Familieterapeut

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

FamilieterapeutFamilielivet kan til tider være utfordrende og man opplever konflikter i hverdagen. Her kan en familieterapeut være behjelpelig. Det kan ofte oppstå uenigheter eller konflikter når det skjer store endringer i familien, som kan skape uro og en vanskelig hverdag. Det kan være vanskelig å vite hvordan man på best mulig vis kan forbedre forholdene og situasjonen kan oppleves som skremmende og uoversiktelig. Derfor er familieterapi er god idè å vurdere, slik at familien kan få hjelp og rådgivning for å komme på rett spor igjen. 

Typiske problemstillinger en familieterapeut vil kunne bistå i: 

 • Før, under og etter skilsmisse
 • Dine, mine og våre barn - Sammensatte familier
 • Konflikter mellom søsken
 • Konflikter mellom generasjonen
 • Tvil og uenighet - f.eks. i forhold til oppdragelse
 • Gjenetablering av familier etter en periode som atskilt

Hvordan foregår familieterapi?

En familieterapeut samarbeider med familien om å undersøke og behandle problemer intern i familien og i familiens forhold til omgivelsene. Det er fokus på å høre på alle familiens medlemmer og å bistå alle medlemmene med å bli hørt og forstått av de andre familiemedlemmene. Dette skjer i en familiesamtale - også kalt familieterapi - med en terapeut som har som mål å hjelpe dere med å styrke relasjonene. Det kan være veldig forskjellig hvordan denne prosessen finner sted, avhengig av hvilke utfordringer familien står ovenfor og relasjonene dere har til hverandre. Ved skilsmisser med barn involvert er det spesielt fokus på barna og at de blir hørt. Det kan også variere hvem som deltar i samtalene og om alle deltar samtidig. Dette avtales individuelt med familieterapeuten etter deres ønsker og behov.  

Finn den riktige familieterapeuten for dere

Når det gjelder personlige utfordringer man opplever innad i familien er det viktig at man føler seg trygg med sin terapeut. Derfor bør du undersøke den enkelte terapeutens bakgrunn, spesielt hva de har tidligere erfaring med. Det finnes en rekke ulike typer utdanning, og det kan være aktuelt for din familie å være i samtale med en coach, terapeut eller psykolog. Her finner du en oversikt over familieterapeuter på GoMentor.no. Dersom du ønsker å søke mer spesifikt kan du gjøre dette via 'Finn ekspert' til høyre på siden 

 

Familieterapeut

Trine Bache Anna Lena Eldøy                               Katrine Nysveen Benedicte Wahl
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.