Johanna Myklebust - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Veileder

Johanna Myklebust

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Veileder

3 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestaltterapeut, veileder og coach som tilbyr samtaleterapi og coaching. Kjerneområder er traumer, depresjon og angst - både hos voksne, unge voksne og ungdom. Johanna Myklebust - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Veileder

Beskrivelse


DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING!


"Sometimes when things are
falling apart
they may actually be
falling into place."

~ ukjent

 

Tid for endring?

 

Bakgrunnen for å søke hjelp hos en terapeut kan være mange:

 • Jeg ønsker en forandring

 • Jeg står fast i livet mitt

 • Jeg føler meg utbrent og sliten

 • Jeg er i en krise eller sorgprosess

 • Jeg opplever meningsløshet og tomhet

 • Jeg er ikke bra nok

 • Jeg takler ikke alle disse vanskelige følelsene mine

 • Jeg fikser ikke alle konfliktene i livet mitt

 

Punktene ovenfor er noen av de tankene flere av mine klienter kommer til meg med. I møte med meg i terapirommet utforsker vi det som er viktig og fremtredende for deg akkurat nå. Det jeg bidrar med er meg selv, mine erfaringer og mine verktøy som terapeut og sammen kan vi finne frem til hva du har behov for, og vil endre. Det er du som er eksperten i ditt liv. Gjennom vår relasjon til hverandre kan du bli bedre kjent med deg selv, dine ressurser og hvordan du ønsker å bruke dem.

 

I gestaltterapien er vi opptatt av å utforske hvem vi blir i relasjon til andre og til verden. Det er ikke uvanlig at vi tror vi må være / tenke / handle annerledes enn vi egentlig er eller har behov for. Og dette er det paradoksale ved endring: At når vi aksepterer og blir oss selv fullt og helt, så har endringen allerede skjedd.

 

Noen av mine kjerneområder:

 • Traumer og PTSD

  • seksuelle overgrep

  • krigstraumer

  • omsorgssvikt og rusproblematikk

 • Depresjon og angst

  • Selvmordstanker

  • Selvskading

  • Forskjellige typer angst og fobier

  • Langvarig nedstemthet og mangel på energi

 • Lav eller manglende selvfølelse og selvtillit

  • Problemer med å sette grenser i relasjoner

  • Problemer med å ta ordet i forskjellige situasjoner

  • Problemer med en overaktiv indre kritiker

  • Problemer med overanalysering av hendelser og situasjoner - ukontrollerbart tankespinn

 • Ungdom og unge voksne

  • Utagerende adferd

  • Skoletretthet

  • Prestasjonsangst

  • Problemer med selvtillit og selvfølelse

  • Tilknytningsproblematikk

Hvordan jobber vi sammen?

I gestaltteorien så tror vi på "endringens paradoks", dvs. at endring oppstår når du blir den du virkelig er, i stedet for å prøve å være noe du ikke er. Med andre ord vil jeg støtte og oppmuntre deg til å bli mer av deg selv. I møte med meg i terapirommet utforsker vi sammen det som er viktig og utfordrende for deg akkurat nå - slik at du blir bedre kjent med deg selv og dine ressurser. Det er du som er eksperten i ditt liv, og det jeg bidrar med er meg selv, mine erfaringer og verktøy som terapeut eller coach - slik at du kan forstå bedre hva du kan, har behov for og vil endre.

 

Min bakgrunn:
Jeg er utdannet gestalt psykoterapeut fra Norsk Gestalt Institutt i Oslo, i tillegg til at jeg er utdannet yogaterapeut. Jeg har jobbet med personlig veiledning, coaching og terapi i forskjellige sammenhenger siden 2009. Jeg har tidligere også jobbet med ledelse og personalansvar, samt faglig utvikling.

 

Viktig:
Jeg gjør ikke utredninger eller diagnoser. Jeg henviser heller ikke til annen spesialisthelsetjeneste for utredning eller diagnostisering, det må skje via din fastlege. For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, vil du måtte betale full pris for timen.

 

Velkommen til meg!

Referanser

LFF - "Johanna er en terapeut som klarer å knytte fortiden min til det jeg trenger for å klare meg i nåtiden. God på å analysere tanker og opplevelser, men på en måte som gjør at det oppleves som en god samtale og ikke som "behandling". Hun har bred erfaring, og klarer å relatere seg til mine utfordringer uten at jeg må detalj-forklare alt. Har hjulpet meg å endre tankesett, slik at jeg er blitt bedre på å fokusere på hvordan mine negative opplevelser er blitt styrker for meg som menneske, og ikke bare har gjort skade. Jeg vil absolutt anbefale Johanna dersom man trenger en god terapeut."  Les mer  Les mindre

KG - "Johannas trygghet gjør at jeg kan åpne meg og fortelle om det skamfulle. Hennes respekt for meg, gjør at jeg kan respektere meg selv. Ved å gi meg omsorg, har hun lært meg å ta vare på meg selv. Jeg har lært at jeg kan tørre å være ærlig og tydelig med mine behov, noe som gjør meg mer harmonisk og omsorgsfull ovenfor andre."  Les mer  Les mindre

HB - "Jeg kontaktet Johanna sommeren 2018. Hun var imøtekommende på telefon, veldig hyggelig og behjelpelig med alle mine spørsmål. Videre startet min datter på 10 år hos Johanna, noe som har vært masse til hjelp. Hun har gitt meg veiledning på det jeg har behøvd, samt fungert som en god støtte for min datter. Kan anbefale Johanna på det varmeste."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.