slik vi definerer det innenfor Somatic Experience er at du finner sporene i nervesystemet. Det er ikke avhengig av alvorlighetsgraden på traume sett utenfra, men på hvordan din kropp har reagert på ytre eller indre belastninger. Dette setter seg i kroppen og fører til et overaktivert eller underaktivert nervesystem der du ikke får full tilgang på din livskraft. Somatic experience har til hensikt å gjenfinne din livsenergi og løse opp i energien som er bundet opp i traume.
Behandling i Somatic experiencing går ut på å bli kjent med kroppens språk gjennom sanser, følelser, bilder og bevegelse. Somatisk berøring brukes også varsomt for klienter som har nytte av det og har til hensikt å løsne på pust og muskulatur. Vi går i hovedsak vekk fra tankene og er opptatt av den kroppslige og følelsesmessige erfaringen slik den er her og nå. På den måten kan det som har vært låst begynne å bevege seg igjen, og du vil få større evne til å regulere følelser.
Innenfor traumepsykologien tenker vi at det som i dag kan sees som uhensiktsmessige mønstre som hemmer deg en gang har vært hensiktsmessig og nødvendig. Vi må respektere og anerkjenne de forsvar- og beskyttelsesmekanismer vi har før vi kan endre på dem. De som har opplevd traume har på et tidspunkt oppleve å miste kontroll på et grunnleggende plan, og en viktig del av terapien er at du som klient skal føle at du er i kontroll og at vi beveger oss i det tempo som er riktig for deg. ​


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer