Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Eline Lie Hæreid

Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

5 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Eline Lie Hæreid - Psykolog, Traumeterapeut, Kroppsterapeut

Beskrivelse

Om meg

Jeg er utdannet Psykolog ved Universitetet i Oslo og har siden fordypet meg i traume og stress med en kroppsorientert tilnærming. Jeg er spesielt opptatt av hvordan nervesystemet vårt med alle våre erfaringer helt fra spedbarnsalderen legger premiss for våre psykologiske (og fysiologiske) tendenser. De psykologiske og kroppslige mønstrene blir automatisert, og ved å jobbe med kognisjon, sanser, kropp og minner kan vi komme inn i et nytt spor og ta regien på en sunn måte i livet slik at vi kan få brukt potensiale vårt og komme ut av fastlåsthet.

Jeg er også opptatt av de eksistensielle og åndelige sidene i mennesket; det som oppleves livnærende og viktig for den enkelte. Jeg tenker at erfaringen hvert menneske har, og det som oppleves riktig og meningsfullt for han/henne er det betydningsfulle.

Psyken vår er preget og formet av vår historie på godt og vondt. Å rydde og sortere i det som har formet oss kan bidra til å komme i dypere kontakt med den ekte delen av oss. ​

Jeg har bred erfaring og jobber både med, barn, unge og voksen. Jeg har en eklektisk tilnærming og vil bruke de verktøy som jeg ser som mest virkningsfulle i møte med deg. Jeg har erfaring både med dynamisk og kognitiv terapi (se erfaringsområder og metoder nederst på siden). Jeg har også ekstra kompetanse og erfaring med ME (kronisk utmattelsessyndrom). 

Behandlingsformene jeg tilbyr:

Psykoterapi

Som psykolog har jeg tilgang til mange terapautiske verktøy og kan hjelpe deg med å vurdere hva som kan bidra til den endringen du søker. Noen ganger er det mest effektivt å jobbe direkte med tanker og kognisjon for å kunne bryte mønster og vaner, andre ganger trenger vi en relasjonell trygghet over tid for å kunne romme, akseptere og sette ord på følelser som ikke tidligere har fått plass. Det aller beste er å jobbe med disse metodene i en kombinasjon slik at opplevelser i sinn og kropp kan integreres best mulig. Integrasjon av minner, følelser og tanker gjør at vi kan føle oss mer hele og ha større livskvalitet.

Jeg kan bl.a hjelpe deg dersom du opplever

Angst

Depresjon

Stress

Traume

ME kronisk utmattelsessyndrom

Relasjonsproblemer

Livskrise

Ønsker bedre livskvalitet

Finne en tydeligere retning

Føle mer fly og glede

SE- traumeterapi

Somatic Experience (SE) er en metode utviklet av Dr. Peter Levine, Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. SE er en kroppsorientert måte å hele traumer og stressrelaterte sykdommer. Metodene er utviklet som et resultat av langtids forskning på dyr og menneskers instinktive responser og har sitt grunnlag i nevrovitenskap, biologi og psykologi. ​

Et traume blir definert forskjellig i ulike tradisjoner. Ofte forbindes traume med dramatiske enkeltepisoder som f.eks bilulykke, overfall osv, men like fullt er det de kroniske og langvarige traumene som kan prege vår selvfølelse aller mest. De relasjonelle traumene vi kan få i oppveksten er ofte vanskeligere å avsløre fordi vi venner oss til dem og kan tro at det er normalen.

Det som kjennetegner et traume slik vi definerer det innenfor Somatic Experience er at du finner sporene i nervesystemet. Det er ikke avhengig av alvorlighetsgraden på traume sett utenfra, men på hvordan din kropp har reagert på ytre eller indre belastninger. Dette setter seg i kroppen og fører til et overaktivert eller underaktivert nervesystem der du ikke får full tilgang på din livskraft.

Somatic experience har til hensikt å gjenfinne din livsenergi og løse opp i energien som er bundet opp i traume. Behandling i Somatic experiencing går ut på å bli kjent med kroppens språk gjennom sanser, følelser, bilder og bevegelse. Somatisk berøring brukes også varsomt for klienter som har nytte av det og har til hensikt å løsne på pust og muskulatur. Vi går i hovedsak vekk fra tankene og er opptatt av den kroppslige og følelsesmessige erfaringen slik den er her og nå. På den måten kan det som har vært låst begynne å bevege seg igjen, og du vil få større evne til å regulere følelser.

Innenfor traumepsykologien tenker vi at det som i dag kan sees som uhensiktsmessige mønstre som hemmer deg en gang har vært hensiktsmessig og nødvendig. Vi må respektere og anerkjenne de forsvar- og beskyttelsesmekanismer vi har før vi kan endre på dem. De som har opplevd traume har på et tidspunkt oppleve å miste kontroll på et grunnleggende plan, og en viktig del av terapien er at du som klient skal føle at du er i kontroll og at vi beveger oss i det tempo som er riktig for deg. ​

SE metoden kan hjelpe for deg som sliter med

Stress

Utmattelse

Traumer

Emosjonsregulering

Føle deg fastlåst


Kognitiv terapi for barn og unge

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i forbindelsen mellom tanker, følelser og atferd. Tolkningen vi har om det som skjer rundt oss kan ofte komme av en grunn, men er ikke nødvendigvis nyttige for oss i nåværende livssituasjon. Tanker og følelser kan bli automatiserte og vanedannende. De skaper sterke forbindelser i hjernen og gjør at det blir lett å gå i samme spor. En effektiv måte å skape endring på er å stille spørsmål ved de automatiserte tankene vi har og kunne utforske alternativer som kan skape nye og mer ønskede følelser.

Jeg bruker bl.a "Psykologisk førstehjelp" som verktøy i møte med barn og unge. Det er en metode for å jobbe konkret med tanker og følelser. Vi kan utforske hvilke hendelser som utløser spesielle tanker og følelser, sette navn på følelsene, stille spørsmål ved tankene som blir vekket, og se på alternative måter å tenke og handle på. Dette kan bidra til endret følelsestilstand og handlingsmønster. I tillegg vil man få økt selvforståelse, lære å sette ord på følelsen og regulerer følelser i sterkere grad. Dette er et verktøy som både foreldre og barn kan bruke i hverdagen for å skape ønsket endring, og man vil få med seg oppgaver som man kan jobbe videre med hjemme. ​

Denne metoden passer for barn og unge i aldersgruppen 8- 25 år. Jeg anbefaler at foreldre er med når barnet/ungdommen er under 14 år. ​ Jeg jobber fleksibelt og tilbyr også en mer dynamisk innfallsvinkel for de som kan ha nytte av det.

Dersom barnet har langvarige og omfattende plager hvor det er behov for utredning og/ eller mer omfattende behandling anbefaler jeg å ta kontakt med spesialist innen barn/unge, eller barn og ungdomspsykiatrisk avdeling i kommunen. Er du i tvil kan du/dere komme for en samtale hvor jeg hjelper dere å vurdere hva som best kan være til hjelp i deres situasjon.

Kognitiv terapi kan bl. a hjelpe for

Fobi

Angst

Depresjon

Vanskelige tanker og følelser

Chattetjenesten 24/7 

Chattetjenesten er en tilgjengelig og fleksibel måte å motta hjelp. Du fratas det levende samspillet i alminnelig samtaleterapi, samtidig kan du få noe annet som du ikke får ved vanlig terapi. Mange er fornøyd med å benytte seg av skriftlig terapi og synes det er like virksomt som samtaleterapi.

Jeg tilbyr ikke chattehjelp til klienter som har suicidale tanker/planer da dette blir vanskelig å møte på en god terapeutisk måte skriftlig. Jeg anbefaler i en sånn situasjon å ta kontakt med fastlege eller mental helses hjelpetelefon: 116 123.

Chattetjenesten er for deg som

Ønsker rask hjelp

Å skrive hvor og når du vil

Skrive på en sikker og anonym måte

Er på reise eller befinner deg langt unna psykolog

Har vanskeligheter med å komme på time pga av praktiske årsaker, eller fordi du sliter med angst, utmattelse eller andre plager som gjør at det blir utfordrende å komme seg til psykolog. Noen ganger kan terskelen for å søke psykologhjelp være stor, da kan dette være steget som fører deg videre.

Liker å kommunisere skriftlig: Det kan i seg selv være terapeutisk å skrive. Du får sortert tankene og følelser, samtidig som du kan gå tilbake å se på det som er blitt skrevet.

Ønsker konkrete og tydelige råd: For meg som terapeut kommer ting ofte enda tydeligere frem i skriftformat, dette betyr også at det er lettere for meg å gi deg konkrete råd og øvelser tilpasset deg.

Det jeg kan tilby deg er

Å være en trygg og støttende samtalepartner

By på forståelse og refleksjon rundt dine problemstillinger

Komme med konkrete råd og oppgaver

Dersom det er ønskelig med et strukturert opplegg er det mulig. Skriv gjerne om dine behov og ønsker når du tar kontakt så legger vi opp et behandlingsløp som passer for deg!


Videosesjon

Dersom du ønsker å gå i dybden på et tema har du muligheten for å møte meg på videosesjon. Her kan du oppleve at du er sammen med noen i din utforskning av følelser og tanker og at det som er fastlåst kan komme i større bevegelse. Ut fra hva dine utfordringer er vil jeg bruke min kunnskap på en fleksibel måte i møte deg.Biografi

Referanser

Kvinne, 53 - "Som jeg ser nå har du hjulpet meg å ”skrelle” bort lag etter lag med hvert problem og bekymring. Jeg har ”glemt” alle bekymringene eller rettere sagt endret syn på dem. Jeg har lært å håndtere stress og angst. Samtidig har jeg lært hvordan jeg skal håndtere nye utfordringer i livet"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 35 - "I og med at jeg sliter med å ikke tørre å gå til lege, psykolog og lignende tjenester, så er det å kunne chatte og å skrive ned mine følelser og tanker en perfekt løsning for meg. Det har hjulpet meg masse!"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 18 år - "Dette har hjulpet meg veldig. Det har hjulpet meg at du har lyttet, og samtidig pushet meg litt fremover. "  Les mer  Les mindre

Mann, 52 år - "Jeg fikk veldig gode tips og verktøy som jeg bruker i dag!"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 45 år - "Jeg har det mye bedre, sover også bedre med teknikkene jeg lærte. Du løftet meg opp da jeg var langt nede. Jeg vil takke så mye for det! Er veldig takknemlig. Har fått et nytt perspektiv på fremtiden nå. "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.