Kalfaret familieterapi - Parterapeut, Familieterapeut, Familieveileder, Par- og relasjonsterapeut

Kalfaret familieterapi

Parterapeut, Familieterapeut, Familieveileder, Par- og relasjonsterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Hos Kalfaret familieterapi tilbys individuell terapi, parterapi, samtaler med ungdom og foreldreveiledning. Kalfaret familieterapi - Parterapeut, Familieterapeut, Familieveileder, Par- og relasjonsterapeut

Beskrivelse

PARTERAPI

Ønsker du å jobbe med parforholdet, kommunikasjonsvansker og eller seksuelle problemer? Vi hjelper par i ulike situasjoner enten det være seg å finne “boblene” tilbake eller tyngre utfordringer i samlivet. Vår erfaring er at vedlikehold eller forebyggende parterapi har mye positivt ved seg. Det er viktig å ta grep før brudd er et faktum. Parterapi anbefales for kjærestepar, samboere og ektefeller som har behov eller ønsker om å forbedre relasjonen mellom partene. Det å forebygge kriser i parforholdet kan være en viktig investering ved å få hjelp til å forstå partneren, komme nærmere hverandre og til å håndtere konfliktsituasjoner på en positiv måte.

Vår erfaring er at mange trenger hjelp til følgende problemstillinger:

- ønske om å forbedre relasjonen i parforholdet

- utfordringer vedrørende kommunikasjon mellom partnerne

- seksuelle problemer - store uenigheter grunnet utroskap og sjalusi

- samlivsbrudd og foreldresamarbeid i etterkant av bruddet

- moderne familiers utfordringer med mine, dine og våre barn

- psykisk/fysisk vold i parforholdet

- rus


VEILEDNING TIL FORELDRE

Opplever du utfordringer som tenåringsforeldre? Er det vanskelig for deg å snakke med barn om vanskelige følelser?

Vi har kompetanse til å hjelpe deg eller dere på hvordan det å være foreldre til ungdom på en god og utviklingstøttende måte!

Vi har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom samt familier som opplever utfordringer i dagliglivet. Vi har derfor mulighet til å tilby konsultasjon som innebærer direkte veiledninger til foreldre som føler at de strever med kommunikasjon og forståelse av ungdom sin utvikling. Det kan være vanskelig å se ungdommens utvikling sett fra sin egen oppvekst, noe som kan bidra til konflikter som kan være vanskelig å løse for familien.

Dette kan blant annet være:

- tillitsproblemer

- rus

- rollereversering

- gjentatte regelbrudd

- grensesetting

- skolevegring

- når ungdom ikke vil på skolen

- ungdom og psykiske lidelser

- hvordan foreldre skal møte problemer rundt mobbing

- ungdom og seksualitet

Kalfaret familieterapi tilbyr muligheten for digitale samtaler eller samtaler på vårt kontor. Vi har også mulighet til å gjennomføre samtaler i hjemmebesøk dersom dette foretrekkes av klienten.


SAMTALER MED UNGDOM

Har du problemer du føler er vanskelig å håndtere, ikke ønsker å drøfte med foreldre eller nære venner?

Da kan det være greit å snakke med terapeuter som har forståelse og kunnskap om hva ungdommer sliter med i hverdagen. Våre terapeuter har lang erfaring med å jobbe med ungdommer fra både statlig og kommunal sektor. Med våre terapeuter kan du snakke om akkurat det du har på hjertet ♥ Når du tar kontakt med oss vil vi finne ut sammen med deg hva som er best hjelp for deg basert på dine behov.

Vår erfaring er at de fleste ungdommer trenger hjelp til følgende problemstillinger:

- Det er vanskelig å være hjemme

- Jeg er ofte lei meg fordi jeg føler at ingen tar mine utfordringer seriøst siden jeg ikke skader meg selv eller deprimert

- Ungdommer som har utfordringer med å møte andre mennesker og å kommunisere med dem

- Ensomhet

- Negative tanker og holdninger til seg selv

- Lavt selvbilde

- Dårlige relasjoner til foreldre

- Seksuell identitet

Ikke nøl med å ta kontakt med Julia eller Svenn Birger! Vi lytter på en ekte måte og tar det du sier på alvor! 


INDIVIDUELL TERAPI

Trenger du noen å snakke med? Kalfaret familieterapi tilbyr individuell samtaler. En individuell samtale er en personlig samtale mellom deg og din terapeut. I denne samtalen er det fokus på det du ønsker å jobbe med.

