Mina Tjelle - Coach, Mentaltrener, Foredragsholder/Motivator, Business coach, Stresscoach, Karriereveileder

Mina Tjelle

Coach, Mentaltrener, Foredragsholder/Motivator, Business coach, Stresscoach, Karriereveileder

GoMentor 24/7

6 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg hjelper deg å oppgradere ditt mindset, håndtere frykt og negative tanker, slik at du kan bruke ditt fulle potensiale og leve drømmen din! Mina Tjelle - Coach, Mentaltrener, Foredragsholder/Motivator, Business coach, Stresscoach, Karriereveileder

Beskrivelse

⁠Du har et liv, hva vil du bruke det til og hva ønsker du å få ut av det?⁠


Mine typiske klienter kommer til meg fordi de ofte er forvirret eller frustrert i nåværende situasjon. De opplever at frykt, negative tanker og selvsnakk hindrer de i hverdagen. Lav selvfølelse, eller følelsen av å ikke være bra nok hindrer de. Andre opplever at de ikke gjør de tingene de vil gjøre i livet, har jobben eller karrieren de ønsker, eller at de opplever å ikke få nok ut av sin livssituasjon. De er ofte ute etter å oppdage et annet nivå av mening, glede, kreativitet eller ytelse. De vil oppleve noe mer, føle seg bra nok, ta de riktige stegene mot det de virkelig ønsker og drømmer om. ​


Skal du la frykten og tankene dine hindre deg i å leve livet fullt ut? Skal du la andres tanker og mening om hva du kan få til og ikke, stoppe deg?⁠ 


Din situasjon er kanskje preget av dilemmaer, motsetninger eller paradokser. Du synes kanskje det er vanskelig å finne et svar, eller EN riktig vei, eller endre de tingene som er vanskelig. ⁠Du trenger kanskje litt hjelp på veien, de riktige spørsmålene og verktøyene for en positiv endring.⁠ Du må kanskje endre tankemønstre, handlemåte for å oppnå disse endringene for å nå målet. Men dette er ikke like lett helt på egen hånd. Coaching er en verdifull metode for nettopp dette.⁠


Så hvordan kan jeg hjelpe deg? ​Under og etter coaching samtalene er målet at du skal oppleve større klarhet, indre ro, mening og bevissthet rundt situasjonen du er i. Jeg hjelper deg med å utforske tankeprosesser som muligens forårsaker stress, frykt, usikkerhet, dårlig selvfølese, eller andre ting som hindre deg i å lykkes. Samtidig hjelper jeg deg på veien med å ta de riktige valgene og stegene på veien mot målet ditt. Denne prosessen kan igjen få stor innvirkning på andre områder i livet ditt som for eksempel relasjoner, helse, økonomi karriere eller din business.


Noen ganger må du gå dypere, utforske og få ny innsikt for å finne svarene du trenger for å oppnå det du vil.


Kjenner du deg igjen i noe av dette:

 • Negative tanker, frykt eller negativt selvsnakk preger deg⁠
 • Du er usikker på hvilken vei du skal gå  
 • Du opplever kanskje indre uro eller stress 
 • Du har kanskje manglende mestringstro eller lav selvfølelse
 • Tidsklemma tar overhånd
 • Du har uklare mål og høye forventninger til deg selv⁠

Dette får du:

 • Få en dypere forståelse av hvordan hjernen fungerer og hvordan tankene influerer følelsene ⁠
 • Praktiske verktøy og hjelp til å løse vanskelige utfordringer⁠ og lære og håndtere de bedre
 • ⁠Help til å maksimere ditt potensiale, identifisere dine styrker og verdier
 • Få kontakt med din indre "superpower⁠"
 • Hjelp til å retolke tankene og situasjonene du står i slik at du kan finne nye måter å se ting på⁠ ⁠
 • En som lytter! En objektiv nøytral person som kan hjelpe deg til å sortere tankene dine 
 • Jeg vil hjelpe deg, slik at du får en indre ro og tro på at du kan oppnå dine mål og drømmer, og jeg vil hjelpe deg til å ta stegene for å komme dit

Min bakgrunn:

Gjennom hele min karriere har jeg vært veldig opptatt av hva det egentlig er som skaper resultater for mennesker, og denne kompetansen og erfaringen har hjulpet mine klienter i viktige livsendringer. Jeg brenner for å hjelpe mennesker, slik at de kan få en dypere forståelse av sine tanker, følelser og hvem de er. På denne måten utvikles en bevissthet, slik at de kan benytte sitt fulle potensiale, og leve det livet de ønsker.

Jeg er sertifisert NLP practitioner coach og jeg har master i Business Psychology og Bachelor i HR and Ledelse. NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er en retning innen psykologien som handler om hvordan hjernen og mennesker fungerer og hvordan du kan få frem de beste ressursene i deg selv. Gjennom NLP og coaching, kan vi få hjelp til å oppdage det som begrenser oss i livet og gir oss mentale verktøy for å overkomme disse. For eksempel tanker, følelser, atferd, holdninger, eller essensielle verdier.


Gjennom årene har jeg opparbeidet en bred personlig erfaring. Jeg har studert selvledelse i mange år, jeg har blant annet erfaring med mental trening, karrierecoaching, positiv psykologi, stresshåndtering, mindfulness, verdikartlegging, styrkekartlegging, salg og performance coaching. Jeg har tidligere jobbet for organisasjoner som holder på med, lederutvikling, rekruttering, Executive-coaching, karriere-coaching og organisasjonsutvikling.

Jeg liker å ha mange baller i luften og jobber også på Høyskolen Kristiania som faglig nettveileder i Leder og talentutvikling og Endringsledelse. ​


Ta kontakt med meg hvis du er nysgjerrig og ønsker å utforske dette videre, jeg ser frem til å høre fra nettopp deg! :) 


Referanser

Anonym  - "Før jeg begynte å snakke med Mina hadde jeg en følelse av negativitet. Som det meste av det jeg sa og gjorde var negativt stilt. Jeg følte meg sliten, lei og generelt negativ, uten mål og mening. Jeg hadde lite kontakt med de «negative» følelsene mine, som redsel, sinne og tristhet, noe jeg syntes var veldig utfordrende. Jeg brukte mye energi på å presse bort sinne, og tillegg følte jeg på en slags tomhet, hvor jeg på et punkt følte at jeg levde et liv uten mål og mening, ikke noe dramatisk, men en slags tomhet. Og dette var veldig frustrerende for meg. Jeg syntes det kan være litt vanskelig å forklare, men denne tomheten førte til at jeg mistet motivasjonen i hverdagen. Og følelsen av å gå rundt uten mål og mening gav meg generelt sett en utilpass følelse. Jeg har alltid sett på meg selv som blid, glad og full av liv, men av grunner så har dette gått gradvis nedover, uten at jeg har gjort noe med det. Mina har hjulpet meg gjennom samtaler, tankesett, bevissthet og metoder. Med dette har jeg definitivt sett og lært utrolig mye om meg selv, og sider av meg selv som jeg hadde helt glemt. Samtidig har jeg lært så mye som jeg vil ta med meg videre. Med hjelp av dette opplevde jeg å få en mer oppløftende hverdag, hvor jeg lettere kunne «kontrollere» hva jeg ville ta inn, reagere på og hva jeg ville la gå. I starten syntes jeg det var vanskelig å ta i bruk/implementere noen av metodene i hverdagen, men uten at jeg visste det så gikk det plutselig av seg selv etter endel øving og prioritering. Jeg vil si tusen takk til Mina for mange timer med gode samtaler og alle de forskjellige verktøyene som jeg tar med meg videre i verktøy kassen min. Mina er utrolig inspirerende, og jeg kan definitivt anbefale hun på det sterkeste! Jeg er så utrolig glad for at jeg valgte å ta med denne erfaringen på veien min, og investere dette i meg selv og min hverdag! "  Les mer  Les mindre

Helene Lirhus - "Da koronaen traff Norge begynte tankene sakte, men sikkert å surre rundt hva det er jeg egentlig ønsker å holde på med i livet. Jeg befant meg i en jobbsituasjon som ga meg lite motivasjon og glede i hverdagen så jeg startet med jobbsøking. Allerede etter første time med Mina var jeg helt sikker på at dette var noe jeg måtte utforske videre. Etter hvert som Mina utfordret tankegangen min ved å stille mange spørsmål rettet mot min egen frykt, satte det i gang en prosess i hodet mitt. Nye ideer og byggesteiner til ideene mine begynte å utfolde seg i hodet mitt og det begynte å bli mindre skummelt å snakke om drømmejobben. Det var også viktig i samtalene våre at vi var realistiske rundt hvordan jeg skulle bevege meg mot en drømmejobb. Vi diskuterte ulike ideer for å komme et steg nærmere. Vi testet ut ideer og jeg fikk hjemmelekser Da en jobbmulighet dukket opp var det viktig for meg å snakke med Mina om dette. Igjen, frykten for at jeg ikke var god nok eller at kompetansen min ikke ville være dekkende spilte i hodet mitt. Underveis i denne prosessen var Mina en god støttespiller som ga meg nyttige råd som jeg aktivt brukte i intervjuprosessen og som hjalp meg finne roen. Det var nesten en euforisk opplevelse å få tilbud om jobben, og en enorm lettelse over at jeg endelig skulle starte reisen til å få drømmejobben. Hadde det ikke vært for gode samtaler med mange vanskelige spørsmål som fikk jeg til å reflektere, er det ikke sikker at jeg hadde endt opp på den plassen jeg er i dag "  Les mer  Les mindre

Marianne Tømmerås - ""Jeg var helt ny til coaching, men samtalene med Mina har vært en veldig fin opplevelse for meg. Jeg har fått større klarhet i tankene mine, mange gode verktøy å jobbe med og blitt bedre kjent med meg selv. Gjennom samtaler med Mina og oppgavene jeg har fått i etterkant, har jeg blitt mer bevisst mine verdier og hva som er viktig for meg å prioritere slik at jeg skal ha det bra. Mina er rolig og trygg, og man får lett tillit til henne som coach. Samtalene går lett og hun er veldig god på å stille spørsmålene som gjør at man får reflektert godt og får mer klarhet i utfordringene man står i. Jeg føler alltid en ro, klarhet og ny giv etter samtalene våre - og kan varmt anbefale Mina videre""  Les mer  Les mindre

Anne-Marthe  - "Samtalene med Mina gjorde meg bevisst egne verdier og drømmer. Hun oppleves som oppriktig interessert i å forstå menneskene rundt seg, hennes spørsmål og oppgaver inspirerte meg til å våge å drømme. Hennes samtidige realitetsorientering og håpefulle perspektiv, hjalp meg til å reflektere rundt egne ressurser og oppdage nye arenaer hvor disse kan komme til sin rett. "  Les mer  Les mindre

Jente 29 - "Coachingen hjalp meg med å få større klarhet og bidro til å la meg se sammenhenger, i både konkrete situasjoner og på mer generelt plan i livet. Videre fikk jeg flere gode verktøy og oppgaver som jeg kunne bruke i møte med utfordringene jeg har, og det jeg likte godt var at disse verktøyene kan brukes igjen og igjen når det skulle være behov. Mina som coach skaper en veldig trygg atmosfære som gjør at samtalene går lett. Hun er også flink på å stille de riktige spørsmålene som hjelper deg videre i refleksjonen, og hun gjør at det blir lettere å se helheten i de spørsmålene/utfordringene man står i."  Les mer  Les mindre

Cathrine  - "Coaching har for meg vært en fin opplevelse. Det har vært en arena der jeg har fått rom til å lufte mine tanker og til å reflektere. Jeg opplevde Mina som en god lytter og som en veldig forståelsesfull person. Hun skapte en tillit som gjorde det lett å åpne seg. Coachingen hennes hjalp meg med å forstå meg selv bedre og ga meg flere gode verktøy som jeg kan bruke på veien mot å bli «en bedre versjon av meg selv». Det setter jeg stor pris på! "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.