Tankestrømmen og forstyrrende tanker? Hvordan skape "headspace" og tilstedeværelse i hverd

Skrevet d. 3-5-2022 21:42:30 af Mina Tjelle - Coach, Mentaltrener, Foredragsholder/Motivator, Business coach, Stresscoach, Karriereveileder

Vi lever i en verden hvor vi blir eksponert for utallige inntrykk konstant, hver dag, hele tiden?⁠ ⁠


Stress, press, angst, bekymring og den konstante tankestrømmen sperrer klarheten vi trenger for å fokusere og prestere når det gjelder. Men det tar oss også bort fra muligheten til å være tilstede i livene våre, tilstedeværelse med menneskene rundt oss. ⁠


La oss kalle det støy eller forstyrrende tanker.⁠ Kapasiteten vår og ressursene våre er der. Som mennesker har vi et unikt potensiale i oss, men de forstyrrende tankene eller "støyet" dekker over den klarheten vi trenger. ⁠⁠ ⁠

Viktigheten av tilstedeværelse og "headspace" i hverdagen er enorm, viktigere en noen gang!!⁠ ⁠


Headspace og et klart sinn kan blant annet resultere i:⁠ ⁠

Mer tid til det som er viktig⁠ for oss⁠

?Vi blir bedre på å ta riktige, bevisste beslutninger⁠

?Vi presterer bedre og har mer å gi når det gjelder.⁠

?Vi blir bedre til å kommunisere og lytte, som fører til- ⁠

?Sterkere, betydningsfulle relasjoner, ⁠

?Redusert stress ⁠angst og bekymring⁠

?Større engasjement og passion i livet ⁠

?Glede og tilfredshet - takknemlighet for de små gledene i livet⁠ ⁠


Tenk tilbake på en situasjon hvor du opplevde å ha headspace, du opplevde tilstedeværelse og klarhet. Hvordan opplevde du det, og hva ga det deg? ⁠Hvis du oppererer oftere fra dette stedet, hva kan det bidra til?⁠


Kjenner du deg igjen? Lyst til å høre mer om dette? Jeg tilbyr 1:1 coaching. I tillegg holder jeg foredraget/mini kurs om tema som tilbys til grupper og organisasjoner.


Ta kontakt hvis du er interessert eller del med noen du kjenner. ⁠

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.