Krigstraumer

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

KrigstraumerEn av de første former for traumer man rent historisk anerkjente var krigstraumer. Nye studier viser faktiske endringer i hjernen kan vare opp til et år etter endt utstasjonering. Disse traumene oppstår som en konsekvens av noen av de forferdelige scenarioene man kan oppleve i krig. Et eksempel på en begivenhet som kan forårsake alvorlige krigstraumer er å klandre seg selv for hendelser som har oppstått. Den psykiske skaden kan være i mange år og medføre andre problemer, både psykisk, fysisk og sosialt. Selv om de fleste unngår å få behandling for sine krigstraumer i alt for lang tid, tilbyr GoMentor bl.a. online terapi, slik at hjelpen er lett tilgjengelig.

Derfor får man krigstraumer

Når man i forbindelse med utstasjonering, kronisk sett er utsatt for stressende situasjoner vil hjernen begynne å fungerer annerledes. Den tilpasser seg miljøet og den kognitive tankegangen kan bli påvirket når soldater står ovenfor livstruende situasjoner over lengre perioder. Disse endringene kan vare etter man har kommet hjem fra krigssonene, og medfører traumer som er forårsaket av krigen. Foruten de fysiologiske endringene i hjerne kan krig medføre at man endrer seg drastisk som person. Dette kan føre til problemer med familie- og parforhold, sosiale utfordringer, samt nedsatt psykisk helse.

 

Symptomer på krigstraumer

Symptomene på krigstraumer ligner symptomene på andre type traumer. De er relatert til de endringene som finner sted i hjernen når man er utstasjonert. Eksempelvis har soldater ofte behov for å måtte tenke og reagere svært raskt for å overleve i en gitt situasjon. Det er dog ikke nødvendig, heller ikke gunstig, å være i en slik mental beredskap over lenger tid i en sivil, sosial kontekst. På den andre siden vil man også kunne oppleve oppmerksomhetsforstyrrelser. Når man er i felten har man en tendens til å fortrenge de ting som ikke er avgjørende for ens overlevelse. Dette kan føre til vanskeligheter med å oppfatte og forstå de samme ting, som man gjorde før man levde i krig. Mange vier også symptomer på posttraumatisk stress syndrom og får denne diagnosen.

Typiske symptomer på krigstraumer:

  • Hukommelsestap
  • Sinne
  • Irritabilitet
  • Oppmerksomhetsforstyrrelser
  • Søvnvansker
  • Trekker seg tilbake fra familie og venner

Gjenkjenner du noen av disse symptomene hos deg eller en du kjenner som har opplevde eller deltatt i krig, bør man oppsøke profesjonell hjelp strakt. Det er viktig at man anerkjenner disse følelsene og forsøker å bearbeide dem. Jo raskere man mottar behandling for krigstraumer, jo lettere blir det å komme tilbake det en mer “normal” og velfungere hverdag.

Behandling av krigstraumer

Her hos GoMentor har vi tilknyttet en rekke psykologer, som spesialisere seg innen for traumer og da krigstraumer. På grunn av de dramatiske hendelsene soldater opplever i krigssituasjoner, er det viktig at man får hjelp når man kommer tilbake til en trygg hverdag. Våres tilknyttede terapeuter kan bidra med praktisk informasjon og veiledning, som er nyttig når man skal re-integrere seg i det sivile liv og endre sitt usunne tankemønstre. Du kan få både online terapi via GoMentor.no eller avtale personlige møter med en psykolog, alt etter dine behov. Finn din psykolog her, så du kan få hjelp før traumene tar over ditt liv. 

Få hjelp med krigstraumer

Liv   Wassum Trine Bache Filip Bekkelund Anna Lena Eldøy
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.