Dette kan for eksempel være:

- fastlåste konflikter

- dårlig kommunikasjon med partner, barn eller andre familiemedlemmer

- opplevelse av å være mindre verdt i forholdet

- kjærlighetssorg, redsel for ensomhet

- stress

- utbrenthet

- selvfølelse

- traume

Kalfaret familieterapi tilbyr muligheten for digitale samtaler eller samtaler på vårt kontor. Vi har også mulighet til å gjennomføre samtaler i hjemmebesøk dersom dette foretrekkes av klienten.


OM OSS:

Kalfaret familieterapi er en familiebedrift som drives av ekteparet Julia & Svenn Birger Tornøe. Hos Kalfaret familieterapi tilbys individuell terapi, parterapi, samtaler med ungdom og foreldreveiledning. Det tilbys også hjelp til å opprette avtaler vedrørende bosted, samvær og tidsfordeling i tilfeller der samarbeidet mellom foreldre blir vanskelig.

Julia Tornøe

Par- og familieterapeut


Julia Tornøe er utdannet advokat og familieterapeut. Julia har tatt videreutdanning i familieterapi ved Høgskolen på Vestlandet og avslutter nå masterstudie i familieterapi og systemisk praksis ved VID Oslo. I tillegg har Julia tatt grunnleggende arbeidsrett ved Universitet i Bergen og bachelor i HMS kultur og ledelse ved Høgskolen på Vestlandet. ​

Julia har omfattende arbeidserfaring fra advokatpraksis innenfor familierett, samt lang erfaring fra terapeutisk arbeid med par, familier og ungdom. Julia har også kompetanse i traumebevisst omsorg basert på traumeforståelse og de tre pilarene - relasjon, trygghet og mestring. I tillegg har Julia fordypet seg i Basal eksponeringsterapi (BET). Basal eksponeringsterapi er utviklet for mennesker med alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser og et tilstandsbilde preget av selvmordsatferd, hallusinasjoner, vrangforestillinger og dissosiasjon. ​

Julia har erfaring fra psykisk helsevern. Hun har kompetanse fra miljøterapeutisk arbeid relatert til mennesker med psykiske lidelser blant annet schizofreni, autisme, angst, depresjon, ADHD, PTSD og ustabil personlighetsforstyrrelse. ​ Julia er også inspirert av Dr. John Gottmans samlivsforskning som bygger på å skape trygg tilknytning mellom partene. Samlivsforsker har funnet syv nøkler som gjør at forhold blir varige og harmoniske, og forebygger skilsmisser.


Svenn Birger Tornøe

Par- og familieterapeut


Svenn Birger Tornøe er utdannet familieterapeut ved Høgskolen på Vestlandet og har som grunnutdanning bachelor som barnevernspedagog fra Høgskolen i Stavanger. Svenn Birger har lang erfaring fra terapeutisk arbeid med barn, ungdom og sårbare familier fra både kommunal og statlig sektor. Han har erfaring med veiledning av både ungdom og foreldre og har kompetanse i traumebevisst omsorg basert på traumeforståelse og de tre pilarene - relasjon, trygghet og mestring. Svenn Birger har et brennende engasjement for å kunne skape muligheter for endring for dem som står i en utfordrende livssituasjon.

Svenn Birger har de siste årene fordypet seg i professor John M. Gottman sin forskning om hvordan mennesker lykkes i et parforhold. Gottman har lagt vekt på å studere par som får til et stabilt, harmonisk og godt forhold. I tillegg har Svenn Birger fordypet seg i basal eksponeringsterapi (BET). BET er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og kollegaer ved Vestre Viken HF. Basal eksponeringsterapi er spesielt tilrettelagt for mennesker med alvorlige eller sammensatte psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå.


Kalfaret familieterapi tilbyr klientsamtaler enten på vårt sjarmerende og hjertevarme kontor i Kalfarveien 31, hjemme hos klient eller digital konsultasjon. Uansett så har vi stort fokus på klientsikkerhet og all informasjon og korrespondanse mellom oss og klient er taushetsbelagt. Har du utfordringer i parforholdet eller i andre betydningsfulle relasjoner, ta gjerne kontakt for en samtale hvor vi sammen får en oversikt over situasjonen, og finner neste steg videre. Hos oss møter du engasjerte terapeuter.

Du er varmt velkommen!


Biografi

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.