Hvordan kan terapeut hjelpe når følelser og handlinger oppleves som problematiske?

Skrevet d. 1-7-2022 18:41:52 af Kalfaret familieterapi - Parterapeut, Familieterapeut, Familieveileder, Par- og relasjonsterapeut

Gjennom vår terapeutisk praksis med mennesker som har vært utsatt for negative opplevelser eller traumer, er vi på Kalfaret familieterapi opptatt av å endre opplevelsen av å føle seg hjelpeløs, avmektig og uten mulighet til å påvirke situasjonen, og til å bli i stand til å kunne håndtere og regulere følelsene på en annen og mer hensiktsmessig måte. Vårt mål dreier seg om at våre klienter skal bli i stand til å kjenne på de følelsene som er knyttet til vanskelige situasjonene eller traumene, uten at de kjennes og oppleves som overveldende og uforståelig. Kalfaret familieterapi tilbyr individuell samtaler. En individuell samtale er en personlig samtale mellom deg og din terapeut. I denne samtalen er det fokus på det du ønsker å jobbe med.

Dette kan for eksempel være:

- seksuelle overgrep - vold i nære relasjoner

- fastlåste konflikter

- dårlig kommunikasjon med partner, barn eller andre familiemedlemmer

- opplevelse av å være mindre verdt i forholdet

- kjærlighetssorg, redsel for ensomhet

- stress

- utbrenthet

- selvfølelse

- traume

Kalfaret familieterapi tilbyr muligheten for digitale samtaler eller samtaler på vårt kontor. Vi har også mulighet til å gjennomføre samtaler i hjemmebesøk dersom dette foretrekkes av klienten.

Vi tilbyr gratis uforpliktende førstegangssamtale pr telefon eller i direkte samtale på vårt kontor inntil 30 minutter.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.